Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram

Obs!: Den här artikeln gäller endast för Office 2007 och Office 2010. Andra versioner finns bland de relaterade länkarna nedan.

När det är stora skillnader mellan värdena i olika dataserier i ett 2D-diagram, eller när du har olika typer av data (t.ex. pris och kvantitet), kan du rita en eller flera dataserier utmed en sekundär lodrät (värde)axel. Skalan på den sekundära lodräta axeln återspeglar värdena i den associerade dataserien.

Formaterat kombinationsdiagram

När du har lagt till en sekundär lodrät axel i ett 2D-diagram kan du också lägga till en sekundär vågrät (kategori)axel, som kan vara användbar i punktdiagram och bubbeldiagram.

För att skilja på dataserien som ritas längs den sekundära axeln kan du ändra dess diagramtyp. I ett stapeldiagram kan du till exempel ändra dataserien längs den sekundära axeln till ett linjediagram.

Obs!    När du ska utföra följande procedurer måste du ha ett befintligt 2D-diagram. Du kan inte använda sekundära axlar i 3D-diagram.

Vad vill du göra?

Du kan rita data längs en sekundär lodrät axel en dataserie i taget. Om du vill rita fler än en dataserie längs den sekundära lodräta axeln upprepar du den här proceduren för varje dataserie som du vill visa längs den sekundära lodräta axeln.

 1. Klicka på den dataserie i ett diagram som du vill rita längs en sekundär lodrät axel, eller välj dataserien från en lista med diagramelement på följande sätt:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på den dataserie som du vill rita längs en sekundär lodrät axel.

   Bild av menyfliksområdet

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Dialogrutan Formatera dataserie öppnas.

  Obs!    Om en annan dialogruta visas upprepar du steg 1 och ser till att du väljer en dataserie i diagrammet.

 3. Öppna fliken Alternativ för serie och klicka på Sekundäraxel under Rita serie på. Klicka sedan på Stäng.

  En sekundär lodrät axel visas i diagrammet.

 4. Gör så här om du vill ändra visningen av den sekundära lodräta axeln:

  1. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  2. Klicka på Sekundär lodrät axel och klicka sedan på det visningsalternativ du vill använda.

 5. Gör så här om du vill ändra axelalternativ för den sekundära lodräta axeln:

  1. Högerklicka på den sekundära lodräta axeln och klicka sedan på Formatera axel.

  2. Välj de alternativ du vill använda under Alternativ för axel.

När du ska utföra den här proceduren måste du ha ett diagram med en sekundär lodrät axel. Om du vill lägga till en sekundär lodrät axel läser du Lägga till en sekundär lodrät axel.

 1. Klicka på ett diagram med en sekundär lodrät axel.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområde

 3. Klicka på Sekundär vågrät axel och klicka sedan på det visningsalternativ du vill använda.

 1. Klicka på den dataserie du vill ändra i ett diagram.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  Tips    Du kan också högerklicka på dataserien, klicka på Ändra seriediagramtyp och sedan fortsätta med steg 3.

 2. Klicka på Ändra diagramtyp i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på den diagramtyp du vill använda i dialogrutan Ändra diagramtyp.

  I den första rutan visas en lista med diagramtypskategorier och i den andra rutan visas tillgängliga diagramtyper för varje kategori av diagramtyper. Mer information om de diagramtyper du kan använda finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Obs!    Du kan bara ändra diagramtyp för en dataserie i taget. Upprepa stegen i den här proceduren för alla dataserier du vill ändra om du vill ändra diagramtyp för fler än en dataserie i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den sekundära axel du vill ta bort.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Öppna fliken Layout, gå till gruppen Axlar, klicka på Axlar, klicka på Sekundär lodrät axel eller Sekundär vågrät axel och klicka på Ingen.

  Bild av menyfliksområde

Tips!   

 • Du kan också klicka på den sekundära axeln du vill ta bort och trycka på Delete, eller högerklicka på den sekundära axeln och välja Ta bort.

 • Om du vill ta bort sekundära axlar direkt efter att du lagt till dem klickar du på Ångra Knappbild i verktygsfältet Snabbåtkomst, eller så trycker du på Ctrl+Z.

Snabbreferens

Skapa ett kombinationsdiagram med en sekundär axel i Office 2016

Lägga till dataserier i diagram i Office 2016 för Mac

Lägga till en sekundär axel i ett diagram i Office för Mac 2011

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×