Lägga till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra utseende på text eller WordArt genom att ändra fyllningen eller konturen, eller genom att lägga till effekter, t.ex. skuggor, reflektioner, ljussken eller tredimensionella (3D) rotationer eller fasningar. I Microsoft Office PowerPoint 2007 kan du även göra dessa ändringar i texten i en bild.

Artikelinnehåll

Översikt över fyllningar, konturer och effekter

Lägga till eller ändra en fyllning för text eller WordArt

Lägga till eller ändra en disposition för text eller WordArt

Lägga till eller ändra en effekt för text eller WordArt

Ta bort en fyllning från text eller WordArt

Ta bort en disposition från text eller WordArt

Ta bort en effekt från text eller WordArt

Översikt över fyllningar, konturer och effekter

En fyllning syftar på den inre delen av bokstäverna i WordArt-text eller text i en Office PowerPoint 2007-bild. När du ändrar fyllningsfärg för text kan du också lägga till en struktur, bild eller toning till fyllningen. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

En kontur är den yttre kantlinjen som omger varje tecken i texten eller WordArt-texten. När du ändrar konturen för text kan du också ändra färgen, tjockleken och formatet för linjen.

En effekt framhäver eller tillför djup till texten i WordArt-format eller texten i en bild. Du kan lägga till kombinationer av enskilda effekter till text i följande Microsoft Office 2007-systemet-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Du kan också formatera text i WordArt eller i en bild genom att använda alternativen i gruppen Teckensnitt på fliken Start och i Office Outlook 2007 alternativen i gruppen Grundläggande text på fliken Meddelande.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en fyllning för text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera texten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-bild som du vill lägga till en fyllning till.

  Om du vill lägga till samma fyllning till text på flera ställen markerar du den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga textdelarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyll Text under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på den färg du vill använda. Om du vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du klickar på Ingen fyllning texten inte tillgänglig om du tidigare lagt till en disposition i texten.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du markerar textdelar som inte ligger intill varandra och använder en bildfyllning, fylls varje enskild textmarkering med hela bilden. Bilden sträcker sig inte över de olika textmarkeringarna.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på en toning.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på den WordArt-text som du vill lägga till en fyllning till.

 2. Klicka på Fyllning under WordArt-verktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på den färg du vill använda. Om du vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du klickar på Ingen fyllning texten inte tillgänglig om du tidigare lagt till en disposition i texten.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du markerar textdelar som inte ligger intill varandra och använder en bildfyllning, fylls varje enskild textmarkering med hela bilden. Bilden sträcker sig inte över de olika textmarkeringarna.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på en toning.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Mönster och klickar sedan på de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en kontur för text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera texten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-bild som du vill lägga till en disposition för att.

  Om du vill lägga till samma kontur till text på flera ställen markerar du den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga textdelarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Textkontur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en konturfärg, klickar du på den färg du vill använda. Om du vill använda någon färg klickar du på Ingen kontur.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturens tjocklek pekar du på Tjocklek och klicka på den tjocklek som du vill använda.

   Om du vill anpassa tjockleken klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturen till punkter eller streck pekar du på Streck och klickar på det format som du vill använda.

   Om du vill anpassa formatet klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på den typ av WordArt som du vill lägga till en kontur till.

 2. Klicka på Kontur under WordArt-verktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en konturfärg, klickar du på den färg du vill använda. Om du vill använda någon färg klickar du på Ingen kontur.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturens tjocklek pekar du på Tjocklek och klicka på den tjocklek som du vill använda.

   Om du vill anpassa tjockleken klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturen till punkter eller streck pekar du på Streck och klickar på det format som du vill använda.

   Om du vill anpassa formatet klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Mönster och klickar sedan på de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en effekt för text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera texten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-bild som du vill lägga till en effekt i.

  Om du vill lägga till samma effekt till text på flera ställen markerar du den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga textdelarna.

 2. Klicka på Texteffekter under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggan klickar på Skuggor alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa färgerna för en ljusskenseffekt klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill ge texten djup genom att lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning som du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den 3D-rotation som du vill använda.

   Om du vill anpassa 3D-rotation, klicka på Alternativ för 3D-Rotation och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra textens skevhet eller bana pekar du på Omvandla och klickar på det alternativ som du vill använda.

Obs!: Om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter upprepar du steg 2.

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på WordArt-objektet som du vill lägga till en effekt i.

 2. Gör något av följande på fliken Format under WordArt-verktyg:

  Bilder av grupperna för skugg- och 3D-effekter

  • Lägga till eller ändra en skugga i gruppen Skuggeffekter, Skuggeffekter och skuggan som du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggfärg, peka på Skuggfärg och klicka sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter, klickar på nästa 3D-effekter och väljer sedan de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ta bort en fyllning från text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera den text i WordArt-format eller i en PowerPoint-bild som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera ställen klickar du på den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga textdelarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyll Text under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill ta bort en fyllningsfärg, bild eller struktur, Välj en annan typ av fyllning.

   Om du klickar på Ingen fyllning texten inte tillgänglig om du tidigare lagt till en disposition i texten.

  • Om du vill ta bort en toning pekar du på Toning och klickar på Ingen toning.

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på det WordArt-format som du vill ta bort en fyllning från.

 2. Klicka på Fyllning under WordArt-verktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka sedan på Ingen fyllning.

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

Överst på sidan

Ta bort en disposition från text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera den text i WordArt-format eller i en PowerPoint-bild som du vill ta bort en kontur från.

  Om du vill ta bort samma kontur från flera ställen klickar du på den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga textdelarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Textkontur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka sedan på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på det WordArt-format som du vill ta bort en kontur från.

 2. Klicka på Kontur under WordArt-verktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka sedan på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

Överst på sidan

Ta bort en effekt från text eller WordArt

För dessa Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Markera den text i WordArt-format eller i en PowerPoint-bild som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera ställen klickar du på den första textdelen, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga textdelarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Texteffekter under Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt från texten pekar du på Skugga och klickar på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektionseffekt från texten pekar du på Reflektion och klickar på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en ljusskenseffekt från texten pekar du på Ljussken och klickar på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort en kant från texten pekar du på Fasning och klickar på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation från texten pekar du på 3D-rotation och klickar på Ingen rotation.

  • Om du vill ta bort en bana eller skevhet från texten pekar du på Omvandla och klickar på Ingen transformering.

Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan för att ta bort alla effekter.

För dessa Office-version 2007 program: Word och Outlook

 1. Klicka på WordArt-objektet som du vill ta bort en effekt från.

 2. Gör något av följande på fliken Format under WordArt-verktyg:

  Bilder av grupperna för skugg- och 3D-effekter

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt klickar du på Skuggeffekter i gruppen Skuggeffekter och klickar sedan på Ingen skuggeffekt.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter, klickar på nästa 3D-effekter och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×