Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Cirkeldiagram med dataetiketter formaterade som procentandel

Vad vill du göra?

Välj en aktivitet från den nedrullningsbara listrutan.

 1. Klicka på dataserien eller diagrammet. Om du vill sätta en etikett på en datapunkt klickar du först på serien och sedan på den datapunkten.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement Knappen Diagramelement i det övre högra hörnet intill diagrammet > Dataetiketter.

  Diagramelement > Dataetiketter > etikettval
 3. Om du vill ändra platsen klickar du på pilen och väljer ett alternativ.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort några eller alla genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Delete.

Tips: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller.

  Delen Etikettalternativ i rutan Formatera dataetikett
 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en enda dataetikett, kan du använda en textruta.

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter.

  Då visas Diagramverktyg, hur du lägger till Design och Format flikar.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Design i gruppen Layouter för organisationsscheman, Välj Dataetiketter och sedan på Ingen.

  • Klicka på någon dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger i select bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Detta tar bort alla dataetiketter från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du lägger till dem genom att klicka på Ångra Knappbild i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Den här cirkeldiagram visar procenttal i dataetiketter.

Formaterat cirkeldiagram

Du kan också visa namn på dataserier, kategorinamn eller anpassad text i dataetiketter. För bubbeldiagram kan visa du även storleken på bubblorna. Du kan visa fler än en etikett för datainmatning i varje dataetikett, avgränsade med kommatecken eller andra avgränsare som du anger för optimal detaljer.

Förhindra att dataetiketter överlappar och göra dem lättare att läsa kan justera du deras plats i diagrammet. Och om du inte längre vill visa dataetiketter du kan ta bort dem.

Vad vill du göra?

Välj en aktivitet från den nedrullningsbara listrutan.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i en dataserie klickar du på en gång till väljer du den dataserie som du vill märka.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller den datapunkten som du vill klassificera och klicka sedan på datapunkten.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Överst på sidan

Som standard visar etikett posterna värden när du lägger till dataetiketter. Du kan ändra den här fördefinierade etikett posten om du vill visa namn på dataserier, kategorinamn eller en kombination av fördefinierade etikett datainmatningar (namn på dataserier, Kategorinamn och värden). För en anpassad etikett-post kan du ändra etikett datainmatningar manuellt.

Använda en annan fördefinierad etikett post

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för alla datapunkter i en serie klicka en dataetikett en gång markeras alla dataetiketter i dataserien.

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för en enskild datapunkt, klicka på dataetiketten i datapunkt som du vill ändra och klicka sedan på dataetiketten.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Du kan också högerklicka på den markerade etikettypen eller etiketter i diagrammet och klicka sedan på Formatera dataetikett eller Formatera dataetiketter.

 3. Klicka på Etikettalternativ om det inte är markerat och sedan markera kryssrutan för de etikett poster som du vill lägga till under Etiketten innehåller.

  Etikettalternativ som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp i diagrammet. Till exempel i ett cirkeldiagram kan dataetiketter innehålla procenttal och utfyllnadslinjer.

 4. Om du vill ändra avgränsaren mellan etiketten poster väljer du den avgränsare som du vill använda eller Skriv ett eget tecken i rutan avgränsare.

 5. För att justera etikettens position för att bättre presentera den tillagda texten, markerar du det alternativ som du vill använda under Etikettplacering.

Om du har angett anpassade etikettext men vill visa etiketten poster som är länkade till kalkylbladsvärden igen klickar du på Återställ etikettext.

Överst på sidan

Skapa en anpassad etikett post

 1. Klicka på dataetiketten i datapunkt som du vill ändra i ett diagram och klicka sedan på etiketten igen om du vill markera den etiketten.

 2. Klicka i rutan dataetikett så här startar du redigeringsläge.

 3. Gör något av följande:

  • Dra för att markera den text som du vill ändra om du vill ange ny text och skriv sedan den text som du vill använda.

  • Om du vill länka en dataetikett till text eller värden i kalkylbladet, dra för att markera den text som du vill ändra och gör sedan följande:

   1. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

   2. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

    Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

   3. Tryck på Retur.

    Tips: Du kan använda någon av metoderna för att ange procent – manuellt om du vet vad de är eller genom att länka till procenttal i kalkylbladet. Procenttal beräknas inte i diagrammet, men du kan beräkna procentsatser i kalkylbladet genom att använda ekvationen belopp / total = procent. Anta att du beräknar 10 / 100 = 0,1, och sedan formatera 0,1 som procent, numret på rätt sätt visas som 10%. Mer information om hur du beräknar procenttal finns i beräkna procentsatser.

Rutan dataetikett storlek ska anpassas till storleken på texten. Du kan inte ändra storlek på rutan dataetikett och texten kan bli trunkerade om inte passar i den maximala storleken. Om du vill att den omfattar mer text, kanske du vill använda en textruta i stället. Mer information finns i lägga till en textruta i ett diagram.

Överst på sidan

Du kan ändra placeringen av en enda dataetikett genom att dra den. Du kan också placera dataetiketter i ett standard position i förhållande till brytpunkterna. Beroende på diagramtypen kan du välja mellan flera olika placeringsalternativ.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill flytta alla dataetiketter för en hel dataserie, klicka på en dataetikett en gång till väljer du dataserien.

  • Om du vill flytta en viss dataetikett klickar du på att dataetikett två gånger för att markera den.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. På fliken Layout i gruppen etiketterDataetiketter och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  För ytterligare alternativ för dataetiketter, klicka på Fler dataetikettalternativEtikettalternativ om den inte är markerad, och välj sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • På fliken Layout i gruppen etiketterDataetiketter och sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på någon dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger i select bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Detta tar bort alla dataetiketter från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du lägger till dem genom att klicka på Ångra Knappbild i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×