Lägga till eller ta bort bokmärken

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med ett bokmärke kan du identifiera och namnge en plats eller en text för framtida referens. Du kan använda ett bokmärke för att identifiera ett textavsnitt som du vill granska vid ett senare tillfälle. Du behöver då inte bläddra genom hela texten för att hitta avsnittet, utan går direkt dit med hjälp av dialogrutan Bokmärke.

Du kan också lägga till korsreferenser för bokmärken. Om du till exempel har infogat ett bokmärke i ett dokument kan du hänvisa till bokmärket från andra platser i texten genom att skapa korsreferenser till bokmärket.

Vad vill du göra?

Lägga till ett bokmärke

Ändra ett bokmärke

Gå till ett specifikt bokmärke

Ta bort ett bokmärke

Lägga till ett bokmärke

 1. Markera den text eller det objekt som ska tilldelas ett bokmärke eller klicka på den plats där du vill infoga bokmärket.

 2. Klicka på bokmärke på fliken Infoga i gruppen länkar. Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Skriv eller välj ett namn under Bokmärkesnamn.

  Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav och kan innehålla siffror. Det går inte att ha blanksteg i bokmärkesnamn, men du kan infoga understreck om du vill särskilja ord, till exempel "Första_rubrik".

 4. Klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Ändra ett bokmärke

När du lägger till ett bokmärke för ett textstycke i Microsoft Office Word infogas hakparenteser runt texten. Om du ändrar ett objekt som har ett bokmärke, se till att också ändra texten och grafiken inom hakparenteserna.

Visa bokmärkets hakparenteser

 1. Om du använder Microsoft Office Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ. Om du använder en version av Microsoft Office Word som är senare än Microsoft Office Word 2007 klickar du på Arkiv och sedan på Alternativ

 2. Klicka på Avancerat och rulla ned alternativen tills du kan se och markera sedan kryssrutan Visa bokmärken under Visa dokumentinnehåll.

 3. Klicka på OK.

Bokmärkesändringar du kan göra

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in element som är markerade med ett bokmärke. Du kan också lägga till och ta bort text från markerade element.

Om du

Händer följande

Kopierar ett helt eller delar av ett markerat element till en annan plats i samma dokument

Bokmärket flyttas inte och kopian märks inte.

Kopierar ett helt markerat element till ett annat dokument

Båda dokumenten innehåller identiska element och bokmärken.

Klipper ut ett helt markerat element och klistrar in det i samma dokument

Objektet och bokmärket flyttas till den nya platsen.

Tar bort delar av ett markerade objekt.

Bokmärket finns kvar vid den återstående texten.

Lägger till text mellan två tecken som ingår i ett bokmärke.

Den nya texten inkluderas i bokmärket.

Klickar direkt efter den inledande hakparentesen i ett bokmärke och lägger sedan till text eller grafik i objektet.

Tillägget inkluderas i bokmärket.

Klickar direkt efter den avslutande hakparentesen i ett bokmärke och lägger till text eller grafik i objektet.

Tillägget inkluderas inte i bokmärket.

Överst på sidan

Gå till ett specifikt bokmärke

 1. Klicka på bokmärke på fliken Infoga i gruppen länkar. Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka antingen på Namn eller Plats om du vill sortera listan över bokmärken i dokumentet.

 3. Klicka på namnet på det bokmärke som du vill gå till.

 4. Klicka på Gå till.

Överst på sidan

Ta bort bokmärken

 1. Klicka på bokmärke på fliken Infoga i gruppen länkar. Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på det bokmärke som du vill ta bort och sedan på Ta bort.

Obs!: Om du vill ta bort både bokmärket och bokmärkesobjektet (t.ex. ett textblock eller något annat element) markerar du objektet och trycker på DEL.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×