Lägga till eller ändra källor, källhänvisningar och litteraturförteckningar

Innan du kan lägga till en källhänvisning, en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning måste du lägga till en källa till dokumentet. En Citerade verk-lista är en lista över källor, vanligtvis i slutet av ett dokument, som du har hänvisat till (eller "citerat") i dokumentet. En Citerade verk-lista skiljer sig från en litteraturförteckning, som är en lista över källor som du använt när du skapade dokumentet. När du har lagt till källor kan du automatiskt generera en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning baserat på information om källan. Varje gång du skapar en ny källa sparas källinformationen på datorn. Du kan använda Källhanteraren för att hitta och återanvända alla källor som du har skapat, även i andra dokument.

Källhänvisningar är referenser inom parentes som infogas i texten. Källhänvisningar skiljer sig från fotnoter och slutkommentarer, som placeras längst ned på sidan eller i slutet av dokumentet. Källinformation som lagras i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren kan användas för att skapa källhänvisningar, en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning. Du kan dock inte använda informationen i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren för att skapa fotnoter och slutkommentarer.

Mer information om mallar för olika format, t.ex. formatet APA, finns på webbplatsen med mallar för Office för Mac.

Steg 1. Lägga till, redigera eller ta bort en källa

För att lägga till en källhänvisning, en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning i ett dokument ska du först lägga till en lista över de källor som du har använt.

Lägga till en källa med hjälp av Källhanteraren

Källhanteraren listar varje källa som någon gång har lagts in i datorn så att du kan återanvända dem i andra dokument. Det är till exempel praktiskt om du skriver uppsatser och rapporter som använder samma källor. Om du öppnar ett dokument som innehåller källhänvisningar visas deras källor under Aktuell lista. Alla källor som du har hänvisat till, antingen i tidigare dokument eller i det aktuella dokumentet, visas under Huvudlista.

 1. På fliken Dokumentelement under Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser

 2. Längst ned i verktyget Källhänvisningar klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Källhänvisningshanteraren.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Välj en källtyp på popup-menyn Typ av källa.

 5. Fyll i så många fält du vill. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*). Fälten innehåller den minsta information som måste du ha som källhänvisning.

  Obs!: Du kan infoga citat även när du inte har alla publiceringsuppgifter. Om publiceringsinformation utelämnas infogas källhänvisningar som numrerade platshållare. Du kan redigera de källorna senare. Du måste ange all information som behövs för en källa innan du kan skapa en litteraturförteckning.

 6. Klicka på OK när du är klar.

  Den information om källan som du skrivit in visas i Aktuell lista och Huvudlista i Källhanteraren.

 7. Om du vill lägga till flera källor upprepar du steg 3 till 6 nedan.

 8. Klicka på Stäng.

  Den information om källan som du skrivit in visas i Aktuell lista och i verktyget Källhänvisningar.

Redigera en källa i verktyget Källhänvisningar

Du kan redigera en kalla direkt i dokumentet eller med verktyget Källhänvisningar. När du byter källa tillämpas ändringarna på alla förekomster av den källhänvisningen i hela dokumentet. Men om du gör en manuell ändring i en viss källhänvisning i dokumentet gäller endast de ändringarna för just den källhänvisningen. Dessutom uppdateras eller åsidosätts inte just den källhänvisningen när du uppdaterar källhänvisningar och litteraturförteckning.

 1. På fliken Dokumentelement under Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser

 2. I listan Källhänvisningar dubbelklickar du på den källhänvisning du vill redigera.

 3. Längst ned i verktyget Källhänvisningar klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Redigera källa.

 4. Gör dina ändringar och klicka sedan på OK.

  Om ett meddelande visas som frågar om du vill spara ändringarna i både huvudlistan och den aktuella listan klickar du på Nej för att endast ändra det aktuella dokumentet, eller så klickar du på Ja för att spara ändringarna i källan för källhänvisningen och använda den i andra dokument.

Ta bort en uppgift från listan Källhänvisningar

Innan du kan ta bort en källa från listan källhänvisningar måste du ta bort alla relaterade källhänvisningar.

 1. I dokumentet tar du bort alla källhänvisningar som associeras med den källa du vill ta bort.

  Tips: Du kan använda sökfältet för att hitta källhänvisningar. I sökfältet Sökfältet i Word anger du en del av källhänvisningen.

 2. På fliken Dokumentelement under Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser

 3. Längst ned i verktyget Källhänvisningar klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Källhänvisningshanteraren.

 4. Klicka på den källa du vill ta bort i Aktuell lista, välj källan du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Källan visas nu bara i huvudlistan.

  Obs!: Om knappen Ta bort inte är tillgänglig eller om det finns en bockmarkering bredvid källan i listan finns det fortfarande minst en relaterad källhänvisning i dokumentet. Ta bort alla återstående relaterade källhänvisningar i dokumentet och försök sedan ta bort källan igen.

 5. Klicka på Stäng.

  Den källa som du tog bort visas inte längre i listan Källhänvisningar.

Steg 2. Infoga, redigera eller ta bort en källhänvisning (valfritt)

Infoga en källhänvisning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga källhänvisningen.

 2. På fliken Dokumentelement under Referenser klickar du på Hantera.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser

 3. I listan Källhänvisningar dubbelklickar du på den källa du vill citera.

  Källhänvisningen visas i dokumentet.

  Exempel på källhänvisningar i APA-format

Lägg till sidnummer eller utelämna författare, år och titel för en viss källhänvisning

Använd det här alternativet för att göra egna ändringar i en källhänvisning och behålla möjligheten att uppdatera hänvisningen automatiskt.

Obs!: Ändringar som du gör genom att använda denna metod gäller endast för den här källhänvisningen.

 1. Klicka var som helst mellan källhänvisningens parenteser. En ram visas runt källhänvisningen.

  Ram runt källhänvisning

 2. Klicka på pilen på ramen och klicka sedan på Redigera källhänvisning.

  Menyn Alternativ för källhänvisning

 3. Lägg till sidnummer eller markera kryssrutan Författare, År eller Titel om du inte vill att informationen ska visas i källhänvisningen.

Göra manuella ändringar i en viss källhänvisning

Om du vill ändra en viss källhänvisning manuellt kan du göra källhänvisningens text statisk och redigera källhänvisningen hur du vill. När du gör texten statisk kommer källhänvisningen inte längre att uppdateras automatiskt. Om du vill göra ändringar senare måste det göras manuellt.

 1. Klicka var som helst mellan källhänvisningens parenteser. En ram visas runt källhänvisningen.

  Ram runt källhänvisning

 2. Klicka på pilen på ramen och klicka sedan på Konvertera källhänvisning till statisk text.

  Menyn Alternativ för källhänvisning

 3. I dokumentet gör du ändringarna i källhänvisningen.

Ta bort enstaka källhänvisningar från dokumentet

 1. I dokumentet letar du upp den källhänvisning du vill ta bort.

  Tips: Du kan använda sökfältet för att hitta källhänvisningar. I sökfältet Sökfältet i Word anger du en del av källhänvisningen.

 2. Markera hela källhänvisningar, inklusive parenteser, och tryck sedan på DELETE.

Steg 3. Infoga eller redigera en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning

En Citerade verk-lista är en lista över alla verk som du hänvisar till (eller "citerar") i dokumentet, och används vanligtvis när du citerar källor i MLA-format. En Citerade verk-lista skiljer sig från en litteraturförteckning, som är en lista över verk som du använt när du forskade inför och skapade dokumentet.

Infoga en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill att Citerade verk-listan eller litteraturförteckningen ska visas (vanligen i slutet av dokumentet efter en sidbrytning).

 2. På fliken Dokumentelement under Referenser, klicka på Litteraturförteckning och sedan på Litteraturförteckning eller Citerade verk.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser

Ändra format för en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning

Du kan ändra format på alla källhänvisningar som finns i ett dokuments Citerade verk-lista eller litteraturförteckning utan att redigera formatet på källhänvisningarna manuellt. Du kan till exempel ändra källhänvisningen från formatet APA till MLA.

 1. Klicka på Utkast och sedan på Utskriftslayout på menyn Visa.

 2. På fliken Dokumentelement under Referenser klickar du på popup-menyn Litteraturförteckningsformat och sedan på det format du vill ändra litteraturförteckningens referenser till.

  Fliken Dokumentelement, Gruppen Referenser, Litteraturförteckningsformat

  Alla referenser i dokumentets litteraturförteckning ändras till det nya formatet.

Uppdatera en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning.

Om du lägger till nya källor till dokumentet efter att du infogat Citerade verk-listan eller litteraturförteckningen kan du uppdatera Citerade verk-listan eller litteraturförteckningen så att de inkluderar de nya källorna.

 1. Klicka på en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning. En ram visas runt den.

 2. Klicka på pilen på ramen och klicka sedan på Uppdatera källhänvisningar och litteraturförteckningar.

  Menyn Uppdatera eller konvertera litteraturförteckning

Konvertera format för en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning till statisk text

Word infogar en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning som ett fält. Fältets ram anger att den Citerade verk-listan eller litteraturförteckningen skapades automatiskt från källor i dokumentet. Med ramen kan du konvertera fältet till statisk text och redigera den som vilken annan text som helst.

Obs!:  Om du konverterar en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning till statisk text kan du inte använda Word för att uppdatera den automatiskt. I stället måste du ta bort Citerade verk-listan eller litteraturförteckningen och sedan infoga en ny.

 1. Klicka på en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning. En ram visas runt den.

 2. Klicka på pilen på ramen och klicka sedan på Konvertera litteraturförteckning till statisk text.

  Menyn Uppdatera eller konvertera litteraturförteckning

Se även

Lägga till eller ändra fotnoter eller slutkommentarer

Skapa eller redigera ett index

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×