Lägga till eller ändra en vy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gruppmedlemmar kan visa projektinformation genom att välja olika vyer från listan Visa som visas överst på de flesta sidor i Microsoft Office Project Web Access.

I egenskap av administratör kan du bättre uppfylla företagets informationsbehov genom att lägga till nya vyer och ändra de befintliga vyerna.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera vyer på sidan Serverinställningar. En lista med vyer visas.

 3. Klicka på Ny vy.

  Om du vill redigera en befintlig vy klickar du på namnet på den vy som du vill ändra.

 4. Välj den typ av lista som du lägger till i listan Typ av vy under Namn och typ:

  • Project      Använd den här typen av vy för att granska aktivitet, tilldelning och resurs information om ett specifikt projekt när en gruppmedlem klickar på ett projekt i Projektcenter.

  • Projektcenter      Använd den här typen av vy om du vill visa information om alla projekt i Projektcenter.

  • Resurstilldelningar      Använd den här typen av vyn om du vill visa information om specifika resurstilldelningar.

  • Resurscenter      Använd den här typen av vy om du vill visa och jämföra alla resurser i Resurscenter.

  • Dataanalys      Använd den här typen av vy för att granska projekt-och resursinformation genom att använda pivottabellrapporter eller Pivotdiagram rapporter.

   Obs!: Om du vill skapa en vy av typen Dataanalys måste du först skapa en OLAP-kub (Online Analytical Processing). Länkar till mer information om hur du skapar och hanterar en OLAP-kub för dataanalys finns i avsnittet Se även.

  • Mitt arbete      Gruppmedlemmar använder den här typen av vy för att visa sina aktivitetstilldelningar.

  • Resursplan      Projektledare använder den här typen av vy för att skapa resursplaner för sina projekt.

  • Gruppaktiviteter      Gruppmedlemmar använder den här typen av vy för att visa de aktiviteter som deras grupp tilldelats som en resurs.

  • Team Builder      Projektledare använder den här typen av vy för att skapa en grupp för sina projekt (inte en resursplan).

  • Tidrapport      Gruppmedlemmar använder den här typen av vy för att rapportera tid för de projekt som de tilldelats.

 5. Skriv namnet på den nya vyn i rutan Namn.

 6. Skriv en beskrivning av den nya vyn i rutan Beskrivning.

 7. Välj de fält som du vill lägga till i vyn i listan Tillgängliga fält under Tabell och fält och klicka på Lägg till.

  Om du lägger till en vy av typen Projekt klickar du på Aktivitet, Resurs eller Tilldelning ovanför listan Tillgängliga fält för att ange vilken typ av information som ska visas i vyn.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ange fältbredden klickar du på fältet under Fält som visas och klickar sedan på alternativet Fältbredd. Skriv fältbredden i antal bildpunkter eller klicka på alternativet Anpassa fältet till bredden automatiskt.

  • Du kan ändra ordning på fälten i vyn. Markera det fält som du vill flytta och klicka på Upp eller Ned.

 8. Välj hur du vill formatera vyn under Formatera vy. För vyer av typen Projekt, Projektcenter och Resurstilldelningar väljer du den typ av Gantt-schemavy i listan Format för Gantt-schema som du vill använda för att visa information.

 9. Skriv ett förskjutningsvärde i antal bildpunkter i rutan Ange vänster förskjutning för vyns delningslist för att ange delningslistens placering i vyn.

 10. Välj hur många dispositionsnivåer som ska visas som standard i vyn i listan Visa.

 11. Välj ett grupperingsformat i listan Grupperingstyp och ange grupperingsordningen med hjälp av listorna Gruppera efter och Sedan efter.

  Obs!: Om du grupperar baserat på ett datumfält, t.ex. Start, grupperas projekten i steg om minuter.

 12. Välj vilka fält som du vill sortera vyn efter i listan Sortera efter. Välj Stigande eller Fallande i listan Ordning och ange i vilken ordning vyn ska sorteras.

 13. Klicka på Filter och skapa eller redigera filter som kan användas i vyn.

  Välj ett fält i listan Fältnamn och ett test i listan Test i dialogrutan Definiera anpassat filter och skriv ett värde som ska testas i rutan Värde. Du kan ange ett värdeintervall genom att skriva två värden avgränsade med ett kommatecken (,) i rutan Värde. Om filtret innehåller mer än en villkorsrad startar du en ny rad genom att klicka på en operator i kolumnen Och/Eller.

  Tips: Testa filtret innan du använder det i vyn genom att klicka på Bekräfta filter.

 14. Klicka på en kategori i listan Tillgängliga kategorier under Säkerhetskategorier och klicka på Lägg till.

 15. Klicka på Spara.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×