Lägga till eller ändra en användare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera användare på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny användare på sidan Hantera användare.

  Om du vill ändra inställningarna för en befintlig användare klickar du på användarens namn i tabellen och följer resten av stegen. Om inga användarnamn visas i tabellen söker du efter användaren genom att skriva hela eller en del av användarens namn eller e-postnamn och klickar sedan på Sök.

 4. Skriv användarens visningsnamn, e-postadress, namnets fonetiska stavning, användarens initialer och RBS-värdet (Resource Breakdown Structure) under Identifieringsinformation på sidan Ny användare (eller på sidan Redigera användare om du ändrar en befintlig användare).

  Om användaren associeras med en gruppwebbplats skriver du hyperlänkens mål och URL-adressen i rutan Hyperlänknamn och rutan Hyperlänk-URL.

  Obs!: Markera kryssrutan användaren kan tilldelas som en resurs för att låta användare som ska tilldelas uppgifter som en resurs. Markera den här kryssrutan anger att användaren är en företagsresurs.

 5. Välj vilken metod som ska användas för att autentisera användarna när de loggar in under Användarautentisering:

  • Windows-autentisering      Om du markerar den här autentiseringsmetod skriver du det användarnamn i form av DomainName\UserAccountName. Om du vill förhindra att användarens information som synkroniseras med din organisations Active Directory-katalogtjänst markerar du kryssrutan förhindra Active Directory-synkronisering för den här användaren.

  • Formulärautentisering     Om du markerar den här autentiseringsmetod skriver du det användarnamn i form av MemberShipProvider:UserAccountName.

   Viktigt!: Kontonamnets exakta format fastställs under installationen av Microsoft Office Project Server 2007 och kan skilja sig från formatet som anges här. Fråga systemadministratören eller den person som installerade Project Server om du är osäker på formatet.

 6. Skriv följande information under Tilldelningsattribut avseende användarens möjlighet att tilldelas projekt som en resurs:

  • Om du vill utesluta den här användaren från utjämning avmarkerar du kryssrutan Resursen kan utjämnas. Välj sedan den baskalender som du vill tilldela användaren.

  • Välj typ av användarens bokning som bekräftad eller föreslagen i listan standard bokning.

  • Om användaren har en tidrapportchef skriver du eller söker efter chefens namn i rutan Tidrapportansvarig.

   I rutan Standardägare för tilldelning, typ eller Sök efter den tilldelningsägare namn.

  • Om du vill ange användarens tillgänglighet skriver du datumen i rutan Tillgänglig tidigast och rutan Tillgänglig senast.

   Tips: Klicka på Datumväljaren Bild av knapp och klicka sedan på datum i kalendern.

 7. Skriv värdena som representerar eventuella anpassade fält som skapats för företaget under Egna fält för resursen. Det här området visas bara om anpassade fält för resurser används av företaget.

 8. Klicka på en grupp i tabellen Alla grupper under Säkerhetsgrupper och klicka på Lägg till. Resursen läggs till i tabellen Grupper som innehåller den här användaren.

  Klicka på Lägg till alla för att lägga till användaren i alla tillgängliga grupper. Användarna ärver automatiskt samma behörigheter som tilldelats grupperna.

 9. Markera de kategorier som användaren kan komma åt och klicka sedan på Lägg till i avsnittet Säkerhetskategorier i listan Tillgängliga kategorier. Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till den här användaren i alla tillgängliga kategorier.

 10. Ange vilka behörigheter som användaren ska beviljas vid åtkomsten av respektive kategori i listan Markerade kategorier. Markera någon av följande kryssrutor för varje behörighet under Globala behörigheter:

  • Tillåt      Markera den här kryssrutan om användaren ska beviljas behörighet.

  • Neka      Markera den här kryssrutan om användaren inte ska beviljas behörighet.

   Meddelanden: 

   • Om varken Tillåt eller Neka markeras har användarna inte åtkomst till kategorin såvida de inte beviljas åtkomst någon annanstans, t.ex. genom behörigheterna som definierats för en grupp som de tillhör.

   • I de flesta fall behöver du bara definiera behörigheter på gruppnivån och inte på användarnivån. Använd globala behörigheter för användare med specifika behörigheter som inte täcks av behörigheterna för gruppen.

   • Om en behörighet har inställningen Tillåt på användarnivån och Neka på gruppnivån, nekas behörigheten. Behörigheter på gruppnivå prioriteras framför behörigheter på användarnivå.

   • Du kan snabbt definiera behörigheter genom att använda en mall. Välj den säkerhetsmall i rutan Ange behörigheter med mall som du vill använda för användarens behörighetsinställningar och klicka sedan på Använd.

 11. Om koder för grupperings- och kostnadsändamål har skapats för företaget skriver du koderna i rutorna Grupp, Kod, Kostnadsställe eller Kostnadstyp under Gruppfält.

 12. Om du vill att användaren ska ingå i en befintlig grupp markerar du kryssrutan Grupptilldelningspool och skriver namnet på gruppen i rutan Gruppnamn under Gruppinformation.

 13. Skriv ytterligare identifierande användarinformation i rutan Externt ID under Systemidentifieringsdata. Den här informationen kan användas för att länka personen till motsvarande information på en personalavdelning eller för att underlätta konsolideringen av resursanvändningsrapporteringen utöver möjligheterna i Project Server.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×