Lägga till datadrivna webbritningar i instrumentpanelen med Visio Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Vi rekommenderar inte längre att använda Visio Services och Visio Web Access-webbdelen på SharePoint Online. Använd hädanefter Visio Online för att visa Visio-diagram och Visio-kombinationslösningar på webben. Mer information finns i den här artikeln med en översikt över Visio Services i SharePoint Online. I SharePoint Server stöds de här funktionerna fortfarande i enlighet med Microsofts livscykelpolicy.

Former i Visio-diagram kan länkas till data och göras visuellt när de underliggande data ändras. En form kan till exempel Visa antalet enheter som för närvarande befinner sig i ett visst Stadium i en process, eller kan ändra färg när ett tal går utöver eller under ett angivet tröskelvärde. Den här typen av visuell data visning kan göra en status rapport på en instrument panel enkel att kontrol lera snabbt.

Om ett diagram har publicerats som en webb ritning kan du lägga till en Visio Web Access-webbdel som visar diagrammet på en instrument panel. Information om hur du publicerar ett diagram till SharePoint som ett webb diagram finns i publicera Visio-diagram i ett SharePoint-bibliotek.

Skapa ett data kopplat webb diagram

Du måste använda Visio 2010 Professional eller Premium för att skapa diagrammet och länka det till data, och sedan spara det som en webb ritning. Information om hur du ansluter ett diagram till data finns i Importera data till former i ritningen.

Det flesta är att skapa ett diagram och ansluta det till externa data källor är detsamma för webb diagram som för vanliga diagram, men det finns några undantag i data källor och diagram typer som stöds.

Datakällor som stöds

Följande data källor kan användas som standard:

  • Excel-arbetsböcker på SharePoint-webbplatsen

  • SQL Server-tabeller och vyer (SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • SharePoint-listor

  • Data källor med OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Microsoft Access-anslutningar för data källa underhålls inte när ett diagram publiceras som ett webb diagram.

Microsoft Excel

Excel-arbetsböcker stöds som data källor, men du måste placera arbets boken på SharePoint-webbplatsen som är värd för webb diagrammet.

PivotDiagram och diagram för tids linjen

Du kan publicera PivotDiagram eller tids linje diagram som webb ritningar, men de kopplas från data källorna och kan inte uppdateras.

Felsökning

Du måste se till att alla som kommer att använda diagrammet har nödvändig åtkomst till data källan. Om till exempel ett diagram använder en SharePoint-lista som data källa måste alla som visar diagrammet också ha behörighet att visa data listan, eller så visas inte informationen.

Om det data anslutna diagrammet inte fungerar som förväntat måste din SharePoint-administratör eventuellt ändra konfigurationen. Din administratör kan hitta information om hur du gör detta på Microsoft TechNet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×