Lägga till data till former

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En Microsoft Office Visio-ritning är mer än en vanlig bild – det är också ett utmärkt verktyg som du kan använda för att ordna information och hämta data i en rapport.

Den här artikeln innehåller information om hur du manuellt kan lägga till data till markerade former, hur du kan skapa och återanvända datauppsättningar som du kan lägga till i flera former i ritningen, samt hur du lägger till data till en originalform.

Obs!: Stegen nedan gäller både Microsoft Office Visio Professional 2007 och Microsoft Office Visio Standard 2007. Om du har Visio Professional kan du automatiskt importera data, lägga till data till former och visa data i former med datagrafik. Du kan kontrollera vilken version av Visio du har genom att klicka på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn.

Vad vill du har mer information om?

Lägga till data till markerade former

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

Lägga till datafält till en originalform

Lägga till data till markerade former

Om du vill lägga till data i former som redan finns i ritningen, lägga till datafälten i formerna och sedan lägga till värdena.

Tips: I anvisningarna nedan beskrivs den enklaste metoden att lägga till data i former. Om du vill lägga till samma data till flera former bör du emellertid välja något av alternativen som beskrivs i de andra avsnitten i den här artikeln.

Vad är skillnaden mellan ett datafält och ett värde?

 • Ett datafält är en namngiven cell som kan innehålla värden.

 • Ett värde är texten eller talen i cellerna i en databastabell, ett kalkylblad, eller i vårt exempel, en form.

Här är ett exempel som visar fönstret Formdata med fält och värden för formen beslut från stencilen Enkelt flödesschema. I det här fallet fält som en gång i timmen ränta, nätverkstillgång krävs och varaktighet för kontraktet och värdena är $49.00, Ja och 3 veckor.

Fönstret Formdata med fält och värden.

Lägga till datafält till markerade former

 1. Markera den eller de former som du vill lägga till data i.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Data på snabbmenyn och klicka på Formdata.

 3. Klicka på Ja när du ser ett meddelande som frågar om du vill definiera data nu.

  Obs!: Om formen redan innehåller datafält visas inte det här meddelandet.

 4. Skriv ett namn för fältet i dialogrutan Definiera formdata.

 5. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Ny och upprepar steg 4.

 6. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

  Dialogrutan Formdata öppnas, och dina fält visas.

Lägga till värden till datafälten

 1. Öppna Visa-menyn och klicka på Formdatafönster.

 2. Markera varje form en i taget och skriv värdena i datafälten i fönstret Formdata.

  Obs!: I fönstret Formdata visas bara informationen för den markerade formen.

Överst på sidan

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

Du kan skapa en uppsättning datafält som du kan lägga till i former som du placerar i ritningen senare, eller i former som redan finns i ritningen.

 1. Öppna Visa-menyn och klicka på Formdatafönster.

 2. Högerklicka någonstans i fönstret Formdata och klicka på Formdatauppsättningar.

 3. Klicka på Lägg till i fönstret Formdatauppsättningar.

 4. Skriv ett namn för datauppsättningen i dialogrutan Lägg till formdatauppsättning.

 5. Välj Skapa en ny uppsättning och klicka på OK.

  Datauppsättningen visas i kolumnen Namn i fönstret Formdatauppsättningar.

  Obs!: Du kan också klicka på något av de andra alternativen om du vill ändra en befintlig datauppsättning.

 6. Klicka på den nya datauppsättningen under Namn och klicka på Definiera.

 7. Skriv ett namn för fältet i dialogrutan Definiera formdata.

 8. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Ny och upprepar steg 7.

 9. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

 10. Om du vill lägga till datauppsättningen till markerade former i ritningen markerar du uppsättningen i fönstret Formdatauppsättningar och klickar sedan på Använd.

  Tips: Om du vill visa de nya fälten i någon av formerna som du lagt till dem i, markerar du formen och tittar i fönstret Formdata.

Överst på sidan

Lägga till datafält till en originalform

Om du vill lägga till samma uppsättning formdata varje gång du använder en viss form kan du spara tid genom att lägga till datafält till en kopia av originalet för formen. Du kan till exempel lägga till datafält som namn och anställningsnummer i originalet för en personform.

 1. Högerklicka på det original som du vill lägga till formdata i, peka på Lägg till i Mina former och klicka på Lägg till i ny stencil.

  Obs!: Om du redan har en egen stencil kan du lägga till originalet i den i stället för att skapa en ny.

 2. Skriv ett namn för den nya stencilen i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

 3. Peka på FormerArkiv-menyn, peka på Mina former och klicka sedan på stencilen som innehåller det kopierade originalet.

 4. Högerklicka på namnlisten för den nya stencilen och klicka på Redigera stencil på snabbmenyn.

 5. Högerklicka på den form du nyss lagt till i stencilen, peka på Redigera original och klicka på Redigera originalform.

 6. Högerklicka på formen i redigeringsfönstret för formen, peka på Data och klicka på Formdata.

 7. Klicka på Ja när du ser ett meddelande som frågar om du vill definiera data nu.

  Obs!: Om formen redan innehåller datafält visas inte meddelandet. Fortsätt bara och gå igenom de återstående stegen.

 8. Skriv ett namn för fältet i dialogrutan Definiera formdata och fyll i eventuell övrig information. Du kanske exempelvis vill ändra datatypen eller lägga till en formfråga.

 9. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Ny och upprepar steg 8.

 10. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

  Dialogrutan Formdata öppnas, och dina fält visas.

  Obs!: Klicka på Definiera och upprepa steg 8 om du vill göra ändringar i fälten.

 11. Stäng redigeringsfönstret för formen genom att klicka på StängArkiv-menyn.

 12. Klicka på Ja när du ser ett meddelande som frågar om du vill uppdatera formen.

 13. Klicka på Ja när du ser ett annat meddelande som frågar om du vill spara ändringarna i stencilen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×