Lägga till data manuellt i celler i ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du har flera olika alternativ när du vill ange data manuellt i Excel. Du kan ange data i en cell, eller i flera celler samtidigt, på ett eller flera kalkylblad åt gången. De data som du anger kan vara tal, textsträngar, datum eller tider. Du kan formatera dina data på en mängd olika sätt. Dessutom finns det flera inställningar som du kan justera för att underlätta när du ska mata in data.

Det här avsnittet förklarar inte hur du kan använda ett dataformulär för att lägga till data i kalkylbladet. Mer information om hur du arbetar med dataformulär finns i lägga till, redigera, söka efter, och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär.

Viktigt!: Om du inte kan ange eller redigera data i ett kalkylblad, så kanske det har skyddats av dig eller någon annan för att förhindra att data ska ändras av misstag. I ett skyddat kalkylblad kan du markera celler för att visa informationen, men du kan inte skriva information i celler som är låsta. I de flesta fall bör du inte ta bort kalkylbladsskyddet om du inte har beviljats behörighet att göra det av den person som skapade kalkylbladet. Om du vill ta bort ett kalkylbladsskydd klickar du på Ta bort bladets skydd i gruppen Ändringar på fliken Granska. Om ett lösenord definierades när kalkylbladsskyddet aktiverades, måste du först ange lösenordet innan du kan ta bort skyddet.

Vad vill du göra?

Skriva in text eller ett tal i en cell

Ange ett tal med ett fast decimalkomma

Ange ett datum eller en tid i en cell

Skriva in samma data i flera celler samtidigt

Skriva in samma data i flera kalkylblad samtidigt

Ändra inställningar för kalkylblad och cellformat

Ändra riktning för tangenten RETUR

Ändra bredden på en kolumn

Radbryta text i en cell

Ändra formatet för ett tal

Formatera ett tal som text

Skriva in text eller ett tal i en cell

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Skriv önskat tal eller text som du vill ange och tryck sedan på RETUR eller TABB.

  Infoga en radbrytning genom att trycka på ALT + RETUR för att mata in data i en ny rad i en cell.

Överst på sidan

Skriva in ett tal med ett fast decimalkomma

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Avancerat och markera kryssrutan Infoga decimaltecken automatiskt under Redigeringsalternativ.

 3. I rutan Antal skriver du ett positivt tal för siffror till höger om decimaltecknet eller ett negativt tal för siffror till vänster om decimaltecknet.

  Om du exempelvis skriver 3 i rutan Antal och sedan skriver 2834 i en cell så visas värdet som 2,834. Om du skriver -3 i rutan Antal och sedan skriver 283 så blir värdet 283000.

 4. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv ett tal.

  Obs!    Data som du skrivit i cellerna innan du väljer alternativet Fasta decimaler påverkas inte.

  Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativet Fasta decimaler skriver du ett decimaltecken när du skriver talet.

Överst på sidan

Skriva in ett datum eller en tid i en cell

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Skriv ett datum eller ett klockslag på följande sätt:

  • Om du vill ange ett datum avgränsar du datumdelarna med snedstreck eller bindestreck, t.ex. 5/9/2002 eller 2002-09-05.

  • Om du vill ange en tid som baseras på 12-timmarsformat ange klockslaget följt av ett blanksteg och skriv sedan a eller p efter tiden. till exempel 9:00 p. I annat fall anges tid som är i Excel.

   Om du vill infoga aktuellt datum och klockslag trycker du på CTRL + SKIFT +; (semikolon).

Obs!: 

 • Om du vill ange ett datum eller klockslag som uppdateras när du öppnar kalkylbladet kan använda du funktionerna idag och nu .

 • När du anger ett datum eller en tid i en cell visas det antingen i standard datum- eller tidsformat för din dator eller i det format som har använts i cellen innan du angett datum eller tid. Standardformatet för datum eller klockslag baserat på inställningarna för datum och tid i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar (Kontrollpanelen). Om dessa inställningar på din dator har ändrats visas datum och tider i dina arbetsböcker som inte har formaterats med hjälp av kommandot Formatera celler enligt dessa inställningar.

 • Vill använda standardformatet för datum eller tid, klicka på cellen som innehåller värdet datum eller tid och tryck sedan på CTRL + SKIFT + # eller CTRL + SKIFT + @.

Överst på sidan

Skriva in samma data i flera celler samtidigt

 1. Markera de celler som du vill infoga samma information i. Cellerna behöver inte vara placerade intill varandra.

Om du vill markera

Gör du så här

En enstaka cell

Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde

Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

1. Radrubrik

2. Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 1. Skriv informationen i den aktiva cellen och tryck på CTRL+RETUR.

  Du kan också skriva in samma data i flera celler genom för att fylla i data i kalkylbladsceller automatiskt med fyllningshandtag Fyllningshandtag .

  Mer information finns i artikeln fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller.

Överst på sidan

Skriva in samma data i flera kalkylblad samtidigt

Genom att göra flera kalkylblad aktiva samtidigt, du kan lägga till nya data eller ändra befintliga data i ett kalkylblad, och ändringarna som tillämpas på samma celler i alla markerade kalkylblad.

 1. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som innehåller de data som du vill redigera. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på flikarna till andra kalkylblad som du vill använda att synkronisera data.

  Knappar för bladbläddring

  Obs!: Om du inte kan se fliken för det kalkylblad du vill visa kan du leta upp kalkylbladet med hjälp av knapparna för flikbläddring, och klicka på fliken. Om du ändå inte hittar de önskade kalkylbladsflikarna kanske du måste maximera dokumentfönstret.

 2. Markera cellen eller område som du vill redigera befintliga data eller ange nya data i det aktiva kalkylbladet.

Om du vill markera

Gör du så här

En enstaka cell

Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde

Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

1. Radrubrik

2. Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 1. Ange nya data i den aktiva cellen eller redigera befintliga data och tryck sedan på RETUR eller TABB för att flytta markeringen till nästa cell.

  Ändringarna tillämpas på alla markerade kalkylblad.

 2. Upprepa föregående steg tills du är färdig med att skriva in eller redigera data.

Obs!: 

 • Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas kan du högerklicka du på fliken för ett markerat kalkylblad och klicka på Dela upp blad.

 • När du skriver in eller redigerar data så påverkar dina ändringar alla de markerade kalkylbladen, och du kan råka ersätta data som du inte ville ändra. För att undvika det kan du visa alla kalkylblad samtidigt och se efter om det finns några potentiella datakonflikter.

  1. Klicka på Nytt fönster i gruppen Fönster på fliken Visa.

  2. Växla till det nya fönstret och klicka sedan på ett kalkylblad som du vill visa.

  3. Upprepa steg 1 och 2 för alla kalkylblad som du vill visa.

  4. Klicka på Ordna alla i gruppen Fönster på fliken Visa och klicka sedan på de alternativ du vill använda.

  5. Om du endast vill visa kalkylblad i den aktiva arbetsboken markerar du kryssrutan Fönster för aktiv arbetsbok i dialogrutan Ordna fönster.

Överst på sidan

Ändra inställningar för kalkylblad och cellformat

Det finns flera inställningar i Excel som du kan ändra för att göra det enklare att ange data manuellt. Vissa ändringar påverkar alla arbetsböcker, vissa påverkar hela kalkylbladet, och vissa påverkar bara de celler som du anger.

Ändra riktning för tangenten RETUR

När du trycker på TABB för att lägga till data i flera celler i en rad och trycker på RETUR i slutet av den rad som standard flyttar markeringen till början av nästa rad.

Tryck på RETUR flyttar markeringen en cell nedåt och trycker på TABB flyttas markeringen en cell åt höger. Du kan inte ändra riktning på Flytta för TABB-tangenten, men du kan ange en annan riktning för tangenten RETUR. Ändra den här inställningen påverkar hela kalkylbladet, öppna kalkylblad, alla öppna arbetsböcker och alla nya arbetsböcker.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Markera kryssrutan Flytta markering efter att du tryckt på Retur under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka på önskad riktning i rutan Riktning.

Ändra bredden för en kolumn

I vissa fall kan en cell visa #####. Det kan inträffa när cellen innehåller ett tal eller ett datum, och kolumnbredden inte räcker till för att visa alla tecken som krävs för cellens format. Antag t.ex. att en cell med datumformatet "åååå-mm-dd" innehåller 2007-12-31, men att kolumnen bara är tillräckligt bred för att visa sex tecken. Då visar cellen #####. Om du vill visa hela innehållet i cellen med det aktuella formatet måste du öka kolumnbredden.

 1. Klicka på den cell som du vill ändra kolumnbredden för.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande under Cellstorlek:

  • Om du vill att all text ska få plats i cellen klickar du på Autopassa kolumnbredd.

  • Om du vill öka kolumnens bredd klickar du på Kolumnbredd och skriver önskad bredd i rutan Kolumnbredd.

Som alternativ till att öka kolumnbredden kan du ändra formatet för kolumnen, eller för en enskild cell. Du skulle t.ex. kunna ändra datumformatet så att datumet visas med endast månad och dag (formatet "dd/mm"), t.ex. 31/12, eller visa talet med matematisk notation (med exponenter), t.ex. 4E+08.

Radbryta text i en cell

Du kan visa flera rader med text i en cell genom att radbryta texten. Andra celler påverkas inte när du radbryter text i en cell.

 1. Klicka på den cell som du vill radbryta text i.

 2. Klicka på Radbryt text i gruppen Justering på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om texten är ett långt ord, radbryts inte (ordet inte delas); Du kan i stället bredda kolumnen eller minska teckenstorleken så att all text. Om det inte finns all text visas när du radbryta text kan du behöva justera höjden på raden. På fliken Start i gruppen cellerFormat och klicka sedan på Autopassa raden under Cellstorlek.

Tips: Mer information om att radbryta text finns i artikeln Radbryta text i en cell.

Ändra formatet för ett tal

I Excel är cellens format inte kopplat till de data som lagras i cellen. Den här skillnaden i visningen kan ha en stor inverkan när det handlar om numeriska data. Om ett tal som du anger t.ex. avrundas, så är det oftast bara talet som visas som avrundas. Vid beräkningar används det faktiska talet som lagras i cellen, inte det formaterade tal som visas. Därför kan det hända att beräkningar ser ut att vara felaktiga om en eller flera celler har avrundats.

När du har skrivit tal i en cell kan du ändra hur talen visas genom att ändra deras format.

 1. Klicka på den cell som innehåller de tal som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start och klicka på önskat format.

  Listan Talformat i gruppen Tal på fliken Start

  Om du vill använda ett talformat från listan med tillgängliga format klickar du på Fler och klickar på ett format i listan Kategori.

Formatera ett tal som text

Tal som inte ska användas i beräkningar i Excel, t.ex. telefonnummer, kan formateras som text. Tillämpa bara formatet Text på de tomma cellerna innan du skriver talen.

 1. Markera en tom cell.

 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

  Listan Talformat i gruppen Tal på fliken Start

 3. Skriv talen i den formaterade cellen.

  Obs!: Tal som du angett innan du har använt textformat i cellerna måste anges igen i de formaterade cellerna. Om du vill snabbt anger du lösenordet igen tal som text, markera varje cell, trycker på F2 och sedan på RETUR.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×