Office
Logga in

Lägga till bilder och annan grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan förbättra dina publikationer genom att lägga till bilder eller annan grafik. Du kan också lägga till kartor, t.ex. för att göra det lättare för kunder att hitta din butik.

När du har infogat den här typen av element i en publikation kan du flytta eller ändra storlek på elementen på samma sätt som bilder och andra objekt.

Om du vill infoga en bild från ett annat program, kan du kopiera och klistra in den. Den inklistrade bilden kanske inte visas som förväntat, men ofta är det bästa sättet att använda en bild som inte ingår i Microsoft Office 2007-systemet att kopiera och klistra in den.

Vad vill du göra?

Infoga media från åtgärdsfönstret ClipArt eller Clip Organizer

Infoga media från biblioteket innehåll

Infoga media från en fil

Infoga media direkt från en skanner eller digitalkamera

Infoga media från designgalleriet

Infoga media från åtgärdsfönstret ClipArt eller Clip Organizer

Du kan lägga till media med hjälp av åtgärdsfönstret ClipArt-bilder eller Clip Organizer.

Infoga media från åtgärdsfönstret ClipArt

 1. Öppna Infoga-menyn, peka på Bildobjekt och klicka på ClipArt.

 2. Skriv ett ord eller en fras i textrutan Sök efter som beskriver det klipp du vill använda.

 3. Klicka på OK.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

 4. Peka på det klipp som du vill infoga i resultatlistan, klicka på pilen bredvid klippet och klicka på Infoga.

Infoga media från Clip Organizer

 1. Öppna Infoga-menyn, peka på Bildobjekt och klicka på ClipArt.

 2. Klicka på Ordna klipp i åtgärdsfönstret ClipArt.

 3. Bläddra till den mapp som innehåller bilden som du vill använda i dialogrutan Microsoft Clip Organizer.

 4. Peka på bilden, klicka på pilen bredvid bilden och klicka sedan på Kopiera.

 5. Högerklicka på den plats där du vill placera bilden i publikationen, och klicka sedan på Klistra in.

Överst på sidan

Infoga media från innehållsbiblioteket

Innehållsbiblioteket är en central plats där du kan spara logotyper, listor över tjänster, fallstudier, kundfeedback, kartor till ett kontor och bilder som du planerar att använda igen i marknadsföringsmaterial. När du har lagt till media i innehållsbiblioteket kan du infoga materialet i publikationer.

 1. Öppna Infoga-menyn och klicka på Objekt från innehållsbibliotek.

 2. Klicka på en kategori, t.ex. Arbete, i listan Kategori i åtgärdsfönstret Innehållsbibliotek.

 3. Välj typ av innehåll i listan Typ, t.ex. Former.

  Obs!: Olika media tillhör olika typer. Företagslogotyper tillhör exempelvis typen Grupp. Om du inte hittar den bild du lagt till i innehållsbiblioteket klickar du på (Alla).

 4. Välj ett alternativ i listan Sortera efter, t.ex. Skapad.

 5. Peka på media som du vill använda, klicka på pilen och klicka sedan på Infoga i listan över sökresultat.

Överst på sidan

Infoga media från en fil

 1. Klicka på Bildram Bild av knapp i verktygsfältet objekt och klicka sedan på Tom bildram Bild av knapp .

 2. Klicka på den plats i publikationen där du vill ha bilden och dra i justeringshandtaget för den tomma bildramen tills du har fått fram önskad storlek.

 3. Klicka på Infoga bild i verktygsfältet Bild.

 4. Leta upp mappen som innehåller den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild och klicka på bilden för att markera den.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill bädda in bilden klickar du på Infoga.

  • Om du vill länka bilden till bildfilen på hårddisken klickar du på pilen bredvid Infoga och klickar på Länka till fil.

Överst på sidan

Infoga media direkt från en skanner eller digitalkamera

Innan du börjar kontrollerar du att

 • Enheten är TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel.

 • enheten här ansluten till datorn

 • enhetsprogramvaran som stöder TWAIN eller WIA är installerad.

Vissa enheter levereras med flera program. Se efter i dokumentationen eller kontakta tillverkaren om du inte är säker på vilket av dessa program som är TWAIN- eller WIA-kompatibelt.

Du bör också kontrollera att bilden som du vill använda finns i skannern eller kameran.

 1. Klicka på Bildram Bild av knapp i verktygsfältet objekt och klicka sedan på Tom bildram Bild av knapp .

 2. Klicka på den plats i publikationen där du vill ha bilden och dra i justeringshandtaget för den tomma bildramen tills du har fått fram önskad storlek.

 3. Högerklicka i den tomma bildramen, peka på Ändra bild och klicka på Från skanner eller kamera.

 4. Välj den enhet som du vill använda (om flera enheter är anslutna till datorn) i dialogrutan Infoga bild från skanner eller kamera.

 5. Gör något av följande:

  • Om du har valt en skanner och du vill använda standardinställningarna för bildinläsning klickar du på Webbkvalitet (för bilder som ska visas på skärmen) eller på Utskriftskvalitet (för bilder som ska skrivas ut) och klickar sedan på Infoga för att läsa in bilden.

   Obs!: Om knappen Infoga inte är tillgänglig kan det bero på att skannerprogramvaran inte stöder automatisk inläsning. Klicka på Anpassad infogning i stället.

  • Om du inte använder en skanner (utan till exempel en digitalkamera), eller om du vill anpassa inställningarna innan du skannar in bilden, klickar du på Anpassad infogning och följer instruktionerna för den enhet du använder.

 6. Leta upp mappen som innehåller den bild som du vill infoga, klicka på bilden och sedan på Hämta bilder.

Överst på sidan

Infoga media från designgalleriet

 1. Klicka på objekt Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

 2. Välj en kategori i dialogrutan Designgalleriet.

 3. Klicka på ett objekt och sedan på Infoga objekt.

  Viktigt!: En del designgalleriobjekt kan anpassas, t.ex. annonser, kalendrar, kuponger, logotyper och navigeringsfält. Se till att anpassa dessa objekt innan du lägger till dem i publikationen eftersom du inte kan göra ändringar, t.ex. ändra kalenderdatum, när objektet väl infogats i publikationen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×