Lägga till bilder eller videor i en fil med din mobila enhet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda din mobila enhet för att lägga till bilder i din PowerPoint-presentation, Word-dokument eller Excel-arbetsbok. På en iPad eller iPhone kan du dessutom lägga till en video i en PowerPoint-presentation.

Förbereda användning av kontinuitets kameran med Office för Mac

För den här proceduren krävs iOS 12 på din mobila enhet och macOS Mojave på din Mac.

 1. Logga in på samma Apple-ID på både Mac och iOS.

 2. Kontrol lera att Wi-Fi är aktiverat på båda enheter.

 3. Se till att Bluetooth också är aktiverat på båda enheter.

Ta en bild och Lägg sedan till den

Du kan utföra de här stegen i PowerPoint för Office 365 för Mac eller PowerPoint 2019 för Mac version 16,19 eller senare. Du kan också utföra de här stegen i Word för Office 365 för Mac eller Word 2019 för Mac version 16,21 eller senare. Hitta din Office-version

 1. Öppna ett redigerbart dokument på din Mac i PowerPoint eller Word.

 2. Välj var du vill infoga fotot genom att högerklicka eller Ctrl-klicka i dokumentet.

 3. Välj Ta bildunder namnet på den iOS-enhet du vill använda för att ta fotot.

 4. På din iOS-enhet öppnas programmet kamera. Ta med dig en bild.

 5. Om du är nöjd med den fångade bilden trycker du på Använd foto. (Om du vill försöka igen trycker du på taigen.)

  Efter en stund infogas bilden i dokumentet på din Mac. Du kan nu formatera, flytta eller ändra storlek på det på det sätt du vill.

Mer information finns i använda kontinuitets kamera på din Mac.

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. På din Android-surfplatta trycker du på Infoga.

  Fliken Infoga

  På din Android-telefon trycker du på redigerings ikonen Ikonen Redigera trycker på Startoch sedan på Infoga.

 4. Tryck på bilderpå fliken Infoga och tryck sedan på foton.

  Välj foton

  Om du använder Excel trycker du på Infogaoch sedan på foton.

  Välj Infoga > foton

 5. Navigera till platsen för bilden och tryck på den för att infoga den.

 6. Fliken bild visas.

  Fliken Bildobjekt

  Använd följande funktioner på fliken bilder för att formatera bilden.

  • Format – Välj ett galleri med format för att lägga till kant linjer eller ändra bildens form.

   Format

  • Framåt – när du lägger till bilder eller andra bilder staplas de i enskilda lager i den ordning som du lade till dem. Klicka på ordna och Använd alternativet Flytta framåt för att flytta bilden framåt ett lager eller flytta det längst upp i stapeln.

   Vidarebefordra

  • Bakåt – Klicka på ordna och Använd alternativet Skickabakåt för att flytta bilden bakåt ett lager eller flytta det längst ned i stapeln.

   Bakåtplanerar

  • Rotera – Klicka på ordna och Använd Rotera -alternativen för att rotera eller vända bilden. Observera att du även kan använda handtaget för att rotera bilden.

   Rotera

   Obs!: Om du vill se alternativen framåt, bakåt, Rotera och vänd på din Android-telefon trycker du på ordna.

  • Beskär – Använd alternativet Beskärbild Beskär och handtag Utföra för att ta bort oönskade delar av bilden.

  • Återställ – Använd Återställ > Återställ bild för att ta bort de formateringsändringar som du har använt för en bild. Använd Återställ _GT_ Återställ storlek för att ignorera eventuella ändringar som gjorts i bildens storlek.

   Ord

Ta en bild och Lägg sedan till den

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga.

 4. Tryck på bilderpå fliken Infoga och tryck sedan på kamera.

  Välj kamera

  Om du använder Excel trycker du på Infoga och sedan på kamera.

  Välj Infoga > foton

 5. Tryck på kontroll ikonen Ikonen Redigera för att se kamera alternativen. Du kan ändra exponeringen, ställa in en klocka, ändra storlek, ändra till liggande eller växla tillbaka till kameran.

 6. När du har konfigurerat din bild trycker du på kamera knappen för att ta bilden och lägga till den i en bild, ett dokument eller en arbets bok. Tryck på X för att ta bort bilden.

Obs!: Alternativet Infoga video är inte tillgängligt ännu för PowerPoint på Android-enheter och är inte tillgängligt i Word eller Excel. Om en video har lagts till med en annan version av Office kan du spela upp den på din Android-enhet.

Ge Office åtkomst till dina bilder

Innan du kan lägga till bilder och videor måste de lagras på din iPad eller iPhone och du måste ge dina Office-appar åtkomst till dem.

 1. Tryck på Inställningar.

 2. Tryck på Sekretess.

 3. Tryck på foton.

 4. Dra kontrollen för varje Office-program för att ge den programmet åtkomst.

  Foto åtkomst

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. På din iPad trycker du på Infoga.

  Fliken Infoga

  På din iPhone trycker du på redigerings ikonen Ikonen Redigera trycker på Startoch sedan på Infoga.

 4. På fliken Infoga trycker du på bilderoch navigerar sedan till platsen för bilden.

  Menyn foton

 5. Tryck på bilden för att lägga till den.

 6. Fliken bild visas.

  Fliken Bildobjekt

  Formatera bilden med följande funktioner på fliken bild .

  • Format – Välj ett galleri med format för att lägga till kant linjer eller ändra bildens form.

   Format

  • Skugga – Välj från ett galleri med skugg effekter.

   Skuggning

  • Reflektion – Välj från ett galleri med spegel effekter.

   Reflektion

  • Ordna – när du lägger till bilder eller andra bilder staplas de i enskilda lager i den ordning som du lade till dem. Använd ordna -alternativen för att flytta bilden framåt ett lager, flytta det längst upp i stapeln, flytta bilden bakåt ett lager eller flytta det längst ned i stapeln.

   Högerkant

  • Beskär – Använd beskärnings alternativet Beskär för att ta bort oönskade delar av bilden.

  • Återställ – Använd Återställ > Återställ bild för att ta bort de formateringsändringar som du har använt för en bild. Använd Återställ _GT_ Återställ storlek för att ignorera eventuella ändringar av bildens storlek.

   Ord

Ta en bild och Lägg sedan till den

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga.

  Fliken Infoga

  På din iPhone trycker du på redigerings ikonen Ikonen Redigera trycker på Startoch sedan på Infoga.

 4. På fliken Infoga trycker du på kamera.

 5. När du har tagit bilden trycker du på Lägg till bild i bilden, dokumentet eller arbets boken. Om du vill ta bort bilden trycker du på Ångra och sedan på Avbryt.

Lägga till en befintlig video (endast PowerPoint)

Innan du kan lägga till en video i presentationen måste den lagras på din iPad eller iPhone.

 1. Öppna PowerPoint-presentationen.

 2. Välj den bild som ska innehålla videon.

 3. På din iPad trycker du på Infoga.

  Fliken Infoga

  På din iPhone trycker du på redigerings ikonen Ikonen Redigera trycker på Startoch sedan på Infoga.

 4. På fliken Infoga trycker du på videor och navigerar sedan till platsen för videon på din iPad.

 5. Tryck på videon för att lägga till den i presentationen.

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. På din Windows-surfplatta trycker du på Infoga.

  Fliken Infoga

  På din Windows Phone dubbeltrycker du på den bild du vill använda och sedan på fler Mer längst ned på skärmen Mer trycker du på Startoch sedan på Infoga.

 4. Tryck på bilderpå fliken Infoga och tryck sedan på foton.

  Menyn bilder

 5. Navigera till platsen för bilden och tryck på den.

 6. På din Windows-surfplatta trycker du på Infoga.

  Infoga bild

  På din Windows Phone trycker du på bocken.

 7. Fliken bild visas.

  Fliken Bildobjekt

  Formatera bilden med följande funktioner på fliken bild .

  • Format – Välj ett galleri med format för att lägga till kant linjer eller ändra bildens form.

   Format

  • Framåt – när du lägger till bilder eller andra bilder staplas de i enskilda lager i den ordning som du lade till dem. Använd alternativet Vidarekoppla för att flytta bilden framåt ett lager eller flytta den högst upp i stapeln.

   Framåt-menyn

  • Bakåt – Använd alternativet bakåt för att flytta bilden bakåt ett lager eller flytta det längst ned i stapeln. 

   Bakåt-menyn

  • Rotera – Använd Rotera -alternativen för att rotera eller vända bilden. Observera att du även kan använda handtaget för att rotera bilden.

   Menyn rotera

   Obs!: Om du vill se alternativen framåt, bakåtoch rotation på din Windows Phone trycker du på ordna.

  • Beskär – Använd beskärnings alternativet Beskär för att ta bort oönskade delar av bilden. Tryck på nedpilen för att visa beskärnings menyn. Du kan ändra bildens placering och beskärningens placering.

   Menyn Beskär bild

  • Tryck på ikonen storlek för Ikonen ändra storlek om du vill ändra bildens höjd och bredd. Tryck på alternativ text om du vill lägga till en rubrik och beskrivning för bilden.

  • Återställ – Använd Återställ > Återställ bild för att ta bort de formateringsändringar som du har använt för en bild. Använd Återställ _GT_ Återställ storlek för att ignorera eventuella ändringar som gjorts i bildens storlek.

   Återställ-menyn

Ta en bild och Lägg sedan till den

 1. Öppna en presentation, ett dokument eller en arbets bok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. På din Windows-surfplatta trycker du på Infoga. På din Windows Phone dubbeltrycker du på den bild du vill använda och sedan på fler Mer längst ned på skärmen Mer trycker du på Startoch sedan på Infoga.

 4. På fliken Infoga trycker du på kamera.

 5. Skriver Tryck på ikonen för den inverterade kameran för att växla kamera fokus från bak sidan till Invertera kamera .

 6. Tryck på kamera ikonen Kamera-ikon för att ta bilden.

 7. Fotot visas på din skärm. Om du vill ändra storlek på bilden trycker du på ikonen för höjd-breddförhållandet Bredd-höjd-förhållande . Om du vill infoga fotot i bilden trycker du på bock markeringen Bockmarkering . Tryck på Xför att ta bort bilden.

Obs!: Alternativet Infoga video är inte tillgängligt ännu för PowerPoint på Windows-enheter. Om en video har lagts till med en annan version av Office kan du spela upp den på din Windows-enhet.

Se även

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×