Lägga till beskrivningar och undertext i PowerPoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Beroende på vilken version av PowerPoint du använder kan du använda inbyggda funktioner, ett tillägg eller lösningar att lägga till dolda undertexter och undertext videor och ljudfiler i dina presentationer. Lägga till dolda undertexter gör presentationen tillgänglig för en större publik, inklusive personer med handikapp och personer som talar språk än något i videon.

Om du vill läsa om metodtips för hjälpmedel finns i Skapa din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

PowerPoint 2016 har en ny metod som använder ett enklare format för beskrivning filer, så kallade WebVTT. Videospelaren i PowerPoint 2016 visar kryssrutan bildtexter när du spela upp videon.

Dolda bildtexter lagras i en textbaserad fil med filnamnstillägget .vtt. Du kan skapa en fil för dolda bildtexter på egen hand eller använda ett verktyg för att skapa bildtexter. Om du vill söka online efter tillgängliga verktyg och detaljerade anvisningar kan du skriva "skapa vtt-fil" i din sökmotor.

Instruktioner om hur du visar beskrivningar när du tittar på en video i PowerPoint 2016 finns i aktivera dold textning eller undertexter.

Skapa dolda bildtexter

Förbereda en textbaserade beskrivning-fil med filnamnstillägget .vtt innan du lägger till beskrivningar. Instruktioner om hur du skapar filen beskrivning finns i Skapa textning för en video.

Lägga till dolda bildtexter i en video

Du kan lägga till beskrivningar i presentationer som du har spelat in med video berättarröst, skärmen inspelningar och alla andra videoklipp (utom onlinevideoklipp) som du infogar i PowerPoint 2016. För närvarande, stöds lägga till beskrivningar i en ljudinspelning inte.

 1. Gå till vyn Normal i PowerPoint 2016 och öppna bilden med den video där du vill lägga till bildtexter.

 2. Markera videoklippet på bilden.

 3. Gå till fliken Uppspelning, klicka på Infoga textning och välj sedan Infoga textning.

  Infoga eller ta bort bildtexter i en video i PowerPoint
 4. Bläddra till bildtextfilen i dialogrutan Infoga textning. Markera filen och klicka på Infoga.

 5. Om du behöver lägga till en annan bildtextfil upprepar du processen.

 6. Spela upp videon och kontrollera att bildtexterna visas som de ska.

Ta bort dolda bildtexter från en video

Om du behöver redigera en fil med dolda bildtexter som är infogad i en video i PowerPoint 2016 kan du först ta bort filen, ändra den och sedan lägga till den igen i videon. Innan du tar bort filen från PowerPoint 2016-videon bör du kontrollera att den ursprungliga filen med de dolda bildtexterna finns sparad på datorn.

Om du har lagt till mer än en bildtextfil i en video tas alla bildtextfiler som är tilldelade till videon bort med följande process.

 1. Gå till vyn Normal i PowerPoint 2016 och öppna bilden med den video som innehåller bildtexterna.

 2. Markera videoklippet på bilden.

 3. Gå till fliken Uppspelning, klicka på Infoga textning och välj sedan Ta bort all textning.

  Infoga eller ta bort bildtexter i en video i PowerPoint

Relaterade avsnitt

Hjälpmedelsfunktioner för videouppspelning i PowerPoint.

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Hjälpmedel i PowerPoint

I PowerPoint 2013 och PowerPoint 2010 kan stämpel (Subtitling text-tillägget för Microsoft PowerPoint) du lägga till dolda undertexter i filerna video och ljud. Om du arbetar med med rubriker video- och ljudfiler som redan har gjort tidsinställningar för Text Markup (TTML) filer som är associerad med dem kan kan det här tillägget du importera dem direkt i din presentation. Om du inte har en TTML-fil kan du lägga till bildtexter direkt i din presentation med hjälp av Bildtextsredigerare stämpel.

STÄMPEL-tilläggsprogrammet kan du:

 • Importera undertexter från en TTML-fil (Timed Text Markup) och skapa undertexter för ljud eller video i en presentation.

 • Skapa och redigera dolda undertexter i PowerPoint 2010, 2013 och 2016.

 • Ta bort dolda undertexter.

 • Exportera beskrivningar till en TTML-fil.

 • Aktivera och inaktivera undertexter från presentationsläget. Användare som har installerat det här tillägget kan också göra det.

 • Använda video-/ljuduppspelning samtidigt som du redigerar undertexter för tidsinställd text.

 • Justera undertexter när de har flyttats eller om du ändrar storlek på videoklippet.

 • Importera textformatering från TTML-filen, t.ex. format, färg och justering.

Vad vill du göra?

Ladda ned och installera stämpel

Steg 1: Bekräfta din version av Microsoft Office

Steg 2: Hämta stämpel

Steg 3: Installera stämpel

Kortkommandon

Skapa nya beskrivningar med hjälp av den Bildtextsredigerare

Importera bildtexter som en TTML-fil

Redigera eller ta bort beskrivningar i Bildtextsredigerare

Justera, visa, dölja eller ta bort bildtexter

Justera bildtexter utan att flytta eller ändra storlek på ett videoklipp

Visa eller dölja beskrivningar i presentationen

Ta bort beskrivningar från presentationen

Hämta och installera STAMP

Tillägget är avsedd för PowerPoint 2010, 2013 och 2016, och du måste installera rätt tillägget för din version av Office (32-bitars eller 64-bitars).

Steg 1: Kontrollera vilken version av Microsoft Office du har

Så här kontrollerar du vilken version av Office du har och vilket installationsprogram du ska hämta:

 1. Klicka på fliken Arkiv i PowerPoint.

 2. Klicka på Hjälp .

 3. Under Om Microsoft PowerPoint ser du vilken version av Office som är installerad, samt om det är 32- eller 64-bitarsversionen.

Steg 2: Hämta STAMP

När du vet vilken version du behöver hämtar du tillägget genom att göra följande:

 1. Gå till textning Text Add-in för Microsoft PowerPoint (stämpel).

 2. Välj rätt version för din dator och spara ZIP-filen på datorn.

 3. Extrahera filerna till en mapp på datorn.

Steg 3: Installera STAMP

När du har hämtat rätt STAMP-fil installerar du den genom att göra följande:

 1. Gå till den mapp där du extraherade installationsfilerna och kör stämpel konfiguration (32-bitars eller 64-bitars) .msi.

 2. Följ stegen i installationsguiden.

Så här kontrollerar du att tillägget har installerats korrekt:

 1. Öppna PowerPoint.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på Tillägg och kontrollera att Subtitling Text Add-in for Microsoft PowerPoint visas under Aktiva programtillägg.

  PowerPoint-alternativ, skärmen Tillägg med tillägget STAMP markerat

När du har installerat tillägget STAMP visas nya alternativ på fliken Uppspelning i gruppen Ljudverktyg eller Videoverktyg när du markerar ett ljud- eller videoobjekt i presentationen. Kommandona i menyfliksområdet aktiveras och inaktiveras baserat på det markerade medieobjektet och de undertexter som redan är kopplade till det.

Tangentbordsgenvägar

Du kan komma åt knapparna i Caption Editor med de vanliga kortkommandona i Microsoft Windows.

Följande tangenter är dessutom kopplade till funktioner i Caption Editor:

Tangent

Funktion

F2

Spola bakåt 2 sekunder i uppspelningen

F3

Ange starttiden för den aktuella undertexten

F4

Ange sluttiden för den aktuella undertexten

F5

Växla fokus till undertexten för redigering

F6 eller Infoga

Infoga ny undertext längst ned i rutnätet och ange starttid

Ta bort

Ta bort den aktuella undertexten

CTRL+P

Starta eller pausa uppspelningen

CTRL+SKIFT+S

Saktar ned uppspelningshastigheten

CTRL+SKIFT+N

Återgår till normal uppspelningshastighet

CTRL+SKIFT+G

Ökar uppspelningshastigheten

Skapa nya undertexter med Caption Editor

Bildtextsredigerare med bildtext markerad

Spela upp 1

2 Lägg till beskrivning

3 Ange starttid och sluttid

4 -Lägg till eller ändra bildtexten

5 uppdatera bildtexter

6 om du vill lägga till nya beskrivningar till ett ljud eller video i presentationen gör du följande:

 1. Klicka på menyn Video eller ljud på fliken Infoga och markera sedan kryssrutan medietyp och platsen där du vill infoga i presentationen.

  Obs!: Mer information finns i lägga till och spela upp ljud i en presentation .

 2. Klicka på fliken Uppspelning i Ljudverktyg eller Videoverktyg och klicka på menyn Add Captions.

 3. Klicka på skapa bildtexter.
  Fliken Uppspelning, menyn Add captions

 4. Starta uppspelningen av ljudet eller videon genom att klicka på knappen Play i Caption Editor.

 5. Lyssna efter den dialogruta som du vill lägga till en beskrivning med media som spelas upp, och klicka på Ny beskrivning Knappen Ny bildtext om du vill lägga till en beskrivning. Beskrivningen skapas med den aktuella media uppspelningstiden som starttid för bildtexten.

  Klicka på Starttid återställs startpunkten för den aktiva beskrivningen.

 6. Du kan göra något av följande:

  • Klicka i fältet Caption Text och skriv texten som ska visas i undertexten, eller

  • Klicka på Ange sluttid Knappen för att ange sluttid om du vill ange sluttid beskrivning så att de matchar den aktuella media uppspelning positionen. Du kan också ange manuellt i slutet av varje beskrivning. Om du lämnar du sluttiden justeras till starttiden för följande beskrivning.

 7. Upprepa steg 4 och 5 om du vill skapa fler undertexter.

  Du behöver inte skapa bildtexter i ordning. Klicka på Sortera om du vill placera dem i gång sekvens ordning genom att lägga till en ny rubrik mellan två befintliga beskrivningar.

Importera undertexter som en TTML-fil

Om undertexterna för ljudet eller videon redan har skapats och sparats som en TTML-fil kan du importera dem till PowerPoint genom att göra följande:

 1. På fliken Infoga klickar du på menyn Video eller ljud och välj sedan den medietyp och en plats som du vill infoga i presentationen.

  Mer information finns i lägga till och spela upp ljud i en presentation eller bädda in en video i presentationen .

 2. Klicka på fliken Uppspelning i Ljudverktyg eller Videoverktyg och klicka på menyn Add Captions.

 3. Klicka på beskrivningar från fil.
  Fliken Playback med knappen Add Caption vald.

 4. Bläddra till och markera den TTML-fil som du vill importera och klicka sedan på Öppna.

 5. Om du vill redigera undertexterna när de har importerats till presentationen markerar du kryssrutan Edit Captions.

 6. Klicka på OK.

Redigera eller ta bort undertexter i Caption Editor

När du väljer media som redan har undertexter kan du redigera undertexterna genom att göra följande:

 1. Klicka på Redigera bildtexter på fliken uppspelning.

  Fliken Uppspelning under Videoverktyg med Edit Captions markerat

 2. Klicka i textområdet för den undertext som du vill redigera och gör nödvändiga ändringar.

 3. Klicka på Update Captions.

Du kan ta bort en undertext genom att göra följande:

 1. Klicka på Edit Options på fliken Uppspelning.

 2. Markera raden för den undertext som du vill ta bort och klicka på Delete Caption.

Om du vill se beskrivningar du har angett eller ändrat, växla till bildspelsvyn av presentationen och klicka sedan på ljud eller video om du vill starta den.

Justera, visa, dölja eller ta bort undertexter

Justera undertexter om du flyttar eller ändrar storlek på videon

Om du flyttar eller ändrar storlek på videon i presentationen kan du justera om de dolda undertexterna genom att markera videon och sedan klicka på Align Captions på fliken Uppspelning.

Dölja eller visa undertexter i presentationen

Du kan dölja undertexter i vyn i presentationen genom att markera mediet och sedan klicka på Hide på fliken Uppspelning.

Dölja beskrivningar tas inte bort dem från presentationen.

Om du vill visa undertexter som du tidigare dolt markerar du mediet och klickar på Show på fliken Uppspelning.

Ta bort undertexter från presentationen

Om du helt vill ta bort undertexterna från mediet i presentationen markerar du mediet och klickar på Remove på fliken Uppspelning.

Relaterade avsnitt

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Du kan lägga till beskrivningar i PowerPoint 2007 genom att göra om din presentation till en video, publicera den som en webbsida eller med hjälp av textrutor med animeringar. Nyare versioner av PowerPoint ger andra sätt att skapa undertexter för video.

Av Glenna Shaw

Sammanfattning:   Glenna Shaw diskuterar tre saker du kan lägga till i din presentation för att kompensera för ljudbegränsningar, t.ex. hörselnedsättning, bakgrundsljud, fel på ljudutrustningen eller presentationer som hålls på ett annat språk. Genom att lägga till beskrivningar (ord längst ned på bilderna som visar dialog), undertexter (ord längst ned på bilderna som översätter dialog) eller anteckningar (ord på bilden som antingen kommunicerar eller visar dialog) kan du öka presentationens räckvidd och se till att meddelandet kommer fram.

PowerPoint fortsätter att öka som ett medium för spridning av idéer, från traditionella presentationer till utbildning till prestanda art. Det här är en fantastisk sak eftersom det är belastning av informationen är tillgänglig för en global publik. Men vad händer om målgruppen har ett redigerbart begränsning, till exempel en fysisk utmaning, en mycket brus miljö, denna ljud utrustning eller läser upp ett annat språk? Enkelt svaret är att lägga till visuella dialog i presentationen. Så enkelt svaret finns information om hur du gör det också.

(Den här artikeln gäller för PowerPoint 2007. Nyare versioner av PowerPoint ger andra sätt att skapa undertexter för video. PowerPoint 2016 har ett nytt sätt att lägga till dolda undertexter i videofiler: den nya metoden använder en annan, enklare formatet för beskrivning filer, så kallade WebVTT i stället för TTML. Mer information om denna metod finns i Lägg till textning till videoklipp i PowerPoint-presentationer.)

Allmänna råden om metodtips för hjälpmedel finns i Skapa din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

Innehåll

Översikt

Öppna bildtexter för presentationer

Anteckningar i presentationer

Undertext i presentationer

Översikt

Skillnaden mellan öppen och stängd textning, undertexter, anteckningar och transkribering

Följande terminologi gäller i den här artikeln:

 • Textning: En serie ord som visas över bilden längst ned i presentationen och som kommunicerar dialog

 • Undertextning: En serie ord som visas över bilden längst ned i presentationen och som visar översättning av dialog på ett annat språk. På svenska skiljer man normalt sett inte på ”textning” och ”undertextning”

 • Anteckningar: En serie ord som visas över bilden någonstans i presentationen och som kommunicerar dialog eller visar översättning av dialog på ett annat språk

 • Transkribering: En skriftlig återgivning av dialog

 • Öppen: Visas alltid och kan inte stängas av

 • Stängd: Kan visas och döljas av tittaren

A Word about Section 508 of the Rehabilitation Act

In 1998, Congress amended the Rehabilitation Act to require Federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities. Under this act, once you add sound to your presentation, PowerPoint is classified as a Multimedia product: products that involve more than one media and include, but are not limited to, video programs, narrated slide production, and computer generated presentations. In order to meet the requirements of Section 508, presentations must adhere to the following standards in relation to hearing impairments:

 • All training and informational video and multimedia productions which support the agency's mission, regardless of format, that contain speech or other audio information necessary for the comprehension of the content, shall be open or closed captioned

 • All training and informational video and multimedia productions which support the agency's mission, regardless of format, that contain visual information necessary for the comprehension of the content, shall be audio described

 • Display or presentation of alternate text presentation or audio descriptions shall be user-selectable unless permanent

Mer information om andra avsnitt 508 krav finns i Kontrollera din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

Tillgängliga metoder

Det finns tre grundläggande sätt att ta med visuell dialog i dina presentationer:

 • Konvertera presentationen till video och lägg till textning

 • Publicera presentationen på en webbsida och ta med transkribering i dina anteckningar

 • Använd textrutor och anpassade animeringar för att skapa och animera textningen

Att konvertera presentationen till en video med textning är den idealiska metoden, men du kan inte genomföra det utan programvara från tredje part. Att använda anteckningsdelen av bilden för att visa transkribering på en webbsida med ramar är den enklaste metoden, men samtidigt den minst önskvärda, eftersom texten inte blir synkroniserad med dialogen. Det finns många sätt att använda anpassade animeringar, men det kräver en del eftertanke för att skapa effekten av text som rullar uppåt från skärmen i samma takt som dialogen.

Öppen textning för presentationer

Innehåll:

Lägga till beskrivning utrymme bildbakgrunder
Skapa rullande effekter för Beskrivningsplatshållare
lägga till Beskrivningsplatshållare bildbakgrunder
lägga till beskrivningar till bilder
lägga till Text i Beskrivningsplatshållare
Ta bort överflödiga bildtexter
införliva anpassade animeringar
Inkludera ljudeffekter
Spela in berättarröst och/eller tidsinställningar
Skapa en anpassad beskrivning mall
ännu inte har uppgraderat till PowerPoint 2007?

Lägga till utrymme för textning i bildbakgrunden

Om du inte tänker använda anteckningar för all visuell dialog är det första du måste göra att reservera utrymme på dina bilder där texten ska visas längst ned på skärmen. Det bästa sättet att göra detta är med bildbakgrunder och anpassad layout.

 1. Ta bort platshållarna för datum, sidfot och sidnummer från en bildbakgrund. Du behöver utrymmer för texten. Avmarkera rutan Sidfot i menyfliksområdet för var och en av bildbakgrundslayouterna.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund

 2. Justera designen så att texten får plats. Infoga en textruta som platshållare längst ned i var och en av de bildbakgrundslayouter som används i din presentation, med följande inställningar:

  • Storlek: Höjd 2 cm, Bredd 25 cm

  • Placering: Vågrätt 0 cm, Lodrätt 17,25 cm

  • Marginaler: Vänster 2,5 cm, Höger 2,5 cm, Överkant 0,12 cm, Nederkant 0,12 cm

  • Lodrät justering: Centrera i mitten, Vågrät justering: Centrera

  • Använd inte Autopassa, Använd inte Förminska text i spillområde, Använd inte Anpassa figurstorlek till text, Använd inte Radbryt text i figur

  • Hel fyllning: Svart, Linje: Ingen linje

  • Teckensnitt: Arial (text) 12 punkter, vit

  • Ta bort punkter

  • Ta bort tabbstopp

 3. Du kan lägga till din egen standardtext till den nya platshållaren för texten.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrundslayout för rubrik och innehåll: före

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrundslayout för rubrik och innehåll: efter

 4. Klicka på textplatshållarens ytterkant och flytta den rakt under bilden med piltangenterna.

 5. Lägg till en rektangelform samma storlek och inställningar som platshållaren längst ned på bilden. Det här blir bakgrunden som din text visas på. Du vill inte ha text på rektangeln, och du vill inte att den ska vara en platshållare.

Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

Rektangelform som lagts till i bildbakgrundslayouten

Skapa rullningseffekter för textplatshållare

Nu är du redo att skapa de anpassade animeringar som gör att din text rullar upp nedifrån så att de kan synkroniseras med berättarrösten.

 1. Klicka på fliken Animering i menyfliksområdet, och sedan på Anpassad animering. Klicka på Lägg till effekt, Rörelsebanor, 6. Upp.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med pil som anger rörelsebanan Upp

 2. Klicka på pilen bredvid rörelsebanan i rutan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Fönstret Anpassad animering

 3. I dialogrutan Upp går du till fliken Effekt. Ändra Inställning till Låst och avmarkera Mjuk start och Mjukt slut.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

 4. Ändra Efter animering till Dölj vid nästa musklickning.

 5. Klicka på fliken Textanimering och ändra Gruppera text till Alla stycken på en gång och avmarkera Animera fäst figur.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på den röda pilen och ändra storlek på rörelsebanan genom att dra den röda pilen rakt nedåt i mitten av din bakgrundsrektangel.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med storleksändrad rörelsebana

 8. Ändra storlek på visningsområdet genom att dra skjutreglaget längst ned till höger. Du vill kunna se mycket av området runt bilden. Jag väljer 30 %.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Statusfältet med en zoomnivå på 30 %

Lägga till textplatshållare på bildbakgrunder

 1. Klicka på fliken Start i menyfliksområdet. Nu kommer vi att använda Kopiera och Klistra in för att skapa de återstående textplatshållarna.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Ikonerna Kopiera och Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start

 2. Klicka på textplatshållarens ytterkant och klicka sedan på ikonen Kopiera och sedan på Klistra in för att skapa ytterligare en textplatshållare.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med 2 textplatshållare

 3. Klicka på den nya textplatshållaren och flytta den med piltangenterna tills den hamnar rakt under den första.

 4. Använd samma teknik för den nya rörelsebanan: klicka på den och använd piltangenterna för att flytta den tills den hamnar rakt ovanför den första rörelsebanan.

  Tips:    Hålla ned CTRL-tangenten med hjälp av piltangenterna kan du flytta objekt i mindre steg.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med rörelsebanor justerade ovanför varandra

 5. Upprepa dessa steg tills du har så många textplatshållare som du tror att du behöver.

  Varje textplatshållare kommer att rymma ungefär 3 rader med text. Ändra storlek på skärmen om det behövs för att se vad du gör. I mitt exempel skapade jag totalt 10 textplatshållare. Då har jag ungefär 30 rader text per bild. Du måste vara noga med placeringen av rörelsebanorna, eftersom de styr hur texten visas. Men du kan sprida ut textplatshållarna mer eller mindre för enkel redigering.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med 10 textplatshållare

  Du lägger till texten i återstående bildbakgrundslayouter genom att klicka utanför området omedelbart ovanför och till vänster om textbakgrundsrektangeln.

 6. Håll ned vänster musknapp och dra upp en rektangel som innesluter alla dina textplatshållare. Då markeras alla objekt samtidigt.

  Glenna Shaw-bildtexter

  Bildbakgrund med textplatshållarna markerade

 7. Klicka på ikonen Kopiera på fliken Start, gå till den bildbakgrundslayout du vill kopiera dem till, klicka var som helst i bildredigeringsområdet och klicka på ikonen Klistra in.

  10 beskrivningsplatshållare

  Bildbakgrund med markeringshandtag för alla textplatshållare

 8. Klicka på den autotextikon som visas och välj Behåll källformatering.

  Bildbakgrund med formateringsalternativ visas

  Bildbakgrund med formateringsalternativ

 9. Upprepa dessa steg för varje bildbakgrundslayout som du använder i presentationen. Justera övriga platshållare i dessa layouter så att bildtexterna ryms.

 10. Du kan nu stänga bildbakgrundsvyn genom att klicka på fliken Bildbakgrund i menyfliksområdet och klicka på Stäng bakgrundsvy.

  Fliken Bildbakgrund

  Fliken Bildbakgrund

Lägga till text i bilder

Nu när du har skapat dina anpassade layouter med anpassade textplatshållare, är du redo att använda dem i bilder i presentationen. När du skapar en ny bild med någon av dina anpassade layouter, finns dina textplatshållare i bilden och är redo att fyllas i.

Använda anpassade layouter

Din beskrivningsplatshållare kanske inte visas på alla befintliga bilder. Detta gäller särskilt om du arbetar med en presentation som har skapats i PowerPoint 2003. Använda din nya layouter i alla bilder som inte visar platshållarna för bildtexten. Justera utseendet av bilder, om det behövs för att passa rum för beskrivningarna.

Lägga till text i textplatshållare

Detta är relativt enkelt.

Börja med den första platshållaren under bilden. Skriv in texten i var och en av textplatshållarna. Se till att du inte skriver för mycket text i någon platshållare. Om du har skrivit ned texten i anteckningsavsnittet kan du kopiera och klistra in texten från anteckningarna till platshållarna i lagom stora bitar. Oroa dig inte för om du har för många bildplatshållare just nu. Gör klart alla bilderna.

Bildbakgrund med text i platshållarna för bildtexten

Bildbakgrund med text i platshållarna för bildtexten

Ta bort överflödiga texter

Om du har för många textplatshållare tar du inte bort dem, eftersom de finns i bakgrundslayouten. I stället ser du till att de inte visas, genom att ta bort deras anpassade animering.

 1. Klicka på fliken Animeringar och sedan på Anpassad animering. Fönstret Anpassad animering visas.

 2. Klicka på den anpassade animeringen för den första textplatshållaren.

 3. Klicka på pilen och välj Kopiera effekter till bild.

  Fönstret Anpassad animering visar animeringar för platshållare

  Fönstret Anpassad animering med animeringar för platshållare

 4. Markera animeringarna för de tomma platshållarna genom att klicka på dem samtidigt som du håller Skift-tangenten nedtryckt.

  Valda animeringar för tom platshållare i fönstret Anpassad animering

  Markerade animeringar för tomma platshållare i fönstret Anpassad animering

 5. Klicka på knappen Ta bort.

  Rutan Anpassad animering utan tomma platshållare

  Rutan Anpassad animering utan tomma platshållare

  Nu visas inte de tomma textplatshållarna när du visar bildspelet.

Ta med anpassade animeringar

Du har antagligen egna anpassade animeringar som du har lagt till i bildspelet, så du måste väva in dessa bland textanimeringarna.

 1. Gå till någon bild som har anpassade animeringar och upprepa stegen för att kopiera animeringarna för textplatshållarna till bilden.

 2. Flytta sedan runt dina animeringar i fönstret Anpassad animering så att textanimeringarna blandas med dina egna anpassade animeringar.

  Kom ihåg att texterna ställts in för att försvinna vid nästa musklickning, så du kan behöva ändra den här inställningen och lägga till avslutningsanimeringar för vissa texter.

  I exemplet nedan har jag en animering för bilden med barn.

 3. För att ta hänsyn till detta tog jag bort inställningen Dölj efter musklickning från min första text och lade till en avslutningsanimering så att texten försvinner när man klickar på den efter animeringen av bilden med barnen. Kom ihåg att ändra tidsinställningarna för avslutningsanimeringar.

 4. Ange Gruppera text till Alla stycken på en gång och avmarkera Animera fäst figur. Jag valde också att låta nästa text visas automatiskt efter den första textens avslutningsanimering.

Kom ihåg att testa varje bild så att dina anpassade animeringar fungerar som du tänkt dig.

Fönstret Anpassad animering med både anpassade animeringar och platshållaranimeringar

Fönstret Anpassad animering med både anpassade animeringar och platshållaranimeringar

Ta med ljudeffekter

Om du har ljudeffekter i presentationen kan du lägga till en beskrivning för dem inuti texten. Omge beskrivningen med hakparenteser [] för att ange ett ljud, till exempel [vind som blåser].

Detta är speciellt lämpligt om det finns åhörare med nedsatt hörsel eller om miljön är mycket bullrig.

Spela in berättarröst och/eller göra tidsinställningar

Om det är en ny presentation spelar du in berättarrösten och kontrollerar att den respekterar tidsinställningar.

Om det är en befintlig presentation och du inte vill spela in berättarrösten igen, kan du registrera och spara endast tidsinställningar. Detta gör du med funktionen Tidsinställningar. Det här är också användbart om du vill ha en presentation med en helt läsbar visuell dialog, oavsett om du väljer att göra presentationen muntligt.

Skapa en anpassad mall för textning

Nu när du har skapat din egen beskrivningsplatshållare och layouter, kanske du vill spara dem som en anpassad mall så att du kan återanvända dem. Du kan anpassa den här mallen med många olika formaten samtidigt som integritet beskrivningsplatshållare och layouter.

Har du inte uppgraderat till PowerPoint 2007 än?

Du kan lägga till textning ändå, men det blir inte lika flexibelt. Gör på samma sätt, förutom att du inte skapar egna platshållare, utan i stället skapar textrutor på de enskilda bilderna och kopierar dem till alla bilder.

Anteckningar i presentationer

Eftersom anteckningar placeras direkt på bilden är dessa speciellt enkla att göra i PowerPoint.

Lägga till anteckningar i en bild

Först bestämmer du hur och/eller varför du vill ta med en anteckning, och lägger till den på bilden. I bilden ovan hade jag t.ex. en bild av barn, som var animerade så att de tittade in. Jag har även en ljudeffekt med skrattande barn när animeringen spelas upp. Så jag kanske vill lägga till en anteckning som visar ljudeffekten med de skrattande barnen som text. Jag kan göra detta genom att lägga till och animera en bildtextform med orden [skrattande barn] inom hakparenteser, för att visa att det hör en ljudeffekt till animeringen.

Bild med animerad bildtextform som indikerar ljud av skrattande barn

Bild med animerad bildtextform som anger ljud av skrattande barn

Anteckningar behöver inte finnas i en form, men det hjälper till att framhäva dem. Och du måste göra plats för dem med anpassade animeringar.

Undertextning av presentationer

Eftersom undertexter vanligtvis används för andra språk, översätter du bara texten i textningen till önskat språk och gör på samma sätt som beskrevs i Öppen textning för presentationer. Du kan också använda anteckningar för dina undertexter, eller kombinera de båda.

Distribuera presentationer

Eftersom bästa är att det ska vara tittarens val att visa en presentation med eller utan textning och/eller undertexter, är det lämpligast att du distribuerar din presentation med båda alternativen: med och utan textning/undertexter.

Foto av Glenna Shaw

Glenna Shaw är en MVP (Most Valued Professional) för PowerPoint och ägare av webbplatsen Glenna Shaw Visual Communications. Hon har studerat Accessible Information Technology och är certifierad som Certified Project Management Professional av de federala myndigheterna i USA.

Relaterade avsnitt

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×