Lägga till, arrangera om och ta bort bilder

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Bilden som visas automatiskt när du öppnar PowerPoint har två platshållare, något formaterats för en rubrik och den andra formaterats för en underrubrik. Arrangemang av platshållare i en bild kallas en layout. Microsoft PowerPoint 2010 finns även andra typer av platshållare, till exempel för bilder och SmartArt-grafik.

När du lägger till en bild i presentationen kan du göra följande om du samtidigt vill välja en layout för den nya bilden:

 1. I normalvyn, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder, klickar du på fliken Bilder och sedan under den bild som visas automatiskt när du öppnar PowerPoint.

 2. Klicka på pilen bredvid Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start. Om du vill att den nya bilden ska ha samma layout som föregående bild klickar du bara på Ny bild i stället för att klicka på pilen bredvid den.

  Menyfliksområdet i Office 2010

  Ett galleri visas med miniatyrerna av de olika tillgängliga bildlayouterna.

  1. Namnet identifierar innehållet som varje layout är utformad för.

  2. platshållare som visar färgade ikoner kan innehålla text, men du kan också klicka på ikonerna för att automatiskt infoga objekt, inklusive SmartArt-grafik och ClipArt.

 3. Klicka på den layout du vill ha för den nya bilden.

  Den nya bilden visas nu både till vänster på fliken Bilder, där den är markerad som den aktuella bilden, och som den stora bilden till höger i fönstret Bild. Upprepa den här proceduren för varje ny bild du vill lägga till.

Bestäm hur många bilder du behöver

Om du vill beräkna hur många bilder du behöver gör du en disposition av materialet du vill ta med och delar sedan in materialet i individuella bilder. Du vill förmodligen ha minst dessa komponenter:

 • En huvudbildrubrik.

 • En inledande bild med en lista över huvudpunkterna eller huvudområdena i presentationen.

 • En bild för varje punkt eller område som finns med i listan i den inledande bilden.

 • En sammanfattande bild där listan med huvudpunkterna eller huvudområdena i presentationen upprepas.

Genom att använda den här grundläggande strukturen kan du om du har tre huvudpunkter eller huvudområden att presentera, planera att ha minst sex bilder: en huvudbildrubrik, en inledande bild, en bild för varje huvudpunkt eller huvudområde och en sammanfattande bild.

Enkel presentation med sex bilder

Om du har en stor volym med material att presentera under en av huvudpunkterna eller huvudområdena kan du skapa en undergrupp med bilder för det materialet genom att använda samma grundläggande dispositionsstruktur.

Tips: Fundera på hur länge du vill att varje bild ska visas på skärmen under presentationen. En bra standardberäkning är från två till fem minuter per bild.

Använd en ny layout för en bild

Om du vill ändra layouten för en befintlig bild gör du följande:

 1. I normalvyn, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder, klickar du på fliken Bilder och sedan på den bild som du vill använda en ny layout för.

 2. På fliken Start går du till gruppen Bilder och klickar på Layout och sedan på den nya layout du vill använda.

  Obs!: Om du vill använda en layout som inte har tillräckligt med rätt sorts platshållare för innehållet som redan finns i bilden skapas ytterligare platshållare automatiskt för det innehållet.

Kopiera en bild

Om du vill skapa två eller flera bilder som har liknande innehåll och layout kan du spara tid genom att skapa en bild som har all formatering och allt innehåll som båda bilderna har gemensamt och sedan göra en kopia av den bilden innan du lägger till de slutliga, individuella justeringarna för varje bild.

 1. I normalvyn, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder, klickar du på fliken Bilder, högerklickar på den bild du vill kopiera och klickar sedan på Kopiera.

 2. På fliken Bilder högerklickar du där du vill lägga till den nya kopian av bilden och klickar sedan på Klistra in.

Du kan även använda samma tillvägagångssätt om du vill infoga en kopia av en bild från en presentation i en annan presentation.

Arrangera om ordningen på bilderna

 • I normalvyn, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder, klickar du på fliken Bilder och sedan på den bild du vill flytta, och drar den slutligen till önskad plats.

  Om du vill markera flera bilder klickar du på en bild du vill flytta och håller ned CTRL-tangenten medan du klickar på var och en av de andra bilderna som du vill flytta.

Ta bort en bild

 • I normalvyn, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder, klickar du på fliken Bilder, högerklickar på den bild du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort bild.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×