Lägga till anpassad hjälptext till en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du lägger till beskrivande hjälptext till formulärmallarna blir det lättare för användarna att förstå avsikten med formuläret och att fylla i det på rätt sätt.

I den här artikeln lär du dig att avgöra vilken typ av hjälptext som passar bäst för en viss formulärmall beroende på olika faktorer som exempelvis vilken typ av formulärmall du skapar, målgruppen, hur många formuläret ska distribueras till och huruvida användarna kommer att fylla i formulären som baseras på formulärmallen med hjälp av en webbläsare.

Artikelinnehåll

Kompatibilitetsfrågor

Typer av hjälp

Skapa en vy för att visa hjälp

Skapa ett anpassat åtgärdsfönster för att visa hjälp

Använda villkorsstyrd formatering för att visa sammanhangsbaserad hjälp

Skapa en hyperlänk till en extern hjälpfil eller webbplats

Lägga till anvisningar om hur användarna visar InfoPath-hjälpen

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath 2007 kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Anpassade åtgärdsfönster som ofta används för att visa anpassad hjälptext, är stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar. Om du vill lägga till hjälp i en webbläsarkompatibel formulärmall tänka på ett annat sätt att lägga till hjälp, till exempel använder villkorsstyrd formatering för att visa sammanhangsberoende hjälp.

Överst på sidan

Typer av hjälp

Beroende på formulärmallens komplexitet och användarnas behov kan du lägga till olika typer av hjälptext, med hjälp av olika metoder, och beroende på hur formulärmallen ser ut kan du använda mer än en typ av hjälptext i formulärmallen. Följande lista illustrerar de vanligaste metoderna som används för att visa hjälptext i en formulärmall:

 • Hjälpvy    Skapa en separat vy för att visa hjälptext om du vill förse användarna med detaljerade anvisningar. Du kan skapa en hjälpvy som bara innehåller hjälptext eller duplicera kontrollerna i formulärets standardvy och lägga till tillhörande hjälptext. Genom att lägga till kontroller med hjälptext kan du tillhandahålla en alternativ vy för ifyllning av formuläret, nämligen en som innehåller sammanhangsbaserad hjälp för varje avsnitt eller kontroll. Den här metoden är praktisk om målgruppen består av både nya användare, som behöver extra hjälp, och erfarna användare som redan vet hur man fyller i formuläret.

  Tips: Eftersom anpassade åtgärdsfönster inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar kan hjälpvyerna med hjälptext vara ett bra alternativ till de anpassade åtgärdsfönstren.

 • Anpassat åtgärdsfönster    Ett anpassat åtgärdsfönster är en HTML-fil vars innehåll visas i ett åtgärdsfönster i InfoPath när en användare fyller i ett formulär. Endast en HTML-fil kan öppnas i det anpassade standardåtgärdsfönstret för formulärmallen, men du kan lägga till fler HTML-filer till formulärmallen i form av resursfiler och sedan skapa hyperlänkar mellan dem. Endast HTML-filer kan visas i anpassade åtgärdsfönster. Anpassade åtgärdsfönster kan innehålla formulärspecifika kommandon och hjälpinnehåll. Du kan lägga till en HTML-fil direkt i formulärmallen så att användarna kan visa hjälpinnehållet i det anpassade åtgärdsfönstret även om de fyller i formuläret offline, eller välja att länka det anpassade åtgärdsfönstret till en HTML-fil som lagras på en annan plats. Om du till exempel planerar att uppdatera hjälpinnehållet med jämna mellanrum, men inte vill publicera formulärmallen varje gång HTML-hjälpfilen uppdateras, kan du lagra HTML-filen på en annan plats och länka till den från det anpassade åtgärdsfönstret. Glöm inte att anpassade åtgärdsfönster inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar, vilket betyder att anpassade åtgärdsfönster bara bör skapas för formulär som ska fyllas i i InfoPath.

 • Villkorsstyrd formatering     Du kan använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll som är baserade på villkor som kan inträffa i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär, tillämpas den villkorsstyrda formateringen. När du lägger till hjälptext till ett avsnitt i en formulärmall och lägga till villkorsstyrd formatering till att avsnittet du tillåter en användare att visa eller dölja sammanhangsberoende Hjälptext för ett avsnitt eller styra vid behov, utan att växla vyer. Det här är ett bra sätt att ge infogade hjälp för specifika avsnitt eller kontroller för användare som vill ha hjälp.

 • Extern hjälp     Du kan lägga till en länk till en extern fil, t.ex. en HTML-fil på en webbplats. Om företagets webbplats för teknisk support exempelvis innehåller en webbsida med anvisningar om hur användarna startar en chattsession med en tekniker, kan du lägga till en hyperlänk till formulärmallen som användarna kan klicka på för att öppna sidan i en webbläsare. Den här metoden är praktisk om du skapar en formulärmall för en annan avdelning på företaget, och den avdelningen är bäst lämpad att förse användarna med hjälp eller teknisk support.

 • InfoPath-hjälpen för användare som fyller i formulär     InfoPath innehåller ett programspecifikt hjälpsystem som skapats för användare som fyller i formulär. Du kan lägga till en anvisning till användarna att trycka på F1 när de fyller i ett formulär för att öppna dessa hjälpavsnitt om standardfunktionerna i InfoPath. Använd bara den här metoden för formulär som fylls i med hjälp av InfoPath.

Överst på sidan

Skapa en vy för att visa hjälp

Om du vill skapa en separat vy i formulärmallen med hjälpinformation om hur formuläret ska fyllas i börjar du med att skapa en hjälpvy för formulärmallen och lägger sedan till en knapp i standardformulärvyn som användarna kan klicka på för att öppna hjälpvyn.

Skapa en hjälpvy

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en ny vy under Åtgärder i åtgärdsfönstret Vyer.

 3. Skriv ett namn för hjälpvyn i rutan Nytt vynamn och klicka på OK.

  Skriv exempelvis Hjälp.

 4. Klicka i vyn du lagt till i formulärmallen och skriv eller klistra in hjälptexten.

 5. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 6. Klicka på Knapp i åtgärdsfönstret Kontroller.

 7. Högerklicka på knappen du lagt till och klicka på Egenskaper för knapp på snabbmenyn.

 8. Klicka på fliken Allmänt.

 9. Ange en etikett för knappen i rutan etikett. Skriv till exempel Gå tillbaka till formuläret.

 10. Klicka på Regler.

 11. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 12. Klicka på Lägg till åtgärd.

 13. Klicka på Växla vyer i rutan Åtgärd.

 14. Klicka på namnet på standardvyn i rutan Vy.

 15. Gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK fyra gånger.

När du har skapat hjälpvyn för formulärmallen måste du lägga till en knapp i standardvyn som användarna kan klicka på för att visa hjälpen när de fyller i formuläret.

Lägga till en knapp i standardvyn

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på namnet på standardvyn i åtgärdsfönstret Vyer.

 3. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 4. Klicka på Knapp i åtgärdsfönstret Kontroller.

 5. Högerklicka på knappen du lagt till och klicka på Egenskaper för knapp på snabbmenyn.

 6. Klicka på fliken Allmänt.

 7. Skriv en etikett för knappen i rutan Etikett. Skriv till exempel Hjälp.

 8. Klicka på Regler.

 9. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 10. Klicka på Lägg till åtgärd.

 11. Klicka på Växla vyer i rutan Åtgärd.

 12. Klicka på namnet på hjälpvyn som du lade till i ovanstående steg i rutan Vy.

 13. Gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK fyra gånger.

Tips: Om du vill kan du lägga till samma kontroller i hjälpvyn som de i standardvyn. På så sätt kan användarna välja mellan att fylla i formuläret i standardvyn, om de inte behöver någon hjälp, eller fylla i det i hjälpvyn om de vill ha tillgång till hjälptexten.

Överst på sidan

Skapa ett anpassat åtgärdsfönster för att visa hjälp

Meddelanden: Innan du skapar ett anpassat åtgärdsfönster för att visa hjälp i formulärmallen bör du tänka på följande:

 • Anpassade åtgärdsfönster stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

 • Innan du aktiverar det anpassade åtgärdsfönstret måste du skapa en HTML-fil för åtgärdsfönstret med hjälp av en HTML-redigerare som Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Så här skapar och aktiverar du ett anpassat åtgärdsfönster

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Programmering under Kategori.

 3. Markera kryssrutan Aktivera anpassat åtgärdsfönster.

 4. Skriv namnet som ska visas överst i det anpassade åtgärdsfönstret i rutan Åtgärdsfönstrets namn. Skriv till exempel Hjälp.

 5. Om du vill lägga till en fil i formulärmallen klickar du på Resursfiler.

  Obs!: Om du vill koppla en fil till din formulärmall i rutan Åtgärdsfönstrets plats skriver du den fullständiga sökvägen till platsen för HTML-filen och klicka sedan på OK.

  Säkerhetsmeddelande : Du bör länka till en HTML-fil som finns i samma domän som formulärmallen. Annars visas en varning när användarna öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen.

 6. Klicka på Lägg till i dialogrutan Resursfiler.

 7. Bläddra till och klicka på den HTML-fil som du vill använda i dialogrutan Lägg till fil och klicka sedan på OK.

 8. Om HTML-fil som du lagt till refererar till andra filer, till exempel övergripande formatmallar, lägger till sådana filer.

  Tips: Endast en HTML-fil kan öppnas i det anpassade standardåtgärdsfönstret för formulärmallen, men du kan lägga till fler HTML-filer till formulärmallen i form av resursfiler och sedan skapa hyperlänkar mellan dem.

 9. Klicka på namnet på den HTML-fil du lagt till i rutan Åtgärdsfönstrets plats i dialogrutan Formuläralternativ.

 10. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL + SKIFT + B. Anpassat åtgärdsfönster som du just har skapat ska visas som standard när du förhandsgranskar formulärmallen.

Överst på sidan

Använda villkorsstyrd formatering för att visa sammanhangsbaserad hjälp

I det här avsnittet lär du dig hur du använder villkorsstyrd formatering för att visa eller dölja sammanhangsbaserad hjälp.

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Klicka på Kryssruta i åtgärdsfönstret Kontroller och klicka sedan på Avsnitt.

 3. Klicka i det avsnitt du lagt till i formulärmallen och skriv hjälptexten.

 4. Ta bort standardtexten för etikett för kryssrutan och skriv sedan Klicka för att visa eller dölja hjälp.

 5. Klicka på fliken för avsnittet i formulärmallen och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 6. Klicka på Lägg till.

 7. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den första rutan under Om det här villkoret är uppfyllt.

 8. Välj det fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp som är kopplat till kryssrutan som du lade till i steg 2 och klicka på OK.

 9. Klicka på är lika med i den andra rutan i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 10. I den tredje rutan klickar du på FALSE.

 11. Markera kryssrutan Dölj den här kontrollen under Ska den här formateringen användas.

  Obs!: Nu anger villkoret att avsnittet ska visas om kryssrutan markeras.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en extern hjälpfil eller webbplats

I följande procedur beskrivs hur du lägger till en hyperlänk från en formulärmall till en extern hjälpfil, till exempel en HTML-fil eller en kompilerad hjälpfil (.chm), eller till en webbplats, till exempel en webbplats för teknisk support.

Meddelanden: 

 • Kontrollera att den externa hjälpfil eller webbplats som du skapar en länk till är tillgänglig för dina användare. Om du vill lägga till en länk till en HTML-fil i en formulärmall som är kompatibelt med InfoPath endast (alltså användare måste använda InfoPath för att fylla i formulär som baseras på mallen) du kan lägga till HTML-filer i en formulärmall genom att lägga till dem som resursfiler som öppnas i ett anpassat åtgärdsfönster. Webbläsarkompatibel formulärmall bör du publicera HTML-filer på en webbplats som är tillgängliga för användarna, helst samma webbplats där formulärmallen finns, och skapa en statisk hyperlänk i formulärmallen som pekar på den externa HTML-filen.

 • Om du bestämmer dig för att använda ett annat format för en hjälpfil, till exempel en CHM-fil, Kom ihåg att kontrollera om det filformat som du väljer stöds för operativsystem på användarnas datorer.

Skapa en statisk hyperlänk till en extern fil

 1. Klicka på den plats i formulärmallen där du vill infoga en hyperlänk eller markera den text eller bild som du vill skapa en hyperlänk av.

 2. Klicka på Infoga hyperlänk Bild av knapp i verktygsfältet Standard

 3. Klicka på fliken Allmänt.

 4. Skriv URL-adressen som du vill länka till i rutan Adress.

 5. Om du vill ändra hyperlänkstexten som visas i formulärmallen skriver du önskad text i rutan Text.

  Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om du markerade en bild i steg 1.

 6. Om du vill att ett skärmtips ska visas när en användare placerar muspekaren över hyperlänken klickar du på fliken Avancerat och skriver den text som ska visas i rutan Skärmtips.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till anvisningar om hur användarna visar InfoPath-hjälpen

InfoPath inkluderar ett programspecifikt hjälpsystem som användarna kan använda när de fyller i formulär. Hjälpsystemet innehåller information om vanliga åtgärder, t.ex. hur du aktiverar och inaktiverar Komplettera automatiskt och hur du kontrollerar stavningen i texten i ett formulär. När du skapar ett formulär kan du öppna InfoPath-hjälpen genom att trycka på F1 när du förhandsgranskar formuläret i förhandsgranskningsfönstret.

Eftersom hjälpsystemet är begränsat till åtgärder som gäller alla formulär kan det vara en bra idé att lägga till anpassad hjälp för de formulärmallar som du skapar. Du kan hänvisa till InfoPath-hjälpen genom att lägga till anvisningar i formulärmallen som förklarar hur användarna öppnar InfoPath-hjälpen. Du kan exempelvis lägga till någon av följande rader i formulärmallen:

 • Tryck på F1 om du vill öppna InfoPath-hjälpen.

 • Du öppnar InfoPath-hjälpen genom att klicka på Hjälp om Microsoft Office InfoPathHjälp-menyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×