Lägga till anpassad hjälp i en webbplatssamling

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör för webbplatssamlingen kan du skapa ny hjälpinformation som är specifik för en viss webbplatssamling.

I den här artikeln

Hjälpelement på webbplatser

7 steg till en anpassad hjälpinformation

Skapa ett nytt hjälpbibliotek för en webbplatssamling

Skapa en ny hjälpsamlingsmapp

Skapa en hjälpkategori

Skapa en hjälpartikel som innehåller bilder

Lägga till hjälpartikeln i en hjälpsamling

Visa den nya hjälpsamlingen i en webbplatssamling

Visa hjälpsamling

Hjälpelement på webbplatser

Användare kan öppna hjälpavsnittet på en webbplats genom att klicka på hjälpikonen Hjälp . När de gör det öppnas hjälpvisningsprogrammet med en innehållsförteckning och en sökruta så att användarna kan söka eller bläddra efter den information de behöver.

Administratörer för webbplatssamlingar kan skapa och distribuera anpassat hjälpinnehåll för en webbplatssamling och bestämma vilket hjälpinnehåll som ska visas i olika webbplatssamlingar.

Hjälpen lagras i en hjälpsamling, en samling av HTML-filer, bilder och andra resurser, till exempel CSS- och JS-filer, som gäller för en enskild produkt eller funktion.

Hjälpsamlingar som är specifika för en webbplatssamling lagras på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen.

7 steg till en anpassad hjälpinformation

Så här lägger du till ny hjälpinformation för en webbplatssamling:

 1. Skapa ett nytt hjälpbibliotek för webbplatssamlingen.

 2. Skapa en ny hjälpsamlingsmapp.

 3. Skapa kategorier för hjälpinformationen, det vill säga rubrikerna i innehållsförteckningen.

 4. Skapa och överföra artiklar och media.

 5. Lägga till hjälpartikeln i en hjälpsamling.

 6. Visa den nya hjälpsamlingen i webbplatssamlingen.

 7. Visa hjälpsamlingen.

Överst på sidan

Skapa ett nytt hjälpbibliotek för en webbplatssamling

Aktivera funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling på sidan Webbplatssamlingens funktioner innan du börjar med steg 1 ovan.

Så här aktiverar du funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling:

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling.
  Sidan Webbplatssamlingens funktioner öppnas.

 3. Klicka på Aktivera bredvid alternativet Anpassad hjälp om webbplatssamling.

När du aktiverar Anpassad hjälp om webbplatssamling skapas ett nytt bibliotek på webbplatsen på den högsta nivån för webbplatssamlingen i SharePoint. Det nya biblioteket kallas för Hjälp om webbplatssamling.

Överst på sidan

Skapa en ny hjälpsamlingsmapp

 1. Klicka på Webbplatsinnehållpå den högsta nivån i webbplatssamlingen.

 2. Klicka på biblioteket Hjälp om webbplatssamling på sidan Webbplatssamling.

 3. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet, klicka på pilen bredvid Nytt dokument och klicka sedan på Hjälpsamling.

 4. Gå till sidan Hjälp om webbplatssamling och gör följande:

  • Skriv mappens interna namn i rutan Namn. (Det här namnet måste vara unikt, annars ser inte användarna det.)

  • I rutan Titel skriver du det namn som användarna ser för den här hjälpsamlingen.

  • I rutan Språkvariant-ID anger du det språk som du vill använda i den här hjälpsamlingen. (Till exempel 1033 innebär att hjälpsamling på engelska.) En fullständig lista med stöds språkvariant-ID: N finns i Microsoft Språkvarianter.

  • Skriv identifieraren för hjälpsamlingen i rutan Produkt.

  • (Valfritt) I rutan SharePoint-version anger du vilken version av SharePoint som hjälpsamlingen används till.

  • (Valfritt) I rutan Resurser, anger du namnen på de CSS- and JavaScript-filer som används när dokument visas i Hjälpsamlingen.

  • (Valfritt) I rutan Visningsposition, anger du visningspositionen för det här objektet i dess överordnade kategori.

   Tips: Du kan skapa samma hjälpsamling på flera olika språk. Skapa helt enkelt en annan hjälpsamling med samma produktvärde, men med ett annat språkvariant-ID.

Överst på sidan

Skapa en hjälpkategori

Hjälpkategorier är namngivna mappar där du kan lägga hjälpartiklarna och gruppera dem efter ämne, så att läsarna får en innehållsförteckning.

 1. Klicka på Allt webbplatsinnehåll på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen och markera sedan biblioteket Hjälp om webbplatssamling.

 2. Bläddra till den hjälpsamlingsmapp där du vill lägga till en hjälpkategori.

 3. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet, klicka på pilen bredvid Nytt dokument och klicka sedan på Hjälpkategori.

 4. Gå till sidan Hjälp om webbplatssamling och gör följande:

  • Skriv det interna namnet för Hjälpkategorin i rutan Namn (Namnet måste vara unikt. Annars är det inte synligt för användarna.)

  • Skriv det namn som användarna ser för den här hjälpkategorin i rutan Titel.

  • (Valfritt) I rutan Innehållsnyckel skriver du in ett värde som kopplar samman hjälpdokumentet eller mappen till en startpunkt i produkten.

  • (Valfritt) I rutan Visningsposition anger du visningspositionen för det här objektet i dess överordnade kategori.

Överst på sidan

Skapa en hjälpartikel som innehåller bilder

En hjälpartikel är en HTML-fil som visas som en webbsida. Hjälpartiklar måste vara UTF-8-kodade HTML-filer. Du kan också använda ett HTML-redigeringsverktyg, men i det här exemplet använder vi Microsoft Office Word.

 1. Överför och checka in de bilder du vill ha med i hjälpartikeln till lämpliga kategorier som du har skapat i hjälpbiblioteket.

 2. Öppna ett nytt Word-dokument och skriv in den text som du vill ska visas i hjälpartikeln.

 3. Navigera till den bild du överförde i hjälpbiblioteket. Högerklicka på den och klicka på Kopiera genväg.

 4. Klicka på Bild på fliken Infoga i Word.

 5. Klistra in URL-adressen som du kopierade i steg 3 i rutan Filnamn.

 6. Klicka på nedpilen bredvid knappen Infoga och klicka på Länka till fil.

Överst på sidan

Lägga till hjälpartikeln i en hjälpsamling

 1. Klicka på menyn Arkiv i Word och klicka på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ.

 3. Bläddra längst ned på sidan och klicka på knappen Webbalternativ.

 4. På fliken Kodning väljer du Spara dokumentet som och väljer sedan Unicode (UTF-8).

 5. Spara Word-dokumentet som en Webbsida (*.htm;*.html).

 6. Överför hjälpartikeln till en lämplig kategori som du skapat i hjälpbiblioteket.

Överst på sidan

Visa den nya hjälpsamlingen i en webbplatssamling

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Hjälpinställningar under Administration av webbplatssamling.

 3. Markera kryssrutan bredvid den nya hjälpsamlingen.

 4. Klicka på OK.

Visa Hjälpsamling

 • På din SharePoint-webbplats klickar du på Hjälp Hjälp . I hjälpfönstret visas en länk till din anpassade hjälpsamling.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×