Lägga till Visio-visualiseringar i Power BI-rapporter

Med Visio kan du skapa illustrativa diagram, till exempel sammankopplade arbetsflöden och verkliga layouter, för att få driftsinformation. Med Power BI kan du skapa intuitiva instrumentpaneler från olika visualiseringar, som diagram och kartor, för att förstå komplexa datamängder, KPI-mått och spåra mål – allt för att få företagsinformation.

Med hjälp av Visio och Power BI tillsammans kan du illustrera och jämför data som både diagram och visualiseringar på ett och samma ställe för att få överblick och drifts- och företagsinformation.

Vill du prova några olika exempel? Se dessa exempel på Visio Power BI-visualiseringar och klicka sedan på Visio-formerna eller Power BI-datadiagrammen för att studera interaktionen.

Obs!: Stöd för anpassade visuella Visio-objekt för Power BI Mobile kommer snart.

Lägga till Visio-visualiseringar i rapporter på Power BI-webb

Här är faser och steg för proceduren i det här exemplet på Visio Power BI-visualisering.

Fas 1: Hämta den programvara som krävs och hämta exempelfiler

Kontrollera att du har den programvara som krävs innan du börjar. Vi rekommenderar dessutom att du använder följande exempelfiler för att lära dig steg för steg-processen i följande avsnitt.

Fas 2: Modellera Power BI-data och skapa Visio-diagram

 1. Skapa en uppsättning Power BI-data och kontrollera att en kolumn identifierar varje rad. Den här kolumnen används för att mappa till former i Visio-diagrammet.

  Du kan lägga till ytterligare datakolumner som ska användas som formdata. I Lead Management Flow Data.xlsx-filen som du hämtade tidigare identifieras varje rad unikt i ID-kolumnen. Du kan också visa värdena i kolumnerna för målvärden, verkliga värden och gap-värden som datagrafikfält som är länkade till de olika formerna.

  Exempel på Excel-data
 2. Se till att Visio-formerna som du vill länka till Power BI-data i diagrammet har unik text eller formdata som kan användas för att mappa Power BI-data till formerna i diagrammet.

  Visio-exempeldiagram

  Mappningen: data i kalkylbladet mappas till de olika formerna och dess formdata

  Du kan lägga till och redigera mappningen inifrån den anpassade visuella informationen vid ett senare tillfälle, om du vill.

  Tips: Ta bort arbetsytans tomma utrymmen från diagrammet genom att gå till fliken Design | Storlek | Anpassa till ritning.

En översikt över mappning

Fas 3: Skapa din Power BI-rapport

 1. Om du vill skapa en Power BI-rapport går du till https://www.powerbi.com/ eller startar Power BI Desktop och klickar sedan på knappen Get Data (hämta data) i det nedre vänstra hörnet i fönstret för Power BI.

 2. På skärmen Get Data (hämta data) i avsnittet Import or Connect to Data (importera eller anslut till data) klickar du på Get (hämta) under Files (filer).

 3. Välj Lead Management Flow Data.xlsx som datakälla. Datakällor kan vara lokala filer, filer som lagrats på One Drive- eller SharePoint-webbplatser eller andra datakällor som stöds av Power BI.

 4. När alla data har importerats klickar du på Datasets (datauppsättningar), och klickar sedan på Create Report (skapa rapport) för att skapa en ny rapport i Power BI.

Fas 4: Importera det anpassade visuella Visio-objektet till Power BI-rapporten

 1. I Power BI-rapporten klickar du på ellipsen (...) i visualiseringsfönstret i Power BI och väljer sedan Import from store (importera från lagret) på menyn.

 2. Sök efter Visio och klicka på Lägg till.

  Det nya anpassade visuella Visio-objektet visas som en ikon i fönstret med visualiseringar.

  Den nya ikonen för anpassade visuella objekt

Fas 5: Infoga Visio-diagram i Power BI-rapporten

 1. Klicka på det anpassade visuella Visio-objektet för att lägga till det visuella objektet i rapportarbetsytan.

 2. I fönstret Fields (fält) markerar du fältet Power BI som identifierar Visio-formerna och lägger till det i avsnittet ID.

 3. I rapportarbetsytan anger du webbadressen till ditt Visio-diagram.

  Om du inte vet vilken webbadress du ska använda öppnar du en ny flik i webbläsaren, går till diagrammet som du har sparat i OneDrive för företag eller SharePoint Online, kopierar webbadressen och klistrar sedan in den i textrutan Enter file URL to open Visio diagram (ange fil-URL för att öppna Visio-diagram) i Power BI-rapportarbetsytan.

  Obs!: URL-strängen till Visio-diagrammet måste innehålla en ”WopiFrame.aspx”-parameter.

 4. Klicka på Anslut.

  Visio-diagrammet visas i det anpassade visuella Visio-objektet och länkas till Power BI-data.

 5. Om du vill visa diagrammet i fokusläge klickar du på knappen med ellipsen (...) i det anpassade visuella Visio-objektet och väljer sedan Edit (redigera) på menyn.

  Ange fokusläge

Fas 6: Länka Power BI-data till ditt Visio-diagram

 1. Expandera mappningsfönstret till höger om det anpassade visuella Visio-objektet. Det anpassade visuella Visio-objektet läser diagramegenskaperna eller formdata och länkar automatiskt till dessa data med hjälp av de mappade Power BI ID-raderna. Standardfärger används, men du kan använda anpassningsalternativ om du vill ändra färger.

  Länka andra data

  Du kan länka ytterligare diagramegenskaper genom att klicka på Visio-former som inte är länkade och sedan klicka på Power BI-raden.

 2. Om du vill lägga till andra Power BI-kolumner som färger eller värden i diagrammet markerar du Power BI-kolumnerna och placera dem under avsnittet för värden i det anpassade visuella Visio-objektet.

  Länka fält till färger
 3. Stäng fokusläget genom att klicka på Back to report (tillbaka till rapporten).

resultaten av anpassat visuellt Visio-objekt

Nu kan du fästa den här rapporten på en instrumentpanel och dela den med din grupp.

Ett anpassat visuellt Visio-objekt stöder dubbelriktat interaktivitet när du filtrerar i Power BI. Klicka på ett visuellt element i Power BI, till exempel stapeln i stapeldiagrammet, om du vill zooma det anpassade visuella Visio-objektet automatiskt.

Power BI Publicera på webben

Med Power BI Publicera på webben kan du enkelt bädda in interaktiva Power BI-visualiseringar online, till exempel i blogginlägg, på webbplatser, via e-postmeddelanden eller sociala medier. Visio-visualiseringar stödjer funktionerna i Power BI:s Publicera på webben från Power BI. Kopiera den anonyma delningswebbadressen för Visio-filen genom att gå till OneDrive för företag eller SharePoint Online och klicka på Dela för Visio-filen. Webbadressen innehåller parametrarna "/guestaccess.aspx?docid=" och "authkey=". Klistra in webbadressen i textrutan Enter file URL to open Visio diagram (ange filens webbadress för att öppna Visio-diagrammet) i rapportarbetsytan i Power BI (steg 5 ovan) och följ resten av stegen.

Förbättra sidinläsningstiden för Visio-visualiseringar

Antalet former i Visio-diagrammen och formernas komplexitet (geometri, skuggning osv.) påverkar tiden för inläsning av Visio-diagrammen i Power BI. Ta bort alla former som du inte behöver från Visio-diagrammen för att förbättra prestandan för inläsningen. Du kan också välja ”Inget tema” på fliken Design.

Viktiga anteckningar om den här förhandsversionen

 • Det anpassade visuella Visio-objektet i Power BI behöver åtkomst till Visio-diagrammet som du arbetar med, vilket innebär att du kan se en uppmaning om logga in. I de fall där det inte går att komma åt inloggningsinformationen för Power BI genom enkel inloggningsautentisering får användarna som försöker visa din Power BI-rapport eventuellt en uppmaning i samband med inloggningen att autentisera sig själva när de arbetar med det anpassade visuella Visio-objektet.

 • Om du fortfarande har problem med autentisering när du arbetar med det anpassade visuella Visio-objektet med hjälp av Internet Explorer kanske du har Power BI och SharePoint i olika Internetsäkerhetszoner. Lägg till både Power BI-domänen och SharePoint-domänen i samma säkerhetszon i Internetalternativ och försök sedan att arbeta med det anpassade visuella Visio-objektet igen. Mer information finns i Ändra säkerhets- och sekretessinställningar för Internet Explorer 11.

 • Datagrafik som används i Visio-diagram i Visio-program för skrivbordet tas bort så att Power BI kan använda sin egen grafik.

 • Du kanske lägger märke till en del visuella skillnader mellan diagram som visas i Visio-program för skrivbordet och i Power BI. Det här kan inträffa om diagrammet har komplexa format, teman och fyllningsmönster.

 • Stora diagram med fler än 2000 former stöds inte.

 • Om du lägger till nya former eller tar bort former som mappar till Power BI-data och den resulterande rapporten inte återges korrekt kan du försöka foga in det anpassade visuella Visio-objektet på nytt och mappa formerna igen.

 • Anpasade visuella Visio-objekt stöds inte på Power BI-rapportservern.

 • Om du anger ”Don't summarize” (sammanfatta inte) för värdefältet visas inga ändringar i Visio-objektet när du klickar på Power BI-objektet.

Vill du se mer?

Videor    Det talades mycket om att integrera anpassade visuella Visio-objekt med Power Bi i Microsoft Data Insights Summit-föredraget och även på Intelligent Process Modeling and Monitoring with Visio and Power BI Session vid samma evenemang. Du kan titta på de här videorna för att bättre förstå vilka möjligheter de kan ge dig i ditt eget arbete.

Exempel     En Office-bloggpresentation om att få fullständiga insikter med Visio-visualiseringar i Power BI-förhandsversionen innehåller flera användbara exempel.

Har du några synpunkter eller problem?

Vi vill gärna höra från dig! Besök vår UserVoice-webbplats för att skicka dina förslag för att förbättra integreringen av Visio och Power BI. Du kan också nå oss via e-post på tellvisio@microsoft.com.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×