Office
Logga in

Lägga till Visio-visualiseringar i Power BI-rapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Visio kan skapa du beskrivande diagram, till exempel sammanhängande arbetsflöden och verkliga layouter till enheten fungerar intelligence. Med Power BI kan du skapa intuitiva instrumentpaneler från olika visualiseringar som diagram och kartor, att förstå komplexa datamängder, KPI åtgärder och spårade mål – alla för att uppnå business intelligence.

Med hjälp av Visio Online och Power BI tillsammans kan du illustrera och jämföra data som diagram och visualiseringar i en och samma plats att få stor bild och enheten fungerar och business intelligence.

Vill du prova några olika exempel? Se dessa exempel på Visio Power BI-visualiseringar och klicka sedan på Visio-formerna eller Power BI-datadiagrammen för att studera interaktionen.

Lägga till Visio-visualiseringar i rapporter på Power BI-webb

Här är de faser och steg för att den här proceduren för att hämta den här specifika exempel Visio Power BI visualisering (exempel 3).

Fas 1: Hämta den programvara som krävs och hämta exempelfiler

Innan du börjar bör du kontrollera att du har vilken programvara som krävs.

Fas 2: Modellera Power BI-data och skapa Visio-diagram

 1. Skapa en uppsättning Power BI-data och kontrollera att en kolumn identifierar varje rad. Den här kolumnen används för att mappa till former i Visio-diagrammet.

  Du kan lägga till ytterligare datakolumner som ska användas som formdata. I Lead Management Flow Data.xlsx-filen som du hämtade tidigare identifieras varje rad unikt i ID-kolumnen. Du kan också visa värdena i kolumnerna för målvärden, faktiska värden och skillnaden som datagrafikfält och som är länkade till de olika formerna.

  Exempel på Excel-data
 2. Se till att Visio-formerna som du vill länka till Power BI-data i diagrammet har unik text eller formdata som kan användas för att mappa Power BI-data till formerna i diagrammet.

  Visio-exempeldiagram

  Mappningen: data i kalkylbladet mappas till de olika formerna och dess formdata

  Du kan lägga till och redigera mappning från inom visualisering samt senare.

En översikt över mappning

Tips: Om du vill ta bort arbetsytan mellanrum från diagrammet, Välj Design > storlek > Anpassa till ritning.

Fas 3: Skapa din Power BI-rapport

 1. Om du vill skapa en Power BI-rapport går du till https://www.powerbi.com/ eller startar Power BI Desktop och klickar sedan på knappen Get Data (hämta data) i det nedre vänstra hörnet i fönstret för Power BI.

 2. På skärmen Get Data (hämta data) i avsnittet Import or Connect to Data (importera eller anslut till data) klickar du på Get (hämta) under Files (filer).

 3. Välj Lead Management Flow Data.xlsx som datakälla. Datakällor kan vara lokala filer, filer som lagrats på One Drive- eller SharePoint-webbplatser eller andra datakällor som stöds av Power BI.

 4. När alla data har importerats klickar du på Datasets (datauppsättningar), och klickar sedan på Create Report (skapa rapport) för att skapa en ny rapport i Power BI.

Steg 4: Importera Visio-visualiseringen i Power BI-rapport

 1. Klicka på ellipsen (... ) i visualiseringsfönstret i Power BI i Power BI-rapporten och klicka på Importera från store.

 2. Sök efter ”Visio” och klicka på Lägg till.

  Ny Visio-visualisering visas som en ikon i fönstret visualiseringar.

  Den nya ikonen för anpassade visuella objekt

Fas 5: Infoga Visio-diagram i Power BI-rapporten

 1. Om du vill lägga till visuella rapport arbetsytan klickar du på Visio-visualisering.

 2. Välj fältet Power BI som identifierar Visio-former och lägga till den i avsnittet ID i rutan fält.

 3. På arbetsytan rapport anger du Bädda in URL-Adressen till din Visio-diagram.

  Om du inte vet vilken Webbadress ska användas, öppna en ny flik i webbläsaren och navigera till det dokumentbibliotek där Visio-ritningen lagras genom att klicka på Öppna i Visio Online. Öppna dialogrutan bädda in, kopierar Bädda in URL-Adressen på ritningen och klistra in den i textrutan Ange filens URL för att öppna Visio-diagram på Power BI-rapport arbetsytan. Om du redigerar Online Visio-diagram, öppna dialogrutan bädda in genom att välja Arkiv > Dela > bädda in. Om du visar Online Visio-diagram kan du öppna dialogrutan bädda in genom att välja Visa fler kommandon (...) > bädda in.

 4. Klicka på Anslut.

  Visio-diagram visas i Visio-visualisering och är länkat till Power BI-data.

 5. Om du vill visa diagrammet i Fokusläge, klicka på ellipsen (... ) i Visio-visualisering och välj sedan Redigera.

  Ange fokusläge

Fas 6: Länka Power BI-data till ditt Visio-diagram

 1. Expandera fönstret mappning på höger sida av Visio-visualisering. Visio-visualisering läser diagram egenskaper eller formdata och länkar automatiskt till data med hjälp av de mappade Power BI-ID raderna. Standardfärger används, men du kan använda anpassningsalternativ för att ändra färger.

  Länka andra data

  Du kan länka ytterligare diagramegenskaper genom att klicka på Visio-former som inte är länkade och sedan klicka på Power BI-raden.

 2. Om du vill lägga till andra kolumner för Power BI som färger eller värden i diagrammet och välj Power BI-kolumner och placera dem under avsnittet värden i Visio-visualisering

  Länka fält till färger
 3. Stäng fokusläget genom att klicka på Back to report (tillbaka till rapporten).

resultaten av anpassat visuellt Visio-objekt

Nu kan du fästa den här rapporten på en instrumentpanel och dela den med din grupp.

En Visio-visualisering stöder dubbelriktat interaktivitet när du filtrerar i Power BI. Klicka på en Power BI visuella element, till exempel liggande stapeldiagrammet till automatisk zoomning Visio-visualisering.

Power BI Publicera på webben

Med Power BI Publicera webben, kan du enkelt bädda in interaktiva Power BI visualiseringar online, i blogginlägg, webbplatser, e-postmeddelanden eller sociala medier. Visio visualiseringar stöd för Power BI Publicera webben från Power BI -funktioner. Du gör detta genom att kopiera anonym delning URL för Visio-fil genom att gå till OneDrive för företag eller SharePoint Online och klickar på Dela för Visio-fil. URL-strängen ska innehålla en ”/ guestaccess.aspx?docid=” & ”authkey =” parametrar. Nu klistra in den här URL-Adressen i textrutan Ange filens URL för att öppna Visio-diagram på en Power BI-rapport yta (se steg 5 ovan) och utför resten av stegen.

Förbättra sidinläsningstiden för Visio-visualiseringar

Antalet figurer i Visio-diagrammen och figurernas komplexitet (geometri, skuggning osv.) påverkar tiden för inläsning av Visio-diagrammen i Power BI. Ta bort alla figurer som du inte behöver från Visio-diagrammen för att förbättra inläsningsprestandan. Du kan också välja Inget tema på fliken Design.

Lägga till figurer som kräver mappning av Power BI-data till # lager i stora Visio-filer

Ett annat effektivt sätt att förbättra inläsning tid prestanda är att lägga till former som måste mappas till Power BI-data till ett lager med namnet # eller alla lager som börjar med # i stora Visio-filen. Om diagrammet innehåller ett # lager kan mappas endast former på # lager till Power BI-data. Färre med former som du har på # lager/s, bättre sidan läses in tid prestanda.

Skärmbild av dialogrutan Lager i Visio

Det finns också andra fördelar med att använda #-lager:

 1. Stöd för komplexa diagram – Om diagrammet innehåller fler än 1 000 figurer, kan det stödas om figurer som kräver mappning till Power BI-data flyttas till #-lager och det totala antalet figurer i #-lager är mindre än 1 000.

 2. Fullständig återgivning visa – vissa toningar och linjemönster skulle återges i Visio-visualisering som förväntat. Om formerna inte kräver mappning i Power BI-data, de kan utelämnat eller tas bort från # lager/s. Visio återge allt utom formerna på # lager/s visualiseringar som PNG-format, vilket betyder att du ser bättre visuell återgivning.

Aktivera eller inaktivera automatisk zoom

Du kan ändra inställningar för automatisk zoomning på val av figurer eller under interaktioner med andra visualiseringar genom att aktivera automatisk Zooma för att Aktivera eller Inaktivera fliken Inställningar i fönstret visualiseringar.

Fönstret Visualiseringar i Power BI

Viktigt att tänka på

 • Visio-visualiseringar i Power BI behöver komma åt Visio-diagram som du arbetar med vilket innebär att det hända att en uppmaning logga in. I fall där Power BI-inloggningen användarinformation inte kan utnyttjas via enkel inloggning autentisering visas användare försöker visa Power BI-rapport en uppmaning att autentisera sig själva arbeta med Visio-visualisering.

 • Om du fortfarande har problem med autentisering medan du arbetar med Visio-visualisering med hjälp av Internet Explorer, kanske Power BI och SharePoint i olika internet-säkerhetszoner. Lägga till Power BI-domänen och SharePoint-domän i säkerhetszonen samma i Internet-alternativ och sedan prova att arbeta med Visio-visualisering igen. Mer information finns i Ändra säkerhets- och sekretessinställningar för Internet Explorer 11.

 • Datagrafik används i Visio-diagram från Visio skrivbordet tas bort så att Power BI kan använda egna grafiken.

 • Du kan märka en del skillnader mellan diagram visas i Visio-programmet och Power BI. Det här kan inträffa om diagrammet har komplexa format, teman och fyllningsmönster.

 • Stora diagram med fler än 1000 former stöds inte.

 • Om du lägger till nya former eller ta bort former som mappas till Power BI-data och den resulterande rapporten renderas inte korrekt, försök återansluta visualiseringen och kartformer igen.

 • Visio visualiseringar stöds inte i Power BI rapportserver.

 • Om du anger fältet värden ska inte summeras, återges Klicka på en Power BI visuella inte i alla ändringar i Visio-visualisering.

 • Om du vill se Visio visualiseringar i Power BI Windows-appen uppgradera enheten till den senaste skapare av Windows.

 • Visio visualiseringar kan bara använda en SharePoint Online server om Visio-filer lagras i Power BI-program.

 • Visio Visual kräver cookies från tredje part för *. sharepoint.com och *. powerbi.com (eller respektive SharePoint och Power BI-domäner för ditt företag) för att tillåtas i den webbläsare som används.

Vill du se mer?

Videor    Integrera Visio visualiseringar med Power Bi har markerat i Microsoft Data insikter Summit viktiga idéer och även pratat om i Intelligent Process Modeling och övervakning med Visio och Power BI Session på samma händelse. Du kan granska de videor för att förstå möjligheter för dina egna fungerar.

Exempel     En Office-bloggpresentation om att få fullständiga insikter med Visio-visualiseringar i Power BI-förhandsversionen innehåller flera användbara exempel.

Har du några synpunkter eller problem?

Vi vill gärna höra från dig! Besök vår UserVoice-webbplats för att skicka dina förslag för att förbättra integreringen av Visio och Power BI. Du kan också nå oss via e-post på tellvisio@microsoft.com.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×