Lägga till Silverlight på en sida med webbdelen Silverlight

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ge Silverlight-program och videor från en webbplats med hjälp av webbdelen Silverlight. Webbdelen Silverlight fungerar som en värd för Silverlight-program.

Användare måste ha Silverlight plugin-programmet installerat på sina datorer att köra Silverlight-program. En administratör kan konfigurera en inställning som uppmanar användare som inte har plugin-programmet Silverlight du hämta och installera den.

Om du vill lägga till webbdelen Silverlight på en sida måste du ha minst behörigheter som är kopplad till standard < webbplatsens namn > medlemmar säkerhetsgrupp för webbplatsen.

Det är enkelt att publicera ett Silverlight-program på webbplatsen. För att vara säker på att Silverlight-webbdelen fungerar korrekt bör du dock slutföra stegen nedan innan du lägger till ett Silverlight-program på webbplatsen.

 1. Leta reda på XAP-fil för Silverlight-program som du vill publicera. Du måste spara filen till en nätverksplats som kan läsas från webbplatsen med hjälp av en URL-adress, till exempel ett bibliotek på din webbplats.

Obs!: Det går att köra program från tredje part Silverlight-program från webbplatsen. Till exempel kan du bädda in en nyhetsfeed från MSN på din webbplats. Men innan du kan göra detta måste en webbplatsadministratör måste lägga till URL-Adressen för Nyhetsfeeden i listan över betrodda program för webbplatsen.

 1. Testa programmet för att kontrollera att det körs korrekt från den nätverksplats där du sparat det. En XAP-fil kan konfigureras av utvecklaren så att den hänvisar till externa filer. Om så är fallet måste du se till att dessa externa filer också är tillgängliga från den nätverksplats där du sparat XAP-filen för att programmet ska fungera.

 2. Kopiera URL:en för den nätverksplats där XAP-filen är sparad. Du måste hänvisa till denna plats när du överför programmet till Silverlight-webbdelen. Du kan inte bläddra till den platsen från webbdelsgränssnittet så du bör ha platshänvisningen tillgänglig innan du börjar.

 1. Klicka på fliken Sida från en sida och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kanske du inte har behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på den sida där du vill visa ett Silverlight-program, klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Webbdel.

 3. Välj Media och innehåll under webbdelar Webbdelen Silverlight under kategorier och sedan klicka på Lägg till. När du väljer en webbdel visas visas information om webbdelen i kolumnen om webbdelen.

 4. Ange URL:en (plats för XAP-källan) för det Silverlight-programpaket som du vill använda och klicka sedan på OK. Om Silverlight-programmet inte visas i webbdelen kontrollerar du att den plats du angivit för XAP-filen är korrekt. Detta problem beror vanligtvis på att webbdelen inte hittar programmet.

  Obs!: När du har lagt till Silverlight-program till sidan, är en bra idé att testa olika kontrollerna av Silverlight-program så att de fungerar.

När du har lagt till ett Silverlight-program på en sida kan du redigera webbdelen om du vill ändra hur programmet visas. Så här redigerar du Silverlight-webbdelen:

 1. Peka på webbdelen, klicka på nedpilen och sedan på Redigera webbdel. Silverlight-webbdelens egenskaper visas i verktygsfönstret.

 2. Gör ändringar i en eller flera av följande egenskapskategorier:

  • Programmet    Använd den här inställningen om du vill ändra Silverlight-program som visas i webbdelen. Klicka på Konfigurera och ange URL-Adressen där XAP-filen finns.

  • Utseende    Använd de här inställningarna för att justera utseendet på webbdelen själva. Du kan ändra rubrik, höjd, bredd och chrome (design och navigering element som ram webbdelen) för webbdelen genom att ändra de här inställningarna.

  • Layout    Använd de här inställningarna om du vill justera layouten för webbdelen. Du kan ändra om webbdelen är synlig, om det är enkelriktad (vänster till höger, höger till vänster eller ingetdera), som zon webbdelen visas i (upp, vänstra kolumnen eller högra kolumnen) och Zonindex för webbdelen.

  • Avancerade    Använd de här inställningarna för att konfigurera avancerade alternativ för webbdelen.

  • Andra inställningar    Använd den här inställningen om du vill ange anpassade initieringsparametrar för Silverlight-program. Om du vill avgöra om du måste fastställa den här inställningen för Silverlight-program och vilka inställningar som du måste ha finns i instruktionerna som medföljer Silverlight-program.

 1. Klicka på fliken Sida från en sida och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

 2. Peka på Silverlight-webbdelen på sidan, klicka på nedpilen, på Ta bort och sedan på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×