Lägga till övergångar mellan bilder

Lägga till övergångar mellan bilder

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bildövergångar är de animationsliknande effekter som uppstår när du navigerar från en bild till nästa under en presentation. Du kan kontrollera hastigheten, lägga till ljud och anpassa egenskaperna för övergångarna.

Obs!: Information om hur du lägger till animationer till text eller objekt i en bild finns i Animera text eller objekt.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. I miniatyrfönstret klickar på den bild där du vill använda eller ändra en övergång. Övergångsinställningen avgör hur föregående bild går ut och hur den aktuella bilden kommer in. Om du exempelvis lägger till en övergång till bild 3 bestämmer det hur bild 2 går ut och hur bild 3 kommer in, som vi visar i exemplet nedan.

  Visar fönstret Bild med den tredje bilden markerad i PowerPoint

 2. Leta rätt på de effekter du vill använda i övergångsgalleriet på fliken Övergångar. Klicka på Mer-knappen knappen Mer om du vill se hela galleriet. Om du vill välja en effekt eller se en förhandsvisning klickar du på den effekten.

 3. Klicka på Effektalternativ om du vill ändra övergången, exempelvis vilken sida bilden kommer in från.

 4. Valfritt:

  • Du kan ange hur snabbt övergången går genom att ange en tid i rutan varaktighet. Ange numret högre till övergången går långsammare. Mer information om övergång tidsinställningar finns i Ange tid och hastighet för övergångar.

  • Markera ett ljud i rutan ljud om du vill lägga till ljud i en övergång eller välj Andra ljud för att välja en WAV-fil på din dator.

  • Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt klickar du på Använd för alla.

 5. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur övergången ser ut med alla inställningar.

Ta bort en övergång

Kom ihåg att en övergång gäller för en bilds ingång och inte dess utgång. Så om du vill ta bort utgångseffekterna för bild 2 måste du ta bort övergången från bild 3.

 • Klicka på den bild där du inte vill ha någon övergång. Sedan går du till galleriet med övergångar på fliken Övergångar och klickar på Ingen.

  Visar övergångar i menyfliksområdet i PowerPoint

  I exemplet visas bild 3 direkt när bild 2 försvinner eftersom bild 3 inte har någon övergång.

 • Om du vill ta bort övergångar från alla bilder markerar du alla bilder i presentationen (Ctrl + A) i miniatyrfönstret och klickar på fliken Övergångar i galleriet med övergångar. Klicka på Ingen.

Felsöka

Om du ser en blinkande svart skärm istället för de övergångar du har valt kan du prova följande:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. I avsnittet Visa väljer du Slå av maskinvaruacceleration för grafik för bildspel.

Obs!: Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på övergångseffekten på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen knappen Mer .

 4. Ange varaktighet för övergången mellan föregående och aktuell bild genom att skriva in eller markera hastigheten i rutan Varaktighet på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Efter i gruppen Tidsinställning.

 5. Valfritt:

  • Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd på alla i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill använda anpassade övergångsegenskaper som är tillgängliga vid de flesta (men inte alla) övergångar klickar du på Effektalternativ i gruppen Övergång till den här bilden och väljer det alternativ du vill använda.

Lägga till ljud i bildövergångar

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Ljud på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, markerar den ljudfil du vill lägga till och klickar på Öppna.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Ta bort en övergångseffekt

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Obs!: Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på en övergångseffekt på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen knappen Mer .

 4. Om du vill ställa in övergångshastigheten mellan bilderna klickar du pilen intill Övergångshastighet i gruppen Övergång till den här bilden och väljer önskad hastighet.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Automatiskt efter på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden .

 5. Valfritt: Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Lägga till ljud i bildövergångar

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Övergångsljud på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, navigerar till den ljudfil du vill använda och klickar på OK.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Ta bort en övergångseffekt

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen övergång på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Obs!: Om du vill ha mer information om hur du lägger till animering för text eller objekt i en enda bild kan du läsa i Animera textpunkter eller Animera en bild i bilden.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. I miniatyrfönstret klickar på den bild där du vill använda eller ändra en övergång. Övergångsinställningen avgör hur föregående bild går ut och hur den aktuella bilden kommer in. Om du exempelvis lägger till en övergång till bild 3 bestämmer det hur bild 2 går ut och hur bild 3 kommer in, som vi visar i exemplet nedan.

  Visar fönstret Bild med den tredje bilden markerad i PowerPoint

 2. Hitta den effekt du vill använda i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

 3. Klicka på Effektalternativ för att ange hur övergången ser ut.

 4. Valfritt:

  • Om du vill ange hur snabbt övergången går, anger du en tid i rutan varaktighet i menyfliksområdet. Ange numret högre till övergången går långsammare. Mer information om övergång tidsinställningar finns i Ange tid och hastighet för övergångar.

  • Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt klickar du på Använd för alla.

 5. Om du vill se hur övergången kommer att se ut väljer du den bild där övergången börjar och klickar på Bildspel-ikonen Knappen Starta bildspel i nedre högra hörnet i webbläsarfönstret.

  Om du vill starta bildspelet från nuvarande bild klickar du på knappen Bildspel i det nedre högra hörnet på webbläsaren.

  (Den här knappen startar bildspelet på den markerade bilden, istället för från början av presentationen.)

Ta bort en övergång

Kom ihåg att en övergång gäller för en bilds ingång och inte för hur den avslutas. Det betyder att om du exempelvis vill ta bort utgångseffekterna för bild 2 så tar du bort övergången från bild 3.

 • Klicka på den bild som inte ska ha någon övergång. Klicka sedan på Ingen i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

  Visar övergångar i menyfliksområdet i PowerPoint

  I exemplet visas bild 3 direkt när bild 2 försvinner eftersom bild 3 inte har någon övergång.

  Om du vill ta bort alla övergångar från alla bilder klickar du först på Ingen och sedan på Använd för alla i menyfliksområdet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×