Office
Logga in

Lägga till, ändra eller ta bort en kantlinje i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en kantlinje med valfri färg eller tjocklek, en fördefinierad kantlinje eller en anpassad kantlinje på en sida, text i rutan figur, bild eller runt en grupp objekt i publikationen.

Du kan också använda en bild som utformats som en kantlinje. Du kan till exempel infoga ett klipp av en sidkantlinje från ClipArt och media på Microsoft Office Online och sedan ändra storleken på klippet så att det passar sidan eller objektet där du vill lägga till kantlinjen.

Om sidan, textrutan, figuren, bilden eller gruppen med objekt redan har en kantlinje kan du ändra eller ta bort den.

Vad vill du göra?

Lägga till en kantlinje på en sida

Lägga till en kantlinje runt en textruta, en figur, en bild eller ett objekt

Ta bort en kantlinje från en textruta, en figur, en bild eller ett objekt

Lägga till en kantlinje i en grupp objekt

Ändra en kantlinje för att undvika att innehållet överlappas

Ta bort en kantlinje, en dekorbårder kantlinje eller en ClipArt-kantlinje

Lägga till en kantlinje på en sida

Om du vill lägga till en kantlinje på en sida ritar du en rektangel runt sidan och lägger sedan till den linje eller fördefinierade kantlinje som du vill använda. Om du vill lägga till en kantlinje på alla sidor i publikationen lägger du till kantlinjen på en huvudsida och tillämpar sedan huvudsidan på sidorna i publikationen. Länkar till mer information om hur du arbetar med huvudsidor i publikationen finns under rubriken Se även.

Viktigt!: Kontrollera att alla kantlinjens sidor ligger inom skrivarens utskrivbara område, särskilt om du skapar en kantlinje för en sida. Alla skrivare skriver inte ut ända ut till sidans kant.

Fastställa skrivarens oskrivbara område

 1. Öppna Microsoft WordPad.

  hur

  • Klicka på Start i Aktivitetsfältet, peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på WordPad.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

 3. Ange noll som marginalvärde i rutorna Vänster, Höger, Överkant och Nederkant. Marginalerna återställs automatiskt till den minsta marginal som stöds av skrivaren.

 4. Kom ihåg minimimarginalerna.

Kontrollera att alla sidor av kantlinjen skrivs ut genom att förhandsgranska publikationen. Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Lägga till en kantlinje på en sida

 1. Markera den sida som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på rektangel Bild av knapp i verktygsfältet objekt och drar sedan i sidan för att rita en rektangel Sidkantlinje, till exempel till sidmarginalerna önskad storlek.

 3. Markera rektangeln och klicka på FigurFormat-menyn.

 4. Klicka på fliken Färger och linjer.

 5. Gör något av följande:

  Lägga till en kantlinje med valfri färg och tjocklek

  1. Välj önskade färg- och linjealternativ under Linje.

  2. Om du vill lägga till kantlinjen jämnt både på in- och utsidan av rektangeln, i stället för bara på insidan, avmarkerar du kryssrutan Rita kantlinje i ram. På så sätt undviker du att kantlinjen överlappar objekt inuti rektangeln.

  Lägga till en fördesignad kantlinje

  1. Klicka på Kantlinjer.

  2. Klicka på den kantlinje som du vill använda i listan Tillgängliga dekorbårder.

  Lägga till en anpassad kantlinje

  Du kan skapa en egen, anpassad kantlinje som baseras på en ClipArt-bild, en bildfil, ett inskannat foto eller en annan bitmapp eller en bild som du har skapat i ett ritprogram. Den anpassade kantlinjen lagras tillsammans med övriga kantlinjer och dekorbårder i Microsoft Office Publisher 2007.

  Obs!: Den bildfil som du använder för en anpassad kantlinje måste vara mindre än 64 kB och får inte innehålla text.

  1. Klicka på Dekorbårder.

  2. Klicka på Skapa egen i dialogrutan Dekorbårder.

  3. Om du vill lägga till en bild från en fil som lagras på datorns hårddisk utan att lägga till den i Microsoft Clip Organizer avmarkerar du kryssrutan Använd Clip Organizer för att välja bild i dialogrutan Skapa egen kantlinje.

  4. Klicka på Välj bild.

  5. Bläddra till mappen som innehåller den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  6. Skriv ett namn för den anpassade kantlinjen i dialogrutan Namnge egen kantlinje och klicka på OK.

   Om filstorleken för den bild du valt är för stor (större än 64 kB) eller om bilden innehåller text kan det hända att ett felmeddelande visas, och kantlinjen kanske inte skapas. Om så är fallet upprepar du steg 2 till och med steg 5 för att välja en bild med en mindre filstorlek.

Lägga till en ClipArt-kantlinje

Du kan snabbt skapa en kantlinje med hjälp av ClipArt.

 1. Markera den sida som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på ClipArt.

 3. Skriv kantlinjer i rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt och klicka på Sök.

 4. Klicka på den kantlinje som du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt.

 5. Placera muspekaren över ett av kantlinjens storlekshandtag i publikationen och ändra storlek på kantlinjen genom att dra handtaget.

 6. Om kantlinjen har en enfärgad fyllning som täcker innehållet på sidan, markerar du kantlinjen, pekar på OrdnaOrdna-menyn och klickar på Placera längst bak så att innehållet på sidan visas över kantlinjen.

Överst på sidan

Lägga till en kantlinje på en textruta, en figur, en bild eller ett objekt

Du kan lägga till en kantlinje på en textruta, en figur, en bild eller ett objekt. Du kan också lägga till en fördefinierad eller en anpassad kantlinje på en textruta, en bild eller en rektangel (men inte på andra figurer, t.ex. en cirkel eller en ellips).

 1. Markera textrutan, figuren, bilden eller objektet som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Öppna Format-menyn, klicka på Textruta, Figur, Bild eller Objekt.

 3. Klicka på fliken Färger och linjer.

 4. Gör något av följande:

  Lägga till en kantlinje med valfri färg och tjocklek

  1. Välj önskade alternativ för färg och linjeformat under Linje.

  2. Om du vill lägga till kantlinjen jämnt både på in- och utsidan av rektangeln, i stället för bara på insidan, avmarkerar du kryssrutan Rita kantlinje i ram. På så sätt undviker du att kantlinjen överlappar objekt inuti rektangeln.

  Lägga till en fördesignad kantlinje

  1. Klicka på Dekorbårder (är inte tillgängligt om du har valt en annan figur än en rektangel).

  2. Klicka på den kantlinje som du vill använda i listan Tillgängliga dekorbårder.

  Lägga till en anpassad kantlinje

  Du kan skapa en egen, anpassad kantlinje som baseras på en ClipArt-bild, en bildfil, ett inskannat foto eller en annan bitmapp eller en bild som du har skapat i ett ritprogram. Den anpassade kantlinjen lagras tillsammans med övriga kantlinjer och dekorbårder i Office Publisher 2007

  Obs!: Den bildfil som du använder för en anpassad kantlinje måste vara mindre än 64 kB och får inte innehålla text.

  1. Klicka på Dekorbårder.

  2. Klicka på Skapa egen i dialogrutan Dekorbårder.

  3. Om du vill lägga till en bild från en fil som lagras på datorns hårddisk utan att lägga till den i Microsoft Clip Organizer avmarkerar du kryssrutan Använd Clip Organizer för att välja bild i dialogrutan Skapa egen kantlinje.

  4. Klicka på Välj bild.

  5. Bläddra till mappen som innehåller den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  6. Skriv ett namn för den anpassade kantlinjen i dialogrutan Namnge egen kantlinje och klicka på OK.

   Om filstorleken för den bild du valt är för stor (större än 64 kB) eller om bilden innehåller text kan det hända att ett felmeddelande visas, och kantlinjen kanske inte skapas. Om så är fallet upprepar du steg 2 till och med steg 5 för att välja en bild med en mindre filstorlek.

Överst på sidan

Ta bort en kantlinje från en textruta, en figur, en bild eller ett objekt

Om du har lagt till en kantlinje till en textruta, en figur, en bild eller ett objekt kan du också ta bort kantlinjen genom att vända processen.

 1. Markera textrutan, figuren, bilden eller objektet som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Öppna Format-menyn, klicka på Textruta, Figur, Bild eller Objekt.

 3. Klicka på fliken Färger och linjer.

 4. Gör något av följande:
  Ta bort en kantlinje med valfri färg och tjocklek

  1. Välj Ingen linje under linje i färg nedrullningsbara.

  Ta bort en fördefinierad eller anpassade mönsterkant

  1. Markera en rad från Format nedrullningsbara.

   1. Välj Ingen linje under linje i färg nedrullningsbara.

Lägga till en kantlinje till en grupp objekt

Om du vill lägga till en kantlinje till en grupp objekt ritar du en rektangel runt objekten och lägger sedan till den linje eller fördefinierade kantlinje som du vill använda.

 1. Markera den sida som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på rektangel Bild av knapp i verktygsfältet objekt och sedan dra på sidan för att rita en rektangel med önskad storlek som du vill använda (runt de objekt som du vill använda omges av kantlinjen).

 3. Markera rektangeln och klicka på FigurFormat-menyn.

 4. Klicka på fliken Färger och linjer.

 5. Gör något av följande:

  Lägga till en kantlinje med valfri färg och tjocklek

  1. Välj önskade alternativ för färg och linjeformat under Linje.

  2. Om du vill lägga till kantlinjen jämnt både på in- och utsidan av rektangeln, i stället för bara på insidan, avmarkerar du kryssrutan Rita kantlinje i ram. På så sätt undviker du att kantlinjen överlappar objekt inuti rektangeln.

  Lägga till en fördesignad kantlinje

  1. Klicka på Kantlinjer.

  2. Klicka på den kantlinje som du vill använda i listan Tillgängliga dekorbårder.

  Lägga till en anpassad kantlinje

  Du kan skapa en egen, anpassad kantlinje som baseras på en ClipArt-bild, en bildfil, ett inskannat foto eller en annan bitmapp eller en bild som du har skapat i ett ritprogram. Den anpassade kantlinjen lagras tillsammans med övriga kantlinjer och dekorbårder i Office Publisher 2007

  Obs!: Den bildfil som du använder för en anpassad kantlinje måste vara mindre än 64 kB och får inte innehålla text.

  1. Klicka på Dekorbårder.

  2. Klicka på Skapa egen i dialogrutan Dekorbårder.

  3. Om du vill lägga till en bild från en fil som lagras på datorns hårddisk utan att lägga till den i Microsoft Clip Organizer avmarkerar du kryssrutan Använd Clip Organizer för att välja bild i dialogrutan Skapa egen kantlinje.

  4. Bläddra till mappen som innehåller den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  5. Skriv ett namn för den anpassade kantlinjen i dialogrutan Namnge egen kantlinje och klicka på OK.

   Om filstorleken för den bild du valt är för stor (större än 64 kB) eller om bilden innehåller text kan det hända att ett felmeddelande visas, och kantlinjen kanske inte skapas. Om så är fallet upprepar du steg 2 till och med steg 5 för att välja en bild med en mindre filstorlek.

Överst på sidan

Ändra en kantlinje för att undvika att innehållet överlappas

När du lägger till dekorbårder eller linjer på en textruta, bildram eller en rektangel i Office Publisher 2007, minskar det tillgängliga utrymmet för bilder och text i förhållande till kantlinjens tjocklek. Om kantlinjen täcker text eller objekt på sidan kan du prova med något av följande:

Rita kantlinjen på ramen i stället för i den

Om du vill lägga till kantlinjen jämnt både på in- och utsidan av rektangeln, i stället för bara på insidan, avmarkerar du kryssrutan Rita kantlinje i ram. På så sätt undviker du att kantlinjen överlappar objekt inuti rektangeln.

 1. Markera rektangeln och klicka på FigurFormat-menyn.

 2. Klicka på fliken Färger och linjer och avmarkera kryssrutan Rita kantlinje i ram.

Använd kantlinjer med proportionerlig storlek

Om du vill ändra storlek på kantlinjen proportionellt till linjens storlek i förhållande till hela sidan avmarkerar du kryssrutan Använd alltid standardstorlek. På så sätt undviker du att kantlinjen överlappar objekt inuti rektangeln.

 1. Markera rektangeln och klicka på FigurFormat-menyn.

 2. Klicka på fliken Färger och linjer och sedan på Dekorbårder.

 3. Avmarkera kryssrutan Använd alltid standardstorlek i dialogrutan Dekorbårder.

Minska kantlinjens tjocklek

 1. Markera rektangeln med den kantlinje som du vill ändra.

 2. Klicka på Kantlinjer/dekorbårder Bild av knapp i verktygsfältet formatering.

 3. Klicka på önskad linjetjocklek. Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler linjer och väljer önskat värde i rutan Tjocklek.

Öka rektangelns storlek

 1. Markera rektangeln genom att klicka på den.

 2. Peka på ett av storlekshandtagen och dra det sedan.

 3. Om du inte vill att rektangelns mittpunkt ska flyttas håller du ned CTRL när du drar och släpper musknappen innan du släpper CTRL.

 4. Om du vill bevara rektangelns proportioner håller du ned SKIFT när du drar ett hörnhandtag och släpper musknappen innan du släpper SKIFT.

 5. Om du både vill bevara rektangelns proportioner och rektangelns mittpunkt håller du ned CTRL+SKIFT när du drar ett hörnhandtag och släpper musknappen innan du släpper CTRL+SKIFT.

 6. Om du vill dra rektangeln över stödlinjer, t.ex. marginalstödlinjer, trycker du på ALT när du drar.

Överst på sidan

Ta bort en kantlinje för en linje, dekorbård eller ClipArt

 1. Klicka på kantlinjen så att den markeras.

  Obs!: Om du vill ta bort en kantlinje på en huvudsida klickar du på HuvudsidaVisa-menyn och markerar sedan kantlinjen.

 2. Tryck på Delete.

  Obs!: Om du har markerat ett objekt du inte vill ta bort trycker du Ctrl+Z för att ångra..

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×