Lägga till, ändra, dölja eller ta bort kommentarer i en presentation

Lägga till, ändra, dölja eller ta bort kommentarer i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En kommentar är en anteckning som du kan bifoga till en bokstav eller ett ord på en bild, eller till en hel bild. Använd kommentarer när du vill att andra ska gå igenom och komma med feedback på en presentation som du har skapat, eller när arbetskamrater ber dig om feedback på en presentation.

I Microsoft Office PowerPoint 2007 kan du lägga till, redigera och ta bort kommentarer. Om du vill visa befintliga kommentarer, kan du Flytta mellan granskningskommentarer.

Vad vill du göra?

Lägga till en granskningskommentar

Redigera en granskningskommentar

Ta bort en granskningskommentar

Flytta mellan granskningskommentarer

Granska

1. Fliken Granska

2. Granskningskommandon

3. Miniatyrbild av granskningskommentar

4. Kommentar

Lägga till en granskningskommentar

 1. Gör något av följande på den bild där du vill lägga till en granskningskommentar:

  • Om du vill lägga till en kommentar om text eller ett objekt på en bild markerar du texten eller objektet.

  • Om du vill lägga till en allmän kommentar om en bild klickar du utanför bilden.

 2. Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentaren och klicka utanför kommentarsrutan.

  Tips: Du kan lägga till fler än en kommentar till text, ett objekt eller en bild i en presentation.

Redigera en granskningskommentar

De som granskar en presentation kan redigera kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på miniatyrbilden av granskningskommentaren (visas som nummer 3 i bilden ovan).

  Meddelanden: 

  • Miniatyrbilden av granskningskommentaren innehåller vanligtvis initialerna för den person som från början lade till kommentaren.

  • Klicka på Visa markering i gruppen Kommentarer på fliken Granska om miniatyrbilden av granskningskommentaren är dold.

 2. Klicka på Redigera kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentarerna och klicka utanför kommentarsrutan.

Ta bort en granskningskommentar

De som granskar en presentation kan ta bort kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på kommentaren som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

Flytta mellan granskningskommentarer

 • Klicka på Nästa eller Föregående i gruppen Kommentarer på fliken Granska när du vill flytta mellan granskningskommentarerna.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×