Kurssammanfattning: ta steget över till Word 2013

Börja bara arbeta

Öppna en fil i Word 2003 eller klicka på Arkiv > Ny och öppna ett tomt dokument eller en tom mall. De kommandon som du använder mest ligger på fliken Start i menyfliksområdet.

Spara dina filer

Klicka på Arkiv > Spara som. Välj en plats för filen och klicka på Spara. Om du använder Office 365 eller OneDrive, klicka på Lägg till en plats och sedan på den Office Live-tjänst eller OneDrive som du vill använda.

Lägga till formatering

Markera den text du vill formatera. Använd kontrollerna på fliken Start för att göra texten fet, kursiv, understruken eller färglagd samt för att tillämpa format, t.ex. H1. Använd fliken Design för att använda ett färdigt tema i hela dokumentet. När du pekar på ett tema eller på ett kommando som ändrar utseendet på ett dokument, till exempel radavstånd, kan du se ändringarna direkt.

Infoga objekt

Använd kontrollerna på fliken Infoga för att lägga till försättsblad, tabeller, bilder, diagram, länkar, bokmärken, korsreferenser och sidnummer, anfanger och mycket mer.

Teman

Klicka på Design och välj ett tema i galleriet.

Marginaler, avstånd och indrag

Klicka på Sidlayout.

Kuvert, etiketter och kopplade dokument

Klicka på Utskick.

Konvertera till andra Word-format

Konvertera en Word 2003-fil till Word 2013

  1. Klicka på Arkiv > Information > Konvertera.

  2. Klicka på OK för att stänga meddelandet.

Konvertera en Word 2013-fil till Word 2003

  1. Klicka på Arkiv > Information > Felsök > Kontrollera kompatibilitet.

  2. Klicka på OK för att stänga kompatibilitetskontrollen.

  3. Klicka på Arkiv > Spara som.

  4. Klicka på en plats, öppna listan Spara som typ i dialogrutan Spara som och klicka på Word 97–2003.

Se även

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×