Kräv ett specifikt datamönster posten i en kontroll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dataverifiering är möjligheten att automatiskt söka efter fel när användaren fyller i ett formulär. Lägger till dataverifiering i kontroller i formulärmallen kan du se till att de data som du har samlat in är korrekt och konsekvent och att det överensstämmer med de standarder som redan används av företaget. Du kan exempelvis använda dataverifiering att användarna ska veta när summan de angivit för en utgiftsrapport artikel överstiger godkända belopp eller när de av misstag angett sitt namn i en ruta som används för att samla telefonnummer.

Om ett formulär innehåller dataverifieringsfel och den är ansluten till en databas eller webbtjänst, att användare inte kunna skicka formuläret tills de åtgärda felen. Användare kan spara en lokal kopia av formuläret, korrigera och skicka data senare.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda dataverifiering för att säkerställa att de data som en användare anger i en kontroll matchar ett förbestämda mönster. Till exempel kan du lägga till dataverifiering i en textrutekontroll för ett telefonnummer så att användaren att ange ett tresiffrigt riktnummer som en del av talet.

Meddelanden: 

 • Om du vill att de data som en användare anger i ett formulär matchar ett förbestämda mönster, kan du också använda villkorsstyrd formatering.

 • När du lägger till ett mönster i en kontroll kontrollen inte automatiskt formatera data som en användare anger för att matcha mönstret som du har angett.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Att tänka på kompatibilitet

Kräv ett specifikt datamönster posten i en kontroll

Innan du börjar

För att kunna slutföra den här proceduren innehåller formulärmallen en kontroll som har stöd för dataverifiering. Även om du kan ange ett villkor för mönstermatchning för alla InfoPath-kontroller som stöder dataverifiering, fungerar mönstermatchning bäst med kontroller som visar tecken, till exempel siffror, bokstäver eller skiljetecken. Ange ett mönstermatchning villkor för en textruta kan ge användbara resultat, men ange villkor för en kryssruta inte några användbara resultat.

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Vissa funktionerna för dataverifiering fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i InfoPath. Till exempel när du lägger till dataverifiering i en kontroll kan skapa du förklarande text som ska visas när en användare anger ogiltiga data i kontrollen. Du kan ange den här förklarande text visas i ett skärmtips och om du vill tillåta användare att visa en avisering som innehåller ytterligare information eller du kan ha aviseringen visas automatiskt när en användare anger ogiltiga data. Aviseringar kan därför inte visas automatiskt för formulär som visas i en webbläsare, men användare kan fortfarande visa skärmtipset och om du vill visa en varning med ytterligare information.

Listan med kontroller som stöder dataverifiering

I följande tabell visas de Microsoft Office InfoPath 2007 kontroller som stöder dataverifiering och om de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Obs!: Även om du kan ange ett villkor för mönstermatchning för alla InfoPath-kontroller som stöder dataverifiering, fungerar mönstermatchning bäst med kontroller som visar tecken, till exempel siffror, bokstäver eller skiljetecken. Ange ett mönstermatchning villkor för en textruta kan ge användbara resultat, men ange villkor för en kryssruta inte några användbara resultat.

Kontroller som stöder dataverifiering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

kryssruta

Ja

Datumväljaren

Ja

Listruta

Ja

Listruta

Ja

alternativknapp

Ja

Textruta

Ja

RTF-ruta

Ja

Punktlista, numrerad eller oformaterad lista

Nej

Kombinationsruta

Nej

Kräv ett specifikt datamönster posten i en kontroll

 1. Klicka på den kontroll som du vill lägga till dataverifiering.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataverifiering.

 4. Under om det här villkoret är SANT, i den första rutan klickar du på Välj ett fält eller en grupp och välj sedan det fält eller en grupp som kontrollen är bunden till.

 5. Klicka på matchar inte mönstret i den andra rutan.

 6. I den tredje rutan klickar du på Välj ett mönster.

 7. Gör något av följande under Standard mönster i dialogrutan Data post mönster:

  • Att använda ett standard mönster, Välj mönstret och klicka sedan på OK.

   Lista över vanliga mönster

   Pattern

   Exempel

   Telefonnummer

   (555) 555-0100

   Personnummer

   123 45 6789

   Postnummer

   98052

   Postnummer + 4

   98052-6399

  • Om du vill skapa ett eget mönster, klickar du på anpassad mönster och ange mönstret som du vill använda i rutan eget mönster.

   Symboler som du kan använda för att ange ett mönster

   Du kan infoga symboler som anger begränsningar för mönstret, till exempel endast bokstäver, endast siffror, endast tecken, bindestreck, punkter, kommatecken och parenteser. Dessutom kan du använda följande symboler så att flera förekomster av ett visst tecken:

   • Noll eller något (?)     Föregående tecken måste förekomma noll gånger eller en gång. Till exempel \d? innebär att en siffra (visas som \d) måste förekomma noll gånger eller en gång.

   • Noll eller fler (*)     Föregående tecken kan förekomma antingen noll eller större än noll gånger. Till exempel innebär r * att r tecken kan förekomma noll gånger eller större än noll gånger.

   • En eller flera (+)    Föregående tecken måste förekomma en gång eller mer än en gång. Exempelvis. + innebär att ett tecken (visas som.) måste förekomma en gång eller mer än en gång.

 8. Skriv den text som du vill ska visas när en användare pekar på kontrollen eller högerklickar på kontrollen i rutan skärmtips.

 9. Om du vill visa ett dialogrutemeddelande automatiskt när en användare lämnar en kontroll tomt, markerar du kryssrutan Visa meddelanden i dialogrutor omedelbart när användaren anger ogiltiga data.

  Obs!: Eftersom meddelanden i dialogrutor inte kan visas automatiskt i en webbläsare, visas ett skärmtips när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 10. I rutan meddelande skriver du texten som du vill ska visas i dialogrutan antingen direkt eller när användaren begär mer information.

  Obs!: Ett skärmtips för ett datavalideringsfel visas inte för kontroller som även har en standarduppsättning skärmtips på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen. Detta hjälper dig att se till att namnet på kontrollen visas på rätt sätt för användare som använder skärmläsare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×