Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Microsoft Excel. Det här innefattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Klicka på någon av flikarna nedan för specifika anvisningar för din Excel-version (avsnitt för Excel för Windows kommer först i listan och sedan Mac).

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2016. Det här innefattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar vill du kanske skriva ut det här avsnittet. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

De kortkommandon som börjar med Ctrl fungerar fortfarande i Excel 2016. Till exempel används Ctrl+C fortfarande för att kopiera till Urklipp, och Ctrl+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av de gamla Alt+menykortkommandona fungerar också fortfarande. Du behöver dock kunna kortkommandona utantill, för det visas inte längre några påminnelser på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Du kan till exempel prova att trycka på Alt och någon av de gamla menytangenterna R (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du känner till hela tangentsekvensen kan du fortsätta och initiera kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på Esc och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Kortkommandon för att navigera i menyfliksområdet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten. I menyfliksområdet samlas relaterade kommandon i grupper på flikar. Gruppen Tal på fliken Start innehåller till exempel kommandot Talformat.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet trycker du på knappen för den fliken – tryck till exempel på bokstaven N för fliken Infoga, eller på M för fliken Formler. Då visas alla tangentbeskrivningar för knapparna på den fliken. Tryck sedan på tangenten för den knapp du vill använda.

 • För att komma till menyfliksområdet trycker du på Alt och sedan förflyttar du dig mellan flikarna med höger- och vänsterpiltangenterna.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du får mer utrymme att arbeta trycker du på Ctrl+F1. Upprepa för att visa menyfliksområdet igen.

Gå till snabbtangenterna för menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Trycker du på

Öppna rutan Berätta i menyfliksområdet och skriva ett sökord för att få hjälp eller visa hjälpinnehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna sidan Arkiv och använda Backstage-vyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera text och tal och använda verktyget Sök.

Alt+W

Öppna fliken Infoga och infoga pivottabeller, diagram, tillägg, miniatyrdiagram, bilder, former, sidhuvuden och textrutor.

Alt+N

Öppna fliken Sidlayout och arbeta med teman, utskriftsformat, skala och justering.

Alt+P

Öppna fliken Formler och infoga, spåra och anpassa funktioner och beräkningar.

Alt+M

Öppna fliken Data och ansluta till, sortera, filtrera, analysera och arbeta med data.

Alt+Ä

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning, lägga till kommentarer och skydda blad och arbetsböcker.

ALT+K

Öppna fliken Visa och förhandsgranska sidbrytningar och layouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ställa in förstoringsgraden, hantera fönster och rutor samt visa makron.

Alt+Ö

Överst på sidan

Arbeta i menyflikarna och menyerna med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet

Nedpil, uppil, vänsterpil eller högerpil

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10 eller

Innehållsnyckel

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Överst på sidan

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Excel 2016.

Om du vill

Trycker du på

Stänga ett kalkylblad

Ctrl+W

Öppna ett kalkylblad

Ctrl+O

Gå till fliken Start

Alt+W

Spara ett kalkylblad

Ctrl+S

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Ta bort cellinnehåll

Delete-tangenten

Välja fyllningsfärg

Alt+W, H sedan 1

Klippa ut

Ctrl+X

Gå till fliken Infoga

Alt+N

Använda fetstil

Ctrl+F

Centrera cellinnehåll

Alt+W, E sedan E

Gå till fliken Sidlayout

Alt+P

Gå till fliken Data

Alt+Ä

Gå till fliken Visa

Alt+Ö

Formatera en cell från snabbmenyn

Skift+F10, eller

Innehållsnyckel

Lägga till kantlinjer

Alt+W, J

Ta bort kolumn

Alt+W, TA sedan N

Gå till fliken Formel

Alt+M

Överst på sidan

Navigera i celler: kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Flytta till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flytta en cell uppåt i ett kalkylblad.

Uppil

Flytta en cell nedåt i ett kalkylblad.

Nedpil

Flytta en cell åt vänster i ett kalkylblad.

Vänsterpil

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad.

Högerpil

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.

Ctrl+piltangent

Aktivera slutläge, flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen och inaktivera slutläge. Om cellerna är tomma, flytta till den sista cellen i raden eller kolumnen.

End, piltangent

Flytta till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används.

Ctrl+End

Utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Ctrl+Skift+End

Flytta till cellen längst upp till vänster i fönstret om ScrollLock är aktiverat.

Home+ScrollLock

Flytta till början av en rad i ett kalkylblad. Home Flytta till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Home

Flytta en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Page Down

Flytta till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Down

Flytta en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Alt+Page Down

Flytta en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Page Up

Flytta en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Alt+Page Up

Flytta till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Up

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad. Eller flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Tabb

Överst på sidan

Göra val och utföra åtgärder: kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down

Markera det aktuella bladet samt föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up

Utöka cellmarkeringen med en cell.

Skift+piltangent

Utöka cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+piltangent

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera.

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera. F8

Lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Skift+F8

Starta en ny rad i samma cell.

Alt+Retur

Fylla det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Ctrl+Retur

Bekräfta en inmatning och markera cellen ovanför.

Skift+Retur

Markera en hel kolumn i ett kalkylblad.

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad i ett kalkylblad.

Skift+Blanksteg

Markera alla objekt i ett kalkylblad om ett objekt är markerat.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Utöka en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Ctrl+Skift+Home

Markera det aktuella området om kalkylbladet innehåller data. Tryck en gång till för att markera det aktuella området och dess sammanfattningsrader. Tryck en tredje gång för att markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella området runt den aktiva cellen eller markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Markera det första kommandot på menyn om en meny eller undermeny visas.

Home

Upprepa det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Överst på sidan

Formatera i celler: kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Formatera en cell med hjälp av dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+1

Formatera teckensnitt i dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Lägga till eller redigera en cellkommentar.

Skift+F2

Infoga tomma celler med dialogrutan Infoga.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Visa dialogrutan Ta bort, som du kan använda för att ta bort markerade celler.

Ctrl+Minus (-)

Ange aktuellt klockslag.

Ctrl+Skift+kolon (:)

Ange dagens datum.

Ctrl+semikolon (;)

Växla mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+grav accent (`)

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+apostrof (')

Flytta de celler som är markerade.

Ctrl+X

Kopiera de celler som är markerade.

Ctrl+C

Klistra in innehåll vid insättningspunkten och ersätta det som är markerat.

Ctrl+V

Klistra in innehåll med hjälp av dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Göra texten kursiv eller ta bort kursiv stil.

Ctrl+K eller Ctrl+3

Göra texten fet eller ta bort fetstil.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Stryka under text eller ta bort understrykning.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+5

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt.

Ctrl+6

Lägga till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+et-tecken (&)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+understreck (_)

Visa eller dölja dispositionssymboler.

Ctrl+8

Dölja de rader som är markerade.

Ctrl+9

Dölja de kolumner som är markerade.

Ctrl+0

Använda kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+D

Använda kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

Ctrl+R

Använda det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Ctrl+Skift+dollartecken ($)

Använda procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+procent (%)

Använda det vetenskapliga talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+cirkumflex (^)

Använda datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+nummertecken (#)

Använda tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+@-tecken

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+utropstecken (!)

Skapa eller redigera en hyperlänk.

Ctrl+I

Kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

F7

Visa alternativ för snabbanalys för markerade celler som innehåller data.

Ctrl+Q

Visa dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Överst på sidan

Arbeta med data, funktioner och formelfältet: kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

Esc

Bekräfta en inmatning i formelfältet och markera cellen nedanför.

Retur

Flytta markören till slutet av texten i formelfältet.

Ctrl+End

Markera all text i formelfältet, från markören till slutet.

Ctrl+Skift+End

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva kalkylbladet.

Skift+F9

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Visa menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Alt+Skift+F10

Visa dialogrutan Funktionsargument när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+A

Infoga argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+E

Gå igenom alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser i en formel om en cellreferens eller ett cellområde är markerat.

F4

Infoga en funktion.

Skift+F3

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Skift+raka citattecken (")

Skapa ett inbäddat diagram med det aktuella områdets data.

Alt+F1

Skapa ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

F11

Definiera ett namn som ska användas i referenser.

Alt+M, M, D

Klistra in ett namn från dialogrutan Klistra in namn (om namn har definierats i arbetsboken).

F3

Flytta till det första fältet i nästa post i ett dataformulär.

Retur

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

Alt+F8

Öppna redigeraren Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

Ctrl+F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

Alt+F1 skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

Alt+Skift+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

Skift+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

Ctrl+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namn har definierats i arbetsboken (fliken Formler, gruppen Definierade namn, Definiera namn).

Skift+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

Ctrl+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

Alt+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

Ctrl+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

Skift+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

Ctrl+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

Ctrl+F7 utför kommandot Flytta i arbetsboksfönstret om fönstret inte är maximerat. Du använder piltangenterna för att flytta fönstret och avslutar genom att trycka på Retur. Vill du avbryta åtgärden trycker du på Esc.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med Skift+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Ctrl+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

Alt+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

Skift+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

Ctrl+Alt+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar. (Alt-tangenten har samma funktion.)

Skift+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

Alt+Skift+F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Ctrl+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

Skift+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

Alt+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

Visar tangentbeskrivningar (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

Alt, Ö, U växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Vänsterpil och högerpil aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

Nedpil och uppil markerar nästa respektive föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listruta.

Backsteg

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Del

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade, utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

Tangenten End aktiverar och inaktiverar läget End. I End-läge kan du gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen genom att trycka på trycka på en piltangent. End-läget inaktiveras automatiskt efter att du har tryckt på en piltangent. Kom ihåg att trycka på End igen innan du trycker på nästa piltangent. End-läget visas i statusfältet när det är aktiverat.

Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad – till den sista rad som använts i den sista kolumn som använts längst till höger. Om markören befinner sig i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet av texten.

Ctrl+Skift+End utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Home

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om ScrollLock är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

Alt+blanksteg öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Tabb

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

Skift+Tab flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Ctrl+Tab växlar till nästa flik i en dialogruta.

Ctrl+Skift+Tab växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2013, till exempel de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar vill du kanske skriva ut det här avsnittet. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Använda menyflikarna med hjälp av tangentbordet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet trycker du på knappen för den fliken – tryck till exempel på bokstaven N för fliken Infoga, eller på M för fliken Formler. Då visas alla tangentbeskrivningar för knapparna på den fliken. Tryck sedan på tangenten för den knapp du vill använda.

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

De kortkommandon som börjar med Ctrl fungerar fortfarande i Microsoft Excel 2013. Till exempel används Ctrl+C fortfarande för att kopiera till Urklipp, och Ctrl+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av de gamla Alt+menykortkommandona fungerar också fortfarande. Du behöver dock kunna kortkommandona utantill, för det visas inte längre några påminnelser på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Du kan till exempel prova att trycka på Alt och någon av de gamla menytangenterna R (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du känner till hela tangentsekvensen kan du fortsätta och initiera kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på Esc och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Kortkommandon med Ctrl

Tangent

Beskrivning

Ctrl+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

Ctrl+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

Ctrl+Skift+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+~

Använder det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Ctrl+Skift+%

Använder procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

Ctrl+Skift+:

Infogar aktuellt klockslag.

Ctrl+Skift+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

Ctrl+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

Ctrl+;

Infogar aktuellt datum.

Ctrl+`

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+F

Använder eller tar bort fetstil.

Ctrl+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

Ctrl+U

Använder eller tar bort understrykning.

Ctrl+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

Ctrl+6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

Ctrl+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

Ctrl+9

Döljer de rader som är markerade.

Ctrl+J

Döljer de kolumner som är markerade.

Ctrl+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

Ctrl+Skift+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+F

Använder eller tar bort fetstil.

Ctrl+C

Kopierar de celler som är markerade.

Ctrl+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+E

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+F

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

Skift+F5 visar samma flik, medan skift+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

Ctrl+Skift+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

Ctrl+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

Ctrl+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

Ctrl+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

Ctrl+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

Ctrl+L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

Ctrl+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

Ctrl+Skift+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

Ctrl+P

Öppnar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

Ctrl+Skift+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

Ctrl+Q

Visar alternativen för snabbanalys för dina data om celler som innehåller sådana data är markerade.

Ctrl+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

Ctrl+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

Ctrl+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+U

Använder eller tar bort understrykning.

Ctrl+Skift+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

Ctrl+V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter eventuella markeringar. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

Ctrl+Alt+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

Ctrl+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

Ctrl+X

Klipper ut de celler som är markerade.

Ctrl+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

Tips: Ctrl-kombinationen Ctrl+M är för närvarande inte kopplad till någon funktion.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

Ctrl+F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

Alt+F1 skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

Alt+Skift+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten till formelfältet om redigering är inaktiverat i en cell.

Skift+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

Ctrl+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namn har definierats i arbetsboken (fliken Formler, gruppen Definierade namn, Definiera namn).

Skift+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

Ctrl+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

Alt+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

Ctrl+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

Skift+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

Ctrl+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

Ctrl+F7 utför kommandot Flytta i arbetsboksfönstret om fönstret inte är maximerat. Du använder piltangenterna för att flytta fönstret och avslutar genom att trycka på Retur. Vill du avbryta åtgärden trycker du på Esc.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med Skift+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Ctrl+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

Alt+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

Skift+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

Ctrl+Alt+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar. (Alt-tangenten har samma funktion.)

Skift+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

Alt+Skift+F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Ctrl+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

Skift+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

Alt+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

Visar tangentbeskrivningarna (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

Alt, Ö, U växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Vänsterpil och högerpil aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

Nedpil och uppil markerar nästa respektive föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listruta.

Backsteg

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Del

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade, utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

Tangenten End aktiverar och inaktiverar läget End. I End-läge kan du gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen genom att trycka på trycka på en piltangent. End-läget inaktiveras automatiskt efter att du har tryckt på en piltangent. Kom ihåg att trycka på End igen innan du trycker på nästa piltangent. End-läget visas i statusfältet när det är aktiverat.

Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad – till den sista rad som använts i den sista kolumn som använts längst till höger. Om markören befinner sig i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet av texten.

Ctrl+Skift+End utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Home

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om ScrollLock är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

Alt+blanksteg öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Tabb

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

Skift+Tab flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Ctrl+Tab växlar till nästa flik i en dialogruta.

Ctrl+Skift+Tab växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2010, till exempel de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Obs!: Om du använder Microsoft Excel Starter 2010 bör du tänka på att inte alla funktioner för Excel stöds i Excel Starter 2010.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar vill du kanske skriva ut det här avsnittet. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Använda menyflikarna med hjälp av tangentbordet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet trycker du på knappen för den fliken – tryck till exempel på bokstaven N för fliken Infoga, eller på M för fliken Formler. Då visas alla tangentbeskrivningar för knapparna på den fliken. Tryck sedan på tangenten för den knapp du vill använda.

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

De kortkommandon som börjar med CTRL fungerar fortfarande i Excel 2010. Till exempel används CTRL+C fortfarande för att kopiera till Urklipp, och CTRL+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av de gamla ALT+menykortkommandona fungerar också fortfarande. Du behöver dock kunna kortkommandona utantill, för det visas inte längre några påminnelser på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Du kan till exempel prova att trycka på ALT och någon av de gamla menytangenterna R (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du känner till hela tangentsekvensen kan du fortsätta och initiera kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på Esc och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Kortkommandon med CTRL

Tips:  Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Keyboard Shortcuts - Ctrl keys (på engelska). PDF

Tangent

Beskrivning

CTRL+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visa dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT+~

Använder det allmänna talformatet.

CTRL+SKIFT+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder procentformatet utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

CTRL+SKIFT+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuellt klockslag.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

CTRL+;

Infogar aktuellt datum.

CTRL+`

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de rader som är markerade.

CTRL+0

Döljer de kolumner som är markerade.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de celler som är markerade.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

CTRL+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

CTRL+L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Öppnar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter eventuella markeringar. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

CTRL+X

Klipper ut de celler som är markerade.

CTRL+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

Tips: CTRL-kombinationerna CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M och CTRL+Q är för närvarande inte kopplade till några funktioner.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tips:  Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Keyboard Shortcuts - Function keys (på engelska). PDF

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

ALT+F1 skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten till formelfältet om redigering är inaktiverat i en cell.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Endast tillgängligt om det finns befintliga namnen i arbetsboken.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

ALT+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL+F7 utför kommandot Flytta i arbetsboksfönstret om fönstret inte är maximerat. Du använder piltangenterna för att flytta fönstret och avslutar genom att trycka på RETUR. Vill du avbryta åtgärden trycker du på ESC.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med SKIFT+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar. (ALT-tangenten har samma funktion.)

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Obs!:  Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Keyboard Shortcuts - Miscellaneous (på engelska). PDF

Tangent

Beskrivning

ALT

Visar tangentbeskrivningarna (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

ALT, Ö, U växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

PILTANGENTER

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med CTRL+PILTANGENT flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL och HÖGERPIL aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

NEDPIL och UPPIL markerar nästa respektive föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

DELETE

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade, utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

END

END aktiverar slutläget. I slutläget kan du trycka på en piltangent för att flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen när du trycker på END och sedan en piltangent.

END markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med CTRL+END flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad – till den sista rad som använts i den sista kolumn som använts längst till höger. Om markören befinner sig i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet av texten.

CTRL+SKIFT+END utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger). Om markören befinner sig i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

ALT+RETUR påbörjar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

HOME

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

CTRL+HOME flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

PGDN

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE DOWN flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE DOWN flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE DOWN markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE UP flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE UP flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE UP markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG.

ALT+BLANKSTEG öppnar menyn System för Excel-fönstret.

TABB

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialog ruta.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2007, till exempel de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar vill du kanske skriva ut det här avsnittet. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Kortkommandon med CTRL

Tangent

Beskrivning

CTRL+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visa dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+)

Visa dolda kolumner i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT+~

Använder det allmänna talformatet.

CTRL+SKIFT+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder procentformatet utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler

CTRL+SKIFT+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuellt klockslag.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

CTRL+;

Infogar aktuellt datum.

CTRL+`

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de rader som är markerade.

CTRL+0

Döljer de kolumner som är markerade.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+A. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+A en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de celler som är markerade.

CTRL+C, följt av ännu ett CTRL+C visar Urklipp.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

CTRL+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Visar dialogrutan Skriv ut.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter eventuella markeringar. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

CTRL+X

Klipper ut de celler som är markerade.

CTRL+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

CTRL+SKIFT+Z använder kommandot Ångra eller kommandot Gör om för att ångra eller återställa den senaste automatiska korrigeringen när smarta etiketter för autokorrigering visas.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret för hjälp om Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet, en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

ALT+F1 skapar ett diagram för informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten till formelfältet om redigering är inaktiverat i en cell.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 visar fönstret Förhandsgranska.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 de olika kombinationerna av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL+F7 utför kommandot Flytta i arbetsboksfönstret om fönstret inte är maximerat. Du använder piltangenterna för att flytta fönstret och avslutar genom att trycka på RETUR. Vill du avbryta åtgärden trycker du på ESC.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med SKIFT+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangenttips.

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för en smart etikett. Om det finns mer än en smart etikett, växlar den till nästa smarta etikett och visar dess meny eller meddelande.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram för informationen i det aktuella området.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

PILTANGENTER

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med CTRL+PILTANGENT flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL och HÖGERPIL aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

NEDPIL och UPPIL markerar nästa respektive föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

DELETE

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade, utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

END

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen i det nedre högra hörnet i fönstret.

Markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med CTRL+END flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad – till den sista rad som använts i den sista kolumn som använts längst till höger. Om markören befinner sig i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet av texten.

CTRL+SKIFT+END utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger). Om markören befinner sig i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

ALT+RETUR påbörjar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

HOME

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

CTRL+HOME flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

PGDN

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE DOWN flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE DOWN flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE DOWN markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE UP flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE UP flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE UP markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG.

ALT+BLANKSTEG öppnar menyn System för Microsoft Office Excel-fönstret.

TABB

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

Här visas en lista över kortkommandon i Excel 2016 för Mac. Om du använder Excel på en Windows-dator fungerar många kortkommandon med Ctrl-tangenten även i Excel 2016 för Mac. Men inte alla. Om du inte vet säkert kan du titta i den här listan. Observera att kortkommandona som listas i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout.

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Klistra in

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Kopiera

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Ta bort

DEL

Spara

KOMMANDO + S
eller
CTRL + S

Ångra

KOMMANDO + Z
eller
CTRL + Z

Göra om

KOMMANDO + Y
eller
CONTROL + Y eller
KOMMANDO + SKIFT+ Z

Klippa ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Fetstil

KOMMANDO + B
eller
CONTROL + B

Skriva ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Öppna Visual Basic

ALTERNATIV + F11

Fylla nedåt

KOMMANDO + D
eller
CTRL + D

Fylla åt höger

KOMMANDO + R
eller
CTRL + R

Infoga celler

CTRL + SKIFT + =

Ta bort celler

KOMMANDO + BINDESTRECK
eller
CTRL + BINDESTRECK

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

KOMMANDO + =
eller
F9

Stänga fönster

KOMMANDO + W
eller
CTRL + W

Avsluta Excel

KOMMANDO + Q

Visa dialogrutan Gå till.

CONTROL + G
eller
F5

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1
eller
CTRL + 1

Visa dialogrutan Ersätt

CONTROL + H
eller
KOMMANDO + SKIFT + H

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + V
eller
CTRL + ALTERNATIV + V
eller
KOMMANDO + ALTERNATIV + V

Stryka under

KOMMANDO + U

Kursivera

KOMMANDO + I
eller
CTRL + I

Ny tom arbetsbok

KOMMANDO + N
eller
CTRL + N

Ny arbetsbok från mall

KOMMANDO + SKIFT + P

Visa dialogrutan Spara som

KOMMANDO + SKIFT + S
eller
F12

Visa fönstret Hjälp

F1
eller
KOMMANDO + /

Markera alla

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + SKIFT + BLANKSTEG

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Minimera eller maximera menyflikarna

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Visa dialogrutan Öppna

KOMMANDO + O
eller
CTRL + O

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

SKIFT+F7

Visa Formelverktyget

SKIFT+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO + F3

Öppna dialogrutan Skapa namn

KOMMANDO + SKIFT + F3

Infoga ett nytt blad *

SKIFT + F11

Skriva ut

KOMMANDO + P eller Ctrl + P

Förhandsgranskning

KOMMANDO + P eller Ctrl + P

** Det här kortkommandot står i konflikt med en standardtangenttilldelning i Mac OS. Om du vill använda det här kortkommandot måste du ändra inställningarna för Mac-tangentbordet. Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord > Kortkommandon. Klicka på Mission Control, och klicka sedan för att avmarkera alternativet Visa skrivbordet.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Obs!: Obs! Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna: Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord. Markera sedan kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Hjälp

F1

Redigera markerad cell

F2

Infoga eller redigera en cellkommentar

Skift + F2

Öppna dialogrutan Spara

Alternativ + F2

Öppna Formelverktyget

Skift+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO + F3

Stäng

KOMMANDO +F4

Visa dialogrutan Gå till

F5

Visa dialogrutan Sök

Skift + F5

Gå till dialogrutan Sök i kalkylbladet

Kontroll + F5

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

Skift + F7 eller Kontroll + Alternativ + KOMMANDO + R

Utöka markeringen

F8

Lägg till i markering

Skift + F8

Visa dialogrutan Makro.

Alternativ+F8

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet

Skift + F9

Minimera aktivt fönster

Kontroll + F9

Visa en snabbmeny, eller "högerklicksmeny"

Skift + F10

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

Kontroll + F10 eller KOMMANDO + F10

Infoga ett nytt diagramblad*

F11

Infoga ett nytt blad*

Skift + F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad

KOMMANDO + F11

Öppna Visual Basic

Alternativ + F11

Visa dialogrutan Spara som

F12

Visa dialogrutan Öppna

KOMMANDO + F12

Överst på sidan

Flytta och bläddra i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Om du vill

Tryck på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

KOMMANDO + piltangent

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till början av bladet

KONTROLL + HOME

Flytta till den sista cellen som används på bladet

KONTROLL + END

Flytta ned en skärm

PAGE DOWN
På en MacBook, tryck FN + NEDÅTPIL

Flytta upp en skärm

PAGE UP
På en MacBook, tryck FN + UPPÅTPIL

Flytta en skärm åt höger.

ALTERNATIV + PAGE DOWN

Flytta en skärm åt vänster.

ALTERNATIV + PAGE UP

Flytta till nästa blad i arbetsboken

CTRL + PAGE DOWN
eller
ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta till föregående blad i arbetsboken

CTRL + PAGE DOWN
eller
ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Bläddra för att visa den aktiva cellen

KONTROLL + DELETE

Visa dialogrutan Gå till.

KONTROLL + G

Visa dialogrutan Sök

CTRL + F
eller
SKIFT + F5

Få åtkomst till sökning (när du befinner dig i en cell eller när en cell är markerad)

KOMMANDO + F

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad

TABB

Överst på sidan

Skriva ut

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut

KOMMANDO + P eller Ctrl + P

Förhandsgranskning

KOMMANDO + P eller Ctrl + P

Överst på sidan

Ange data i ett blad

Obs!: Obs! Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna: Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord. Markera sedan kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen

RETUR

Starta en ny rad i samma cell

KONTROLL + ALTERNATIV + RETURN

Fyll i det markerade området med den text du skriver

KOMMANDO + RETURN
eller
CONTROL + RETURN

Slutföra en cellinmatning och gå uppåt i markeringen

SKIFT + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen

TABB

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen

SKIFT + TABB

Avbryt en cellinmatning

ESC

Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen

DEL

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markeringen
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten

Ta bort

Ta bort text till slutet av raden
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten

CTRL + Ta bort

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till radens början.

HOME

Infoga en kommentar.

SKIFT + F2

Öppna och redigera en cellkommentar

SKIFT + F2

Fylla celler nedåt

CTRL + D
eller

KOMMANDO + D

Fyll celler åt höger

CTRL + R
eller

KOMMANDO + R

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Överst på sidan

Arbeta i celler eller formelfältet

Obs!: Obs! Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna: Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord. Markera sedan kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Slutföra en cellinmatning

RETUR

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO + SKIFT + RETURN eller
CONTROL + SKIFT + RETURN

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Infoga en hyperlänk

KOMMANDO + K
eller
CONTROL + K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden

KONTROLL + U

Öppna formelbyggaren

SKIFT+F3

Beräkna det aktiva bladet

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT + F10

Påbörja en formel

=

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

KOMMANDO + T
eller
F4

Infoga Autosumma-formel

KOMMANDO + SKIFT + T

Ange datumet

KONTROLL + SEMIKOLON (;)

Ange klockslaget

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + SKIFT + TUMMARKERING (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler

KONTROLL + GRAV ACCENT (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + APOSTROF (')

Visa listan Komplettera automatiskt

KONTROLL + ALTERNATIV + NEDPIL

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Öppna fönstret Smart uppslag

CONTROL + ALTERNATIV + KOMMANDO + L

Överst på sidan

Formatera och redigera data

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Skapa tabeller i en databas

KOMMANDO + T
eller
CONTROL + T

Infoga en radbrytning i en cell

KOMMANDO + ALTERNTIV + RETURN eller
CONTROL + ALTERNATIV + RETURN

Infoga specialtecken som symboler, t.ex. emoji

CONTROL + KOMMANDO + MELLANSLAG

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + <

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + <

Centrera vågrätt

KOMMANDO + E

Vänsterjustera

KOMMANDO + L

Visa dialogrutan Ändra cellformat

KOMMANDO + SKIFT + L

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1

Använda det allmänna talformatet

KONTROLL + SKIFT + ~

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)

KONTROLL + SKIFT + $

Använda procentformatet utan decimaler

KONTROLL + SKIFT + %

Använda det matematiska talformatet med två decimaler

KONTROLL + SKIFT + ^

Använda datumformatet med dag, månad och år

KONTROLL + SKIFT + #

Använda tidsformatet med timme och minut samt visa FM eller EM

KONTROLL + SKIFT + @

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden

KONTROLL + SKIFT + !

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade

KOMMANDO + ALTERNATIV + NOLL

Lägga till en kontur runt till höger om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Lägga till en kontur runt toppen av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + UPPIL

Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + NEDPIL

Ta bort konturkantlinjer

KOMMANDO + ALTERNATIV + BINDESTRECK

Använda eller ta bort fetstil

KOMMANDO + B

Använda eller ta bort kursiv formatering

KOMMANDO + I

Använda eller ta bort understreck

KOMMANDO + U

Använda eller ta bort genomstrykning

KOMMANDO + SKIFT + X

Dölj kolumn

KOMMANDO + )
eller
CONTROL + )

Visa en kolumn

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CONTROL + SKIFT + )

Dölj rad

KOMMANDO + (
eller
CONTROL + (

Ta fram en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CONTROL + SKIFT + (

Redigera den aktiva cellen

KONTROLL + U

Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet

ESC

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Klistra in text i den aktiva cellen

KOMMANDO + V

Slutföra en cellinmatning

RETUR

Ge markerade celler den aktuella cellens inmatning

KOMMANDO + RETURN eller
CONTROL + RETURN

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO + SKIFT + RETURN eller
CONTROL + SKIFT + RETURN

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Överst på sidan

Arbeta med en markering

Om du vill

Tryck på

Kopiera

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Klistra in

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Klippa ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Ta bort

DEL

Ta bort markeringen

KONTROLL + BINDESTRECK

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Dölj kolumn

KOMMANDO + )
eller
CONTROL + )

Visa en kolumn

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CONTROL + SKIFT + )

Dölj rad

KOMMANDO + (
eller
CONTROL + (

Ta fram en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CONTROL + SKIFT + (

Flytta uppifrån och ned i markeringen (nedåt) *

RETUR

Flytta nedifrån och upp i markeringen (uppåt) *

SKIFT + RETURN

Flytta från vänster till höger i markeringen,
eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

TABB

Flytta från höger till vänster i markeringen,
eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad

SKIFT + TABB

Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen

KONTROLL + PUNKT

Gruppera markerade celler

KOMMANDO + SHIFT + K

Dela upp markerade celler

KOMMANDO + SKIFT + J

Överst på sidan

Markera celler, kolumner eller rader

Obs!: Obs! Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna: Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord. Markera sedan kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Tryck på

Utöka markeringen en cell

SKIFT + piltangent

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen
i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltangent

Utöka markeringen till radens början

SKIFT + HOME

Utöka markeringen till bladets början

KONTROLL + SKIFT + HOME

Utöka markeringen till den sista cellen som används
på bladet (nedre högra hörnet)

KONTROLL + SKIFT + END

Markera hela kolumnen

KONTROLL + BLANKSTEG

Markera hela raden

SKIFT + BLANKSTEG

Markera hela bladet

KOMMANDO + A

Markera bara synliga celler

KOMMANDO + SKIFT + * (asterisk)

Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade

SKIFT + DELETE

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT + PAGE DOWN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT + PAGE UP

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt
och visa platshållare för objekt

CTRL + 6

Aktivera funktionen för att utöka en markering
med hjälp av piltangenterna

F8

Lägga till ytterligare ett cellområde i markeringen

SKIFT + F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den
aktiva cellen tillhör

CTRL + /

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + \

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + [

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + {

Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + ]

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + SKIFT + }

Överst på sidan

Använda diagram

Obs!: Obs! Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna: Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord. Markera sedan kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Tryck på

Infoga ett nytt diagramblad. *

F11

Växla mellan diagramobjektmarkering

En piltangent

Överst på sidan

* Det här kortkommandot står i konflikt med en standardtangenttilldelning i Mac OS. Om du vill använda det här kortkommandot måste du ändra inställningarna för Mac-tangentbordet. Gå till Apple > Systeminställningar > Tangentbord > Kortkommandon. Klicka på Mission Control, och klicka sedan för att avmarkera alternativet Visa skrivbordet.

Sortera, filtrera och använda pivottabellrapporter

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sortera

KOMMANDO + SKIFT + R

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Visa filterlistan eller pivottabellsidfältets
popup-meny för den markerade cellen

ALTERNATIV + NEDPIL

Överst på sidan

Dispositionsdata

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja dispositionssymboler

KONTROLL + 8

Dölja markerade rader

KONTROLL + 9

Ta fram markerade rader

KONTROLL+SKIFT+Inledande parentes ( ( )

Dölja markerade kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram markerade kolumner

KONTROLL+SKIFT+Avslutande parentes ( ) )

Överst på sidan

Arbeta i fönster

Om du vill

Trycker du på

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Växla till helskärmsvy

KOMMANDO + CTRL + F

Växla till nästa program

KOMMANDO + TABB

Växla till föregående program

KOMMANDO + SKIFT + TABB

Stänga det aktiva arbetsboksfönstret

KOMMANDO + W

Kopiera bilden av skärmen och spara den i
en skärmbildsfil på skrivbordet

KOMMANDO + SKIFT + 3

Minimera aktivt fönster

CTRL + F9

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Dölj Excel.

KOMMANDO + H

Överst på sidan

Arbeta i dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa textruta

TABB

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando

SKIFT + TABB

Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd

ESC

Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (
knappen med fet kontur - ofta knappen OK)

RETUR

Avbryta ett kommando och stänga

ESC

Relaterad information

Hjälpmedel i Excel 2016 for Mac

Kortkommandona som beskrivs i det här avsnittet gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Vissa funktionstangentkortkommandon kan vara i konflikt med standardtangenttilldelningar i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda dem måste du ändra inställningarna för funktionstangenterna. På Apple-menyn, gå till Systeminställningar. Under Maskinvara, klicka på Tangentbord> Tangentbord och markera sedan Använda alla F1, F2, etc. som standardfunktionstangenter.

Om du vill

Trycker du på

Öppna formelbyggaren

SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3

Upprepa den senaste Sök-åtgärden (Sök nästa).

SKIFT + F4
eller
FN + SKIFT + F4

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Visa dialogrutan Gå till.

F5

Visa dialogrutan Sök

SKIFT + F5

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Flytta till nästa arbetsboksfönster

KOMMANDO + F6

Flytta till föregående arbetsboksfönster

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kontrollera stavning

F7
eller
FN + F7

Lägg till i markering

SKIFT + F8

Visa dialogrutan Makro.

ALTERNATIV + F8
elle
FN + ALTERNATIV + F8

Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet.

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT + F10

Infoga ett nytt diagramblad.

F11

Infoga ett nytt blad.

SKIFT + F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Visa dialogrutan Öppna.

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Överst på sidan

Flytta och bläddra i ett blad eller en arbetsbok

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

KONTROLL + piltangent

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till början av bladet

KONTROLL + HOME

Flytta till den sista cellen i bladet, som är skärningspunkten mellan kolumnen längst till höger och den nedre raden (i det nedre högra hörnet); eller cellen mittemot hemcellen, som vanligtvis är A1

KONTROLL + END

Flytta ned en skärm

Page Down

Flytta upp en skärm

PGUP

Flytta en skärm åt höger.

ALTERNATIV + PAGE DOWN

Flytta en skärm åt vänster.

ALTERNATIV + PAGE UP

Flytta till nästa blad i arbetsboken

KONTROLL + PAGE DOWN

Flytta till föregående blad i arbetsboken

KONTROLL + PAGE UP

Flytta till nästa arbetsbok eller fönster

KONTROLL + TABB

Flytta till föregående arbetsbok eller fönster

KONTROLL + SKIFT + TABB

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Bläddra för att visa den aktiva cellen

KONTROLL + DELETE

Visa dialogrutan Gå till.

KONTROLL + G

Visa dialogrutan Sök.

KOMMANDO + F

Upprepa den senaste Sök-åtgärden (samma som Sök nästa).

KOMMANDO + G

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad

TABB

Överst på sidan

Förhandsgranska och skriva ut

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Skriv ut.

KOMMANDO + P

Ange data i ett blad

Om du vill

Trycker du på

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen

RETUR

Starta en ny rad i samma cell

KONTROLL + ALTERNATIV + RETURN

Fyll i det markerade området med den text du skriver

KONTROLL + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå bakåt i markeringen

SKIFT + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen

TABB

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen

SKIFT + TABB

Avbryt en cellinmatning

ESC

Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen

DELETE

Ta bort markeringen eller tecken till vänster om insättningspunkten

Ta bort

Ta bort text till slutet av raden

CTRL + Ta bort

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till radens början.

HOME

Upprepa den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Redigera en cellkommentar

SKIFT + F2

Fylla celler nedåt

KONTROLL + D

Fyll celler åt höger

KONTROLL + R

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Överst på sidan

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Slutföra en cellinmatning

RETUR

Ange en formel som en matrisformel

KONTROLL + SKIFT + RETURN

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Infoga en hyperlänk

KOMMANDO + K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden

KONTROLL + U

Öppna formelbyggaren

SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3

Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker

KOMMANDO + =

Beräkna det aktiva bladet

KOMMANDO + SKIFT + =

Påbörja en formel

=

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

KOMMANDO + T

Infoga Autosumma-formel

KOMMANDO + SKIFT + T

Ange datumet

KONTROLL + SEMIKOLON (;)

Ange klockslaget

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + SKIFT + TUMMARKERING (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler

KONTROLL + GRAV ACCENT (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + APOSTROF (')

Visa listan Komplettera automatiskt

KONTROLL + ALTERNATIV + NEDPIL

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Överst på sidan

Formatera och redigera data

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Format

KOMMANDO + SKIFT + L

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1

Använda det allmänna talformatet

KONTROLL + SKIFT + ~

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)

KONTROLL + SKIFT + $

Använda procentformatet utan decimaler

KONTROLL + SKIFT + %

Använda det matematiska talformatet med två decimaler

KONTROLL + SKIFT + ^

Använda datumformatet med dag, månad och år

KONTROLL + SKIFT + #

Använda tidsformatet med timme och minut samt ange förmiddag eller eftermiddag.

KONTROLL + SKIFT + @

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden

KONTROLL + SKIFT + !

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade

KOMMANDO + ALTERNATIV + NOLL

Lägga till en kontur runt till höger om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Lägga till en kontur runt toppen av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + UPPIL

Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + NEDPIL

Ta bort konturkantlinjer

KOMMANDO + ALTERNATIV + BINDESTRECK

Använda eller ta bort fetstil

KOMMANDO + B

Använda eller ta bort kursiv formatering

KOMMANDO + I

Använda eller ta bort understreck

KOMMANDO + U

Använda eller ta bort genomstrykning

KOMMANDO + SKIFT + X

Dölja rader

KONTROLL + 9

Ta fram rader

KONTROLL + SKIFT + (

Dölja kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram kolumner

KONTROLL + SKIFT + )

Lägga till eller ta bort skuggning av teckensnitt

KOMMANDO + SKIFT + W

Lägga till eller ta bort konturstilen

KOMMANDO + SKIFT + D

Redigera den aktiva cellen

KONTROLL + U

Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet

ESC

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Klistra in text i den aktiva cellen

KOMMANDO + V

Slutföra en cellinmatning

RETUR

Ange en formel som en matrisformel

KONTROLL + SKIFT + RETURN

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Överst på sidan

Arbeta med en markering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen

KOMMANDO + C

Klippa ut markeringen

KOMMANDO + X

Klistra in markeringen

KOMMANDO + V

Radera innehållet i markeringen

DELETE

Ta bort markeringen

KONTROLL + BINDESTRECK

Kopiera text eller grafik till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Klistra in till klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Flytta uppifrån och ned i markeringen (ned), eller flytta i den riktning som är markerad i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar)

RETUR

Flytta nedifrån och uppåt i markeringen (upp), eller flytta i motsatt riktning mot vad som är markerat i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar)

SKIFT + RETURN

Flytta från vänster till höger i markeringen, eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

TABB

Flytta från höger till vänster i markeringen, eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad

SKIFT + TABB

Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen

KONTROLL + PUNKT

Infoga grafik som använder mediabläddraren

KOMMANDO + KONTROLL + M

Överst på sidan

Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en cell

SKIFT + PILTANGENT

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltangent

Utöka markeringen till radens början

SKIFT + HOME

Utöka markeringen till bladets början

KONTROLL + SKIFT + HOME

Utöka markeringen till den sista cellen som används på bladet (nedre högra hörnet)

KONTROLL + SKIFT + END

Markera hela kolumnen

KONTROLL + BLANKSTEG

Markera hela raden

SKIFT + BLANKSTEG

Markera hela bladet

KOMMANDO + A

Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade

SKIFT + DELETE

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT + PAGE DOWN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT + PAGE UP

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt

KONTROLL + 6

Visa eller dölj standardverktygsfältet

KONTROLL + 7

Aktivera funktionen för att utöka en markering med hjälp av piltangenterna

F8

Lägg till ett annat område med celler i markeringen, eller använd piltangenterna för att gå till början av det område som du vill lägga till och tryck sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa område

SKIFT + F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den aktiva cellen tillhör

KONTROLL + /

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + \

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + [

Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Du måste markera kolumnen med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + |

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + {

Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + ]

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + SKIFT + }

Markera bara synliga celler i det aktuella markeringen

KOMMANDO + SKIFT + Z

Överst på sidan

Diagram

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett nytt diagramblad.

F11

Växla mellan diagramobjektmarkering

En piltangent

Överst på sidan

Dataformulär

Om du vill

Trycker du på

Flytta till samma fält i nästa post

NEDPIL

Flytta till samma fält i föregående post

UPPIL

Flytta till nästa fält som kan du redigera i posten

TABB

Flytta till föregående fält som kan du redigera i posten

SKIFT + TABB

Flytta till det första fältet i nästa post

RETUR

Flytta till det första fält i den föregående posten

SKIFT + RETURN

Flytta till samma fält 10 poster framåt

PGDN

Flytta till samma fält 10 poster tillbaka

PGUP

Flytta ett tecken åt vänster inom ett fält

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger inom ett fält

HÖGERPIL

Markera ett tecken åt vänster.

SKIFT + VÄNSTERPIL

Markera ett tecken åt höger.

SKIFT + HÖGERPIL

Överst på sidan

Filter och pivottabellrapporter

Om du vill

Trycker du på

Visa filterlistan eller pivottabellsidfältets snabbmeny för den markerade cellen

ALTERNATIV + NEDPIL

Överst på sidan

Dispositionsdata

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja dispositionssymboler

KONTROLL + 8

Dölja markerade rader

KONTROLL + 9

Ta fram markerade rader

KONTROLL + SKIFT + (

Dölja markerade kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram markerade kolumner

KONTROLL + SKIFT + )

Överst på sidan

Verktygsfält

Om du vill

Trycker du på

Göra den första knappen på ett flytande verktygsfält aktiv

ALTERNATIV + F10

När ett verktygsfält är aktivt, välj nästa knapp eller meny i verktygsfältet

TABB

När ett verktygsfält är aktivt, välj föregående knapp eller meny i verktygsfältet

SKIFT + TABB

Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen

RETUR

Överst på sidan

Fönster

Om du vill

Trycker du på

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Växla till nästa program

KOMMANDO + TABB

Växla till föregående program

KOMMANDO + SKIFT + TABB

Stänga det aktiva arbetsboksfönstret

KOMMANDO + W

Återställa den aktiva arbetsbokens fönsterstorlek

KOMMANDO + F5

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Växla till nästa arbetsboksfönster

KOMMANDO + F6

Växla till föregående arbetsboksfönster

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

KOMMANDO + SKIFT + 3

Kopiera bilden av det aktiva fönstret till Urklipp (när du trycker på och släpper tangentkombinationen klickar du på det fönster som du vill ta en bild av).

KOMMANDO + SKIFT + 4

Överst på sidan

Dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa textruta

TABB

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando

SKIFT + TABB

Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd

ESC

Växla till nästa flik

KONTROLL + TABB

Växla till den förra fliken

KONTROLL + SKIFT + TABB

Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (
knappen med fet kontur - ofta knappen OK)

RETUR

Avbryta ett kommando och stänga

ESC

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×