Kortkommandon i Word för Mac

Kortkommandon i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många användare tycker att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Word för Mac hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörlighet eller nedsatt syn är kortkommandon väsentliga alternativ till att använda en mus. I den här artikeln specificerar tangentbordsgenvägar för Word för Mac.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

 • Inställningar i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktyget skrivbordsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar ett kortkommando viktiga tilldelar finns Mac-hjälpen för din version av Mac OS eller i verktyget programmet. Se även genväg konflikter längre fram i det här avsnittet.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen innehåller vanliga kortkommandon i Word 2016 för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z eller CTRL + Z

Klippa ut markerad text eller grafik

KOMMANDO + X eller Ctrl + X

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp

KOMMANDO + C eller Ctrl + C

Klistra in från Urklipp

KOMMANDO + V eller Ctrl + V

Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn)

Alternativ + KOMMANDO + G

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

Alternativ + KOMMANDO + L

Utöka markering

F8

Gå till nästa fönster.

KOMMANDO + grav accent (')

Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn).

KOMMANDO + Skift + S

Kopiera markerad text

Skift + F2

Ändra bokstäver till versaler, gemener och blandat

Skift + F3

Söka efter eller söka efter och ersätta text

Ctrl + F för sökning, fokus hamnar i sökrutan

Ctrl + H för Sök och Ersätt

Skriva ut ett dokument

KOMMANDO + P eller Ctrl + P

Flytta till föregående infogningspunkt

Skift + F5

Gå till föregående fönster.

KOMMANDO + Skift + `

Öppna fönstret Synonymer

Skift + F7

Minska en markering

Skift + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Skift + F9

Klippa ut till Insamling

KOMMANDO + F3

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4

Visa eller minimera menyfliksområdet.

Alternativ + KOMMANDO + R

Redigera ett bokmärke.

KOMMANDO + Skift + F5

Hitta nästa felstavning eller språkfel. Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (Word-menyn, kommandot Inställningar, Stavning och grammatik).

Alt + F7

Söka efter markerad text på Internet

KOMMANDO + Skift + L

Komma igång

För bästa upplevelse med hjälp av tangentbordet med menyfliksområdet, prova med att byta tangentbordsinställningar för alla kontroller på följande sätt:

 1. Öppna Systeminställningar ( KOMMANDO + blanksteg, Skriv system inställningaroch tryck på RETUR).

 2. Gå till Tangentbordsinställningar (typ tangentbord och träffar RETUR).

 3. Gå till genvägar (tryck på TABB och sedan HÖGERPIL tre gånger och sedan avstånd).

 4. Ändra inställningen för Fullständig åtkomst via tangentbordet från textrutor och endast listor till Alla kontroller (CTRL + F7)

Många tangentbord tilldelar specialfunktioner till funktionstangenter som standard. Om du vill använda funktionstangenten för andra ändamål måste du trycka på Fn + funktionstangenten. Mer information om hur du aktiverar och använder funktionstangenter utan att behöva trycka på Fn finns i Använda kortkommandon med funktionstangenter längre fram i det här avsnittet.

Kortkommandokonflikter

Vissa kortkommandon för Windows står i konflikt med motsvarande standardkortkommandon i Mac OS. Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord och ändra kortkommandotangent för Visa skrivbordet.

Ändra systeminställningar för kortkommandon med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Klicka på Tangentbord.

 3. Tryck på fliken Tangentbordsgenvägar.

 4. Klicka på Mission Control.

 5. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill använda.

Flytta markören

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Alt + Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Alt + Högerpil

Flytta ett stycke uppåt

KOMMANDO +uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

KOMMANDO +nedåtpil

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

Skift + Tabb

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

Tabb

Flytta upp en rad

Uppil

Flytta ned en rad

Nedåtpil

Flytta till radens slut

KOMMANDO + Högerpil eller End

Flytta till början av raden

KOMMANDO + Vänsterpil eller Home

Flytta uppåt en skärm (rulla)

Page Up

Flytta nedåt en skärm (rulla)

Page Down

Flytta till början av nästa sida

KOMMANDO + Page Down

Flytta till början av föregående sida

KOMMANDO + Page Up

Flytta till slutet av ett dokument

KOMMANDO +End

På ett MacBook-tangentbord:
KOMMANDO + Fn + Högerpil

Flytta till början av ett dokument

KOMMANDO +Hem

På ett MacBook-tangentbord:
KOMMANDO + Fn + Vänsterpil

Till föregående infogningspunkt

Skift + F5

Markera text och grafik

Tips: Om du känner till tangentkombinationen för att flytta markören kan du generellt markera texten med hjälp av samma tangentkombination samtidigt som du håller ned Skift. Till exempel KOMMANDO + Högerpil flyttar markören till nästa ord och KOMMANDO + Skift + Högerpil markerar text från markören till början av nästa ord.

Om du vill

Tryck på

Markera flera objekt inte bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Markera ett tecken åt höger

Skift + Högerpil

Markera ett tecken åt vänster

Skift + Vänsterpil

Markera ett ord åt höger

Skift + Alt + Högerpil

Markera ett ord åt vänster

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera till radens slut

KOMMANDO + Skift + Högerpil eller Skift + End

Markera till början av raden

KOMMANDO + Skift + Vänsterpil eller Skift + Home

Markera en rad nedåt

Skift + Nedpil

Markera en rad uppåt

Skift + Uppil

Markera till slutet av stycket

KOMMANDO + Skift + Nedåtpil

Markera till början av stycket

KOMMANDO + Skift + Uppåtpil

Markera en skärm nedåt

Skift + Page Down

Markera en skärm uppåt

Skift + Page Up

Markera till början av ett dokument

KOMMANDO + Skift + Home

Markera till slutet av ett dokument

KOMMANDO + Skift + End

Markera till slutet av fönstret

Alt + KOMMANDO + Skift + Page Down

Markera hela dokumentet

KOMMANDO + A

Markera en kolumn med text

KOMMANDO + SKIFT + F8 och Använd sedan piltangenterna. Tryck på Esc för att avbryta markeringsläget

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument

F8 och Använd sedan piltangenterna. Tryck på Esc för att avbryta markeringsläget

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

Tabb

Markera innehållet i föregående cell.

Skift + Tabb

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned Skift och tryck flera gånger på en piltangent

Markera en kolumn

Klicka på kolumnens första eller sista cell. Håll ned Skift och tryck på Uppil eller Nedpil flera gånger

Utvidga en markering eller ett block.

KOMMANDO + Skift + F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Minska markeringsstorlek

Skift + F8

Markera flera celler, kolumner eller rader som inte är bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Utöka markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget

F8

När du klickar på en plats i dokumentet i utökat markeringsläge utökas den aktuella markeringen till den platsen.

Markera det närmsta tecknet åt vänster

F8, vänsterpil

Markera det närmsta tecknet åt höger

F8, HÖGERPIL

Utöka en markering

Tryck på F8 flera gånger för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och dokumentet.

Minska storleken på en markering.

Skift + F8

Inaktivera utvidgningsläget

Esc

Redigera text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Kopiera text eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiera ett format

KOMMANDO + Skift + C

Klistra in ett format

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiera text eller grafik till klippboken

Kontroll + Alt + C

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X eller F2

Flytta text eller bilder.

KOMMANDO + X eller F2 (flytta sedan markören och tryck på KOMMANDO + V eller F4)

Skapa Autotext

Alt + F3

Infoga Autotext

KOMMANDO + Alternativ + Skift + V

Klistra in från Urklipp

KOMMANDO + V eller F4

Klistra in special

KOMMANDO + Ctrl + V

Klistra in och matcha formateringen av den omgivande texten

KOMMANDO + Alternativ + Skift + V

Klistra in innehållet från insamling

KOMMANDO + SKIFT + F3

Ta bort ett tecken till vänster.

Delete

Ta bort ett ord till vänster.

KOMMANDO +Delete

Ta bort ett tecken till höger.

KOMMANDO eller radera

Ta bort ett ord åt höger.

KOMMANDO + KOMMANDO

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X eller F2

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Upprepa den senaste åtgärden

KOMMANDO + Y

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Rita

Om du vill

Tryck på

Aktivera/inaktivera ritläget

KOMMANDO + CTRL + Z

Justera och formatera stycken

Om du vill

Trycker du på

Centrera ett stycke.

KOMMANDO + E

Marginaljustera ett stycke

KOMMANDO + J

Vänsterjustera ett stycke

KOMMANDO + L

Högerjustera ett stycke

KOMMANDO + R

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl + Skift + M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

KOMMANDO + Skift + M

Skapa ett hängande indrag

KOMMANDO + T

Ta bort ett hängande indrag

KOMMANDO + Skift + T

Starta Autoformatering.

KOMMANDO + alternativ + K

Använda formatmallen Normal.

KOMMANDO + SKIFT + N

Använda formatmallen Rubrik 1.

KOMMANDO + alternativ + 1

Använda formatmallen Rubrik 2.

KOMMANDO + ALT + 2

Använda formatmallen Rubrik 3.

KOMMANDO + alternativ + 3

Använd formatet Lista när markören är i början av en rad

KOMMANDO + SKIFT + L

Infoga hårt blanksteg

Alt + blanksteg

Ställa in radavstånd

Om du vill

Trycker du på

Ange enkelt radavstånd

KOMMANDO + 1

Ange dubbelt radavstånd

KOMMANDO +2

Ange radavståndet till en och en halv rad

KOMMANDO + 5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke

KOMMANDO + 0 (noll)

Formatera tecken

Om du vill

Trycker du på

Ändra teckensnitt

KOMMANDO + SKIFT + F

Öka teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + <

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO +]

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + [

Ändra formateringen av tecken (kommandot Teckensnitt, Format-menyn)

KOMMANDO + D

Ändra teckenskiftet för tecken.

Skift + F3

Formatera till alla stora bokstäver

KOMMANDO + SKIFT + A

Använda fetstil

KOMMANDO + B

Stryka under text

KOMMANDO + U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

KOMMANDO + SKIFT + W

Stryka under text med dubbel understrykning.

KOMMANDO + Skift + D

Använda kursiv stil

KOMMANDO + I

Formatera till alla kapitäler

KOMMANDO + SKIFT + K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + likhetstecken

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + Skift + Plustecken

Använda genomstruken formatering

KOMMANDO + Skift + X

Infoga specialtecken

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Infoga en radbrytning.

Skift + Retur

Infoga en sidbrytning

KOMMANDO + Retur

Infoga en spaltbrytning

KOMMANDO + Skift + Retur

Infoga hårt bindestreck

KOMMANDO + Skift + Bindestreck

Infoga en copyright-symbol

Alt + G

Infoga symbolen för registrerat varumärke

Alt + R

Infoga en varumärkessymbol

Alt + 2

Infoga tre punkter

Alt + semikolon

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

Ctrl + Skift + D

Infoga ett LISTNUM-fält

KOMMANDO + Alternativ + Skift + L

Infoga ett SIDA-fält

Ctrl + Skift + P

Infoga ett TID-fält

Ctrl + Skift + T

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Skift + F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt + F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt + Skift + F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

Skift + F11

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + Skift + F11

Skapa en disposition för ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Ctrl + Skift + Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Ctrl + Skift + Högerpil

Sänka till brödtextnivå.

KOMMANDO + SKIFT + N

Höja de markerade styckena.

Det här kortkommandot står i konflikt med en standard uppdrag CTRL-tangenten. Om du vill använda det här kortkommandot för Office måste du först ändra genvägen uppdrag kontroll för den här nyckeln. Klicka på Systeminställningar på Apple-menyn > uppdrag kontroll. Välj en annan genväg för uppdrag kontroll under tangentbord och mus eller Välj – (minustecken) för att inaktivera funktionen.

Ctrl + Skift + Uppil

Sänka de markerade styckena.

Det här kortkommandot står i konflikt med en standard uppdrag CTRL-tangenten. Om du vill använda det här kortkommandot för Office måste du först ändra windows genvägen för den här nyckeln. Klicka på Systeminställningar på Apple-menyn > uppdrag kontroll. Välj en annan genväg för programfönster under tangentbord och mus eller Välj – (minustecken) för att inaktivera funktionen.

Ctrl + Skift + Nedpil

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

Ctrl + Skift + Plustecken

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

Ctrl + Skift + Minustecken

Visa all brödtext och alla rubriker eller dölj all brödtext

Ctrl + Skift + A

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

Ctrl + Skift + L

Visa alla rubriker med den angivna rubriknivån

Ctrl + Skift +<rubriknivå>

Granska ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Infoga en kommentar.

KOMMANDO + Alternativknapp + A

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå till början av en kommentar

Home

Gå till slutet av en kommentar

END (End-tangenten inte finns på alla tangentbord)

Gå till början av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO +Hem

Gå till slutet av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO +End

Skriva ut ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut ett dokument

KOMMANDO + P

Flytta i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb (Om markören befinner sig i den sista cellen i en tabell lägger du till en ny rad genom att trycka på Tabb)

Flytta till föregående cell.

Skift + Tabb

Flytta till föregående eller nästa rad

Uppil eller Nedpil

Flytta till den första cellen i raden

Ctrl + Home

Flytta till den sista cellen i raden

Ctrl + End

Flytta till den första cellen i kolumnen

Ctrl + Page Up

Flytta till den sista cellen i kolumnen

Ctrl + Page Down

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Lägga till text innan en tabell i början av ett dokument

Retur i början av den första cellen

Infoga en rad

KOMMANDO + Ctrl + I

Ändra storlek på kolumner i en tabell

med hjälp av linjalen

Om du vill

Tryck kortkommandot, och dra sedan en kolumngräns

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

Skift

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell direkt i tabellen

Tips: 

 • För att visa en kolumns värden på linjalen när du ändrar storlek på kolumnen trycker du på Alt med dessa kortkommandon.

 • För att finjustera en kolumnbredd stänger du av fäst-mot-funktionen genom att trycka på Alt med kortkommandona.

Om du vill

Tryck kortkommandot, och dra sedan en kolumngräns

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

Ingen tangent

Behålla kolumnens storlekar till höger

Ändra tabellbredd

Skift

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett nytt stycke i en cell

Retur

Infoga ett tabbtecken i en cell

Alt + Tabb

Använda fotnoter och slutkommentarer

Om du vill

Trycker du på

Infoga en fotnot

KOMMANDO + Alt + F

Infoga en slutkommentar

KOMMANDO + Alt + E

Funktioner för höger-till-vänster-språk

Word stöder höger-till-vänster-funktioner för språk som fungerar i en höger-till-vänster- eller en kombinerad höger-till-vänster- och vänster-till-höger-miljö för att skriva, redigera och visa text. I det här sammanhanget refererar höger-till-vänster-språk till alla skriftsystem som skrivs från höger till vänster och inkluderar språk som har kontextkänsliga former, t.ex. arabiska, och språk som inte har det.

Innan du kan använda de här kortkommandona måste du säkerställa att kortkommandon är aktiverade för det språk som du använder:

 1. Apple > Systeminställningar > Tangentbord.

 2. På fliken Inmatningskällor väljer du det språk som du vill aktivera kortkommandon för.

 3. Markera kryssrutan Aktivera kortkommandon till höger på fliken.

Om du vill byta

Tryck på

Styckeorientering till höger till vänster

Ctrl+ KOMMANDO +vänsterpil

Styckeorientering till vänster till höger

Ctrl+ KOMMANDO +högerpil

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Word 2016 för Mac använder funktionstangenter för vanliga kommandon, till exempel Kopiera och Klistra in. För snabb åtkomst till dessa kortkommandon kan du ändra Apple-systeminställningarna så att du inte behöver trycka på Fn-tangenten varje gång du använder funktionstangenter för kortkommandon.

Obs!: Att ändra systeminställningar för funktionstangenter påverkar funktionstangenternas funktion för hela Mac-datorn, inte bara i Word. När du har ändrat den här inställningen kan du fortfarande utföra de funktioner som är tryckta på funktionstangenterna. Tryck bara på Fn-tangenten. Om du till exempel vill använda tangenten F12 för att ändra volymen, trycker du på Fn + F12.

Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbordet markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Kortkommandon med funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden

F1

Klippa ut markerad text eller grafik

F2

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp

F3

Klistra in från Urklipp

F4

Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn)

F5

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

F7

Utöka markering

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Gå till nästa fönster.

KOMMANDO + F6

Kopiera markerad text

Skift + F2

Ändra bokstäver till versaler, gemener och blandat

Skift + F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

SKIFT + F4 eller KOMMANDO + SKIFT + F4

Flytta till föregående infogningspunkt

Skift + F5

Öppna fönstret Synonymer

Skift + F7

Minska en markering

Skift + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Skift + F9

Gå till föregående fält.

Det här kortkommandot står i konflikt med en Mission Control-standardtangent för Visa skrivbordet. För att kunna använda det här Office-kortkommandot måste du först ändra kortkommandot Visa skrivbord för den här tangenten. På Apple-menyn klickar du på Systeminställningar > Mission Control. Under Tangentbord och mus väljer du ett annat kortkommando för Visa skrivbordet eller väljer - (minustecken) för att inaktivera det.

Skift + F11

Klippa ut till Insamling

KOMMANDO + F3

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4

Gå till nästa fönster.

KOMMANDO + F6

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Infoga innehållet ifrån Insamling.

KOMMANDO + Skift + F3

Redigera ett bokmärke.

KOMMANDO + SKIFT + F5

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument

KOMMANDO + SKIFT + F7

Utöka markering som blockmarkering

KOMMANDO + Skift + F8, en piltangent

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + SKIFT + F11

Skapa en autotextpost

Alt + F3

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt + F7

Köra ett makro

Alt + F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt + F9

Söka efter markerad text på Internet

KOMMANDO + Skift + L

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt + Skift + F9

Du kan snabbt utföra uppgifter med hjälp av tangentbordet - en eller flera tangenter som du trycker på för att slutföra en åtgärd. Till exempel när du trycker på KOMMANDO + P öppnas dialogrutan Skriv ut.

Meddelanden: 

 • Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

 • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och och funktionstangeter i Office. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av operativsystemet, eller i verktygsprogrammet.

 • Följande lista innehåller kortkommandon för endast de vanligaste uppgifterna. För att lista alla Word-kommandon och kortkommandon på menyn Verktyg pekar du på Makro och klickar sedan på Makron. På popup-menynMakron i klickar du på Word-kommandon och sedan i rutan Makronamn skriver du VisaKommandon, klickar på Kör och väljer sedan de alternativ du vill använda.

I det här avsnittet

Funktionstangenter

Obs!: Om du använder en MacBook måste du samtidigt trycka på fn-tangenten (knappen nere till vänster på tangentbordet) för att använda en funktionstangent.

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden

F1

Klippa ut text eller grafik

F2

Kopiera text eller grafik

F3

Klistra in från Urklipp

F4

Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn)

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning och grammatik (Verktyg-menyn)

F7

Utöka markering

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

F8

Uppdatera markerade fält.

Den här tangentbord genväg står i konflikt med en standard Exposé viktiga tilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda det här kortkommandot för Office måste du först inaktivera Exposé kortkommandot för den här nyckeln. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och blanksteg under personliga. Tangentbord och mus genvägar på popup-menyn på genvägen som du vill inaktivera, under --.

F9

Gå till nästa fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

F11

Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn).

KOMMANDO + SKIFT + S

Kopiera text.

SKIFT + F2

Ändra bokstäver till versaler, gemener och blandat

SKIFT+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

Skift+F4

Flytta till föregående infogningspunkt

SKIFT + F5

Gå till föregående fönsterruta eller ram

SKIFT + F6

Välja kommandot Synonymer (Verktyg-menyn)

SKIFT+F7

Minska en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Den här tangentbord genväg står i konflikt med en standard Exposé viktiga tilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda det här kortkommandot för Office måste du först inaktivera Exposé kortkommandot för den här nyckeln. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och blanksteg under personliga. Tangentbord och mus genvägar på popup-menyn på genvägen som du vill inaktivera, under --.

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F10

Gå till föregående fält.

Den här tangentbord genväg står i konflikt med en standard Exposé viktiga tilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda det här kortkommandot för Office måste du först inaktivera Exposé kortkommandot för den här nyckeln. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och blanksteg under personliga. Tangentbord och mus genvägar på popup-menyn på genvägen som du vill inaktivera, under --.

SKIFT + F11

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4

Gå till nästa fönster.

KOMMANDO + F6

Visa eller minimera menyfliksområdet.

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Infoga innehållet från insamling

KOMMANDO + SKIFT + F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

KOMMANDO + SKIFT + F4

Redigera ett bokmärke.

KOMMANDO + SKIFT + F5

Gå till föregående fönster.

KOMMANDO + SKIFT + F6

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument

KOMMANDO + SKIFT + F7

Förlänga en markering eller ett block (tryck sedan på en piltangent)

KOMMANDO + SKIFT + F8

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + SKIFT + F11

Skapa en Autotext post

ALTERNATIV + F3

Gå till nästa fönster.

ALTERNATIV + F6

Hitta nästa felstavning eller språkfel. Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (Word-menyn, kommandot Inställningar, Stavning och grammatik).

ALTERNATIV + F7

Köra ett makro

ALTERNATIV + F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALTERNATIV + F9

Gå till föregående fönster.

ALTERNATIV + SKIFT + F6

Öppna Ordlista

ALTERNATIV + SKIFT + F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Flytta markören

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt

KOMMANDO + Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

KOMMANDO + Nedåtpil

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT + TABB

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

TABB

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta till slutet av en rad

KOMMANDO + HÖGERPIL eller END

Flytta till början av en rad

KOMMANDO + VÄNSTERPIL eller HOME

Flytta uppåt en skärm (rulla)

PGUP

Flytta nedåt en skärm (rulla)

PGDN

Flytta till början av nästa sida

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + NEDÅTPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till början av föregående sida

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + UPPÅTPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till slutet av ett dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + HÖGERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till början av ett dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + VÄNSTER PIL (på ett MacBook-tangentbord)

Till föregående infogningspunkt

SKIFT + F5

Markera text och grafik

Tips: Om du känner till tangentkombinationen för att flytta markören kan du generellt markera texten med hjälp av samma tangentkombination samtidigt som du håller ned SKIFT. Till exempel KOMMANDO + HÖGERPIL flyttar markören till nästa ord och KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL markerar text från markören till början av nästa ord.

För att utöka en markering

Trycker du på

Genom att markera flera objekt som inte ligger bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Flytta ett tecken åt höger

SKIFT + HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

SKIFT + VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

SKIFT + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

SKIFT + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta till slutet av en rad

KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL eller SKIFT + END

Flytta till början av en rad

KOMMANDO + SKIFT + VÄNSTERPIL eller SKIFT + HOME

En rad ned

SKIFT+NEDPIL

En rad upp

SKIFT+UPPÅTPIL

Flytta till slutet av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + NEDÅTPIL

Flytta till början av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + UPPÅTPIL

En skärm ned

SKIFT + PAGE DOWN

En skärm upp

SKIFT + PAGE UP

Flytta till början av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

Flytta till slutet av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

Flytta till slutet av ett fönster

ALTERNATIV + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Markera hela dokumentet

KOMMANDO + A

Flytta till en kolumn med text

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Flytta till en specifik plats i ett dokument

F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

TABB

Markera innehållet i föregående cell.

SKIFT + TABB

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera en kolumn

Klicka på kolumnens första eller sista cell. Håll ned SKIFT och tryck på UPP- eller NEDPILEN flera gånger

Utvidga en markering eller ett block.

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Minska markeringsstorlek

SKIFT + F8

Markera flera celler, kolumner eller rader som inte är bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Utvidga en markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

Markera det närmsta tecknet åt vänster

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL

Markera det närmsta tecknet åt höger

F8 och tryck sedan på HÖGERPIL

Utöka en markering

Fortsätt att trycka på F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och så vidare.

Minska storleken på en markering.

SKIFT + F8

Inaktivera utvidgningsläget.

KOMMANDO + PUNKT

Redigera text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Kopiera text eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiera ett format

KOMMANDO + SKIFT + C

Klistra in ett format

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiera text eller grafik till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Flytta text eller bilder.

KOMMANDO + X eller F2 (flytta sedan markören och tryck på KOMMANDO + V eller F4)

Infoga grafik som använder mediabläddraren

KOMMANDO + KONTROLL + M

Skapa Autotext

ALTERNATIV + F3

Infoga Autotext

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in från Urklipp

KOMMANDO + V eller F4

Klistra in markerat urklipp från klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + C

Klistra in och matcha formateringen av den omgivande texten

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in till klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in innehållet i insamling

KOMMANDO + SKIFT + F3

Ta bort ett tecken till vänster.

DEL

Ta bort ett ord till vänster.

KOMMANDO + DEL

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort eller radera

Ta bort ett ord åt höger.

KOMMANDO + Ta bort

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X eller F2

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Justera och formatera stycken

Om du vill

Trycker du på

Centrera ett stycke

KOMMANDO + E

Marginaljustera ett stycke

KOMMANDO + J

Vänsterjustera ett stycke

KOMMANDO + L

Högerjustera ett stycke

KOMMANDO + R

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL +SKIFT + M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

KOMMANDO + SKIFT + M

Skapa ett hängande indrag

KOMMANDO + T

Ta bort ett hängande indrag

KOMMANDO + Skift + T

Starta Autoformatering.

KOMMANDO + ALTERNATIV + K

Använda formatmallen Normal.

KOMMANDO + SKIFT + N

Använda formatmallen Rubrik 1.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 1

Använda formatmallen Rubrik 2.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 2

Använda formatmallen Rubrik 3.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 3

Använda formatmallen Lista

KOMMANDO + SKIFT + L

Infoga hårt blanksteg

ALTERNATIV + BLANKSTEG

Ställa in radavstånd

För att ställa in radavstånd till

Trycker du på

Enkelt radavstånd

KOMMANDO + 1

Dubbelt radavstånd

KOMMANDO + 2

1,5 radavstånd

KOMMANDO +5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke

KOMMANDO + 0 (noll)

Formatera tecken

Om du vill

Trycker du på

Ändra teckensnitt

KOMMANDO + SKIFT + F

Öka teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska teckenstorleken

KOMMANDO + SKIFT + <

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + ]

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + [

Ändra formateringen av tecken (Teckensnitt-kommandot, Format-menyn)

KOMMANDO + D

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Formatera till alla stora bokstäver

KOMMANDO + SKIFT + A

Använda fetstil

KOMMANDO + B

Stryka under text

KOMMANDO + U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

KOMMANDO + SKIFT + W

Stryka under text med dubbel understrykning.

KOMMANDO + SKIFT + D

Använda kursiv stil

KOMMANDO + I

Formatera till alla kapitäler

KOMMANDO + SHIFT + K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + SKIFT + PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering.

KOMMANDO + SKIFT + Z

Använda genomstruken formatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

KOMMANDO + F9

En radbrytning

SKIFT + RETURN

En sidbrytning

SKIFT + ENTER

En spaltbrytning

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Ett hårt bindestreck

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTRECK

En copyright-symbol

ALTERNATIV + G

Symbolen för registrerat varumärke

ALTERNATIV + R

En varumärkessymbol

ALTERNATIV + 2

Tre punkter

ALTERNATIV + SEMIKOLON

Infoga fält

Om du vill infoga

Trycker du på

Ett DATUM-fält

CTRL + SKIFT + D

Ett LISTNUM-fält

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + L

Ett sidfält

CTRL + SKIFT + P

Ett TID-fält

CTRL + SKIFT + T

Ett tomt fält

KOMMANDO + F9

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

SKIFT + F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALTERNATIV + F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

SKIFT + F11

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + SKIFT + F11

Dokumentets disposition

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Sänka till brödtextnivå.

KOMMANDO + SKIFT + N

Höja de markerade styckena.

CTRL + SKIFT + UPPÅTPIL

Sänka de markerade styckena.

CTRL + SKIFT + NEDÅTPIL

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

Ctrl + Skift + Plustecken

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

Ctrl + Skift + Minustecken

Visa all brödtext och alla rubriker eller dölj all brödtext

CTRL + SKIFT + A

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

CTRL + SKIFT + L

Visa alla rubriker med den angivna rubriknivån

CTRL + SKIFT +<RUBRIKNIVÅ>

Granska dokument

Om du vill

Trycker du på

Infoga en kommentar.

KOMMANDO + ALTERNATIV + A

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå till början av en kommentar

Home

Gå till slutet av en kommentar

END (END-tangenten inte finns på alla tangentbord)

Gå till början av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO + HOME

Gå till slutet av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO + END

Skriva ut dokument

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut ett dokument

KOMMANDO + P

Förflytta dig i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

TABB (Om markören befinner sig i den sista cellen i en tabell lägger du till en ny rad genom att trycka på TABB)

Flytta till föregående cell.

SKIFT + TABB

Flytta till föregående eller nästa rad

Uppil eller nedpil

Flytta till den första cellen i raden

KONTROLL + HOME

Flytta till den sista cellen i raden

KONTROLL + END

Flytta till den första cellen i kolumnen

KONTROLL + PAGE UP

Flytta till den sista cellen i kolumnen

KONTROLL + PAGE DOWN

Börja på ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Lägga till text innan en tabell i början av ett dokument

RETUR i början av den första cellen

Infoga en rad

KOMMANDO + CTRL + I

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell med hjälp av linjalen

Om du vill

Tryck kortkommandot och dra sedan en markör på linjalen

Behålla kolumnens storlekar till höger

Ändra tabellbredd

Ingen tangent

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell direkt i en tabell

Tips: 

 • För att visa en kolumns värden på linjalen när du ändrar storlek på kolumnen trycker du på ALTERNATIV med dessa kortkommandon.

 • För att finjustera en kolumnbredd stänger du av fäst-mot-funktionen genom att trycka på ALTERNATIV med kortkommandon.

Om du vill

Tryck kortkommandot, och dra sedan en kolumngräns

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

Ingen tangent

Behålla kolumnens storlekar till höger

Ändra tabellbredd

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

RETUR

Infoga en tabb i en cell

ALTERNATIV + TABB

Datakoppling

För att använda följande kortkommandon måste du först ställa in en datakoppling.

Om du vill

Trycker du på

Koppla ett dokument.

CTRL + SKIFT + N

Redigera ett kopplat datadokument

CTRL + SKIFT + E

Söka efter fel

CTRL + SKIFT + K

Infoga ett kopplat fält.

CTRL + SKIFT + F

Fotnoter och slutkommentarer

Om du vill infoga

Tryck på

En fotnot

KOMMANDO + Alt + F

En slutkommentar

KOMMANDO + Alt + E

Snabbreferens

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×