Kortkommandon i Skype för företag

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Skype för företag på Windows. För användare med rörlighets- och synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Skype för företag på Windows.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon på en PC

I följande tabell beskrivs kortkommandon som ofta används i Skype för företag.

Om du vill göra det här

Trycker du på

Huvudfönster: Hitta en kontakt

F6 (du kan behövs tryck två eller tre gånger)

När en kontakt är markerad: visa fler alternativ, till exempel för att ringa ett samtal eller starta en chatt

Retur

När en kontakt är markerad: öppna den kontextberoende menyn

Skift + F10

Ta emot inkommande samtal eller chatt

Windows-tangenten + Skift + O

Avvisa inkommande samtal eller chatt

Windows-tangenten + Escape

Stäng av eller slå mikrofonen under ett samtal

Windows-tangenten + F4

När video redan visas i ett samtal: Slå på/stäng av min kamera

Windows-tangenten + F5

Sluta dela skrivbordet

Alt + T

Konversationsfönstret: bjud in en kontakt till en befintlig konversation

Alt + V

Konversationsfönstret: avsluta en konversation

Alt + Q

Allmän navigering och rörelse

Använd följande kortkommandon oavsett var fokus befinner sig.

Om du vill

Trycker du på

Acceptera en inkommande inbjudan

Windows-tangenten + Skift + O

Avvisa en inkommande inbjudan

Windows-tangenten + Esc

Flytta fokus till sökrutan Hitta kontakt

Ctrl + Skift + Blanksteg

Öppna huvudfönstret och flytta fokus till sökrutan

Ctrl + Alt + Skift + 3

Stäng av eller slå mikrofonen under ett samtal

Windows-tangenten + F4

När video redan visas i ett samtal: Slå på/stäng av min kamera

Windows-tangenten + F5

Sluta dela din skärm under ett samtal

Ctrl + Skift + S

Återta kontrollen när du delar din skärm i ett samtal

Ctrl + Alt + Blanksteg

Huvudfönstret i Skype för företag

Använd dessa kortkommandon när huvudfönstret i Skype för företag är i förgrunden.

Om du vill

Trycker du på

Gå till fliken Kontaktlista

Ctrl + 1

Gå till fliken Fortlöpande chatt

Ctrl + 2

Gå till fliken Konversationslista

Ctrl + 3

Gå till fliken Telefon

Ctrl + 4

Gå till fliken Möten

Ctrl + 5

Vidarekoppla, i egenskap av ombud, ett telefonsamtal till någon annans jobbtelefon. (Ej tillgängligt med alla Office 365-abonnemang.)

Ctrl + 1 eller Ctrl + Skift + 1

Öppna System-menyn. Menyfältet öppnas med Alt.

Alt + Blanksteg

Öppna Arkiv-menyn

Alt + F

Starta möte nu

Alt + M

Öppna Verktygs-menyn

Alt + T

Öppna Hjälp-menyn

Alt + H

Navigera snabbt mellan fönstrets huvuddelar.

F6

Kontaktlistan

Använd dessa kortkommandon i kontaktlistan.

Om du vill

Trycker du på

Ta bort markerad anpassad grupp eller kontakt

Delete

Flytta den markerade gruppen uppåt

Alt + uppåtpil

Flytta den markerade gruppen nedåt

Alt + nedåtpil

I snabbmenyn: öppna kontaktkortet för markerad grupp eller kontakt

Alt + Retur

Minimera eller expandera den markerade gruppen

Blanksteg

Ta bort den markerade kontakten från kontaktlistan (endast kontakter som inte är medlemmar i distributionsgrupper)

Skift + Delete

Kontaktkort

Använd de här kortkommandona när du är på ett kontaktkort. Tryck på Alt + Retur för att öppna ett kontaktkort.

Om du vill

Trycker du på

Stäng kontaktkortet

Esc

Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet

Ctrl + Tabb

Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet i omvänd ordning

Ctrl + Skift + Tabb

Konversationsfönstret

Använd de här kortkommandona när du är i konversationsfönstret.

Om du vill

Trycker du på

Öppna startsidan för Hjälp när du är i Hjälp-menyn

F1

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt. Annars stängs konversationsfönstret enbart om varken röstsamtal, video eller delning pågår.

Esc

Acceptera samtalsinbjudan. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.

Alt+C

Stäng konversationsfönstret.

Alt + F4

Ignorera samtalsinbjudningar. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.

Alt+E

Återanslut ljud i ett möte

Alt + R

Öppna dialogrutan Spara som för en fil som har skickats i konversationsfönstret

Alt + S

Bjud in en kontakt till en befintlig konversation

Alt + V

Spara innehållet i snabbmeddelandehistoriken. Fungerar för konversationer med två parter om du använder Outlook.

Ctrl + S

Visa eller dölj snabbmeddelandeområdet

Ctrl + W

Skicka en fil, eller under en konferens, bifoga en fil till mötet

Ctrl + F

Starta OneNote för att ta anteckningar under konversationen

Ctrl + N

Visa eller dölj deltagarlistan

Ctrl + R

När du kontrollerar en annan användares delade skärm under ett möte: navigera åt vänster till föregående användargränssnittselement i konversationsfönstret

Ctrl + Skift + Alt + vänsterpilen

När du kontrollerar en annan användares delade skärm under ett möte: navigera åt höger till nästa användargränssnittselement i konversationsfönstret

Ctrl + Skift + Alt + högerpilen

Lägg till eller avsluta video

Ctrl + Skift + Retur

Pausa eller återuppta en pågående röstkonversation

Ctrl + Skift + H

Markera en konversation som viktig. Fungerar för konversationen mellan enskilda personer, inte för möten.

Ctrl + Skift + I

Visa eller dölj delningsscenen

Ctrl + Skift + Y

Växla till komprimerad vy

Ctrl + Skift + P

Lägg till eller avsluta ljud

Ctrl + Retur

Endast Lync 2013 och Skype för företag 2015: När fokus är på en lägesknapp öppnas motsvarande ballong

Uppåtpilen

Endast i Lync 2013 och Skype för företag 2015: När fokus är på en lägesknapp vidtas en standardåtgärd. För ljud slås mikrofonen på eller av. För video slås kameran på eller av.

Blanksteg

Stäng eller dölj öppna ballonger och hjälpbubblor som har tangentbordsfokus

Esc

Vid delning av skärmen, flytta tangentbordsfokus till verktygsfältet för att kontrollera skärmdelningen. I Skype för företag 2016, tryck på Esc för att flytta fokus tillbaka till konversationsfönstret.

Ctrl + Skift + Blanksteg

Endast i Skype för företag 2016: Navigera snabbt mellan fönstrets huvuddelar

F6

Samtalskontroller (konversationsfönstret)

Använd de här tangentbordsgenvägarna för samtalskontroller under ett samtal mellan två personer. De fungerar inte under konferenssamtal.

Om du vill

Trycker du på

Avsluta ett samtal eller en chatt

Alt + Q

Vidarekoppla: öppna kontaktväljaren under ett samtal mellan två personer. (Ej tillgängligt med alla Office 365-abonnemang.)

Ctrl + Skift + T

Parkera ett samtal

Ctrl + Skift + H

Visa knappsatsen

Ctrl + Skift + D

Video (konversationsfönstret)

Använd de här kortkommandona om du arbetar med video i konversationsfönstret.

Om du vill göra det här

Trycker du på

Visa konversationsfönstret i fullskärmsläge

F5

Avsluta fullskärmsläget

F5 (i Skype för företag 2016) eller Esc

Dra ut videogalleri; skjut in videogalleri

Ctrl + Skift + O

Lås din video för alla i mötet

Ctrl + Skift + L

Snabbmeddelanden (konversationsfönstret)

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna under en snabbmeddelandekonversation.

Om du vill

Trycker du på

Öppna Hjälp

F1

Spara snabbmeddelandekonversationen som en fil

F12

Spara snabbmeddelandekonversationen i konversationshistoriken

Ctrl + S

Välj allt innehåll i konversationen

Ctrl + A

Klipp ut markerad text

Ctrl + X

Klistra in kopierad text

Skift + Insert eller Ctrl + V

Kopiera markerad text

Ctrl + C

Ändra markerad text till fetstil

Ctrl + B

Ändra markerad text till kursiv

Ctrl + l

Ändra markerad text till understruken

Ctrl + U

Gör om föregående åtgärd

Ctrl + Y

Ångra föregående åtgärd

Ctrl + Z

Ändra färgen på texten du skrivit

Ctrl + Skift + F

Öppna en fil som du tagit emot via Skype

Alt + P

Avvisa en fil som skickats via Skype

Alt + D

Flytta fokus till inmatningsområdet för snabbmeddelanden

Ctrl + Skift + M

Starta en ny rad i ett snabbmeddelande som du inte har skickat ännu

Skift + Retur

Konversations- eller mötesscen

Om du vill

Trycker du på

Visa konversationsfönstret i fullskärmsläge

F5

Avsluta fullskärmsläget

Esc

Sluta dela

Alt + T

Hantera presenterbart innehåll

Ctrl + Skift + E

Visa eller dölj delningsscenen

Ctrl + Skift + Y

Framtvinga att en väntande L1-avisering visas i helskärmsläge

Ctrl + Skift + A

Växla till föredragshållarvy

Ctrl + Skift + J

Växla till gallerivy

Ctrl + Skift + l

När du kontrollerar en annan användares delade skärm under ett möte: navigera åt vänster till föregående användargränssnittselement konversationsfönstret.

Ctrl + Skift + Alt + högerpilen

När du kontrollerar en annan användares delade skärm under ett möte: navigera åt höger till nästa användargränssnittselement i konversationsfönstret.

Ctrl + Skift + Alt + vänsterpilen

Konversationsmiljö

Om du vill

Trycker du på

Ta bort markerade objekt

Delete

Flytta längst upp på listan

Home

Flytta längst ned på listan

End

Flytta en sida upp, vilket är ca 24 rader

Page Up

Flytta en sida ned, vilket är ca 24 rader

Page Down

Gå till föregående kontakt för att starta en konversation

Uppåtpilen

Gå ned till nästa kontakt för att starta en konversation

Nedåtpilen

Flikar i konversationer

Om du vill

Trycker du på

Öppna systemmenyn i flikfönstret

Alt + Blanksteg

Flytta fokus till ett flikobjekt i vyn för konversationer i flikar

Ctrl + Skift + T

Gå till nästa flik (löper igenom samtliga flikar kontinuerlig)

Ctrl + Tabb

Växla till ett specifikt fliknummer och flytta fokus till den konversationen

Ctrl + 1, 2…9

Docka eller avdocka markerad konversation i flikfönstret

Ctrl + O

Stäng en flik

Esc

Fortlöpande chatt

Samma kortkommando gäller för fönstret för fortlöpande chatt som för konversationsfönstret och snabbmeddelanden. Den här funktionen är inte tillgänglig för Office 365-abonnemang.

Se även

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Kom igång med att använda en skärmläsare med Skype för företag

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Skype för företag på Mac. För användare med rörlighets- och synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Skype för företag på Mac.

I det här avsnittet

Kortkommandon i Skype för företag för Mac

Du kan utföra uppgifter effektivt i Skype för företag på Mac genom att använda följande kortkommandon.

Om du vill göra det här

Tryck på

Logga in eller logga ut

KOMMANDO + G

Möte nu

KOMMANDO + N

Starta ett samtal

SKIFT + KOMMANDO + R

Avsluta Skype för företag

KOMMANDO + Q

Minimera aktivt fönster

KOMMANDO + M

Återställ aktivt fönster

KOMMANDO + 1

Stäng aktivt fönster

KOMMANDO + W

Ansluta till ett onlinemöte med hjälp av en URL

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + O

Emojier och symboler

SKIFT + KOMMANDO + BLANKSTEG

Avsluta helskärmsläge vid datorvy/skrivbordsvisning

Esc

Ange inställningar

KOMMANDO + KOMMA

Visa stavning och grammatik

KOMMANDO + KOLON

Rapportera ett problem

ALT + KOMMANDO + B

Lägg på

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + E

Parkera samtal

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + H

Ljud av för mikrofon

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + M

Starta video

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + V

Dela din skärm

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + S

Vidarekoppla samtal

ALT + KOMMANDO + T

Släpp in alla i lobbyn

UPPÅTPILEN + KOMMANDO + A

Stäng av ljudet för åhörare

SKIFT + KOMMANDO + M

Dölj

KOMMANDO + H

Dölj andra

ALT + KOMMANDO + H

Knappsats

KOMMANDO + 2

Kortkommandon i Lync för Mac 2011

Du kan utföra uppgifter effektivt i Lync genom att använda följande kortkommandon.

Om du vill göra det här

Tryck på

Logga in eller logga ut

KOMMANDO + G

Avbryt inloggning

KOMMANDO + PUNKT

Avsluta Lync

KOMMANDO + Q

Visa kontaktlistan

KOMMANDO + L

Stäng det aktiva fönstret (kontaktlistan eller meddelandefönstret)

KOMMANDO + W

Spara ett snabbmeddelande

KOMMANDO + S

Kontrollera stavning

KOMMANDO + SKIFT + KOLON (:)

Ångra text

KOMMANDO + Z

Klipp ut text

KOMMANDO + X

Kopiera text

KOMMANDO + C

Klistra in text

KOMMANDO + V

Markera allt i meddelandefönstret

KOMMANDO + A

Öppna konversationshistoriken

KOMMANDO + O

Skicka ett e-postmeddelande till den markerade kontakten

KOMMANDO + E

Öppna ett konversationsfönster, markera kontakten

RETUR eller BLANKSTEG

Avsluta samtal

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Avsluta helskärmsläge för video.

Esc

Pausa helskärmsvideo

Blanksteg

Träffas med ett samtal

KOMMANDO + N

Ansluta till ett onlinemöte med hjälp av en URL

UPPÅTPIL + KOMMANDO + N

Avsluta helskärmsläge vid datorvy/skrivbordsvisning

Esc

Se även

Hjälpmedel i Skype för företag för personer med funktionsnedsättning

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×