Kortkommandon i Project

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Vissa kortkommandon är bara tillgängliga för Project Online-prenumeranter. Nya funktioner släpps gradvis till prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu.

Många användare tycker att de använder ett externt tangent bord med kortkommandon för Project i Windows hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. I den här artikeln specificeras kortkommandon för Project i Windows.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Artikelinnehåll

Grundläggande om Microsoft Office

Genvägar i Microsoft Project

Se även

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Grundläggande om Microsoft Office

Använda menyflikarna och Berätta med hjälp av tangentbordet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangentförklaringen över den funktion som du vill använda.

  Tips: Tryck på Q för att söka efter ett kommando eller ett hjälpavsnitt.

 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på kan det hända att flera tangenttips visas. Om fliken Start exempelvis är aktiv och du trycker på Ö så visas fliken Visa jämte tangenttipsen för grupperna på den fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad.

Uppil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Visa menyn eller meddelandet för en åtgärd. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

Alt+Skift+F10

Markera nästa objekt på åtgärdsmenyn.

Nedåtpil

Markera föregående objekt på åtgärdsmenyn.

Uppåtpil

Utför åtgärden för det markerade objektet på åtgärdsmenyn.

Retur

Stäng åtgärdsmenyn eller meddelandet.

Esc

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Flytta till slutet av posten.

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänster- eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Grundläggande filhantering

Om du vill

Trycker du på

Öppna en projektfil (visa dialogrutan Öppna).

Ctrl+F12

Öppna en projektfil (visa fliken Öppna i Backstage-vyn).

Ctrl+O

Spara en projektfil

Ctrl+S

Skapa ett nytt projekt.

Ctrl+N

Skriva ut en fil (visa fliken Skriv ut i Backstage-vyn).

Ctrl+P

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Öppna.

Ctrl+F12

Visa fliken Öppet i Backstage-vyn.

Ctrl+O

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Öppna den markerade mappen eller filen.

Retur

Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

Backsteg

Ta bort den markerade mappen eller filen.

Ta bort

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta framåt bland alternativ.

Tabb

Flytta bakåt bland alternativ.

Skift+Tabb

Öppnar listan Leta i

F4 eller Alt+L

Genvägar i Microsoft Project

Använda huvudfönstret

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan aktiva dialogrutor och huvudprogrammet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+F6

Öppna snabbmenyn för markerat objekt (högerklicksmenyn).

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Skift+F10

Aktivera menyfliksområdet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

F10

Aktivera vydelaren.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F6

Visa den nedrullningsbara menyn Autofilter för den markerade kolumnen.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F3

Tillämpa det aktuella filtret.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+F3

Öppna objektmenyn för den markerade cellen.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F10

Använda ett nätverksdiagram

Om du vill

Trycker du på

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenterna

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

Skift+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!:  Du måste ställa in manuell placering först. Markera rutan som du vill flytta. Klicka på formatoch sedan på layout. Klicka på Tillåt manuell rutplacering.

Ctrl+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

End eller Skift+End

Flytta upp en fönsterhöjd.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytta ned en fönsterhöjd.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytta åt höger en fönsterbredd.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

Retur eller Tabb

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

Skift+Retur

Använda OfficeArt-objekt

Flytta OfficeArt-former

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen uppåt, nedåt, till vänster eller höger.

Piltangenterna

Öka formens bredd med 10 %.

Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 10 %.

Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 10 %.

Skift+Uppåtpil

Minska formens höjd med 10 %.

Skift+Nedåtpil

Öka formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 1 %.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Minska formens höjd med 1 %.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Rotera formen 15 grader åt höger.

Alt+Högerpil

Rotera formen 15 grader åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Markera och kopiera OfficeArt-objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera flera former

Håll ned Ctrl medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Lägga till nästa objekt i en markering med flera objekt.

Ctrl+Klick

Lägger till nästa objekt i en markering med flera objekt; gör det möjligt att klicka på text i en textruta för att lägga till textrutan i markeringen.

Skift+Klick

Redigera OfficeArt-text och textrutor

Om du vill

Trycker du på

Dölja markeringen.

Esc

Markera all text.

Ctrl+A

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Ångra.

Ctrl+Z

Gör om.

Ctrl+Y

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av texten i objektet.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av texten i objektet.

Ctrl+End

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

Alt+bindestreck eller Alt+Blanksteg

Aktivera delningslisten.

Skift+F6

Stänga programfönstret.

Alt+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

Alt+F3

Öppna ett nytt fönster.

Skift+F11

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

Skift+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

Skift+F2

Visa resursinformation.

Skift+F2

Visa tilldelningsinformation.

Skift+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

Skift+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

Ctrl+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

Alt+piltangenterna

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Trycker du på

Dölja underaktiviteter.

Alt+Skift+bindestreck eller Alt+Skift+minustecken (minustecknet på det numeriska tangentbordet-)

Dra in den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Högerpil

Visa underaktiviteter.

Alt+Skift+ = eller Alt+Skift+plustecken (plustecknet på det numeriska tangentbordet)

Visa alla aktiviteter.

Alt+Skift+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Dra ut den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenterna

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

Alt+1 (vänster) eller Alt+2 (höger)

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

Retur

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

Skift+Retur

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en ny aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Infoga

Avbryta en post.

Esc

Radera eller återställa det markerade fältet.

Ctrl+Delete

Kopiera den markerade informationen.

Ctrl+C

Klippa ut den markerade informationen.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Ta bort

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

Ctrl+minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Fylla celler nedåt.

Ctrl+D

Visa dialogrutan Sök.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

Skift+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

Ctrl+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

Ctrl+V

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Koppla isär aktiviteter.

Ctrl+Skift+F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

Ctrl+Skift+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

Ctrl+Skift+A

Flytta i en vy

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början i projektet (tidsskala).

Alt+Home

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

Alt+End

Flytta tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Flytta tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Flytta till det första fältet i en rad.

Home eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det första fältet på den första raden.

Ctrl+Home

Flytta till det sista fältet i en rad.

End eller Ctrl+Högerpil

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Flytta till den sista raden.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan sidofönstret och vyn på höger sida.

F6

Markera olika kontroller i sidofönstret om fokus är i sidofönstret.

Tabb

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidofönstret.

Blanksteg

Markera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en sida nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en sida uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av informationen.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av informationen.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första raden.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till den sista raden.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på första raden.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på sista raden.

Ctrl+Skift+End

Markera alla rader och kolumner.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera kolumnen.

Ctrl+Blanksteg

Markera en rad.

Skift+Blanksteg

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

Retur

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

Skift+Retur

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

Tabb

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

Skift+Tabb

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Trycker du på

Godkänna en post.

Retur

Avbryta en post.

Esc

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Utöka markeringen till slutet av texten.

Skift+End

Utöka markeringen till början av texten.

Skift+Home

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

Insert

Använda en tidsskala

Om du vill

Trycker du på

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

Alt+Page Up

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

Alt+Page Down

Flytta tidsskalan till början av projektet.

Alt+Home

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

Alt+End

Rulla tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Visa mindre tidsenheter.

Ctrl + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet)

Visa större tidsenheter.

Ctrl+* (asterisk på det numeriska tangentbordet)

Använda vyn Teamplanering

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja en resursrad eller en grupperingsrad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+ + eller - -

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Högerpil

Ändra tid för en schemalagd aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+Piltangenter

Öppna dialogrutan med aktivitetsinformation.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Markera aktiviteten och tryck på Retur

Ändra tilldelningen av en aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+Uppil eller Nedpil

Använda vyn Tidslinje:

Om du vill

Trycker du på

Bläddra igenom elementtyperna – aktivitetsfält, milstolpe, bildtext och tidslinje – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Tabb eller Nedpil

Bläddra igenom elementtyperna i motsatt ordning – tidslinje, bildtext, milstolpe och aktivitetsfält – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Skift+Tabb eller Uppil

Gå till föregående eller nästa objekt av den typen, till exempel till nästa milstolpe.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Vänster- eller Högerpil

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Högerpil

Flytta objektet uppåt eller nedåt till nästa kanal eller tidslinje.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+Uppil eller Nedpil

Öppna dialogrutan med aktivitetsinformation.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Skift+F2

Se även

Hjälpmedels funktioner i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Onlinehjälp

Använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till start sidan för program namn .

Alt+Hem

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

Retur

Markera nästa eller föregående objekt i avsnittet Bläddra i hjälp om program namn i Hjälp fönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa eller dölja det markerade objektet i Hjälp fönstret Sök efter program namn .

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

SKIFT+TABB

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Ändra om Hjälp-fönstret ska visas i anslutning till (sida vid sida) eller separat från (inte sida vid sida) det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (knappenUppdatera ).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte är placerad i aktuellt hjälpavsnitt trycker du på F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge

F6, Nedåtpil

Skriv text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, Nedåtpil

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och söklistan.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Utöka respektive dölja poster i trädvy i en innehållsförteckning.

Vänsterpil eller Högerpil

Grundläggande om Microsoft Office

Snabb åtkomst till Office Fluent-menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangentförklaringen över den funktion som du vill använda.

 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på kan det hända att flera tangenttips visas. Om fliken Start exempelvis är aktiv och du trycker på Ö så visas fliken Visa jämte tangenttipsen för grupperna på den fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

  Tips: Om bevaknings fönster inte är i fokus efter att du har markerat det med hjälp av tangent tipsen trycker du på ALT och sedan på CTRL + TABB.

Visa och använda fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om det åtgärds fönster du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du försöka med att trycka på ALT för att placera fokus på Meny raden eller menyfliksområdet, som är en del av Office Fluent-menyfliksområdet, och sedan trycka på CTRL + TABB för att gå till åtgärds fönstret.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Utföra kommandot Flytta (på fönstrets System-menyn) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att flytta fönstret. När du är klar trycker du på ESC.

Ctrl+F7

Utföra kommandot Storlek (på fönstrets System-menyn) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret. När du är klar trycker du på ESC.

Ctrl+F8

Minimera ett fönster (fungerar inte i alla Microsoft Office-program).

Ctrl+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

Ctrl+Skift+F

Byta teckenstorlek.

Ctrl+Skift+P

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

END

Flytta till radens början.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga ett tabbstopp i en cell.

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Visa menyn eller meddelandet för en åtgärd. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

Alt+Skift+F10

Markera nästa objekt på åtgärdsmenyn.

NEDPIL

Markera föregående objekt på åtgärdsmenyn.

UPPIL

Utför åtgärden för det markerade objektet på åtgärdsmenyn.

RETUR

Stäng åtgärdsmenyn eller meddelandet.

Esc

Tips

 • Du kan begära att få en ljudavisering när en åtgärd blir tillgänglig. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Om du har till gång till webben kan du hämta Microsoft Office-ljud från webbplatsen Microsoft Office.com.

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Shift+Tab

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

HOME

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp.

Alt+1

Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

Alt+2

Stäng dialog rutan och öppna din Webbs öknings sida.

Alt+3

Ta bort den markerade mappen eller filen

Alt+3

Skapa en ny mapp.

Alt+4

Växla mellan tillgängliga mappvyer.

Alt+5

Visa verktyg -menyn.

Alt+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

Tabb

Öppna listan.

F4 eller Alt+I

Uppdatera fil listan.

F5

Microsoft Project 2010

Använda vyn nätverks diagram

Om du vill

Trycker du på

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenterna

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

Skift+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Manuell placering måste anges först. Markera rutan som du vill flytta. Klicka på layout i gruppen format på fliken format . Klicka på Tillåt manuell rutplacering.

CTRL + piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

CTRL + HOME eller SKIFT + CTRL + HOME

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

CTRL + END eller SKIFT + CTRL + END

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

HOME eller SKIFT + HOME

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

END eller SKIFT + END

Flytta upp en fönsterhöjd.

PGUP eller Skift + PAGE UP

Flytta ned en fönsterhöjd.

PGDN eller Skift + PGDN

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

CTRL + PAGE UP eller SKIFT + CTRL + PAGE UP

Flytta åt höger en fönsterbredd.

CTRL + PGDN eller SKIFT + CTRL + PGDN

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

RETUR eller TABB

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

Skift+Retur

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Aktivera kontroll menyn.

Alt+Blanksteg

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller ALT

Aktivera projektets systemmeny.

Alt+Bindestreck

Aktivera delningslisten.

Skift+F6

Stänga programfönstret.

Alt+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

ALT + F3

Öppna ett nytt fönster.

Skift+F11

Minska markeringen till ett fält.

Skift + backsteg

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

Skift+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

SKIFT + F2

Visa resursinformation.

SKIFT + F2

Visa tilldelningsinformation.

SKIFT + F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

SKIFT + F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

Ctrl+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

ALT + piltangenter

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Trycker du på

Dölja underaktiviteter.

ALT + SKIFT + bindestreck eller ALT + SKIFT + MINUS tecken (minus tecken på det numeriska tangent bordet)

Dra in den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Visa underaktiviteter.

ALT + SKIFT + = eller ALT + SKIFT + PLUS tecken (plus tecken på det numeriska tangent bordet)

Visa alla aktiviteter.

ALT + SKIFT + * (asterisk på det numeriska tangent bordet)

Dra ut den markerade aktiviteten.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenterna

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

ALT + 1 (vänster) eller ALT + 2 (höger)

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

RETUR

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

Skift+Retur

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Avbryta en post.

ESC

Radera eller återställa det markerade fältet.

CTRL+DEL

Kopiera den markerade informationen.

CTRL+C

Klippa ut den markerade informationen.

CTRL+X

Radera den markerade informationen.

DEL

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

CTRL + MINUS tecken (på det numeriska tangent bordet)

Fylla celler nedåt.

CTRL+D

Visa dialogrutan Sök.

CTRL + F eller Skift + F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

Skift+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

CTRL + F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

CTRL+V

Minska markeringen till ett fält.

Skift + backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Koppla isär aktiviteter.

CTRL + SKIFT + F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

Ctrl+Skift+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

Ctrl+Skift+A

Flytta i en vy

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början i projektet (tidsskala).

Alt+Hem

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

Alt+End

Flytta tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Flytta tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Flytta till det första fältet i en rad.

HOME eller CTRL + VÄNSTERPIL

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det första fältet på den första raden.

Ctrl+Home

Flytta till det sista fältet i en rad.

END eller CTRL + HÖGERPIL

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Flytta till den sista raden.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan sidofönstret och vyn på höger sida.

CTRL + TABB eller CTRL + SKIFT + TABB

Markera olika kontroller i sidofönstret om fokus är i sidofönstret.

TABB

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidofönstret.

BLANKSTEG

Markera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en sida nedåt.

SKIFT+PAGE DOWN

Utöka markeringen en sida uppåt.

SKIFT+PAGE UP

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av informationen.

CTRL + SKIFT + HOME

Utöka markeringen till slutet av informationen.

CTRL + SKIFT + END

Utöka markeringen till den första raden.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till den sista raden.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på första raden.

CTRL + SKIFT + HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på sista raden.

CTRL + SKIFT + END

Markera alla rader och kolumner.

CTRL + SKIFT + blank steg

Markera en kolumn.

CTRL+BLANKSTEG

Markera en rad.

Skift+Blanksteg

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

RETUR

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

Skift+Retur

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

TABB

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

Skift+Tabb

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Trycker du på

Godkänna en post.

RETUR

Avbryta en post.

ESC

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

CTRL+DEL

Utöka markeringen till slutet av texten.

Skift+End

Utöka markeringen till början av texten.

Skift+Home

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

INSERT

Använda en tidsskala

Om du vill

Trycker du på

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

Alt+Page Up

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

ALT+PGDN

Flytta tidsskalan till början av projektet.

Alt+Hem

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

Alt+End

Rulla tidsskalan åt vänster.

Alt+Vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Alt+Högerpil

Visa mindre tidsenheter.

CTRL +/(snedstreck på det numeriska tangent bordet)

Visa större tidsenheter.

CTRL + * (asterisk på det numeriska tangent bordet)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×