Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

I Outlook på webben och Outlook.comkan du använda tangentbordsgenvägarna från Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. I den här artikeln beskrivs genvägarna som är tillgängliga om du väljer Outlook och refererar till svensk tangentbordslayout. Tangentbordslayouten på andra tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Så här ändrar du vilken version av kortkommandon du använder:

  • I Outlook.com och nya Outlook på webben väljer du Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

  • I den klassiska versionen av Outlook på webben väljer du Inställningar Inställningar > E-post > Allmänt > Kortkommandon.

Om du vill se en fullständig lista med kortkommandon som finns i den version du väljer trycker du på Skift+? på tangentbordet.

Vanliga kortkommandon

Följande kortkommandon är de som ofta används av personer som valt Outlook-versionen av kortkommandon.

Om du vill...

... så trycker du på ...

Skapa ett nytt meddelande eller en ny kalenderhändelse

N

Öppna markerat meddelande i ett nytt fönster

Skift+Retur

Flytta meddelandet till mappen Arkiv

E

Ta bort ett meddelande eller objekt

Del

Vidarebefordra ett meddelande

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Växla till Kalendern

Ctrl+Skift+2

Svara alla på ett e-postmeddelande

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Svara på ett e-postmeddelande

Ctrl+R eller R

Skicka ett e-postmeddelande

Ctrl+Retur

Söka

Alt+Q

Obs!: Använd Alt + 64för att skriva @ på en Mac.

Kortkommandon för textredigering

Kortkommandona för textredigering i Outlook på webben och Outlook.com är desamma som de som används i andra Microsoft-produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+C

Kopiera markeringen och överför den till Urklipp.

Ctrl+X

Klipp ut den markerade texten.

Backsteg

Ta bort den markerade texten eller tecknen till vänster om markören.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+K

Visa rutan för att infoga en hyperlänk.

Ctrl+V

Klistra in innehållet från Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Insert

Växla mellan att infoga och skriva över text.

Kortkommandon för textformat

Kortkommandona för textformatering i Outlook på webben och Outlook.com är desamma som de som används i andra Microsoft-produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+F

Använda fetstilt textformat.

Ctrl+K

Använda kursivt textformat.

Ctrl+U

Använda understrykning.

Tangentbordsgenvägar för e-post

Navigeringsfönstret

Här är de vanligaste kortkommandona som används med navigeringsfönstret.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Vänsterpil

Dölj det markerade avsnittet.

Högerpil

Visa det markerade avsnittet.

Meddelande- och läslista

Här är kortkommandon som kan användas för att utföra samma åtgärd oavsett om du arbetar i en meddelandelista eller en läslista.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Delete

Ta bort markerat meddelande.

Ctrl+Q eller Q

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som läst.

Ctrl+U eller U

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som oläst.

Skift+Delete

Ta bort det markerade meddelandet eller objektet permanent.

Insert

Flagga ett meddelande eller markera ett flaggat meddelande som slutfört.

Esc

Avbryta en sökning.

Meddelandelista

Kortkommandon använder ofta samma tangentnamn eller samma kombination av tangenter. Men de åtgärder som utförs kan skilja sig åt beroende på vilket område du arbetar i. Kortkommandona som anges nedan används i meddelandelistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Skift+Nedåtpil

Markera aktuellt meddelande och nästa meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Uppåtpil

Markera aktuellt meddelande och föregående meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Home eller Ctrl+Home

Markera det första meddelandet i mappen.

Esc

Avbryta en sökning.

Läslista

Vilken åtgärd som utförs med hjälp ett visst kortkommando kan skilja sig beroende på vilket område du arbetar i, trots att det använder välbekanta tangentnamn och tangentkombinationer. Nedan anges kortkommandon som används i läslistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Stäng ett nytt meddelande.

N

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Vidarebefordra ett markerat meddelande.

End eller Ctrl+End

Gå längst ned i en konversation eller ett meddelande.

Home eller Ctrl+Home

Gå högst upp i en konversation eller ett meddelande.

Page Down

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Ctrl+R eller R

Skicka ett svar på det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Ctrl+Retur

Skicka ett meddelande.

Snabbkommandon för Kalendern

Kortkommandona som anges nedan kan användas när du arbetar i en kalendervy.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

N

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

Del

Ta bort det markerade objektet

Ctrl+Skift+2

Gå till kalendern.

Skift+Högerpil

Gå till nästa tidsperiod. Om du till exempel visar månadsvy går du med Ctrl+Högerpil till nästa månad.

Skift+Vänsterpil

Gå till föregående tidsperiod. Om du till exempel visar månadsvy går du med Ctrl+Vänsterpil till föregående månad.

Skift+Alt+Y

Gå till i dag

Ctrl+F6

Gå till ett annat område i kalendern.

Tabb

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Gå till en föregående händelse eller ett område i den aktuella vyn.

Retur

Öppna det markerade objektet

Skift+Alt+1

Växla till dagsvy.

Skift+Alt+3

Växla till vy med hel vecka.

Skift+Alt+4

Växla till månadsvy.

Skift+Alt+2

Växla till vyn Arbetsvecka.

Kalenderformulär

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+S

Spara en avtalad tid.

Ctrl+RETUR eller Alt + S

Skicka ett möte.

Accenter och specialtecken

Om du vill lägga till accenttecken eller specialtecken måste du använda det numeriska delen på tangentbordet när Num Lock är aktiverat.

  1. Tryck och håll ned Alt-tangenten.

  2. Skriv den numeriska koden på det numeriska tangentbordet och släpp Alt-tangenten.

Obs!: Om du vill skriva specialtecken på en Mac-dator väljer du Command + CTRL + Mellanslag.

Vokaler med accenter

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Skiljetecken och konsonanter

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Specialtecken

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×