Kortkommandon i OneNote 2016 för Windows

Om du vill spara tid och använda ett externt tangentbord för att navigera och arbeta i OneNote kan du använda kortkommandon. De kortkommandon som listas nedan är för vanliga uppgifter i OneNote 2016 och amerikansk tangentbordslayout. Om du använder ett annat tangentbord kan resultatet bli ett annat.

Obs!: De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan avgränsas tangenterna med ett kommatecken (,).

Snabblänkar

Göra och formatera anteckningar

Organisera och hantera anteckningsboken

Dela anteckningar

Skydda anteckningar

Göra och formatera anteckningar

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M eller Windows+Alt+N

Docka OneNote-fönstret.

Ctrl+Alt+D

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordboken för det markerade ordet.

Skift+F7

Öppna snabbmenyn för en anteckning, en flik eller ett annat objekt som ligger i fokus.

Skift+F10

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas överst på en sida.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Ge den markerade texten en färgöverstrykning.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Infoga en länk.

Ctrl+I

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en länk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade länktexten.

Retur

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Ctrl+Bindestreck

Använda upphöjd text (av/på).

Ctrl+Skift+=

Använda nedsänkt text (av/på).

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+punkt

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

Ctrl+Snedstreck

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen

Ctrl+Skift+N

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Högerpil

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Vänsterpil

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten.

Ctrl+Skift+N

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Överst på sidan

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

Alt+N, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

Alt+N, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

Alt+Skift+P

Infoga en bild från fil.

Alt+N, P

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

Alt+N, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+=

Infoga en eurosymbol (€).

Ctrl+Alt+E

Skapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text.

Tabb

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Obs!: Tryck på Retur en andra gång om du vill avsluta tabellen.

Retur

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

Ctrl+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

Retur

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

DEL (tryck två gånger)

Överst på sidan

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden (när markören är i början av raden).

Skift+Nedåtpil

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

Esc

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+Uppil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt vänster (minska indraget).

Alt+Skift+Vänsterpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt höger (öka indraget).

Alt+Skift+Högerpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Starta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning.

Ctrl+Alt+P eller Ctrl+Alt+S

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen bakåt några sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen framåt några sekunder.

Ctrl+Alt+U

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken (+)

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Överst på sidan

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stödet för språk som skrivs från höger till vänster i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+*

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+[

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+]

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+[

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+]

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markera alla objekt.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A
om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl+A om du vill markera alla sidor i gruppen.

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedpil

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+Nedpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Zooma in.

Alt+Ctrl+Plustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Plustecken

Zooma ut.

Alt+Ctrl+Minustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Bindestreck

Spara ändringar.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna OneNote.

Windows+Skift+N

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Skicka till OneNote-verktyg

Windows+N

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Öppna ett avsnitt.

Ctrl+Alt+Skift+O

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Home

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Markera den aktuella sidfliken.

Ctrl+Skift+A

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Flytta aktuellt avsnitt.

Ctrl+Skift+G och sedan Skift+F10, M

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåtpil eller uppåtpil för att välja en annan anteckningsbok och tryck sedan på Retur

Överst på sidan

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till sökrutan för att söka igenom alla anteckningsböcker.

Ctrl+E

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet och stänga sökrutan.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Blanksteg

Öppna fönstret med sökresultat.

Alt+O efter genomförd sökning

Söka endast på den aktuella sidan.

Obs!: Du kan när som helst växla mellan att söka överallt eller endast på den aktuella sidan genom att trycka på CRTL+E eller Ctrl+F.

Ctrl+B

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat.

Retur eller F3

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat.

Skift+F3

Stänga sökningen och återgå till sidan.

Esc

Överst på sidan

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+5

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+I

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sida som Oläst.

Ctrl+Q

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×