Kortkommandon i Office Communicator 2007

Följande lista innehåller CTRL-kombinationskommandon och några andra vanliga kortkommandon, samt beskrivningar av deras funktioner. Du kan skriva ut denna artikel för att ha den tillgänglig när du arbetar. Om du vill skriva ut artikeln trycker du på CTRL+P.

I den här artikeln

Kontaktlista

Starta ett samtal eller ett snabbmeddelande från Sökresultat

Öppna och stänga kommunikationsfönstret

Påbörja, motta och hantera samtal

Inbjudningsaviseringar

Konversationsfönstret

Området för snabbmeddelande (RTF)

Kontaktlista

Följande kortkommandon är tillgängliga från kontaktlistan i Office Communicator.

Om du vill göra detta

Trycker du på

Ringa till en markerad kontakt genom att använda det senast uppringda numret

CTRL+RETUR

Öppna konversationssystemmenyn för att starta en snabbmeddelandesession med en markerad kontakt

RETUR

Ta bort en markerad kontakt

DELETE

Öppna systemmenyn

ALT+blanksteg

Flytta upp en kontaktgrupp

ALT+uppåtpil

Flytta ner en kontaktgrupp

ALT+nedåtpil

Öppna kontaktkortet för en markerad kontakt

ALT+RETUR

Stänga kontaktkortet

ESC

Kopiera markerat objekt

CTRL+C

Klistra in objekt

CTRL+V

Öppna onlinehjälpen

F1

Navigera i Communicator

TABB

Byta navigeringsriktning

SHIFT+TABB

Lägga till radbrytning i området Skriv ett meddelande

SHIFT+RETUR

Markera flera kontakter i rad

SHIFT+uppåtpil

Markera flera kontakter i rad

SHIFT+nedåtpil

Komprimera grupp

Vänsterpil

Expandera grupp

Högerpil

Överst på sidan

Starta ett samtal eller ett snabbmeddelande från Sökresultat

Följande kortkommandon är tillgängliga från fönstret Sökresultat.

Om du vill göra detta

Trycker du på

Öppna konversationsfönstret för att starta ett snabbmeddelande med en markerad kontakt i fönstret Sökresultat

RETUR

Starta ett samtal med en markerad kontakt i Sökresultat

CTRL+RETUR

Överst på sidan

Öppna och stänga kommunikationsfönstret

Om du vill göra detta

Trycker du på

Öppna Communicator

Windows-tangenten+Q

Minimera Communicator

ALT+F4

Överst på sidan

Påbörja, motta och hantera samtal

Om du vill göra detta

Trycker du på

Ringa till en markerad kontakt i kontaktlistan genom att använda det senast uppringda numret

CTRL+RETUR

Ta emot en inbjudan till ett ljud-, video- eller konferenssamtal

ALT+C

Avvisa en inbjudan till ett ljud-, video- eller konferenssamtal

ALT+D

Aktivera/inaktivera meddelandet Hög prioritet. Detta kortkommando är tillgängligt i konversationsfönstret i Communicator.

CTRL+SHIFT+I

Överföra ett samtal. Detta kortkommando är tillgängligt från kommunikationsfönstret i Communicator.

CTRL+SHIFT+T

Parkera ett samtal/återuppta ett samtal. Detta kortkommando är tillgängligt i konversationsfönstret i Communicator.

CTRL+SHIFT+H

Bjuda in någon till ett samtal. Detta kortkommando är tillgängligt från konversationsfönstret i Communicator.

ALT+I

Avsluta ett samtal. Detta kortkommando är tillgängligt från kommunikationsfönstret i Communicator.

ALT+Q

Överst på sidan

Inbjudningsaviseringar

Om du vill göra detta

Trycker du på

Navigera till en inbjudningsavisering som visas på datorskärmen

Windows-tangenten+T

Acceptera en inbjudningsavisering som visas på datorskärmen. Inbjudan kan vara till ett snabbmeddelande, ett ljud-, video- eller konferenssamtal.

Windows-tangenten+A

Överst på sidan

Konversationsfönstret

Följande kortkommandon är tillgängliga från kommunikationsfönstret i Communicator

Om du vill göra detta

Trycker du på

Ändra samtalsämne från konversationsfönstret

CTRL+J

Bjuda in någon till konversationen

ALT+I

Gå tillbaka till en snabbmeddelandekonferens

ALT+R

Ringa till deltagare(s) i en snabbmeddelandekonversation

CTRL+SHIFT+RETUR

Lägga till video till ett samtal

CTRL+D

Skicka en fil

CTRL+F

Visa/dölja området för snabbmeddelande

CTRL+W

Visa/dölja deltagarlista i konversationsfönstret

CTRL+R

Låsa/låsa upp en konversation

CTRL+K

Starta Office OneNote (Office OneNote måste vara installerat)

CTRL+N

Spara innehållet i en snabbmeddelandesession

CTRL+S

Klippa ut markerad text

CTRL+X

Kopiera markerad text

CTRL+C

Klistra in markerad text

CTRL+V

Markera all text

CTRL+A

Lägga till en radbrytning för ett nytt stycke i området för snabbmeddelande

SHIFT+RETUR

Skicka ett snabbmeddelande

RETUR

Ta bort text

DELETE

Ångra åtgärd

CTRL+Z

Göra om åtgärd

CTRL+Y

Överföra ett samtal

CTRL+SHIFT+T

Parkera ett samtal/återuppta ett samtal

CTRL+SHIFT+H

Överst på sidan

Området för snabbmeddelande (RTF)

Följande kortkommandon är tillgängliga från området för snabbmeddelande i kommunikationsfönstret i Communicator.

Om du vill göra detta

Trycker du på

Göra markerad text fetstilt

CTRL+B

Kursivera markerad text

CTRL+I

Stryka under markerad text

CTRL+U

Göra markerad text genomstruken

CTRL+T

Öka teckenstorleken på markerad text

CTRL+]

Minska teckenstorleken på markerad text

CTRL+[

Ändra teckensnitt

CTRL+SHIFT+F

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×