Kortkommandon i Microsoft Outlook 2013 och 2016

Använd Outlook 2016 för att hantera e-post, konfigurera och tilldela uppgifter, schemalägga möten m.m, allt med kortkommandon. Kortkommandona i den här artikeln gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Anmärkningar

  • I Outlook går det inte att ändra eller anpassa tangentbordsgenvägarna. Mer information om olika alternativ finns i den här TechCenter-artikeln.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

  • I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Stänga

Esc eller Retur

Gå till fliken Start

Alt+H

Nytt meddelande

Alt+H, N, 1

Skicka

Alt+S

Infoga en fil

Alt+N, A, F

Nytt objekt (i vyn Uppgift)

Alt+H, N, 1

Ta bort

Ta bort (när ett meddelande, en uppgift eller ett möte har markerats)

Söka

Ctrl+E Alt+H, R, P

Svara

Alt+H, R, P

Vidarebefordra

Alt+H, F, W

Svara alla

Alt+H, R, A

Kopiera

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Skicka/ta emot

Alt+S, S

Växla till Kalendern

Ctrl+2

Skapa en avtalad tid

Ctrl+Skift+A

Flytta till mapp

Alt+H, M, V, välj mapp från listan

Spara bifogad fil som

Alt+JA, A, S

Grundläggande navigering

Om du vill

Trycker du på

Växla till vyn E-post

Ctrl+1

Växla till vyn Kalender

Ctrl+2

Växla till vyn Kontakter

Ctrl+3

Växla till vyn Uppgifter

Ctrl+4

Växla till Anteckningar

Ctrl+5

Växla till mapplistan i mappfönstret

Ctrl+6

Växla till Genvägar.

Ctrl+7

Växla till nästa öppna meddelande

Ctrl+punkt

Växla till föregående öppna meddelande

Ctrl+Kommatecken

Gå mellan mappfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet

Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet

Tabbtangenten

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet, och visa snabbtangenterna i menyfliksområdet i Outlook

F6

Flytta runt raderna i meddelanderubriken i mappfönstret eller ett öppet meddelande

Ctrl+Tabb

Flytta runt i mappfönstret.

Piltangenterna

Gå till en annan mapp

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up

Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret

Blanksteg

Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan

Vänster- eller högerpil, respektive

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+Högerpil

Markera informationsfältet om det är tillgängligt och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Söka

Om du vill

Trycker du på

Söka efter ett meddelande eller annat objekt

Ctrl+E

Rensa sökresultatet

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i

Ctrl+Alt+A

Använda Avancerad sökning

Ctrl+Skift+F

Skapa en sökmapp

Ctrl+Skift+P

Söka efter text i ett öppet objekt

F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon i läsfönstret eller i ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen

Ctrl+Alt+K

Utöka sökningen så att den omfattar undermappar Ctrl+Alt+Z Flaggor

Ctrl+Alt+Z

Flaggor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga

Ctrl+Skift+G

Färgkategorier

Om du vill

Trycker du på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier

Alt+D

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skapa ett fax

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp

Ctrl+Skift+E

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning

Ctrl+Skift+N

Skapa ett Office-dokument

Ctrl+Skift+H

Publicera i den markerade mappen

Ctrl+Skift+S

Publicera ett svar i den markerade mappen

Ctrl+T

Skapa en sökmapp

Ctrl+Skift+P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Kommandon i de flesta vyer

Om du vill

Trycker du på

Spara (utom i vyn Uppgifter).

Ctrl+S eller Skift+F12

Spara och stänga (utom i vyn E-post)

Alt+S

Spara som (endast i vyn E-post)

F12

Ångra

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ta bort ett objekt

Ctrl+D

Skriva ut

Ctrl+P

Kopiera ett objekt

Ctrl+Skift+Y

Flytta ett objekt

Ctrl+Skift+V

Kontrollera namn

Ctrl+K

Kontrollera stavning

F7

Skapa uppföljningsflagga

Ctrl+Skift+G

Vidarebefordra

Ctrl+F

Skicka, publicera eller bjuda in alla

Alt+S

Aktivera redigering i ett fält i alla vyer utom i E-post eller Ikon.

F2

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+E

Högerjustera text.

Ctrl+R

E-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen

Ctrl+Skift+I

Växla till Utkorgen

Ctrl+Skift+O

Kontrollera namn

Ctrl+K

Skicka

Alt+S

Svara på ett meddelande

Ctrl+R

Svara alla på ett meddelande

Ctrl+Skift+R

Svara med mötesförfrågan

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande

Ctrl+F

Ange att ett meddelande inte är skräppost

Ctrl+Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande)

Ctrl+Skift+I

Publicera i en mapp

Ctrl+Skift+S

Använda formatmallen Normal

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande

Uppilen

Gå till nästa meddelande

Nedpilen

Skapa ett meddelande (i vyn E-post).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (i valfri Outlook-vy)

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation

Ctrl+Skift+D

Öppna adressboken

Ctrl+Skift+B

Lägga till en snabbflagga i ett oöppnat meddelande

Insert

Visa dialogrutan Meddelandeflagga

Ctrl+Skift+G

Markera som läst

Ctrl+Q

Markera som oläst

Ctrl+U

Öppna e-posttipset i det markerade meddelandet

Ctrl+Skift+W

Söka och ersätta

F4

Söka efter nästa

Skift+F4

Skicka

Ctrl+Retur

Skriva ut

Ctrl+P

Vidarebefordra

Ctrl+F

Vidarebefordra som bifogad fil

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper

Alt+Retur

Markera för hämtning

Ctrl+Alt+M

Kontrollera status för Markera för hämtning

Ctrl+Alt+U

Visa förloppet för Skicka/Ta emot

Ctrl+B (när Skicka/Ta emot pågår)

Kalender

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid (i vyn Kalender)

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook-vy)

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande

Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande

Visa en dag i kalendern

Alt+1

Visa två dagar i kalendern

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern

Alt+9

Visa tio dagar i kalendern

Alt+0

Gå till ett datum

Ctrl+G

Växla till månadsvyn

Alt+Likhetstecken eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag

Ctrl+Högerpil

Gå till nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Gå till nästa månad

Alt+Page Down

Gå till föregående dag

Ctrl+Vänsterpil

Gå till föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Gå till föregående månad

Alt+Page Up

Gå till början på veckan

Alt+Home

Gå till slutet av veckan

Alt+End

Växla till vyn med hel vecka

Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid

Ctrl+Komma eller Ctrl+Skift+Komma

Gå till nästa avtalade tid

Ctrl+Punkt eller Ctrl+Skift+Punkt

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte

Ctrl+G

Se även Vyer, kalendervyerna för dag, vecka och månad samt Datumbläddring.

Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Ringa ett nytt samtal

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt eller ett annat objekt (Sök)

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellvyn eller listvyn med kontakter.

Skift+bokstav

Markera alla kontakter

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne

Ctrl+F

Skapa en kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt

Ctrl+O

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skriva ut

Ctrl+P

Uppdatera en lista över medlemmar i en kontaktgrupp

F5

Gå till en annan mapp

Ctrl+Y

Öppna adressboken

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+Punkt

Hitta en kontakt

F11

Stänga en kontakt

ESC

Skicka ett fax till den markerade kontakten

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress

Alt+D

Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

Kontakter: i dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill

Trycker du på

Öppna listan Lägg till

Alt+A

Markera text i rutan Etikett när fältet med en tilldelad etikett är markerat

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort

Alt+C

Placera markören i början av rutan Redigera

Alt+E

Markera rutan Fält

Alt+F

Markera listrutan Bildjustering

Alt+G

Välja färgpalett för bakgrunden

Alt+K, Retur

Markera listrutan Layout

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält

Alt+R

Uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Acceptera en uppgiftsförfrågan

Ctrl+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan

Ctrl+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp

Ctrl+Y

Skapa en uppgift i vyn Uppgifter

Ctrl+N

Skapa en uppgift i valfri Outlook-vy

Ctrl+Skift+K

Öppna markerat objekt

Ctrl+O

Skriva ut markerat objekt

Ctrl+P

Markera alla objekt

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil

Ctrl+F

Skapa en uppgiftsförfrågan

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan mappfönstret, listan Uppgifter och Att göra-fältet

Tabb eller Skift+Tabb

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd

Insert

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Visa menyn Format.

Alt+O

Visa dialogrutan Teckensnitt

Ctrl+Skift+P

Växla skiftläge (om text är markerad)

Skift+F3

Formatera tecken som kapitäler (små versaler)

Ctrl+Skift+K

Formatera bokstäver i fetstil

Ctrl+B

Lägga till punkter

Ctrl+Skift+L

Formatera bokstäver i kursiv stil

Ctrl+I

Öka indrag

Ctrl+T

Minska indrag

Ctrl+Skift+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera

Ctrl+E

Understrykning

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Höger klammerparentes eller Ctrl+ Skift+Större än-tecken

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Vänster klammerparentes eller Ctrl+ Skift+Mindre än-tecken

Klippa ut

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret

Klistra in

Ctrl+V eller Skift+Insert

Radera formatering

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord

Ctrl+Skift+H

Justera text (sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna)

Ctrl+Skift+J

Använda formatmallar

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk

Ctrl+K

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering

Ctrl+Q

Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill

Trycker du på

Infoga eller redigera en hyperlänk i brödtexten i ett objekt

Ctrl+K

Skriva ut

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Skriv ut i Backstage-vyn

Alt+F, P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster

Alt+F, P, F och sedan 1

Öppna dialogrutan Utskriftsformat från vyn Skriv ut

Alt+S eller Alt+U

Välja en skrivare från vyn Skriv ut.

Alt+F, P och sedan I

Öppna dialogrutan Utskriftsalternativ

Alt+F, P och sedan R

Skicka/ta emot

Om du vill

Trycker du på

Starta Skicka/Ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka/Ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination som du definierar

F9

Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer)

Skift+F9

Starta Skicka/Ta emot

Ctrl+M

Definiera grupper för Skicka/Ta emot.

Ctrl+Alt+S

Visual Basic Editor

Om du vill

Trycker du på

Öppna Visual Basic Editor

Alt+F11

Makron

Om du vill

Trycker du på

Spela upp ett makro

Alt+F8

Formulär

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett InfoPath-formulär

Placera fokus på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N

Stänga ett InfoPath-formulär

Ctrl+SKift+Alt+T

Vyer: Tabellvy

Om du vill

Trycker du på

para

para

para

para

Gå till objektet längst ned på sidan

Page Down

Gå till objektet överst på sidan

Page Up

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen

Ctrl+Uppil eller Ctrl+Nedpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet

Ctrl+Blanksteg

Vyer: När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en markerad grupp

Högerpil

Komprimera en markerad grupp

Vänsterpil

Markera föregående grupp

Uppilen

Markera nästa grupp

Nedpilen

Markera den första gruppen

Home

Markera den sista gruppen

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger

Högerpil

Vyer: Kalendervyerna för dag, vecka och månad

Om du vill

Trycker du på

Visa från en till nio dagar

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar

Alt+0 (noll)

Växla till veckovyn

Alt+Minustecken

Växla till månadsvyn

Alt+Likhetstecken

Växla mellan vyn Kalender, Uppgiftslista och listan Mapp.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalade tid

Skift+Tabb

Gå till föregående dag

Vänsterpil

Gå till nästa dag

Högerpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Vyer: Endagsvy

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar

Home

Markera det klockslag då arbetstiden slutar

End

Markera föregående tidsblock

Uppilen

Markera nästa tidsblock

Nedpilen

Markera tidsblocket överst på skärmen

Page Up

Markera tidsblocket längst ned på skärmen

Page Down

Utöka eller minska den markerade tiden

Skift+Uppåtpil respektive Skift+Nedåtpil

Flytta en avtalad tid

Tryck på Alt+Uppil eller Alt+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid

Tryck på Alt+Skift+Uppil eller Alt+Skift+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Vyer: Veckovy

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag

Page Up

Flytta ned en sidvy i markerad dag

Page Down

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil eller Skift+Home eller Skift+End

Vyer: Månadsvy

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida

Page Up

Gå till samma dag i veckan på nästa sida

Page Down

Datumbläddring

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Visitkort eller adressvy

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan

Skriv en eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller skriv namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort

Uppilen

Markera nästa kort

Nedpilen

Markera det första kortet i listan

Home

Markera det sista kortet i listan

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan

Page Up

Markera det första kortet på nästa sida

Page Down

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn

Högerpil

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn

Vänsterpil

Markera eller avmarkera det aktiva kortet

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten

Skift+Uppil

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten

Skift+Nedpil

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till första kortet i listan

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida

Skift+Page Up

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan

Skift+Page Down

Visitkort: Flytta mellan fälten i ett öppet kort

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält och kontroll

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält och kontroll

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet

Retur eller Esc

Visitkort: Flytta mellan tecken i ett fält

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts eller är att fokus är i fältet.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält

Retur

Flytta till början av raden

Home

Flytta till radens slut

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält

Page Up

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält

Page Down

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält

Uppilen

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält

Nedpilen

Flytta markören till föregående tecken i ett fält

Vänsterpil

Flytta markören till nästa tecken i ett fält

Högerpil

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt

Vänsterpil

Markera nästa objekt

Högerpil

Markera flera intilliggande objekt

Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil

Markera flera objekt som inte ligger intill varandra

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen

Ctrl+End

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera gruppen

Retur eller högerpil

Komprimera gruppen

Retur eller vänsterpil

Markera föregående grupp

Uppilen

Markera nästa grupp

Nedpilen

Markera den första gruppen på tidslinjen

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger

Högerpil

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan

Vänsterpil

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan

Högerpil

Växla mellan den aktiva vyn, Att göra-fältet, Sök och tillbaka till den aktiva vyn.

Tabb och Skift+Tabb

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×