Kortkommandon för Microsoft Word 2016 för Windows

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln visar alla kortkommandon för Microsoft Word 2016. Genvägar i den här artikeln avser den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenter för andra layouter kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

Obs!  Om ett kortkommando består av två eller flera tangenter samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). Om du behöver trycka på en tangent när en annan åtskiljs tangenterna med ett komma (,)...

I den här artikeln

Vanliga kortkommandon

Navigera i menyfliksområdet med snabbtangenter

Ändra tangentbordets fokus utan att använda musen

Referens för tangentbord kortkommando för Microsoft Word

Referens till funktionstangenter

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen visar de vanligaste genvägar i Microsoft Word.

Om du vill

Trycker du på

Gå till "Berätta vad du vill göra"

ALT+Q

Öppna

CTRL+O

Spara

CTRL+S

Stäng

CTRL+W

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C

Klistra in

CTRL+V

Markera alla

CTRL+A

Använda fetstil

CTRL+F

Kursivera

CTRL+K

Stryka under

CTRL+U

Minska teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+[

Öka teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+]

Centrera text

CTRL+E

Vänsterjustera text.

CTRL+L

Högerjustera text.

CTRL+R

Avbryt

Esc

Ångra

CTRL+Z

Göra om

CTRL+Y

Zooma

ALT + W, Q och sedan på fliken i dialogrutan Zooma till önskat värde.

Navigera i menyfliksområdet med tangentbordet

Snabbtangenter är särskilda genvägar kan du snabbt använda ett kommando i menyfliksområdet genom att trycka på några tangenter, oavsett var du befinner dig i programmet. Alla kommandon i Word kan nås med hjälp av en snabbtangent. Du kan få de flesta kommandon med hjälp av två till fem tecken.

Att använda en snabbtangent:

 1. Använd följande tabell för att välja menyflik som du vill öppna.

  Om du vill

  Trycker du på

  Öppna filen om du vill använda Backstage-vyn.

  ALT+F

  Öppna fliken Design om du vill använda teman, färger och effekter som kantlinjer.

  Alt+S

  Öppna fliken Hem att använda vanliga formateringskommandon styckeformat, eller att använda verktyget Sök.

  ALT+H

  Öppna fliken Utskick att hantera uppgifter för kopplade dokument eller för arbete med kuvert och etiketter.

  Alt+M

  Öppna fliken Infoga om du vill infoga tabeller, bilder och former, rubriker eller textrutor.

  ALT+N

  Öppna fliken Layout om du vill arbeta med sidans marginaler, sidorientering, indrag och avstånd.

  ALT+P

  Öppna "Berätta" i menyfliksområdet anger en sökterm för hjälp-innehåll.

  ALT + Q, ange sökvillkor

  Öppna fliken Granska om du vill använda stavningskontroll, ange språkverktyg språk, eller spåra och granska ändringar i dokumentet.

  ALT+T

  Öppna fliken referenser om du vill lägga till en tabell med innehåll, fotnoter eller en tabell över citat.

  ALT+S

  Öppna fliken Visa om du vill välja en dokument- eller läge som skrivskyddat läge eller disposition. Du kan också ange förstoringen och hantera flera fönster av dokument.

  ALT+W

 2. Tryck på NEDÅTPIL för att flytta till menyflik som du har valt och Använd piltangenterna för att flytta till önskat kommando.

 3. Använd TAB eller piltangenterna för att flytta till olika kommandon i menyfliksområdet fliken. Vissa kommandon kan inte användas med en piltangent.

 4. Tryck på CTRL + HÖGERPIL eller CTRL + VÄNSTERPIL om du vill flytta mellan grupper på en menyflik.

  • Om kommandot är en vanlig knapp, trycker du på blanksteg eller RETUR för att aktivera kommandot som du vill använda.

  • Om kommandot delningsknappen (det vill säga en knapp som öppnar en meny med ytterligare alternativ) trycker du på ALT + NEDPIL för att flytta mellan alternativen och tryck sedan på blanksteg eller RETUR för att markera det alternativet.

Använda snabbtangenter för när du kan se tangenttips

Använda snabbtangenter:

 1. Tryck på ALT.

 2. Tryck på bokstaven som visas i rutan KeyTip visas ovanför menyfliksområdet kommandot som du vill använda.

Beroende på vilken bokstav du trycker på, kan du visas ytterligare tangenttips. Om du trycker på ALT + F öppnas t ex Office Backstage på Info-sidan som har en annan uppsättning tangenttips. Om du trycker på ALT igen, visas tangenttips för att navigera på den här sidan.

Ändra tangentbordets fokus utan att använda musen

I följande tabell visas några sätt att flytta tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Använda snabbtangenter eller piltangenterna för att flytta till en annan flik.

Gå till kommandon i menyfliksområdet.

TABB eller SKIFT+TABB

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil, högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Visa snabbmenyn för det markerade objektet.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett annat fönster i fönstret Formatera bild-fönstret, fönsterrutan grammatik eller urvalsfönstret.

F6

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

TABB eller SKIFT+TABB

Aktivera ett markerat kommando eller en kontroll i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en markerad meny eller ett galleri bland menyflikarna.

BLANKSTEG eller RETUR

Slutföra ändringen av värdet i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

RETUR

Referens för tangentbord kortkommando för Microsoft Word

Skapa och redigera dokument

Skapa, visa och spara dokument

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt dokument.

CTRL+N

Öppna ett dokument.

CTRL+O

Stänga ett dokument.

CTRL+W

Dela dokumentfönstret.

ALT+CTRL+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S

Spara ett dokument.

CTRL+S

Arbeta med webbinnehåll

Om du vill

Trycker du på

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Gå en sida bakåt.

ALT+VÄNSTERPIL

Gå en sida framåt.

ALT+HÖGERPIL

Uppdatera.

F9

Skriva ut och förhandsgranska dokument

Om du vill

Trycker du på

Skriv ut ett dokument.

CTRL+P

Växla till förhandsgranskning.

ALT+CTRL+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

PGUP eller PGDN

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+HOME

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+END

Kontrollera stavning och granska ändringar i ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Infoga en kommentar (i revidering åtgärdsfönster).

ALT + R, C

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

CTRL+SKIFT+E

Stänga granskningsfönstret om det är öppet.

ALT+SKIFT+C

Välj fliken Granska i menyfliksområdet.

ALT + R och sedan på NEDPIL för att flytta till kommandona på den här fliken.

Välj stavning och grammatik

ALT + R S

Söka, ersätta och gå till specifika objekt i dokumentet

Om du vill

Trycker du på

Öppna sökrutan i Navigering åtgärdsfönster.

CTRL+F

Ersätta text, formatering och särskilda element.

CTRL+H

Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats.

CTRL+G

Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar.

ALT+CTRL+Z

Flytta runt i ett dokument med hjälp av tangentbordet

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt

CTRL+NEDPIL

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT+TABB

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

TABB

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta till slutet av en rad

END

Flytta till början av en rad

HOME

Flytta till början av fönstret

ALT+CTRL+PGUP

Flytta till slutet av fönstret

ALT+CTRL+PGDN

Flytta uppåt en skärm (rulla)

PGUP

Flytta nedåt en skärm (rulla)

PGDN

Flytta till början av nästa sida

CTRL+PGDN

Flytta till början av föregående sida

CTRL+PGUP

Flytta till slutet av ett dokument

CTRL+END

Flytta till början av ett dokument

CTRL+HOME

Flytta till föregående ändring

SKIFT+F5

After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed

SKIFT+F5

Infoga eller Markera innehållsförteckning, fotnoter och citat

Om du vill

Trycker du på

Markera en post i en innehållsförteckning.

ALT+SKIFT+O

Markera en post i en citatförteckning.

ALT+SKIFT+I

Markera en indexpost.

ALT+SKIFT+X

Infoga en fotnot.

ALT+CTRL+F

Infoga en slutkommentar.

ALT+CTRL+D

Gå till nästa fotnot (i Word 2016 ).

ALT + SKIFT + >

Gå till föregående fotnot (i Word 2016 ).

ALT + SKIFT + <

Gå till "Berätta vad du vill göra" och Smart sökning (i Word 2016 ).

ALT+Q

Arbeta med dokument i olika vyer

Det finns flera olika vyer av ett dokument i Word. Varje vy gör det enklare att utföra vissa uppgifter. Till exempel Read-läge kan du presentera två sidor av dokument sida vid sida och flytta till nästa sida med en pil navigering /

Växla till en annan vy av dokumentet

Om du vill

Trycker du på

Växla till läget Visa

ALT + W, F

Växla till Utskriftslayoutvy.

ALT+CTRL+P

Växla till Disposition.

ALT+CTRL+O

Växla till Utkast.

ALT+CTRL+N

Arbeta med rubriker i dispositionsläget

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Sänka till brödtextnivå.

CTRL+SKIFT+N

Höja de markerade styckena.

ALT+SKIFT+UPPIL

Sänka de markerade styckena.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+A

Visa eller dölja teckenformatering.

Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+L

Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+1

Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+n

Infoga ett tabbtecken.

CTRL+TABB

Bläddra i skrivskyddat läge

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av dokumentet.

HOME

Gå till slutet av dokumentet.

END

Gå till sidan n.

n, RETUR

Avsluta Läsläge.

ESC

Redigera och flytta text och grafik

Markera text och grafik

Markera text genom att hålla ned SKIFT och använda piltangenterna för att flytta markören.

Utöka markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Markera det närmaste tecknet.

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Öka storleken på en markering.

F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Inaktivera utvidgningsläget.

ESC

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av ett ord.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen till början av ett ord.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till slutet av ett stycke.

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen till början av ett stycke.

CTRL+SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT+PGDN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT+PGUP

Utöka markeringen till början av ett dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till slutet av ett dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utöka markeringen till slutet av ett fönster.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utöka markeringen till hela dokumentet.

CTRL+A

Markera en kolumn med text.

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument.

F8+piltangenter (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Ta bort text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

CTRL+DEL

Klippa ut markerad text till Urklipp i Office.

CTRL+X

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Kopiera och flytta text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Öppna Urklipp i Office.

Tryck på ALT+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på F,O.

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+C

Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+X

Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office.

CTRL+V

Flytta text eller bilder en gång.

F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Kopiera text eller bilder en gång.

SKIFT+F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats.

ALT+F3

Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket , exempelvis en SmartArt-bild , är markerat.

SKIFT+F10

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Klistra in innehållet från Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Redigera och flytta tabeller

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

TABB

Markera innehållet i föregående cell.

SKIFT+TABB

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på SKIFT+ALT+PGDN för att markera kolumnen uppifrån och ned.

 • Tryck på SKIFT+ALT+PGUP för att markera kolumnen nedifrån och upp.

Markera en hel rad

Använd piltangenterna för att flytta till slutet av raden, antingen första cellen (till vänster) i raden eller till den sista cellen (längst till höger) på raden.

 • Från den första cellen i raden trycker du på SKIFT + ALT + END för att markera raden från vänster till höger.

 • Från den sista cellen i raden trycker du på SKIFT + ALT + HOME för att välja en rad från höger till vänster.

Utvidga en markering (eller ett block).

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Markera en hel tabell.

ALT+5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i en rad

TABB

Flytta till föregående cell i en rad

SKIFT+TABB

Flytta till första cellen i en rad

ALT+HOME

Flytta till sista cellen i en rad

ALT+END

Flytta till första cellen i en kolumn

ALT+PGUP

Flytta till sista cellen i en kolumn

ALT+PGDN

Flytta till föregående rad

UPPIL

Flytta till nästa rad

NEDPIL

Flytta upp en rad

ALT+SKIFT+UPPIL

Flytta ned en rad

ALT+SKIFT+NEDPIL

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

RETUR

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Formatera tecken och stycken

Formatera tecken

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

CTRL+D

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Göra alla bokstäver till versaler.

CTRL+SKIFT+A

Använda fetstil.

CTRL+F

Stryka under text.

CTRL+U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

CTRL+SKIFT+W

Stryka under text med dubbel understrykning.

CTRL+SKIFT+D

Dölja text.

CTRL+SKIFT+H

Använda kursiv stil.

CTRL+K

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

CTRL+SKIFT+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering.

CTRL+BLANKSTEG

Formatera markeringen med teckensnittet Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

CTRL+SKIFT+F

Öka teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+<

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+9

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+8

Kopiera formatering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering från text.

CTRL+SKIFT+C

Tillämpa kopierad formatering på text.

CTRL+SKIFT+V

Ändra styckejustering

Om du vill

Trycker du på

Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad.

CTRL+E

Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad.

CTRL+J

Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad.

CTRL+R

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

CTRL+SKIFT+M

Skapa ett hängande indrag.

CTRL+T

Minska ett hängande indrag.

CTRL+SKIFT+T

Ta bort styckeformatering.

CTRL+Q

Kopiera och granska textformat

Om du vill

Trycker du på

Visa icke utskrivbara tecken.

CTRL+SKIFT+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)

Granska textformatering.

SKIFT+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)

Kopiera formatering.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Ställa in radavstånd

Om du vill

Trycker du på

Använda enkelt radavstånd.

CTRL+1

Använda dubbelt radavstånd.

CTRL+2

Använda 1,5-rads avstånd.

CTRL+5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.

CTRL+0 (noll)

Tillämpa format på stycken

Om du vill

Trycker du på

Öppna åtgärdsfönstret Använd format.

CTRL+SKIFT+S

Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starta Autoformatering.

ALT+CTRL+K

Använda formatmallen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Använda formatmallen Rubrik 1.

ALT+CTRL+1

Använda formatmallen Rubrik 2.

ALT+CTRL+2

Använda formatmallen Rubrik 3.

ALT+CTRL+3

Stäng format åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

CTRL+F9

En radbrytning

SKIFT+RETUR

En sidbrytning

CTRL+RETUR

En spaltbrytning

CTRL+SKIFT+RETUR

Ett långt tankstreck

ALT+CTRL+MINUSTECKEN

Ett kort tankstreck

CTRL+MINUSTECKEN

Ett mjukt bindestreck

CTRL+BINDESTRECK

Ett hårt bindestreck

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Ett hårt blanksteg

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

En copyright-symbol

ALT+CTRL+C

Symbolen för registrerat varumärke

ALT+CTRL+R

En varumärkessymbol

ALT+CTRL+T

Tre punkter

ALT+CTRL+PUNKT

Ett enkelt inledande citattecken

CTRL+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)

Ett enkelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt inledande citattecken

CTRL+` (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

En autotextpost

RETUR (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

Infoga tecken med teckenkoder

Om du vill

Trycker du på

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro (Valutasymbolen euro) skriver du 20AC, håller ned ALT och trycker på X.

Teckenkoden, ALT+X

Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet

ALT+X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

ALT+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Infoga och redigera objekt

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på TABB och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

Redigera ett objekt

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på SKIFT+HÖGERPIL.

 2. Tryck på SKIFT+F10.

 3. Tryck på TABB för att komma till Objektnamn, tryck på RETUR, och tryck sedan på RETUR igen.

Infoga SmartArt-bilder

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på ESC för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.

 5. Tryck på ESC igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Obs!  Du måste trycka på ALT + M eller klicka på Utskick, om du vill använda dessa kortkommandon.

Koppla dokument

Om du vill

Trycker du på

Förhandsgranska ett kopplat dokument.

ALT+SKIFT+K

Koppla ett dokument.

ALT+SKIFT+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

ALT+SKIFT+M

Redigera ett kopplat datadokument.

ALT+SKIFT+E

Infoga ett kopplat fält.

ALT+SKIFT+F

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

ALT+SKIFT+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

ALT+CTRL+L

Infoga ett SIDA-fält.

ALT+SKIFT+P

Infoga ett TID-fält.

ALT+SKIFT+T

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Språkfältet

Ange språk för språkkontroll

Varje dokument har ett standardspråk, vanligtvis samma standardspråk som datorns operativsystem. Men om dokumentet innehåller ord eller fraser på ett annat språk, är det en god idé att ange språk språkverktygen för de här orden. Detta gör det inte bara möjligt att kontrollera stavning och grammatik för dessa fraser, det gör det möjligt för hjälpmedel som skärmläsare att hantera dem.

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Ange språk för språkkontroll

ALT + R U, L

Granska listan över språkverktyg språk

NEDPIL

Ställa in standardspråk

ALT + R L

Aktivera östasiatiska Input Method Editors

Om du vill

Trycker du på

Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

ALT+~

På och inaktivera koreansk Input Method Editor (IME) på 101-tangentbord.

Höger ALT

På och inaktivera kinesiska Input Method Editor (IME) på 101-tangentbord.

CTRL+BLANKSTEG

Referens till funktionstangenter

Funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Få hjälp eller gå till Office.com.

F1

Flytta text eller bilder.

F2

Upprepa den senaste åtgärden.

F4

Välja kommandot Gå till (fliken Start).

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning (fliken Granska).

F7

Utöka markering.

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Visa tangenttips.

F10

Gå till nästa fält.

F11

Välja kommandot Spara som.

F12

SKIFT + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.

SKIFT+F1

Kopiera text.

SKIFT+F2

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

SKIFT+F4

Flytta till den sista ändringen.

SKIFT+F5

Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6).

SKIFT+F6

Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll).

SKIFT+F7

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT+F10

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Välja kommandot Spara.

SKIFT+F12

CTRL + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Välja kommandot Förhandsgranska.

CTRL+F2

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Stänga fönstret.

CTRL+F4

Gå till nästa fönster.

CTRL+F6

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Maximera dokumentfönstret.

CTRL+F10

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Välja kommandot Öppna.

CTRL+F12

CTRL + SKIFT + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Infoga innehållet ifrån Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Redigera ett bokmärke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Uppdatera länkad information i ett Word 2013-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Utvidga en markering eller ett block.

CTRL+SKIFT+F8, och tryck sedan på en piltangent

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Välja kommandot Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

ALT + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa fält.

ALT+F1

Skapa ett nytt Byggblock.

ALT+F3

Avsluta Word 2013.

ALT+F4

Återställa programmets fönsterstorlek.

ALT+F5

Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

ALT+F6

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Köra ett makro.

ALT+F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Visa åtgärdsfönstret Markering och visning.

ALT+F10

Visa Microsoft Visual Basic-kod.

ALT+F11

ALT + SKIFT + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Gå till föregående fält.

ALT+SKIFT+F1

Välja kommandot Spara.

ALT+SKIFT+F2

Visa åtgärdsfönstret Referensinformation.

ALT+SKIFT+F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd.

ALT+SKIFT+F10

Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv.

ALT+SKIFT+F12

CTRL + ALT + funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Visa systeminformation.

CTRL+ALT+F1

Välja kommandot Öppna.

CTRL+ALT+F2

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Word 2016, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk