Kortkommandon för Microsoft Office Live Meeting 2007-klienten

I följande lista beskrivs kortkommandon med olika kombinationer av ALT och CTRL samt några andra vanliga kortkommandon och deras funktioner. Det kan vara bra att skriva ut det här avsnittet så att du har informationen nära till hands när du arbetar. Om du vill skriva ut avsnittet trycker du på CTRL + P.

I den här artikeln

Fönster i Live Meeting

Funktioner i Live Meeting

Standardfunktioner

Helskärmsläge

Programdelningsläge

CTRL + TABB-ordning

Fönster i Live Meeting

Följande kortkommandon går att använda i fönstret för Live Meeting-klienten.

Om du vill öppna fönstret

Trycker du på

Deltagare

ALT + A

Innehåll

ALT + C

Arkiv-menyn

ALT + F

Åhörarkopior

ALT + H

Anteckningar

ALT + N

Möte

ALT + M

Videopanorama

ALT + P

Frågor och svar

ALT + Q

Inspelning

ALT + R

Miniatyrer

ALT + T

Mer

ALT + O

Röstfunktioner och video

ALT + V

Överst på sidan

Funktioner i Live Meeting

Följande kortkommandon går att använda i fönstret för Live Meeting-klienten.

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa bild eller sida

CTRL + NEDPIL

Gå till föregående bild eller sida

CTRL + UPPIL

Överföra ett dokument

CTRL + O

Starta programdelning

CTRL + D

Bjuda in via e-post

CTRL + E

Konfigurera ljud och video

CTRL + T

Slå på eller stänga av mikrofonen

CTRL + M

Visa eller dölja öppna fönster

CTRL + H

Ändra deltagarbehörigheter

CTRL + N

Dela ett dokument

CTRL + 1

Dela skrivbord eller program

CTRL + 2

Infoga en whiteboard-bild

CTRL + 3

Infoga en omröstningssida

CTRL + 4

Infoga en textsida

CTRL + 5

Infoga en webbsida

CTRL + 6

Infoga en skärmbild

CTRL + 7

Visa innehåll i helskärmsläge

F5

Öppna lobbyhanteraren

CTRL + L

Spara aktuellt innehåll som PDF

CTRL + P

Redigera användaralternativ

CTRL + Q

Granska innehåll

CTRL + R

Starta eller stoppa webbkameran

CTRL + W

Redigera alternativ för skrivbordsavisering

CTRL + J

Förhindra att flytande fönster dockas

Håll ned CTRL medan du flyttar det flytande fönstret

Återgå till skärmen som visades inför mötet utan att mötet avslutas

Håll ned CTRL och klicka på X-knappen om du vill stänga Live Meeting

Överst på sidan

Standardfunktioner

Följande kortkommandon går att använda i innehållsområdet för Live Meeting-klienten.

Om du vill

Trycker du på

Markera allt (text eller kommentarer)

CTRL + A

Använda fetstil (fönstret Anteckningar eller textkommentarer)

CTRL + B

Kopiera

CTRL + C

Använda kursiv stil (fönstret Anteckningar eller textkommentarer)

CTRL + I

Stryka under (fönstret Anteckningar eller textkommentarer)

CTRL + U

Klistra in

CTRL + V

Klippa ut

CTRL + X

Ångra eller upprepa (textbild)

CTRL + Z

Öppna hjälpen

F1

Öppna Komma igång-avsnitt topics

CTRL + F1

Överst på sidan

Helskärmsläge

Följande kortkommandon går att använda i helskärmsläget för Live Meeting-klienten.

Om du vill

Trycker du på

Aktivera helskärmsläget

ALT + F5

Avsluta helskärmsläget

ESC eller F5

Gå till nästa sida eller bild

NEDPIL, HÖGERPIL, PAGE DOWN, RETUR eller BLANKSTEG

Gå till föregående sida eller bild

UPPIL, VÄNSTERPIL, PAGE UP eller BACKSTEG

Gå till första bilden

HOME

Gå till sista bilden

END

Överst på sidan

Programdelningsläge

Följande kortkommandon går att använda i programdelningsläget för Live Meeting-klienten.

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus till programdelningsfältet

CTRL + ALT + A

Överst på sidan

CTRL + TABB-ordning

När du trycker på CTRL + TABB upprepade gånger växlar du fokus mellan områdena i Live Meeting-klienten i den ordning som visas i listan nedan.

CTRL + TABB-ordning

Kommandofältet

Kommunikationsfältet

Huvudområde för innehåll

Kontextfältet

Zoomfältet

Fönster (i den ordning som de visas i kommandofältet)

Meny-knapp (i namnlisten)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×