Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen på Outlook.com

Den här artikeln handlar om Outlook.com. Om du använder Outlook för Windows hittar du information i Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen i Outlook för Windows

Om du har problem med att öppna Outlook.com kan du se status för Microsoft Office Online-tjänster hos Tjänstens hälsa-portalen.

Uppdaterades senast: 30 juni 2017

Problem med Outlook.com som påverkar e-postmeddelanden, bilagor och funktioner

PROBLEM:

Funktionen Prioriterad inkorg delar upp inkorgen i två flikar – Prioriterad och Övrig. Stäng av Prioriterad inkorg om Outlook.com hänger sig när meddelandet för Prioriterad inkorg visas.

LÖSNING:

Stänga av Prioriterad inkorg:

 1. Öppna i ett nytt webbläsarfönster.

 2. Gå direkt till inställningarna för Prioriterad inkorg.

 3. Välj Sortera inte meddelanden.

Mer information om hur du använder Prioriterad inkorg finns på Prioriterad inkorg för Outlook.

Du kanske ser det här felet om ditt namnet på ditt primära alias är samma som ett befintligt arbets- eller skolkonto i Office 365 eller Azure Active Directory.

Prova följande för att lösa det här felet:

Mer information finns i felsökningsartikeln om ADDriverStoreAccessNonLocalException.

Det här felmeddelandet förkommer om du har en e-postadress som inte är en Microsoft-adress som primär e-postadress för kontot.

Du kan lös det här problemet genom att ange din Microsoft-e-postadress som primär e-postadress:

 1. Logga in på Microsoft-kontots webbplats.

 2. Välj Din information.

 3. Välj Hantera e-postadress eller telefonnummer för inloggning.

 4. Välj Gör till primär bredvid det alias du vill ha som primärt. Ett alias måste vara en Microsoft-e-postadress, till exempel ett e-postkonto som slutar med @outlook.com eller @hotmail.com eller @live.com.

Mer information om hur du hanterar alias finns på Hantera alias på ditt Microsoft-konto.

De här instruktionerna gäller endast om du har kopplat ditt Outlook.com-konto till en postlåda för ett Office 365 arbets- eller skolkonto via Outlook på webben. Som en del av Outlook.com-uppgraderingen flyttar vi dig till en säkrare och mer tillförlitlig infrastruktur. När ditt Outlook.com-konto har uppgraderats kommer din Outlook.com-e-post att sluta synkroniseras till din Office 365-postlåda.

Du kan lösa problemet genom att ansluta ditt Outlook.com-konto på nytt med hjälp av de här stegen:

 • Vänta tills du har migrerats till det nya Outlook.com. Läs i artikeln Få hjälp med Outlook.com om du vill kontrollera om du har migrerats.

 • Logga in på Outlook på webben för att komma åt ditt Office 365 arbets- eller skolkonto.

 • Välj Inställningar (kugghjulet högst upp i högra hörnet) > E-post > Anslutna konton för att komma till sidan med alternativ för anslutna konton.

 • Markera det anslutna Outlook-kontot och klicka på papperskorgsikonen om du vill ta bort den.

 • Anslut Outlook-kontot igen genom att klicka på plusteckenikonen (+).

Mer detaljerade anvisningar om hur du lägger till ett anslutet konto finns i Ansluta e-postkonton i Outlook på webben (Office 365). Om du upplever andra problem kan du använda länken Kontakta oss längst ned på den här sidan för att kontakta support.

Vi ber om ursäkt för det tillfälliga besväret detta kan orsaka och vill gärna att du ska kunna utnyttja fördelarna med det nya Outlook.com.

Om du försöker lägga till ett Google Connected-konto i ett Outlook.com-konto med hjälp av POP kanske du får ett felmeddelande. Det beror på säkerhetsinställningar som förhindrar anslutningen. Följ instruktionerna från Google som beskrivs i den här artikeln: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en

Följ de här stegen ett i taget för att åtgärda problem med ditt POP-konto. Om de här felsökningsstegen inte hjälper dig att lösa problemet kan du söka efter ditt specifika problem i Outlook.com-forumen eller kontakta support.

Steg 1: Uppdatera inställningarna för POP-konto

 1. Gå till https://outlook.live.com/owa/?path=/options/connections.

 2. Logga in med ditt Microsoft-konto.

 3. Leta upp ditt POP-konto under Hantera dina anslutna konton. En status om att uppdateringen misslyckades bör visas bredvid POP-kontot med problem.

 4. Dubbelklicka på kontot eller välj kontot och klicka på pennikonen för att komma åt sidan Redigera anslutna konton.

 5. Uppdatera kontolösenordet och klicka på Spara.

 6. Statusen bör nu visa att kontot väntar på uppdatering och så småningom ändras till att vara uppdaterat.

Om kontostatusen fastnar på väntar på uppdatering ett längre tag eller ändras till att uppdateringen misslyckades eller ändras till att vara uppdaterat fast du fortfarande har problem försöker du med nästa steg.

Steg 2: Aktivera e-postleverantörsinställningar

Om det inte gick att lösa problemet genom att uppdatera lösenordet för det anslutna POP-kontot kan du behöva ändra vissa e-postleverantörsinställningar för att aktivera en anslutning som kanske har blockerats.

Om e-postleverantören inte har blockerat POP-anslutningen eller avblockeringsstegen inte fungerar försöker du med nästa steg.

Steg 3: Ta bort det anslutna POP-kontot och konfigurera om det som en IMAP-anslutning

Om de båda första stegen inte hjälper dig att lösa problemet och din e-postserver har stöd för e-postmeddelanden via IMAP bör du överväga att byta till IMAP i stället. IMAP har flera fördelar jämfört med POP, bl.a. går det att synkronisera ändringar i alla dina enheter och till alla dina e-postmappar (inte bara Inkorgen). Om du vill ta bort POP-kontot som inte fungerar och lägga till IMAP gör du följande:

 1. Gå till https://outlook.live.com/owa/?path=/options/connections.

 2. Logga in med ditt Microsoft-konto.

 3. Markera POP-kontot och klicka på papperskorgsikonen för att ta bort det under Hantera dina anslutna konton.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan Ta bort anslutet konto?.

 5. När kontot har tagits bort försöker du lägga till det igen och väljer alternativet Skapa en ny mapp för importerad e-post, med undermappar som det konto som du ansluter under avsnittet Du kan välja var det importerade e-postmeddelandet ska lagras.

Om inget av de här stegen löser problemet bör du kontakta support för att få mer hjälp.

Anslutningsfel: Det kan hända att du får ett meddelande om anslutningsfel om du har konfigurerat ditt Outlook.com-konto som IMAP på flera e-postklienter. Vi arbetar aktivt med en korrigering och uppdaterar den här artikeln när vi har mer information. Tillsvidare kan du prova följande lösning:

 1. Gå till https://account.live.com/activity och logga in med e-postadressen och lösenordet för det aktuella kontot.

 2. Under Senaste aktivitet letar du upp den sessionstyphändelse som överensstämmer med den senaste tidpunkten då du fick anslutningsfelet. Klicka för att expandera den.

 3. Välj Detta var jag för att visa att du godkänner IMAP-anslutningen.

 4. Försök ansluta till kontot via din IMAP-klient.

  Mer information om hur du använder sidan Senaste aktivitet finns i Vad är sidan Senaste aktivitet för någonting?

GoDaddy-konton: Om du använder Outlook.com för att komma åt en domän som inte tillhandahålls av Microsoft kan du kanske inte synkronisera dina konton med IMAP. Du kan lösa detta genom att ta bort det anslutna IMAP-kontot i Outlook.com och konfigurera om det som en POP-anslutning. Anvisningar om hur du konfigurerar om din GoDaddy-domän finns i Lägga till dina andra e-postkonton till Outlook.com.

Om inget av de här stegen löser problemet, eller om du måste få IMAP aktiverat (det är som standard inaktiverat), kontaktar du GoDaddys support.

Mer information om IMAP och POP finns i Vad är IMAP och POP?

Om du vill visa emojier i färg måste du installera det kostnadsfria emoji-tillägget för Outlook.com.

 1. Gå till Office Store.

 2. Sök efter emojier i sökrutan.

 3. Markera Emojier i sökresultatet och välj sedan Lägg till.

Ta bort emoji-tillägget genom att hantera tilläggen i Outlook.com.

Microsoft Office 2016-användare kan hämta Office 2016-uppdatering från 5 april 2017 för att uppdatera emoji-teckensnittet Segoe UI. Mer information finns i Emojier visas inte i Office-program i Windows 7.

Mer information finns i artikeln om kända problem med delade kalendrar i Outlook.

Om du har lagt till ett bokmärke för inkorgen för Windows Live Mail, Hotmail eller Outlook.com kan bokmärkena snart sluta fungera. Ändra bokmärket till https://www.outlook.com.

Problem med Outlook efter anslutning av Outlook till Outlook.com

Senast uppdaterad: 20 juli 2017

PROBLEM

När du kopplar ditt Outlook.com-konto till Outlook 2016 eller Outlook 2013 blir du ombedd att logga in flera gånger.

STATUS: LÖSNING

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering för ditt konto måste du skapa ett applösenord för att lägga till kontot i Outlook.

PROBLEM

När ett Outlook.com-konto läggs till automatiskt eller manuellt kraschar Outlook 2016 eller Outlook 2013.

ÅTGÄRDAT

Detta problem är åtgärdat. Om du fortfarande upplever det här problemet kontrollerar du att du har de senaste Windows och Office-uppdateringarna.

Om du vill uppdatera Office går du till Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

PROBLEM

När du kopplat Outlook för Windows (versionerna Outlook 2016, 2013, 2010) till ditt Outlook.com-konto kan du uppleva följande:

 • Ditt kontonamn för e-post visas om outlook_[lång rad med bokstäver och siffror]@outlook.com i mappfönstret och när du skapar e-postmeddelanden i Outlook för Windows.

 • Mottagare får även e-post från avsändaren med formatet outlook_[lång rad med bokstäver och siffror]@outlook.com.

 • När mottagare svarar på e-postmeddelandet kommer det inte fram och du kan få meddelandet ”Meddelande kan inte levereras när du skickar e-post över internet i Outlook”.

Problemet drabbar bara användare av Outlook för Windows. E-post som skickas via Outlook.com på webben fungerar korrekt och skickas med rätt e-postadress.

LÖSNING

Detta problem uppstår för användare med flera kontoalias. Vi arbetar på att ta fram en korrigering. Under tiden kan du göra så här för att lösa problemet:

 1. Gå till https://account.live.com/names/Manage och logga in på ditt Outlook.com-konto.

 2. Ställ in ditt Outlook.com-konto som primärt alias.

 3. Ta bort och lägg tillbaka kontot i Outlook för Windows. Se anvisningarna i den här artikeln: Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Windows

Senast uppdaterad: 20 juli 2017

PROBLEM

Felet "Ett oväntat fel har uppstått" visas när du skickar e-post till en kontaktgrupp i Outlook.

Outlook-felmeddelandet ”Ett oväntat fel har uppstått”.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i de senaste Office-uppdateringarna. Gå till Arkiv > Office-konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu för att installera uppdateringarna.

Senast uppdaterad: 29 juni 2017

PROBLEM

När du skickar e-post till kontakter i adressboken i Outlook får vissa av mottagarna den bifogade filen winmail.dat, som visas i vissa klienter, till exempel webbaserad e-post som Gmail och Yahoo. Ikonen för bifogad fil visas i Outlook, men ingen bifogad fil visas.

Ikonen Bifogad fil i Outlook

STATUS: ÅTGÄRDAT

Detta problem är korrigerat i version 16.0.8229.2073. Installera korrigeringen genom att gå till Arkiv > Office-konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Senast uppdaterad: 20 juli 2017

PROBLEM

Kontakter som har lagrats i Outlook med Outlook.com-anslutna konton förlorar informationen som angetts i fältet Företagsnamn vid synkronisering till servern.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i de senaste uppdateringarna.

Uppdaterades senast: 24 april 2017

PROBLEM

När du svarar på ett e-postmeddelande med flera mottagare läggs din e-postadress till på raden Till.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Det här problemet är åtgärdat i Outlook 2016. En korrigering för Outlook 2013 finns också med i säkerhetsuppdateringen den 11 april 2017.

Uppdaterades senast: 19 maj 2017

PROBLEM

Om du har flera e-postkonton anslutna i Outlook, är det alltid Outlook.com-kontot som blir ”från”-standardkontot när du svarar eller vidarebefordrar från ett annat Outlook-konto (t.ex Gmail eller Yahoo).

STATUS: ÅTGÄRDAT

En korrigering för det här problemet har släppts. Installera de senaste Office-uppdateringarna genom att gå till Arkiv > Office-konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Uppdaterades senast: 8 februari 2017

PROBLEM

Om Outlook är anslutet till ett primärt Outlook.com-konto som också är kopplat till andra sekundära konton som inte är från Microsoft (t.ex. Gmail eller Yahoo), går det inte att välja det andra sekundära anslutna kontot som "Från"-konto när du skickar ett e-postmeddelande i Outlook.

Om du manuellt skriver in e-postadressen för det sekundära anslutna kontot i fältet "Från" skickas e-postmeddelandet "För" ditt primära Outlook.com-konto.

STATUS: LÖSNING

I Outlook går det att skicka från ett sekundärt anslutet konto för domäner som ägs av Microsoft, till exempel @outlook.com, @live.com och @hotmail.com, men funktionen har inte införts för domäner från tredje part.

Outlook-teamet lyssnar på din feedback och kommer att undersöka möjligheten att lägga till dessa funktioner i kommande uppdateringar. Vänligen rösta på förfrågan och lägg till eventuell feedback på UserVoice: Alternativ för att få Microsoft Outlook 2016 att fungera med Outlook.com-anslutna konton. Under tiden kan du använda följande lösning:

LÖSNING

Du kan också lägga till de sekundära anslutna kontona (Gmail, Yahoo osv.) i Outlook.com som ytterligare konton i Outlook-profilen.

 1. I Outlook väljer du fliken Arkiv.

  Skärmbild av vänstra delen av Outlook menyfliksområdet med valda filen
 2. Välj Lägg till konto under Kontoinformation.

  Lägg till konto i Backstage-vyn
 3. På sidan Automatiska kontoinställningar anger du ditt namn, e-postadress och lösenord och väljer sedan Nästa.

  Obs!: Om du får ett felmeddelande när du väljer Nästa kontrollerar du din e-postadress och ditt lösenord. Om båda stämmer går du till nästa avsnitt.

 4. Välj Slutför.

Mer information finns i Konfigurera e-post i Outlook.

Uppdaterades senast: 24 januari 2017

PROBLEM

När du ansluter i Outlook som ett Exchange-konto, kan du inte konfigurera e-post på en egen anpassad domän.

LÖSNING

 1. Lägg till en CNAME-post i DNS-inställningarna hos domänregistratorn. En CNAME-post krävs för att Outlook ska kunna konfigurera kontot med Automatisk upptäckt. Den enda posten du behöver lägga till är för automatisk upptäckt av värd.

  Record type

  Host (värd)

  Points to (pekar på)

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 timme

 2. Kontrollera att MX-posten fortfarande är konfigurerad för Hotmail. En MX-post ser till att du kan ta emot e-post från andra personer.

  När du ursprungligen konfigurerade domäninställningarna för Outlook.com lades en MX-post till i dina DNS-inställningar. Denna post har unika siffror och/eller bokstäver följt av *.pamx1.hotmail.com och måste finnas kvar. Du kan bekräfta att MX-posten fortfarande är korrekt konfigurerad genom att leta upp din domän påhttps://mxtoolbox.com. Denna post ska listas innan några andra MX-poster för domänen. Det här är ett exempel på hur det ska se ut på https://mxtoolbox.com:

  Pref

  Hostname

  IP-adress

  TTL

  10

  123456789.pamx1.hotmail.com

  65.54.188.109

  60 min

  Backlist Check

  SMTP Test

Senast uppdaterad: 20 juli 2017

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i de senaste uppdateringarna.

Om du vill vara säker på att dina kalendrar och din e-post synkroniseras korrekt måste du återansluta ditt Outlook.com-konto till Outlook för Windows. Mer detaljerade anvisningar hittar du i Anslut Outlook 2016 eller Outlook 2013 till Outlook.com på nytt för åtkomst till e-post utan avbrott.

Uppdaterades senast: 2 maj 2017

För närvarande kan du inte använda Outlook på Windows för att redigera kalendrar som delas med ditt Outlook.com-konto även om du återanslutit Outlook.com-kontot till Outlook. Vi arbetar för att göra det möjligt att redigera delade kalendrar i Outlook 2016 för Windows.

Om du vill redigera en delad kalender ansluter du till Internet till din egen Outlook.com-kalender, öppnar Kalender för Windows 10, eller använder en mobil enhet. Läs om hur du kan lägga till ett Outlook.com-konto till en annan e-postapp.

Uppdaterades senast: 2 maj 2017

PROBLEM

När du försöker acceptera en delad Outlook.com-kalender med hjälp av ditt Office 365 för företag-konto i Outlook 2016 kan det hända att du får felmeddelande om att något gick fel eller att inloggningen misslyckas.

STATUS: LÖSNING

Du måste godkänna inbjudan från Outlook på webben för att komma åt kalendern som delas med ditt Office 365 för företag-konto. Om du redan har klickat på knappen Acceptera i Outlook 2016 kan du inte acceptera inbjudan på nytt i Outlook på webben. Den person som skickade inbjudan måste ta bort dina behörigheter och sedan skicka en ny inbjudan.

Outlook.com "Något gick fel" felmeddelande 500

Behöver du mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Har du en funktionsbegäran?

Glödlampa – idé

Vi läser gärna dina förslag på nya funktioner och feedback om hur du använder våra produkter! Dela med dig av dina tankar på Outlook.com UserVoice-webbplatsen. Vi lyssnar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×