Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.1.10 i Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Problem med att skicka och ta emot e-postmeddelanden kan vara frustrerande. Informationen i den här artikeln kan hjälpa dig åtgärda problemet och skicka ditt meddelande om du får en rapport om utebliven leverans (NDR), även kallat icke-leveranskvitto, för felkoden 550 5.1.10.

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Administratörssymbol

Jag är e-postadministratör. Hur kan jag åtgärda det?

Varför fick jag det här icke-leveranskvittot?

Du har fått det här icke-leveranskvittot med felkod 5.1.10 på grund av en av följande två anledningar:

 • E-postadressen du skickade meddelandet till finns inte eller kunde inte hittas. Gå till Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

 • Någon annan, vanligtvis någon som skickar skräppost, utger sig för att vara du genom att skicka ett meddelande med din e-postadress i rutan Från. Det kallas e-postförfalskning. E-postadressen som meddelandet skickades till finns inte och därför får du ett icke-leveranskvitto. Det här kallas bakåtspridning och icke-leveranskvittot kan ignoreras eller tas bort.

  Bakåtspridning själva är skadlig, men om du får en massa, om det är möjligt datorn eller enheten har angripits skräppost-skickar skadlig programvara. Du kör en sökning efter skadlig programvara. Dessutom kan du förhindra att skräppostavsändare från personifiering du eller andra i organisationen, ber du administratören e-post att läsa det här avsnittet: Konfigurera SPF i Office 365 för att förhindra förfalskning.

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt och skicka sedan meddelandet igen. Om inte det löser problemet kontaktar du mottagaren och ber honom eller henne att kontrollera sina regler och inställningar för vidarebefordran.

Med hjälp av Outlook   

 1. Dubbelklicka på icke-leveranskvittot du fick för att öppna det.

 2. Välj Skicka igen på fliken Rapport.

  Skärmbilden visar fliken Rapport för ett icke-leveranskvitto med alternativet Skicka igen och text i brödtexten i e-postmeddelandet där det står att meddelandet inte kunde levereras.

  Om det ursprungliga meddelandet som du skickat har en bifogad fil som är större än 10 MB, alternativet Skicka igen kanske inte tillgängliga eller fungerar inte. Öppna det ursprungliga meddelandet från mappen Skickat och skicka den igen. Mer information finns i Skicka om ett e-postmeddelande.

 3. I den nya kopian av meddelandet markerar mottagarens e-postadress i rutan till och trycker på Delete-tangenten.

 4. Ta bort mottagarens adress från listan Komplettera automatiskt för att försäkra dig om att Outlook inte använder en föråldrad e-postadress. Om listan Komplettera automatiskt inte öppnas när du prova det här eller mottagarens adress inte finns i listan, kan du hoppa över det här steget. Så här:

  1. Börja skriva mottagarens e-postadress tills den visas i listan Komplettera automatiskt enligt följande bild i rutan till.

  2. Skärmbilden visar alternativet Skicka igen för ett e-postmeddelande. I fältet Återsänd till tillhandahåller funktionen Komplettera automatiskt e-postadressen för mottagaren, baserat på de första bokstäverna i mottagarens namn.
  3. Använd NEDPIL för att välja mottagaren från listan Komplettera automatiskt och tryck på Delete-tangenten eller välj Ta bort ikonen Ta bort-ikon till höger om den e-postadressen.

 5. Fortsätta skriva hela mottagarens e-postadress i rutan till. Se till att adressen är rättstavat.

  Skärmbilden visar alternativet Skicka igen för ett e-postmeddelande. I fältet Återsänd till har mottagarens adress angetts av funktionen Komplettera automatiskt.
 6. Klicka på Skicka.

Använda Outlook på webben   

 1. Välj icke-leveranskvittot du fick för att öppna det.

 2. Välj Klicka här om du vill skicka meddelandet igen i precis under huvudinformation meddelandet i läsfönstret meddelande.

  Skärmbilden visar en del av ett icke-leveranskvitto för ett meddelande som inte kunde levereras, med alternativet för att skicka meddelandet igen.

  Om det ursprungliga meddelandet du skickade innehöll en bifogad fil som är större än 10 MB är alternativet Klicka här om du vill skicka meddelandet igen inte tillgängligt. Skicka i stället om det ursprungliga meddelandet från mappen Skickat.

 3. Välj Ta bort ikonen Ta bort-ikon till höger om e-postadressen för att ta bort mottagarens adress på raden till i den nya kopian av meddelandet.

  Skärmbilden visar raden Till i ett e-postmeddelande med alternativet för att ta bort mottagarens e-postadress.
 4. Ta bort mottagarens adress från listan Komplettera automatiskt för att försäkra dig om att Outlook inte använder en föråldrad e-postadress. Så här:

  1. Börja skriva mottagarens namn eller e-postadress i den tomma rutan Till tills den visas i listrutan Komplettera automatiskt.

   Skärmbilden visar raden Till i ett e-postmeddelande med alternativet för att ta bort mottagarens e-postadress. I fältet Till tillhandahåller funktionen Komplettera automatiskt e-postadressen för mottagaren, baserat på de första bokstäverna i mottagarens namn.
  2. Tryck på nedpiltangenten för att välja mottagaren i listan Komplettera automatiskt och tryck sedan på Del-tangenten. Du kan också hålla muspekaren över mottagarens namn och klicka på ikonen Ta bort Ta bort-ikon till höger om e-postadressen.

 5. Fortsätt skriva hela mottagarens e-postadress på raden Till. Kontrollera att du har stavat adressen rätt.

 6. Klicka på Skicka.

Kontakta mottagaren på annat sätt (via telefon t.ex.) och be honom eller henne kontrollera om reglerna eller inställningarna för vidarebefordran kanske vidarebefordrar meddelandet till en e-postadress som inte finns eller är felaktig. Om mottagaren har konfigurerat vidarebefordran bör han eller hon antingen ändra e-postadressen som meddelanden vidarebefordras till eller inaktivera regeln eller inställningen för vidarebefordran.

Office 365 har stöd för flera sätt att vidarebefordra meddelanden automatiskt. Om den avsedda mottagaren av meddelandet använder Office 365 kan du be dem att granska uppdatering, inaktivera eller ta bort regler för Inkorgen vidarebefordran och Inaktivera konto vidarebefordring avsnitten nedan. Om problemet kvarstår när du har utfört dessa steg be mottagaren att referera admin sin e-post till är jag administratör e-post Hur kan jag rätta till detta? avsnittet nedan.

Uppdatera, inaktivera eller ta bort regler för Inkorgen vidarebefordran   

 1. Logga in på ditt användarkonto i Office 365.

 2. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet för att visa rutan Inställningar.

 3. Välj Dina appinställningar > E-post.

  Skärmbilden visar fönstret Inställningar med alternativet E-post markerat i avsnittet Dina appinställningar.
 4. I navigeringsfönstret Alternativ till vänster väljer du E-post > Automatisk bearbetning > Regler för Inkorgen och rensning.

  Visar området Inkorgsregler för alternativet Regler för inkorgen och rensning i alternativen för E-post i Office 365. Du kan skapa, redigera och ta bort inkorgsregler för att hantera din e-post.
 5. Uppdatera, inaktivera eller ta bort alla regler som vidarebefordrar avsändarens meddelande till en e-postadress som inte finns eller är felaktig.

Inaktivera konto vidarebefordring   

 1. Logga in på ditt Office 365-konto och välj E-post > Konton > Vidarebefordran från samma alternativ som ovan.

  Skärmbilden visar sidan med alternativ för Vidarebefordra, med alternativet Stoppa vidarebefordring markerat.
 2. Markera stoppar vidarebefordran av och klicka på Spara om du vill inaktivera vidarebefordring av konto.

Jag är e-postadministratör. Hur kan jag åtgärda detta?

Om avsändaren som har meddelandet studsar inte kan korrigera problemet enligt instruktionerna ovan, vara problemet att ett e-postsystem på den mottagande sidan inte konfigureras på rätt sätt. Om du är administratör för e-post för mottagaren försök med något av följande korrigeringar och be avsändaren att skicka meddelandet igen:

Kontrollera att mottagaren finns och har en aktiv licens tilldelats:

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Användare för att gå till sidan Aktiva användare.

 2. I den aktiva användare > filter sökfältet skriver du en del av mottagarens namn och tryck sedan på RETUR för att leta upp mottagaren. Om mottagaren inte existerar måste du skapa en ny postlåda eller ny kontakt för den här användaren. (Mer information finns i lägga till användare individuellt eller i grupp i Office 365 – hjälp för administratörer.) Om mottagaren finns kontrollera att mottagarens användarnamn matchar e-postadress avsändaren används.

  Skärmbilden visar en del av sidan Aktiva användare med ett sökord, "diana", som står skrivet i sökrutan intill alternativet Filter, som är inställt på Alla användare. Därunder visas det fullständiga visningsnamnet och användarnamnet.
 3. Om användarens postlåda finns i Office 365, klickar du på användarens post för att granska information om dem och kontrollera att de har tilldelats en giltig licens för e-post (till exempel en Office 365 Enterprise E5 licens).

  Skärmbilden visar information om användaren med namnet Diana Bergqvist. I området Produktlicenser visas att inga produkter har tilldelats för användaren och alternativet att redigera är tillgängligt.
 4. Om användarens postlåda ligger i Office 365, men ingen licens har tilldelats, väljer du Redigera och tilldela användaren en licens.

  Visar en Office 365 Enterprise E5 licens med 12 tillgängliga licenser.

I Office 365 kan användare och e-postadministratörer vidarebefordra meddelanden till en annan e-postadress med följande funktioner:

 • Vidarebefordran med hjälp av regler för Inkorgen (användare)

 • Konto vidarebefordran (admin användare och e-post)

 • Vidarebefordran via e-postflödesregler (e-administratör)

Utför stegen nedan för att korrigera mottagarens felaktiga regler eller inställningar för vidarebefordran.

Vidarebefordran via regler för Inkorgen (användare)   

Mottagaren kan ha en Inkorgsregel som vidarebefordra meddelanden till en problematiskt e-postadress. Regler för Inkorgen är bara tillgängliga för användaren (eller någon delegerad åtkomst till sina konton). Se Uppdatera, inaktivera eller ta bort regler för Inkorgen vidarebefordran för hur användaren eller deras ombud kan ändra eller ta bort en trasig vidarebefordran Inkorgsregel.

Konto vidarebefordran (admin användare och e-post)   

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Användare.

 2. I den aktiva användare > filter sökfältet skriver du en del av mottagarens namn och tryck sedan på RETUR för att leta upp mottagaren. Klicka på användarens post om du vill visa detaljerad information.

 3. Välj E-postinställningar > vidarebefordran av e- > Redigera på användarens profilsida.

  Skärmbilden visar användarprofilsidan för användarnamnet Diana Bergqvist med Vidarebefordra e-post inställt på Används och med ett redigeringsalternativ tillgängligt.
 4. Inaktivera Vidarebefordran av e-post och välj Spara.

  Skärmbilden visar användarprofilsidan för användarnamnet Diana Bergqvist med Vidarebefordra e-post inställt på Används och med ett redigeringsalternativ tillgängligt.

Vidarebefordran via e-postflödesregler (e-administratör)   

Till skillnad från de regler för Inkorgen som är associerade med en användares postlåda är e-postflödesregler företagsomfattande inställningar och kan endast skapas och redigeras av e-postadministratörer.

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Administrationscenter > Exchange.

  Skärmbilden visar administrationscentret för Office 365 med alternativet Administrationscenter expanderat och Exchange markerat.
 2. Gå till E-postflöde > Regler i administrationscentret för Exchange.

 3. Leta reda på alla regler för omdirigering som kan vidarebefordra avsändarens meddelande till en annan adress. Ett exempel visas nedan.

  Skärmbilden visar sidan Regler i området E-postflöde i administrationscentret för Exchange. Kryssrutan På är markerad för regeln om att omdirigera e-post för användaren Diana Bergqvist.
 4. Uppdatera, inaktivera eller ta bort misstänkta regler för vidarebefordran.

Varning!: Meddelandet routning topologier och inställningar, särskilt för hybridkonfiguration kan vara komplex. Även om ändrar godkända domän inställningen korrigeringar studsar meddelande problemet kanske inte rätt lösning för din situation. I vissa fall kan det även orsaka andra oväntade problem. Texten Godkänn Hantera godkända Online domäner i Exchange och fortsätter sedan med varning.

Om du har konfigurerat en hybridkonfiguration (postlådor i molnet) och vissa postlådor lokalt och godkända domän för din domän är inställd på primära, används Office 365 för mottagaren i molnet katalogen. Om mottagaren är lokalt, och du inte har lagt till mottagaren i molnet katalogen (antingen manuellt eller via katalogsynkronisering), uppslaget misslyckas och studsar meddelandet kan visas av avsändaren. Om den godkända domän är internt relä Office 365 först söker molnet katalogen och om mottagaren inte hittas där, dirigeras meddelandet till din lokala e-postservrar (förutsatt att du korrekt har konfigurerat en obligatoriska e-postflöde koppling i detta syfte) .

Varning: När du anger Godkänd domän till Internt relä måste du konfigurera en motsvarande Office 365-e-postflödeskoppling till din lokala miljö. Om du inte gör det bryts e-postflödet till de lokala postlådorna.

Om du har en hybridkonfiguration med en Office 365 e-postflöde koppling som konfigurerats för att dirigera meddelanden till din lokala miljö och du tror att internt relä är rätt inställning för din domän, ändra domän accepteras från primära till Internt relä.

Ändra domänen accepterats från primära till internt relä   

 1. I administrationscentret för Exchange väljer du E-postflöde > Godkända domäner och väljer mottagarens domän.

  Skärmbilden visar sidan Godkända domäner i administrationscentret för Exchange. Information om namnet, godkänd domän och domäntyp visas.
 2. Dubbelklicka på domännamnet.

 3. I dialogrutan Godkänd domän anger du domänen till Internt relä och väljer sedan Spara.

  Skärmbilden visar dialogrutan Godkänd domän med alternativet Internt relä markerat för den angivna godkända domänen.

Om du har en hybridkonfiguration och mottagaren är placerade lokalt, är det möjligt mottagarens lokala e-postadress inte är korrekt synkroniserade med Office 365. Följ dessa steg för att synkronisera kataloger manuellt:

 1. Logga in på den server som kör de Directory-synkroniseringsverktyg lokalt.

 2. Starta en Windows PowerShell-session

 3. Gå till C:\Program Files\Microsoft Online katalogsynkronisering.

 4. Köra kommandot DirSyncConfigShell.psc1 för att starta Directory Synchronization Configuration Shell.

 5. Kör kommandot Start-OnlineCoexistenceSync.

När synkroniseringen är klar upprepar du stegen i Verifiera att mottagaren finns och har tilldelats en aktiv licens för att verifiera att mottagarens adress finns i Office 365.

Om du har en egen domän (till exempel contoso.com i stället för contoso.onmicrosoft.com) är det möjligt MX-posten för din domän inte konfigureras på rätt sätt.

 1. I administrationscentret för Office 365 går du till Inställningar > Domäner och väljer sedan mottagarens domän.

  Skärmbilden visar administrationscentret för Office 365 med alternativet Domäner markerat. Domännamn visas på sidan tillsammans med alternativ för att lägga till eller köpa en domän.
 2. I expanderade Krävs DNS- inställningar, väljer du Kontrollera DNS.

  Skärmbilden visar sidan Obligatoriska DNS-inställningar med knappen Kontrollera DNS i fokus.
 3. Kontrollera att bara en MX-post har konfigurerats för mottagarens domän. Microsoft stöder inte användning av fler än en MX-post för en domän som är registrerad i Office 365.

 4. Om Office 365 upptäcks problem med din Exchange Online DNS record settings, följer du rekommenderade steg för att åtgärda dem. Du kanske uppmanas att göra ändringar direkt i administrationscentret Office 365. I annat fall måste du uppdatera MX-post från din DNS-värd som helst portal. Mer information finns i Skapa DNS-poster för Office 365 hos en DNS-värd.

  Obs!: I de flesta scenarier MX-posten för din domän ska peka på det fullständigt kvalificerade domännamnet Office 365: < domänen >. mail.protection.outlook.com. Uppdatering av DNS-poster sprids vanligtvis på Internet i ett par timmar, men de kan ta upp till 72 timmar.

Mer information

NDR-rapporter via e-post i Office 365

Meddelanden på grund av bakåtspridning och EOP

Konfigurera vidarebefordran av e-post för en postlåda

Det är enkelt att synkronisera en katalog med Office 365

Skapa DNS-poster hos en DNS-värd för Office 365

Konfigurera SPF i Office 365 för att förhindra förfalskning

Behöver du fortfarande hjälp med ett icke-leveranskvitto med felkoden 5.1.10?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×