Korrigera problem med e-postleverans för felkod 451 5.7.500-699 (ASxxx) i Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det kan vara frustrerande att få ett felmeddelande när du skickar ett e-postmeddelande. Informationen i det här avsnittet kan hjälpa dig åtgärda problemet och skicka ditt meddelande om du får ett icke-leveranskvitto (kallas även för rapport om utebliven leverans eller NDR) för felkoden 451 5.7.500-699 (ASxxx).

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Administratörssymbol

Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det?

Varför fick jag det här icke-leveranskvittot?

Du fick det här icke-leveranskvittot med felkoden 451 5.7.500-699 (ASxxx) eftersom den anslutande IP-adressen ändrade sitt tidigare avsändningsmönster och började skicka mycket mer trafik än tidigare.

Den här felkoden är en del av skräppostfiltreringen i Office 365. Du får det här felmeddelandet när avsändarmönstret för IP-adressen som e-post skickas från förändras på ett märkbart sätt jämfört med tidigare avsändarmönster. Det är en del av en filtreringsteknik som kallas grålistning. Nya avsändare behandlas med mer försiktighet än avsändare med tidigare historik.

Det här felsvaret kallas IP-begränsning, och det kan hjälpa dig så att du inte får mer skräppost.

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Försök med följande om du har skickat ett e-postmeddelande och fick det här icke-leveranskvittot som svar:

  1. Om din organisation använder Exchange Online Protection (EOP) kan en administratör vidta åtgärder för att förhindra problemet (se nästa avsnitt).

  2. Om din organisation inte använder EOP, till exempel om ni tillhandahåller en tredje part-tjänst, löser felet sig av sig självt om du långsamt ökar mängden e-posttrafik under några dagar och du skapar en avsändarhistorik med Office 365.

Om problemet kvarstår skickar du icke-leveranskvittot till din e-postadministratör för att få hjälp och hänvisa honom/henne till avsnittet Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det? nedan.

Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det?

Det finns några olika sätt för att åtgärda det här problemet om du har Exchange Online Protection (EOP):

  1. Om du försöker att relä e-post från din lokala e-postserver via Office 365 till antingen en annan mottagare (ligger på Office 365 eller en tredje part via tillägget) eller till en annan användare inom din organisation, sedan ta bort bör begränsning från det här scenariot du ställa in en koppling till Konfigurera e-postflöde från e-postservern till Office 365.

  2. Om du får inkommande e-post, men du har ett annat program från tredje part-tjänst eller lokalt utrustning framför Office 365, och sedan ta bort begränsning, bör du ställa in en koppling mot Använd säkerhetsbegränsningar till e-post som skickas från din partnerorganisation (eller lokal enhet) till Office 365.

När du har konfigurerat en koppling, kan du verifiera din kopplingar i Office 365.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×