Korrigera ##Skärning!-fel

:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här felet uppstår när du anger en felaktig skärning av två områden. Skärningsoperatorn är ett blankstegstecken mellan referenser.

Symptom

Felet #Skärning! visas i en eller flera celler i ett kalkylblad i Excel.

Orsaker

 • Du kan ha använt en felaktig områdesoperator.

 • Områdena korsar inte varandra.

Lösning

 • Om felkontroll har aktiverats i Excel kan du även klicka på knappen som visas bredvid cellen med felet Bild av knapp , klicka på Visa beräkningssteg om det visas och klicka på den lösning som passar bäst.

  : Gå igenom nedanstående orsaker och möjliga lösningar för att avgöra vad du bör göra.

 • Kontrollera att du använder rätt områdesoperator genom att göra följande:

  • När du refererar till ett sammanhängande cellområde måste du använda kolon (:) för att avgränsa referensen till den första cellen i området från referensen till den sista cellen. SUMMA(A1:A10) refererar t.ex. till området från cell A1 till och med cell A10.

  • Om du vill referera till två områden som inte har någon gemensam skärningspunkt, använder du semikolon (;) som unionsoperator. Om formeln exempelvis summerar två områden avgränsar du områdena med ett semikolon (SUMMA(A1:A10;C1:C10)).

 • Ändra referensen så att områdena korsar varandra. En skärning är en punkt i ett kalkylblad där data i två eller fler områden korsar varandra, eller "skär" varandra. Ett exempel på en formel med områden som korsar varandra är =CELL("adress",(A1:A5 A3:C3)). I det här exemplet returnerar funktionen CELL den celladress där de två områdena skär varandra - A3.

  När du anger eller redigerar en TE000127057 färgkodas cellreferenser och kanter runt motsvarande celler.

  Färgkodade cellreferenser

  Områdessökaren färgkodar de överordnade cellerna

  1. Den första cellreferensen är B3, färgen är blå och cellområdet har en blå kant med räta hörn.

  2. Den andra cellreferensen är C3, färgen är grön och cellområdet har en grön kant med räta hörn.

  • Om det finns några rutor i hörnen av färgkodade kant är referensen till ett namngivet område.

  • Om det finns rutor i hörnen på de färgkodade kanterna är referensen inte till ett namngivet cellintervall.

   Gör något av följande:

  • Ändra referenser som inte refererar till ett namngivet område genom att göra följande:

   1. Dubbelklicka i cellen som innehåller den formel som du vill ändra. Varje cell eller område markeras med en specifik färg.

   2. Gör något av följande:

    • Flytta en cell- eller intervallreferens till en annan cell eller ett annat intervall genom att dra cellens eller intervallets färgkodade kant till den nya cellen eller det nya intervallet.

    • Inkludera fler eller färre celler i en referens genom att dra i kantens hörn.

    • Markera referensen i formeln och skriv en ny.

   3. Tryck på RETUR.

  • Ändra referenser som refererar till ett namngivet område genom att göra följande:

   1. Gör något av följande:

    • Markera det cellintervall som innehåller de formler där du vill ersätta referenserna med namn.

    • Markera en enstaka cell om du vill ändra referenser till namn i alla formler i kalkylbladet.

   2. Klicka på pilarna intill Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler, och klicka sedan Använd namn.

   3. Klicka på ett eller flera namn i rutan Använd namn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×