Kopplingsåtgärder för fält eller grupper

Följande kopplingsåtgärder varierar beroende på fältets eller gruppens datatyp.

När du konfigurerar kopplingsinställningar för fält- och grupptyper kan du antingen välja att ignorera värdena i källformulären och behålla värdena i målformuläret eller välja en anpassad kopplingsinställning. I följande tabell får du en beskrivning av de anpassade kopplingsinställningarna för de olika fält- och grupptyperna.

Fält- eller grupptyp

Tillgängliga kopplingsinställningar

Exempel på kontroller som bindas till den här fälttypen

Icke upprepande fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt

 • Textruta

 • Nedrullningsbar listruta

 • Kombinationsruta

Upprepande fält

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Flervalslistruta

Icke upprepande XHTML-fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt och formatera prefixtexten

RTF-ruta

Upprepande XHTML-fält

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Upprepande tabell

Attributfält

 • Ersätta värdet i målformuläret med värdet från källformuläret

  Om en användare väljer flera formulär, är det värdet från det sista formuläret användaren som lagras i målformuläret. Om en användare till exempel väljer tre olika formulär och börjar med Daniels, sedan väljer Veronikas och slutligen Eriks, ersätts det ursprungliga värdet i målformuläret med data från attributfältet i Eriks formulär.

  Obs!: Det lagrade värdet kan variera beroende på vilket operativsystem personen som kopplar formulären använder.

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt

Alla kontroller kan ha en attributfälttyp.

Icke upprepande grupp

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

 • Avsnitt

 • Valfritt avsnitt

Upprepande grupp

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Flervalslistruta

 • Upprepande tabell

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×