Koppla rad, egenskapssida

Här anger du alternativ för att koppla samman tabeller.

Som standard kopplas relaterade tabeller samman med en inre koppling vars resultat bygger på rader som innehåller överensstämmande information i de sammankopplade kolumnerna. Genom att ange alternativ på egenskapssidan Koppla rad kan du ange en koppling som bygger på en annan operator, och du kan även ange en yttre koppling.

Mer information om kopplingstyper finns i Kopplingstyper.

Tabell

Namnet på tabeller, vyer och funktioner som ingår i kopplingen. Du kan inte ändra namnen på tabellerna här.

Kolumn

Namnen på kolumnerna som används för att koppla samman tabellerna. Operatorn i listan Operator anger relationen mellan informationen i kolumnerna. Du kan inte ändra namnen på kolumnerna här, de är bara avsedda som information.

Kopplingsoperator

Anger operatorn som används för att relatera de sammankopplade kolumnerna. Om du vill ange en annan operator än lika med (=), markerar du den i listan. När du stänger egenskapssidan visas operatorn som du valde i kopplingslinjens romb. Det ser ut så här:

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Inkludera rader

Anger om rader som saknar överensstämmelser ska visas i databladet.

Alla rader från <tabell1>

Anger att alla rader från den vänstra tabellen ska visas i resultatet, även om det inte finns några motsvarande rader i den högra tabellen. Kolumner utan överensstämmande information i den högra tabellen visas som null. Det här alternativet är likvärdigt med att ange LEFT OUTER JOIN i SQL-uttrycket.

Alla rader från <tabell2>

Anger att alla rader från den högra tabellen ska visas i resultatet, även om det inte finns några motsvarande rader i den vänstra tabellen. Kolumner utan överensstämmande information i den vänstra tabellen visas som null. Det här alternativet är likvärdigt med att ange RIGHT OUTER JOIN i SQL-uttrycket.

Om du markerar både Alla rader från <tabell1> och Alla rader från <tabell2> är det likvärdigt med att ange FULL OUTER JOIN i SQL-uttrycket.

Om du väljer ett alternativ för att skapa en yttre koppling ändras romben på kopplingslinjen och visar att kopplingen är en yttre vänster- eller högerkoppling eller en fullständig yttre koppling.

Obs!:  Orden "vänster" och "höger" motsvarar inte nödvändigtvis tabellernas placering i fönstret Diagram. "Vänster" refererar till tabellen vars namn visas till vänster om nyckelordet JOIN i SQL-uttrycket, och "höger" refererar till tabellen vars namn visas till höger om nyckelordet JOIN. Det här ändras inte om du flyttar tabellerna i fönstret Diagram.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×