Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller kopplingsverktyget

Genom att använda Koppla ihop automatiskt kan du snabbt lägga till ihopkopplade former i diagram utan att gå tillbaka till fönstret Former och hämta varje form. Varje form du markerar läggs till med samma avstånd, korrekt justerad.

När du håller pekaren över en av formens pilar för Koppla ihop automatiskt, visas ett formateringsverktygsfält bredvid pekaren.

Pilar och verktygsfält för Koppla ihop automatiskt i Visio

Verktygsfältet innehåller de fyra första objekten från området Snabbformer i den aktiva stencilen (eller, om stencilen Snabbformer är aktiv, de fyra första objekten från gruppen som innehåller en markerad form), exklusive endimensionella former. Klicka på en form i formateringsverktygsfältet om du vill lägga till den på sidan.

Om formerna du vill koppla ihop redan finns på sidan, kan du dra en koppling från pilen för Koppla ihop automatiskt för en form till en annan.

Vad vill du göra?

Lägga till ihopkopplade former på sidan automatiskt

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Lägga till ihopkopplade former på sidan automatiskt

 1. Dra en startform från fönstret Former till sidan, om det inte ännu finns några former på sidan.

 2. Håll pekaren över startformen tills blå pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

 3. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Ett formateringsverktygsfält visas som innehåller de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. En dynamisk förhandsgranskning av formen som har markerats i stencilen.

 4. Flytta pekaren över de fyra formerna i formateringsverktygsfältet om du vill visa en dynamisk förhandsgranskning av varje form på sidan.

 5. Klicka på formen du vill lägga till.

Om du vill använda en annan form flyttar du pekaren från pilen för Koppla ihop automatiskt. Då försvinner förhandsgranskningarna. Du kan därefter dra önskad form från fönstret Former.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra snabbformerna för en stencil.

Öppna stencilen och dra snabbformerna till den ordning du önskar. Du kan dra former till och från området Snabbformer.

Ändra vilka former som visas i formateringsverktygsfältet.

I stencilen Snabbformer markerar du en form i den grupp av snabbformer som du vill ska visas i formateringsverktygsfältet. Gruppen med de markerade formerna visas i verktygsfältet.

Du kan även dra stencilen som innehåller de former du vill ska visas först och släppa den precis nedanför namnlisten Snabbformer. Du kan ändra ordningen på andra stenciler genom att dra dem uppåt eller nedåt i fönstret Former. De visas i samma ordning i stencilen Snabbformer.

Överst på sidan

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt

 1. Håll pekaren över en form tills blå pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

 2. Klicka och dra från pilen för Koppla ihop automatiskt till en annan form, och släpp kopplingens ändpunkt mitt i formen för att få en dynamisk koppling, eller vid en specifik kopplingspunkt för att göra en punktkoppling.

  En dynamisk förhandsgranskning av en form visas när du håller pekaren över den blå pilen, men du kan ignorera formen. Den försvinner när pekaren flyttas.

Koppla ihop former med hjälp av kopplingsverktyget

 1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

Om du vill att kopplingen ska sitta fast mot en specifik punkt på en form, drar du från en kopplingspunkt på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna är ihopkopplade. Detta kallas punktkoppling.

Om du vill tillåta att kopplingen kan flyttas runt på formen när formen flyttas, ska du hålla kopplingsverktyget över den första formen tills en röd ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. När en röd ruta visas runt den andra formen släpper du musknappen. Detta kallas dynamisk koppling.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra kopplingstypen till rätvinklig, rak eller böjd.

Högerklicka på kopplingen och klicka sedan på önskad kopplingstyp på snabbmenyn.

Justera placering och avstånd för formerna så att kopplingarna ser bra ut.

Markera alla former du vill justera och klicka sedan på Ändra justering och avstånd automatiskt på fliken Start. Du kan markera flera former genom att hålla ned CTRL-tangenten medan du klickar på dem, eller genom att använda något av alternativen för Markera.

Ändra en koppling från dynamisk till punkt, eller från punkt till dynamisk.

Markera kopplingen och dra sedan kopplingens ändpunkt bort från formen. Släpp sedan kopplingen vid en specifik punkt om du vill ha en punktkoppling, eller i mitten av formen om du vill ha en dynamisk koppling.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt i alla Visio-ritningar eller i bara den aktiva ritningen.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i det aktiva diagrammet

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i alla diagram

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Alternativ under fliken Visio.

 3. Klicka på kategorin Avancerat.

 4. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×