Koppla ett makro till en knapp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda en knapp (formulärkontroll) att köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. Du kan till exempel använda en knapp för att automatisera skriva ut ett kalkylblad, filtrering av data eller beräkningen av tal.

När du skapar ett makrokan tilldela du den till en knapp som du klickar på för att köra makrot. Du kan koppla ett makro till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller till en knapp i en egen personlig grupp i menyfliksområdet.

Om du vill att en makroknapp ska vara tillgänglig i andra arbetsböcker kan du tilldela den till ett makro som har skapats i en personlig arbetsbok.

Lägga till en makroknapp i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Klicka på makron i listan Välj kommandon från.

  Kommandon för verktygsfältet Snabbåtkomst
 3. Markera makrot som du vill koppla en knapp till.

  Makron vars namn börjar med namnet på den personliga arbetsboken (EGNA.XLSB) är tillgängliga också i andra arbetsböcker.

 4. Flytta makrot till listan med knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Ändra om du vill ersätta den något kryptiska ikonen med en annan knapp.

 6. Välj en knappikon till makrot under Symbol.

  Dialogrutan Ändra knapp
 7. Om du vill använda ett beskrivande namn för knappen, i rutan namn anger du det namn du vill.

  Knappnamnet kan innehålla blanksteg.

 8. Klicka två gånger på OK.

Den nya knappen visas i verktygsfältet Snabbåtkomst där du kan klicka på det för att köra makrot.

Tips: När du sparar arbetsboken, knappar du kopplar till makron i den personliga arbetsboken blir tillgänglig i alla arbetsböcker som du öppnar.

Lägga till en makroknapp i en egen grupp i menyfliksområdet

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 2. Markera rutan Utvecklare om den inte redan är markerad i listanPrimära flikar under Anpassa menyfliksområdet.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet
 3. Välj på vilken flik du vill lägga till den egna gruppen.

  Välj t.ex. Start om du vill lägga till gruppen på fliken Start.

 4. Välj Ny grupp.

  Ny grupp (anpassad) läggs till på den valda fliken.

 5. Om du vill ge den nya gruppen ett annat namn kan du klicka på Byt namn, skriva det nya namnet i rutan Visningsnamn och klicka på OK.

  Namnet kan innehålla blanksteg, t.ex. Mina makron.

 6. Klicka på makron om du vill lägga till ett makro i gruppen i listan Välj kommandon från.

 7. Markera makrot som du vill lägga till i den nya gruppen och klicka på Lägg till. Makrot läggs till i gruppen Mina makron.

  Makron vars namn börjar med namnet på den personliga arbetsboken (EGNA.XLSB) är tillgängliga också i andra arbetsböcker.

 8. Om du vill välja ett mer beskrivande namn kan du klicka på Byt namn och sedan skriva det nya namnet i rutan Visningsnamn.

  Namnet kan innehålla blanksteg.

 9. Välj en knappikon till makrot under Symbol.

 10. Klicka två gånger på OK.

Den nya gruppen visas på den flik du valde, där du kan klicka på knappen för att köra makrot.

Tips: När du sparar arbetsboken, knappar du kopplar till makron i den personliga arbetsboken blir tillgänglig i alla arbetsböcker som du öppnar.

Excel 2016 för Mac

 1. Klicka på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

  2. Klicka på Visa under Redigering.

  3. Välj under I menyfliksområdet visa fliken utvecklare.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas.

 3. Om du vill ändra storlek på knappen drar du storlekshandtagen.

 4. Ctrl + klickar eller högerklickar du på knappen och sedan på Koppla makro.

 5. Klicka på namnet på det makro som du vill koppla till knappen i dialogrutan Koppla makro och klicka sedan på OK.

 6. Ange kontrollegenskaperna för knappen kontroll + klicka eller högerklicka på knappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

 7. Om du vill testa din knapp klickar du på den. Ditt makro ska kunna köras.

Excel för Mac 2011

 1. Klicka på fliken utvecklare i gruppen Formulär.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Anpassa.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att det övre vänstra hörnet av knappen ska visas.

 3. Om du vill skapa knappen drar du i bladet.

 4. Klicka på namnet på det makro som du vill koppla till knappen i dialogrutan Koppla makro och klicka sedan på OK.

 5. Om du vill ange kontrollegenskaperna för knappen håller du ned CTRL och klicka på knappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

 6. Om du vill testa din knapp klickar du på den. Ditt makro ska kunna köras.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×