Koppla e-postmeddelanden till Business Contact Manager-poster

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Business Contact Manager för Outlook när du vill koppla inkommande och utgående e-postmeddelanden till en post för konto, affärskontakt eller Affärsprojekt. Genom att ändra alternativen för e-postkopplingen kan du ange att befintliga och framtida utgående och inkommande e-postmeddelanden från markerade e-postadresser automatiskt ska kopplas till den konto-, affärskontakt- eller affärsprojektposten.

Obs!: Bifogade filer i e-postmeddelanden är inte kopplade till poster tillsammans med e-postmeddelanden. Du kan spara en bifogad fil som en fil och sedan kan du koppla filen till kommunikationshistoriken för Business Contact Manager-post.

Du kan också koppla en tilldelad uppgift till alla konto-, affärskontakt- och affärsprojektposter.

Slutför följande procedur för att visa meddelanden och uppgifter länkade till en post:

 1. Klicka på Konton, Affärskontakter, Affärsmöjligheter eller AffärsprojektBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Dubbelklicka på den post som du vill öppna.

 3. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.

Vad vill du göra?

Länka ett enskilt e-postmeddelande eller en uppgift till ett konto, affärskontakt, affärsmöjlighet eller affärsprojekt

Länka automatiskt e-postmeddelanden till ett konto, affärskontakt eller affärsprojekt

Spara utgående e-postmeddelanden

Ta bort länken ett e-postmeddelande eller en aktivitet från en post

Överst på sidan

Koppla ett enskilt e-postmeddelande eller en uppgift till en konto-, affärskontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsprojektpost

Du kan koppla ett enskilt e-postmeddelande eller en uppgift till en eller flera poster.

 1. Markera den uppgift eller det e-postmeddelande du vill koppla till en post.

 2. Klicka på Koppla till post i Business Contact Manager-verktygsfältet.

 3. I dialogrutan länk till en Business Contact Manager-post i mapplistan klickar du på något av följande typer av post som du vill länka e-postmeddelande eller aktiviteten ska:

  • Konton (standard)

  • Affärskontakter

  • Affärsmöjligheter

  • Affärsprojekt

 4. Klicka på de poster som du vill länka e-postmeddelande till i listan med poster som visas, och klicka sedan på knappen Länka till.

  Obs!: Om du vill markera intilliggande poster, tryck på SKIFT-tangenten och klicka sedan på den första och sista posten. Om du vill markera icke angränsande poster, tryck på CTRL-tangenten och klicka på de enskilda posterna.

Tips: Varför ska du manuellt koppla enskilda e-postmeddelanden till en post när du kan Länka automatiskt e-postmeddelanden? Om medarbetare som även fungerar med kunden skickar du e-postmeddelanden om transaktion, kan du manuellt koppla e-postmeddelanden konto eller affärskontakt posten genom att klicka på knappen Koppla till post så att du sparar alla meddelanden med kundposten.

Överst på sidan

Koppla e-postmeddelanden automatiskt till en konto-, affärskontakt- eller affärsprojektpost

Istället för att koppla enskilda e-postmeddelanden till en post kan du använda automatisk e-postkoppling för att koppla alla framtida inkommande och utgående meddelanden från och till en angiven e-postadress.

 1. Markera ett e-postmeddelande till eller från den angivna e-postadress som du vill koppla automatiskt till en konto-, affärskontakt- eller affärsprojektpost.

 2. Välj Automatisk e-postkoppling i Business Contact Manager-verktygsfältet.

  • Om du vill koppla till ett konto eller en affärskontakt markerar du en eller flera e-postadressen i meddelandet i dialogrutan Automatisk e-postkoppling och på fliken E-postadress. Sedan klickar du på OK.

   Markerade e-postmeddelandet och eventuella framtida e-postmeddelanden – både inkommande och utgående – som innehåller den angivna e-postadress är nu kopplade till kontot eller affärskontakten posten. Länken visas i avsnittet kommunikationshistorik i den posten.

  • Om du vill länka till ett affärsprojekt i dialogrutan e-automatisk-länk på fliken Business Contact Manager projekt väljer du en eller flera affärsprojekt.

   Meddelanden: 

   • Klicka på Markera alla om du vill markera alla e-postadresser eller affärsprojekt.

   • Klicka på Rensa allt om du vill avmarkera alla e-postadresser eller mappar.

   • Om du vill ha hjälp med att ange informationen i dialogrutan klickar du på Hjälp.

Överst på sidan

Spara utgående e-postmeddelanden

Med Business Contact Manager för Outlook kan du endast koppla ett e-postmeddelande automatiskt till ett konto eller en affärskontakt om e-postmeddelandet har lagrats i mappen Skickat i Outlook. Du bör markera e-postalternativet (i Outlook) för att spara kopior av dina skickade meddelanden så att dina utgående e-postmeddelanden kopplas automatiskt.

Hur gör jag?

 1. Affärsverktyg-menyn väljer du Alternativ.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar.

 3. Markera kryssrutan Spara kopior av meddelanden i mappen Skickat.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort kopplingen för ett e-postmeddelande eller uppgift från en post

När du ta bort länk en uppgift eller ett e-postmeddelande från en enskild post, Business Contact Manager för Outlook lagras uppgiften eller e-postmeddelandet om det fortfarande är kopplat till en annan post. Kopplingar till uppgifter eller e-postmeddelanden i andra poster påverkas inte. Om du t.ex. tar bort kopplingen för ett meddelande från en affärsmöjlighetspost förblir e-postmeddelandet kopplat till dess konto- och affärskontaktposter.

 1. Klicka på Konton, Affärskontakter, Affärsmöjligheter eller AffärsprojektBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Öppna den post i vilken du vill ta bort kopplingen för uppgiften eller e-postmeddelandet.

 3. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.

 4. Högerklicka på den uppgift eller det e-postmeddelande du vill ta bort kopplingen för. Klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Obs!: Om du klickar på en koppling när den ursprungliga uppgiften eller e-postmeddelandet har tagits bort kan du se de första 4 kB av e-postmeddelandet, eller rubriken och statusinformationen för uppgiften, i ett affärsaktivitetsformulär.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×