Koppla dokument: meddelandet Ogiltig kopplingsinstruktion

Om meddelandet Ogiltig kopplingsinstruktion visas medan du kör en dokumentkoppling i Word beror det på att det finns en konflikt mellan datakällan och det viktigaste kopplingsdokumentet.

Här följer ett exempel. Distributionslistan har skapats i ett Excel-kalkylblad med kolumnrubrikerna Namn, Adress, Postnummer, Postort och Region. Kalkylbladet sparades och användes som datakälla för en dokumentkoppling i Word. När kopplingen konfigurerades ändrades sidhuvudet ”Region” i kalkylbladet till ”Provins”. När kopplingen skulle göras lade Word märke till skillnaden och visade följande meddelande.

Rutan Ogiltig kopplingsinstruktion

Lös problemet direkt i dialogrutan Ogiltig kopplingsinstruktion genom att ersätta det ogiltiga fältet (i det här fallet Region) med ett giltigt fält från datakällan (i det här fallet Provins). Du kan också ta bort fältet helt och hållet. Om du har hittat ett fel i datakällan kan du ändra fältnamnet i datakällan och starta om dokumentkopplingen.

Mer information om hur du kör en dokumentkoppling finns i Koppla dokument med hjälp av ett Excel-kalkylblad. Läs mer om kopplingsinstruktioner i Infoga kopplingsinstruktioner.

En översikt över dokumentkopplingen i Word 2010, 2013 och 2016 finns i Använda dokumentkoppling för att skapa och skriva ut brev och andra dokument.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×