Koppla Microsoft som ljudkonferens-provider

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En ljudkonferensleverantör anger konferensbrygga. Konferensbrygga tillhandahåller uppringda telefonnummer, PIN-koder och konferens-ID: N för möten som har skapats. Du behöver bara tilldela en ljudkonferensleverantör till personer som kommer att schemalägga eller lead Skype för företag eller Microsoft Teams möten.

Om du vill kunna ser Microsoft som ljud-leverantör måste du tilldela användaren en Ljudkonferens-licens.

Obs!: Om du tilldelar en Ljudkonferens-licens till en person som saknar en tredjeparts ljudkonferensleverantör tilldelas automatiskt Microsoft som ljudkonferens-provider. Du kan Ändra till en tredjeparts - konferensleverantör om det behövs.

Koppla Microsoft som ljudkonferens-provider

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

  Obs!: När leverantören som ändras från en annan värd till Microsoft, ersätts ljudkonferens-information för användaren (konferens-ID, avgiftsbelagt telefonnummer och avgiftsfritt nummer). Den här informationen innan du ändrar leverantören som du ska spara.

 2. I den Administrationscenter för Skype för företag, i det vänstra navigeringsfältet går du till ljud konferens med uppringning > användare och sedan väljer du användare i listan med tillgängliga användare.

 3. I åtgärdsfönstret klickar du på Redigera.

 4. På egenskapssidan för användaren under Leverantörsnamn väljer du Microsoft i den nedrullningsbara listrutan.

  Obs!: Eftersom du använder Microsoft som ljudkonferens-provider och det finns flera telefonnummer, kan du använda listrutan Standardnummer för avgiftsbelagt telefonnummer för att välja ett ljud Standardnummer för användaren.

 5. Klicka på Spara.

Om du vill spara tid eller automatisera detta kan använda du följande PowerShell-skript kan ange Microsoft som ljudkonferens-provider för ett litet antal användare.

Obs!: När leverantören som ändras från en annan värd till Microsoft, ersätts ljudkonferens-information för användaren (konferens-ID, avgiftsbelagt telefonnummer och avgiftsfritt nummer). Den här informationen innan du ändrar leverantören som du ska spara.

Du kan spara ett eller flera av följande skript som en PowerShell-skriptfil och sedan köra den.

För att byta leverantör till Microsoft för några få användare kan du använda Enable-CsOnlineDialInConferencingUser.

Exempel 1: Du kan köra det här skriptet genom att ange en lista med användare som du vill uppdatera.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Exempel 2: Du kan köra det här skriptet genom att ange en CSV-fil som innehåller e-postadresserna (alias) för alla användare som du vill uppdatera.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Om du vill spara tid eller automatisera detta kan använda du följande PowerShell-skript kan ange Microsoft som ljudkonferens-provider för ett stort antal användare.

Obs!: När leverantören som ändras från en annan värd till Microsoft, ersätts ljudkonferens-information för användaren (konferens-ID, avgiftsbelagt telefonnummer och avgiftsfritt nummer). Den här informationen innan du ändrar leverantören som du ska spara.

Du kan spara ett eller flera av följande skript som en PowerShell-skriptfil och sedan köra den.

Exempel 1: I det här exemplet, kan du använda skriptet så här ändrar du ljudkonferensleverantör från Intercall (eller en annan värd) till Microsoft för ett stort antal användare i organisationen.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Här är skriptet: 

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Mer information om användning av Windows PowerShell finns i Använda Windows PowerShell för att utföra vanliga hanteringsåtgärder i Skype för företag – Online.

 • En användare kan tilldelas bara en ljudkonferensleverantör.

 • Du kan ändra ljudkonferens-provider från Microsoft till en tredjepartsleverantör när som helst. Mer information finns i tilldela en tredje part som ljudkonferens-provider.

 • I din organisation kan du ha vissa personer som använder Microsoft som deras ljudkonferensleverantör och andra som använder en tredjepartsleverantör. Men det är svårare att konfigurera och hantera.

Närliggande avsnitt

Konfigurera ljud konferens med uppringning för Skype för företag och Microsoft Teams
Konfigurera Skype för företag – Online

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×