Kopiera text mellan två filer

När du klipper ut eller kopierar text och sedan klistra in den i samma dokument eller ett annat Word-dokument kan du välja att behålla den ursprungliga formateringen eller välja formateringen för den omgivande texten där den klistras in. Hur Word formaterar ett urval när du utför en enkel urklippning och inklistring från ett annat dokument bestäms av om urvalet omfattar ett stycketecken eller avsnittsbrytning.

Om urvalet

Word använder

Inte innehåller ett stycketecken Stycketecken

Teckenformatet och alla ytterligare teckenformat som används i markeringen.

Är ett enskilt stycketecken

Styckeformatet och alla ytterligare styckeformat används i stycket.

Innehåller ett stycketecken

Styckeformatet och alla ytterligare styckeformat används i stycket. Word använder även teckenformatet och alla ytterligare teckenformat som används i markeringen.

Innehåller en avsnittsbrytning

All formatering för avsnittet som föregår den, inklusive marginaler, antal kolumner, radnummer, sidstorlek och orientering samt sidhuvud och sidfot.

Gör något av följande:

Behåll den ursprungliga textens formatering

 1. Markera den text som du vill klippa ut eller kopiera och tryck sedan på KOMMANDO + X om du vill klippa ut texten eller KOMMANDO + C för att kopiera texten.

 2. Klicka på den plats där du vill klistra in texten och tryck sedan på KOMMANDO + V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ  Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in text.

  Jag ser inte knappen Inklistringsalternativ när jag klistrar in text

  1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

  2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Redigera.

  3. Under Alternativ för Klipp ut och Klistra in markerar du kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ.

 4. Klicka på Behåll källformatering.

  Obs!: Om du klistrar in objekt i en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument som innehåller en punktlista eller en numrerad lista kanske du inte ser Behåll källformatering när du klickar på knappen Inklistringsalternativ.

Ändra formateringen av den ursprungliga texten så att den matchar målformateringen

 1. Markera den text som du vill klippa ut eller kopiera och tryck sedan på KOMMANDO + X om du vill klippa ut texten eller KOMMANDO + C för att kopiera texten.

 2. Klicka på den plats där du vill klistra in texten och tryck sedan på KOMMANDO + V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ  Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in text.

  Jag ser inte knappen Inklistringsalternativ när jag klistrar in text

  1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

  2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Redigera.

  3. Under Alternativ för Klipp ut och Klistra in markerar du kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ.

 4. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Bevara formatering som fet eller kursiv stil

Klicka på Matcha målformatering.

Ta bort all ursprunglig formatering från texten som du klistrar in

Klicka på Behåll endast text.

Meddelanden: 

 1. Om markeringen inkluderar innehåll som inte är text ignorerar alternativet Behåll endast text innehållet eller omvandlar det till text. Om du till exempel använder alternativet Behåll endast text när du klistrar in innehåll som inkluderar bilder och en tabell utelämnas bilderna från det inklistrade innehållet och tabellen omvandlas till en serie stycken.

 2. Om markeringen innehåller en punktlista eller numrerad lista ignorerar alternativet Behåll endast text eventuellt punkterna eller numreringen beroende på standardinställningen för att klistra in text i Word. Om du vill behålla punkt- och nummertecknen kan du omvandla formateringen för punktlistan eller den numrerade listan till stycken som börjar med punkt- eller nummertecken.

Se även

Kopiera formatering mellan objekt eller text

Kopiera formatering

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×