Kopiera rapporter, kalendrar och vyer med funktionen Organisera

Kopiera rapporter, kalendrar och vyer med funktionen Organisera

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Funktionen Organisera är ett verktyg du kan använda om du vill kopiera rapporter, kalendrar och andra element till andra projekt eller till den globala mallen (Global.MPT). Ett element som kopieras till den globala mallen blir tillgängligt för alla dina projekt.

Men du måste kanske inte använda funktionen Organisera för att uppnå det du vill. Standardegenskaperna i Project gör att alla nya vyer och relaterade element du har skapat i den globala mallen kopieras automatiskt. Det gäller också för befintliga element du har sparat med ett nytt namn. Du kan ändra det här genom att klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat. Inställningen i avsnittet Visa:

Alternativet Lägg automatiskt till nya vyer, tabeller, filter och grupper i den globala

Använda funktionen Organisera

Om du har avmarkerat inställningen ovan och vill kopiera valda element till den globala mallen, eller om du vill kopiera ett element från ett projekt till ett annat, måste du använda funktionen Organisera.

Med funktionen Organisera kan du också kopiera anpassade textformat till andra projekt eller till den globala mallen. Mer information finns i Ändra textensnittet för samtlig text i en vy.

Meddelanden: 

 • Du kan kopiera aktivitetsinformation med funktionen Organisera. Om du vill att specifika aktiviteter ska vara en del av vardera projekt sparar du projektfilen som en vanlig mall.

 • Värden i anpassade värdelistor (t.ex. uppslagsvärden) kan inte lagras i den globala mallen. Använd i stället en vanlig mall.

Kopiera element till den globala mallen

Anta att du vill anpassa det förinställda Gantt-diagrammet med kostnadskolumner och att du vill använda det nya diagrammet i dina framtida projekt. Kopiera vyn till den globala mallen genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på Arkiv > Organisera.

 2. Klicka på fliken Vyer i dialogrutan Organisera.

Dialogrutan Organisera projekt.

Listan till vänster visar element i den globala mallen och listan till höger visar elementen i det aktuella projektet. Din uppgift är att flytta det anpassade elementet från den högra sidan till den vänstra.

Obs!:  Om du vill visa projektelement från andra projekt måste du först öppna de projekten.


 1. Markera den anpassade vyn till höger och klicka sedan på Kopiera.

  Projektorganiseringen med listan av element i det öppna projektet.

  Den anpassade vyn kopieras till den globala mallen och visas till vänster.

 2. Om din anpassade vy innehåller kolumner du lade till måste du kopiera över den kopplade tabellen. Klicka på fliken Tabeller och kopiera tabellen till den globala mallen. Den kopplade tabellen kan ha samma namn som vyn, men om du inte ser en matchning kan du kopiera tabellen Inmatning.

  Alla dina projekt att ha en anpassad vy tillgänglig med rätt underliggande tabell.

Kopiera element direkt till ett annat projekt

Om du vill kopiera Project-element från ett projekt till ett annat (men inte till den globala mallen):

 1. Öppna båda projekten ("källprojektet" med de anpassade elementen, och "målprojektet" du vill kopiera dem till).

 2. Klicka på Arkiv > Organisera i källprojektet.

 3. Markera målprojektet i listan.

  Välja en målprojektfil i rutan Organisera projekt.

 4. Markera anpassade element till höger och klicka på Kopiera om du vill kopiera dem till målprojektet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×