Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Du kan kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll eller specifika attribut (t.ex. formler, format eller kommentarer) med hjälp av kommandot Klistra in special. Andra attribut än de som du markerar tas inte med när du klistrar in.

  1. Markera de celler som innehåller data eller andra attribut som du vill kopiera.

  2. Klicka på Kopiera  Knappen Kopiera i verktygsfältet Standard.

  3. Klicka i den första cellen i det område där du vill klistra in det som du har kopierat.

  4. Klicka på Klistra in under Redigera på fliken Start och sedan på Klistra in special.

    Fliken Start, gruppen Redigera

  5. Gör något av följande under Klistra in i dialogrutan Klistra in special:

Klicka på

Om du vill

Allt

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, även länkade data.

Formler

Klistra endast in formlerna så som de har angetts i formelfältet.

Värden

Klistra endast in värdena så som de visas i cellerna.

Format

Klistra endast in cellformatering.

Kommentarer

Klistra endast in kommentarer som har kopplats till cellen.

Verifiering

Klistra in dataverifieringsregler för de kopierade cellerna i inklistringsområdet.

Allt med källtemat

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering med det tema som har använts i källdata.

Allt utom kantlinjer

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering förutom cellkantlinjer.

Kolumnbredder

Klistra in bredden för en kolumn eller ett kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Formler och talformat

Klistra endast in formler och talformat från de markerade cellerna.

Värden och talformat

Klistra endast in värden och talformat från de markerade cellerna.

Sammanfoga villkorsstyrd formatering

Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med befintlig villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.

  1. Om du vill kombinera värdena mellan kopierings- och inklistringsområdena matematiskt klickar du på den matematiska operation som ska användas under Åtgärd.

Klicka på

Om du vill

Ingen

Klistra in innehållet från kopieringsområdet utan någon matematisk operation.

Addera

Addera värdena i kopieringsområdet med värdena i inklistringsområdet.

Subtrahera

Subtrahera värdena i kopieringsområdet från värdena i inklistringsområdet.

Multiplicera

Multiplicera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

Dividera

Dividera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

  1. De övriga alternativen styr hur tomma celler hanteras när de klistras in, huruvida kopierade data klistras in som rader eller kolumner och huruvida inklistrade data ska länkas till kopierade data.

Klicka på

Om du vill

Ej tomma

Låt bli att ersätta värden i inklistringsområdet med tomma celler från kopieringsområdet.

Transponera

Omvandla kolumner med kopierade data till rader eller vice versa.

Klistra in länk

Länka inklistrade data till ursprungliga data. När du klistrar in en länk till kopierade data anges en absolut referens till den kopierade cellen eller det kopierade cellområdet på den nya platsen av Excel.

Obs!  Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar Allt eller Allt utom kantlinjer under Klistra in i dialogrutan Klistra in special.

Se även

Flytta eller kopiera ett blad

Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

Gäller för: Excel for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk