Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll eller attribut (till exempel formler, format och kommentarer) med hjälp av kommandot Klistra in Special. Attribut än vad du väljer är undantagna när du klistrar in.

  1. Markera de celler som innehåller de data eller de attribut som du vill kopiera.

  2. Klicka på Kopiera Knappen Kopiera i verktygsfältet Standard

  3. Klicka på den första cellen i det område där du vill klistra in det du kopierade.

  4. Klicka på Klistra in på fliken Start under Redigera, och klicka sedan på Klistra in Special.

    Fliken Start, gruppen Redigera

  5. Gör något av följande i dialogrutan Klistra in Special under Klistra in:

Klicka på

Om du vill

Allt

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, inklusive länkade data.

Formler

Klistra in endast formler, så som de har angetts i formelfältet.

Värden

Klistra in endast värden, så som de visas i cellerna.

Format

Klistra in endast cellformatering.

Kommentarer

Klistra in endast de kommentarer som har kopplats till cellen.

Dataverifiering

Klistra in dataverifieringsregler för de kopierade cellerna i inklistringsområdet.

Allt med källtemat

Klistra in allt cellinnehåll och formatering med det tema som har använts för källdata.

Allt utom kantlinjer

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, förutom cellkantlinjer.

Kolumnbredder

Klistra in bredden för en kolumn eller ett kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Formler och talformat

Klistra in endast formler och talformatsalternativ från de markerade cellerna.

Värden och talformat

Klistra in endast värden och talformatsalternativ från de markerade cellerna.

Koppla villkorsstyrd formatering

Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.

  1. Klicka på matematisk operation som du vill använda för de data som du kopierade och matematiskt kombinera värden mellan områdena kopiera och klistra in områden under åtgärden.

Klicka på

Om du vill

Ingen

Klistra in innehållet i kopieringsområdet utan att använda någon matematisk operation.

Lägga till

Addera värdena i kopieringsområdet till värdena i inklistringsområdet.

Subtrahera

Subtrahera värdena i kopieringsområdet från värdena i inklistringsområdet.

Multiplicera

Multiplicera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

Dividera

Dividera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

  1. Ytterligare alternativ avgör hur tomma celler ska hanteras när klistras in, om kopierade data klistras in som rader eller kolumner och länka inklistrade data till den kopierade informationen.

Klicka på

Om du vill

Ej tomma

Undvika att ersätta värden i inklistringsområdet ska ersättas om det finns tomma celler i kopieringsområdet.

Transponera

Ändra kolumner med kopierade data till rader och vice versa.

Klistra in länk

Länka inklistrade data till originaldata. När du klistrar in en länk till de data du har kopierat anges en absolut referens till den kopierade cellen eller det kopierade cellområdet på den nya platsen i Excel.

Obs!: Det här alternativet är tillgängligt när du väljer alla eller allt utom kantlinjer under Klistra in i dialogrutan Klistra in Special.

Se även

Flytta eller kopiera ett blad

Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×