Kopiera och klistra in rader i en datamodell i Power Pivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du använder en datamodell som grund för en pivottabell, ett pivotdiagram eller en Power View-rapport och modellen innehåller data som du kopierat från andra blad, kan du lägga till fler rader genom att klistra in dem i Power Pivot-fönstret.

Alternativen Klistra in och lägg till och Klistra in och ersätt är bara tillgängliga om du lägger till eller ersätter data i en tabell som skapats genom kopiering och inklistring från Urklipp. Du kan inte använda Klistra in och lägg till eller Klistra in och ersätt om du vill lägga till data i en länkad tabell eller i en tabell med importerade data.

De data som du klistrar in från Urklipp måste vara i HTML-format, till exempel data som kopieras från Excel eller Word. Du kan också kopiera och klistra in en hel tabell eller ett område i Power Pivot.  Power Pivot identifieras automatiskt och använda-datatyper som stöds i den inklistrade data. Du kan också manuellt ändra datatypen eller visa formatering för en kolumn.

Obs!: Använd en annan metod om du vill att kalkylbladsdata ska uppdateras kontinuerligt och att uppdateringarna ska visas i modellen. Mer information finns i Lägga till kalkylbladsdata i en datamodell med hjälp av länkade tabeller.

 1. Kopiera data till Urklipp.

 2. Öppna Power Pivot-fönstret.

 3. Klicka på Start > Urklipp > Klistra in.

 4. I dialogrutan Förhandsgranska Urklipp skriver du ett namn på tabellen som skapas i Power Pivot för att lagra data.

 5. Klicka på OK om du vill klistra in data i tabellen. Tänk på att tabellen är en del av modellen, men ingen länkad tabell. Tabellen du har skapat är en fristående tabell som du underhåller manuellt genom att klistra in uppdateringar från Urklipp.

 6. Du kan lägga till eller ersätta rader i tabellen vid ett senare tillfälle. Då öppnar du fliken som innehåller tabellen som du vill lägga till rader i och gör något av följande:

  • Klicka på Start > Urklipp > Klistra in och lägg till om du vill klistra in innehållet i Urklipp som extra rader i den markerade tabellen. Raderna läggs nu till sist i tabellen.

  • Klicka på Start > Urklipp >Klistra in och ersätt om du vill ersätta den markerade tabellen med innehållet i Urklipp. Alla befintliga kolumnrubriknamn finns kvar i tabellen och relationerna bevaras så att du inte behöver kopiera kolumnrubriker från den ursprungliga källan.

   Meddelanden: 

   • När du använder Klistra in och lägg till eller Klistra in och ersätt måste nya data ha exakt lika många kolumner som tidigare data. Helst ska datakolumnerna som du klistrar in eller lägger till också ha samma datatyper som de i måltabellen, eller vara kompatibla. I vissa fall kan du använda en annan datatyp, men vanligtvis visas ett typmatchningsfel.

   • Alternativen Klistra in och lägg till och Klistra in och ersätt är endast tillgängliga när du arbetar med en tabell som först har skapats genom kopiering och inklistring av data från Urklipp. Du kan inte använda Klistra in och lägg till eller Klistra in och ersätt om du vill lägga till data i en länkad tabell eller i en tabell med importerade data.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×