Office
Logga in

Kopiera och klistra in i Office Web Apps

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På grund av begränsningar i webbläsartekniken skiljer sig funktionerna för Kopiera och Klistra in i Microsoft Office Web Apps från samma funktioner i Office-skrivbordsprogrammen. I den här artikeln förklarar vi hur du kopierar och klistrar in i vart och ett av programmen i Office Web Apps.

Vilket Office Web App-program använder du?

Word Web App

Visa i webbläsare

Redigera i webbläsare

Klistra in från ett annat program än Word Web App

Excel Web App

Visa i webbläsare

Redigera i webbläsare

Klistra in från ett annat program än Excel Web App

PowerPoint Web App

OneNote Web App

Visa i webbläsare

Redigera i webbläsare

Klistra in från ett annat OneNote Web App

Word Online

Funktionerna Kopiera och Klistra in skiljer sig lite beroende på om du visar eller redigerar dokument i webbläsaren, och om du klistrar in text utifrån Microsoft Word Online.

Visa i webbläsare

När du öppnar ett dokument i läsvyn kan du markera en textrad i taget genom att dra musen (inte dubbelklicka). Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför dokumentet. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Obs!: När du visar ett dokument i läsvy måste du markera minst en rad. Om du vill markera ord eller fraser måste du klicka på Redigera i webbläsare.

Om du vill klistra in i dokumentet klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom dokumentet genom att markera text eller bilder, precis som du gör i skrivbordsprogrammet Word. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!: Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i Word Online, måste du tillåta JavaScript-åtkomst till Urklipp. Om du inte vill tillåta detta använder du tangentbordskommandona med -C, -X och -V. Läs om hur du beviljar JavaScript-åtkomst till Urklipp.

Klistra in från ett annat program än Word Web App

När du klistrar in text från ett annat program än Word Online sätts texten in i dokumentet som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras. Du måste alltså ange dessa formateringsalternativ igen i Word Online.

Obs!: Bilder kan inte klistras in i dokument från utomstående Word Online utan att först spara dem på din dator. Gå till Infoga > bild om du vill placera dem i dokumentet.

Tabeller och listor     När du klistrar in text som har formaterats utanför Word Online, som rader och kolumner eller som underobjekt i en lista, visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa arbetssättet är att klistra in sådana objekt en cell eller nivå i taget. När du klistrar in en lista kan du även ta bort talformateringen och sedan lägga till den igen i Word Online med hjälp av knapparna Numrering och Öka indrag (fliken Start) för att uppnå önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

Redigera i webbläsaren

Funktionerna Kopiera och Klistra in skiljer sig lite beroende på om du visar eller redigerar dokument i webbläsaren, och om du klistrar in text utifrån Microsoft Excel Online.

Visa i webbläsare

När du först öppnar en arbetsbok i webbläsaren kan du markera celler på samma sätt som i skrivbordsprogrammet Excel. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera cellinnehållet. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför arbetsboken. Om du vill klistra in i arbetsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

När du redigerar en arbetsbok i webbläsaren kan du klippa ut, kopiera och klistra in text i arbetsboken genom att markera celler, precis som du gör i skrivbordsprogrammet Excel. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac). När du klistrar in ärver cellinnehållet egenskaper på den nya platsen, till exempel fet stil, kursiv stil eller en viss färg.

Klistra in från ett annat program än Excel Online

När du klistrar in text från ett annat program än Excel Online infogas texten i arbetsboken som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras utan måste anges igen i Excel Online. När du klistrar in celler från en annan arbetsbok eller tabell bevaras cellernas rad- och kolumnstruktur i Excel Online.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Skriv länktexten i rutan Visa text och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

PowerPoint Online

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in text inom presentationen genom att markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet PowerPoint. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Meddelanden: 

 • Du kan inte kopiera eller klippa ut text i läsvyn eller bildspel. Om du vill kunna kopiera eller klippa ut text måste du klicka på Redigera i webbläsare.

 • Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i PowerPoint Online, måste du tillåta JavaScript-åtkomst till Urklipp. Om du inte vill tillåta detta använder du tangentbordskommandona med -C, -X och -V. Läs om hur du beviljar JavaScript-åtkomst till Urklipp.

Överst på sidan

OneNote Online

Funktionerna Kopiera och Klistra in skiljer sig lite beroende på om du visar eller redigerar dokument i webbläsaren, och om du klistrar in text utifrån Microsoft OneNote Online.

Visa i webbläsare

När du öppnar en anteckningsbok i läsvyn kan du markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför anteckningsboken. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Om du vill klistra in i anteckningsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom anteckningsboken genom att markera text eller bilder, precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!: Om du använder webbläsaren Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i OneNote Online, måste du tillåta JavaScript-åtkomst till Urklipp. Om du inte vill tillåta detta använder du tangentbordskommandona med -C, -X och -V. Läs om hur du beviljar JavaScript-åtkomst till Urklipp.

Klistra in från ett annat program än OneNote Online

När du klistrar in text från ett annat program än OneNote Online sätts texten in i anteckningsboken som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras. Du måste alltså ange dessa formateringsalternativ igen i OneNote Online.

Obs!: Bilder kan inte klistras in i anteckningsböcker från utomstående OneNote Online utan att först spara dem på din dator. Sedan går du till Infoga > bild om du vill placera dem i din anteckningsbok.

Tabeller och listor    När du klistrar in text som har formaterats utanför OneNote Online som rader och kolumner eller som underobjekt i en lista, visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa arbetssättet är att klistra in sådana objekt en cell eller nivå i taget. När du klistrar in en lista kan du även ta bort talformateringen och sedan lägga till den igen i OneNote Online med hjälp av knapparna Numrering och Öka indrag (fliken Start) för att uppnå önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×